Mikä korrepetiittori? – What an opera coach!

Korrepetiittori sanana, saati ammattina, on harvalle tuttu. Nimike rakentuu latinankielen sanoista con (kanssa) re (uudelleen) petere (tavoitella), johon pohjaten kuvailen korrepetiittorin työtäni joskus ”musiikillisen kanssakertaajan” ammattina. Nykykielellä kyseessä voisi olla myös musiikillinen ”personal trainer”, sillä tehtävään sisältyy paljon muutakin kuin sävelten ja rytmien oikeellisuuden tarkistamista.

The duty is to build a comprehensive musical interpretation of the piece being studied with the singer, for the singer.

Sibelius-Akatemian englanninkielisessä oopperakoulutuksessa korrepetiittorista käytetään työtä hyvin kuvaavaa nimikettä Opera Coach.

Tieni korrepetiittoriksi alkoi vuosituhannen vaihteessa Tampereen konservatoriolta, jossa opiskelin silloisessa säestäjäkoulutuksessa. Eräs opettajistani oli toiminut kotimaassaan korrepetiittorina ja nautti osaamisellaan opiskelijoiden keskuudessa suurta kunnioitusta. Myöhemmissä opinnoissani tasapainoilin pitkään teatteri- ja musiikkimaailman välillä ja päädyin työskentelemään paljon laulajien kanssa. Kun kuulin Sibelius-Akatemian korrepetition maisteriopinnoista, tuntuivat ne itselleni hyvin mielenkiintoiselta vaihtoehdolta.

Korrepetiittorin erityisosaamisalueena on oopperarepertuaari - sen tyylit ja toteutus. Tämän saavuttamiseksi tarvitaan monia taitoja: riittävää pianistista osaamista prima vista -taitoineen, yleisimpien oopperakielten fonetiikan tuntemusta sekä tietoa oopperan eri tyyleistä, laulamisesta, kapellimestarin seuraamisesta ja orkesterista soivana kokonaisuutena. Näytöksissä korrepetiittorin paikka voi joskus olla myös orkesterimuusikkona kosketinsoitinten ääressä tai resitatiivien säestäjänä. Työnkuva on erittäin laaja ja vaativa, ja uutta opittavaa löytyy aina: korrepetiittori onkin ehkä eräänlainen oopperamaailman näkymätön supersankari!

The skills needed in the art of opera coaching were widely developed in the Sibelius-Academy Opera Coaching Master’s Program. The studies were often linked not only to the productions of the opera class, but also to international projects in which we got valuable field experience of the repertoire studied.

Oopperakoulutuksen omien opintojen täydennykseksi saatoin itse valita tulevaan ammattiini liittyviä opintoja myös muista Sibelius-Akatemian aineryhmistä. Oma opintopolkuni laajeni opintojeni aikana, kun tulin paremmin tietoiseksi omista vahvuuksistani ja tulevan ammattini erityisvaatimuksista. Sisällytin maisterintutkintooni laulun, cembalon ja orkesterinjohdon sivuainekokonaisuudet, sekä opiskelin partituurinsoittoa ja musiikkianalyysia edellytettyä laajemmin. Saamani opetuksen määrä oli huikea ja olen kaikille opettajilleni äärimmäisen kiitollinen siitä henkilökohtaisesti räätälöidystä opintopolusta, joka koulutuksessa viettämieni vuosien aikana kasvoi siksi osaamiskokonaisuudeksi, jonka pohjalta nykyään työskentelen. Urapolkuni on kulkenut opiskelijavetoisten oopperaproduktioiden harjoituspianistin tehtävistä ammattiproduktioiden korrepetointiin ja suuriin tuotantoihin - parhaimmillaan tätä kaikkea saa tehdä hyvässä tasapainossa osana toinen toistaan upeampia työryhmiä.

The studies at the Opera Coaching Master’s programme have led to number of roles for me. They include working as a pianist in concerts and opera productions, accompanying auditions and singing classes, as well as working as a piano teacher and accompanist.

Korrepetiittorin osaamista on mahdollista hyödyntää myös lukuisissa musiikkiopistoissa toimimalla osaavana säestäjänä. Yksinomaan oopperaproduktioiden korrepetiittorina työllistyminen muutoin kuin freelancerina on Suomessa tällä hetkellä vaikeaa: oopperataloja on vain yksi. Vapaalla kentällä on kuitenkin paljon toimintaa ja mielenkiintoisia produktioita, joissa voi päästä työskentelemään hienoissa työryhmissä osaavien eri taiteenlajien ammattilaisten kanssa. Korrepetiittoreiden kansainväliset työllistymismahdollisuudet ovat myös laajat. Sibelius-Akatemian korrepetitiokoulutuksessa on mahdollisuus hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

A fellow student of mine, Mr. Tuomas Juutilainen, took the opportunity to study abroad as an exchange student at the University of Michigan. He studied collaborative piano under world-renown pianist and opera coach, professor Martin Katz. Tuomas described the year in Michigan an intriguing chapter of his studies: ”I got to work independently with singers and gained valuable experience via learning-by-doing. The responsibility given was illuminating as I had to manage class situations and grow professionally into the positions I was put into. And I got help whenever I needed it.” After the year in Michigan, Tuomas auditioned successfully to join the prestigious Merola Opera Program in San Francisco, where he spent the summer of 2017 as an apprentice coach.” This was a great experience. For three months I got to work in world-class productions and accompany great masterclasses with top of the world teachers.” The story of Tuomas is an example of the international possibilities the world of opera can give not only for singers but for pianists as well. By hard work and adequate guidance, we truly have the possibility to progress from the level of ” What’s an opera coach?” to ”What an opera coach!”

 

Laura Kivikoski
Sibelius-Academy Opera Coaching Master’s Program alumna 2018
www.laurakivikoski.com

 

The next application period for studies starting in autumn 2019 is 9 - 23 January 2019 (the application period ends at 3 pm Finnish time UTC+2 on the last day).
Further information about applying
Further information about the Opera Coaching programme

Hakuaika syksyllä 2019 alkavaan koulutukseen alkaa 9.1.2019 ja päättyy 23.1.2019 klo 15 Suomen aikaa.
Lisätietoja korrepetitiokoulutuksesta
LIsätietoja hakemisesta