Photo: Volker von Bonin (4.4.1965) / Helsingin kaupunginmuseo
Sibelius-Akatemian luentosali Volker von Boninin kuvaamana huhtikuussa 1965

Muistitietohanke kerää ja tallentaa musiikin historiaa

Taideyliopiston Historiafoorumi on käynnistänyt laajan, Sibelius-Akatemian muistitietoa sekä arkistoituja asiakirjoja kokoavan hankkeen. Hankkeen yhteydessä parannetaan myös Akatemian vanhemman arkistoaineiston saatavuutta ja käytettävyyttä muun muassa digitalisoinnin keinoin.

Muistihanke alkoi syyskuussa 2018 ja jatkuu todennäköisesti koko vuoden 2019.

- Aluksi on tärkeintä kartoittaa muistitiedon keräämisen kannalta keskeiset henkilöt muisteluhaastatteluihin. Haastattelut käynnistyvät mahdollisimman pian, jotta saamme hankkeen vauhtiin, kertoo hankkeen koordinaattorina syyskuussa aloittanut yliopistotutkija, dosentti Riku Hämäläinen.

- Monivaiheisen hankkeessa tärkeitä seikkoja ovat tiedonkeruun huolellinen suunnittelu, kerätyn aineiston arkistointi sekä saattaminen tutkijoiden ulottuville. Muisteluaineiston karttuessa arkiston laajempaa käytettävyyttä on syytä pohtia. Hankkeen tärkeitä painopisteitä ovat Sibelius-Akatemiasta eläköityneiden ja valmistuneiden haastattelut ja muistitiedon taltiointi. Olennaisessa roolissa on myös historiallisten dokumenttien ja esineistön paikannus sekä aineistojen arkistointi. Myös Sibelius-Akatemian Töölönkadun toimipisteen ("T-talon") historia-antologian valmistelu on ajan kanssa toteuttamisen arvoinen tehtävä. Tässä vaiheessa kaikki vihjeet muisteluhaastateltavista sekä tiedossa olevista dokumenteista ja esineistöstä ovat tervetulleita.

Lisätiedot ja vinkit:
Riku Hämäläinen

Lisätietoa Taideyliopiston Historiafoorumista