Photo: Jukka-Pekka Ronkainen / Metsähallitus

Luonto- ja kulttuurikohteita elävöitetään taiteellisella toiminnalla

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Metsähallituksen vuosi sitten käynnistämä yhteistyö luonto- ja kulttuurikohteiden elävöittämiseksi laajenee kattamaan koko Taideyliopiston: Sibelius-Akatemian, Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun.

Olennainen osa yhteistyötä ovat yleisölle avoimet taide-esitykset. Ensisijainen pilottikohde on Helsingin Vallisaari, jossa on kuluneen vuoden aikana järjestetty Teatterikorkeakoulun esitys- ja kurssitoimintaa.

- Nyt tapahtuva yhteistyön laajeneminen mahdollistaa teatteri- ja tanssitaiteen, kuvataiteen ja musiikin entistä monipuolisemman läsnäolon esimerkiksi Vallisaaressa. Uskomme, että taide lisää alueen kiinnostavuutta ja mahdollistaa aivan uudenlaisen vuoropuhelun taiteen tekijöiden, matkailijoiden ja ainutlaatuisten luontokohteiden välille, toteaa Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki.

Metsähallituksen aluejohtaja Henrik Jansson pitää tärkeänä, että kulttuurihistoriallisten kohteiden kävijöille on palvelujen lisäksi tarjolla monipuolista taidetarjontaa.

- Vallisaari valittiin ensisijaiseksi kohteeksi, koska haluamme edistää Helsingin saariston matkailuvetovoimaa. Saaren toimintaa kehitetään sovittamalla yhteen ihmisten vapaa-ajan käyttöä ja kestävää luontomatkailua, jossa kunnioitetaan luonto- ja kulttuuriarvoja. Tätä toteutetaan laajan yhteistyön ja osaavien kumppanuuksien avulla.

Vallisaaren tuorein toukokuussa 2018 toteutettu projekti on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston yhteinen kurssi Think Like a Forest. Taiteen ja tieteen synergioita tarkasteleva kurssi on samalla taideaineiden ja ilmastotieteen opiskelijoiden aktivismileiri. Syksyllä Vallisaaressa toteutetaan ohjaajaopiskelija Maia Häklin Tsernobylistä nousee rukous -esityskokonaisuus, jonka työryhmässä on mukana opiskelijoita kaikista Taideyliopiston akatemioista. Esityksen pohjana on Svetlana Aleksijevitsin dokumentaarinen romaani, joka kokoaa yhteen Tšernobylin onnettomuuden kokeneiden ihmisten haastatteluita.

Lisätiedot:

  • Yhteistyö: tuottaja Nina Numminen, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu p. +358 (0)40 079 2027, nina.numminen(at)uniarts.fi
  • Yhteistyö: asiakaspalvelupäällikkö Pekka Koponen, Metsähallitus p. +358 (0)40 620 8784, pekka.koponen(at)metsa.fi