LUOMUS-opinnot tarjoavat valmiuksia yleisön kohtaamiseen

Työelämässä muusikot, pedagogit ja säveltäjät tarvitsevat yhä enemmän valmiuksia toimia yhdessä yleisön ja eri taide- ja oppilaitosten kanssa sekä kokeilla ja ideoida uusia yhteistyömuotoja. Tähän tarpeeseen Sibelius-Akatemian opetustarjonnassa vastaavat Luovat muusikon taidot -opinnot (LUOMUS). Niillä pyritään antamaan tuleville ammattilaisille valmiuksia erilaisten luovien lähestymistapojen ja projektien itsenäiseen suunnitteluun ja työskentelyyn. LUOMUS-kurssien puitteissa opiskelijat tutustuvat työpajatyöskentelyyn ja muusikon rooleihin erilaisissa osallistavan taiteellisen toiminnan projekteissa, harjoittelevat yhdessä improvisointia ja erilaisia vuorovaikutustilanteita ja muuntavat vaikkapa kuvia tai runoja musiikiksi. Kurssien antia sovelletaan esimerkiksi kouluprojekteissa eri-ikäisten nuorten kanssa. Osa kursseista on tarjolla myös aikuiskoulutuksena Taideyliopiston Avoimen Kampuksen kautta.

LUOMUS-kurssille voit kurkistaa videon avulla.

 

LUOMUS-kurssit Sibelius-Akatemian opintosuunnitelmissa

- Klassisen musiikin osasto: yhteiset opinnot