Lehtori Suzanne Mooney: Taiteilija on etuoikeutettu

Kuvataideakatemian nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtori Suzanne Mooneyn mielestä taiteilijalla on yhteiskunnassa erityinen asema: mahdollisuus kommentoida, kyseenalaistaa ja tulla kuulluksi. 

Videossa nuori nainen kävelee korkean, mustaksi maalatun aidan viertä ja vetää keltaisella liidulla aitaan pitkää, aaltoilevaa viivaa, uuden viivan aina edellisten lomaan. Työn nimi on ”Follow me” ja taiteilija Kuvataideakatemiassa vaihdossa ollut portugalilainen tohtoriopiskelija Flávia Costa.

”Häntä kiinnosti piirtäminen tiedon tekona, kaupungin kartoittaminen ja kaupunkitilaan tutustuminen. Hän teki siitä hienovaraisen performatiivisen piirustuksen”, nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtori Suzanne Mooney sanoo.

Aita, johon Costa reittiään piirtää, on Taideyliopiston vuonna 2021 valmistuvan uuden rakennuksen työmaa-aita Sörnäisissä. Se on yksi niistä monista paikoista, jonne Kuvataideakatemian opiskelijat ovat parin viime vuoden aikana tehneet julkista taidetta.

”Julkisen taiteen projektit ovat tärkeitä, sillä ne ovat osa oikeaa elämää akatemian ulkopuolella. Ne auttavat ymmärtämään, että julkisten ja suuren mittakaavan teosten tuottamisessa on aina mukana paljon ihmisiä. Teosta ei tehdä yksin ja itsenäisesti omassa studiossa, vaan on otettava huomioon muutakin kuin taitelijan oma intressi”, Mooney sanoo.

 

Taiteilijalla on representaation valta

Suzanne Mooney aloitti virassaan nykytaiteen yhteiskunnallisen toimijuuden lehtorina elokuussa. Hän kuvaa rooliaan kaksijakoiseksi: siihen kuuluvat toisaalta käytännön työelämävalmiudet, kuten apurahahakemukset, verkostoituminen, näyttelyhakemusten tekeminen ja kansainväliset yhteydet.

Toinen puoli Mooneyn opetustyötä liittyy taiteilijan rooliin yhteiskunnassa: mitä on olla julkisella alueella työskentelevä taiteilija tai ottaa kantaa yhteiskunnallisiin teemoihin.

”Taiteilija ei toimi yhteiskunnan ulkopuolella, vaan on siinä sisällä yhtä lailla kuin kuka tahansa muukin. Mutta taiteilijoilla on lisäksi mahdollisuus kommentoida, arvioida, kyseenalaistaa – ja tulla kuulluksi. Se on etuoikeutettu asema”, Mooney sanoo.

Mooneyn mielestä kaikkien taiteilijoiden ei tarvitse osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun tai vedota taiteellaan mahdollisimman suureen yleisöön, mutta kaikkien taiteilijoiden tulisi olla tietoisia taiteen voimasta ja omasta toimijuudestaan yhteiskunnassa.

”Taiteilijoilla ei ehkä ole valtaa samassa mielessä kuin viranomaisilla tai hallituksilla, mutta heillä on representaation, esittämisen valta. Taiteilijoiden tulee olla tietoisia moraalisesta ja eettisestä vastuustaan”, Mooney sanoo.

 

Suomessa pinnalla ympäristöaiheet

Irlannista kotoisin oleva Mooney on aiemmin työskennellyt Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa, sekä taiteilijana että yliopiston lehtorina. Suomalaisessa taidekontekstissa Mooney on kiinnittänyt huomiota erityisesti ilmasto- ja ympäristöaiheiden vahvaan esilläoloon.

”Täällä keskustellaan muun muassa siitä, miten taiteilija itse vaikuttaa ympäristöön, ja pitäisikö esimerkiksi julkisen taiteen edes olla pysyvää, vai olisiko ekologisempaa olla jättämättä mitään jälkiä ympäristöön. Sellaista keskustelua ei Yhdysvalloissa käyty niinä neljänä vuotena kun siellä olin”, Mooney sanoo.

Myös feministiset teemat, identiteettipolitiikka ja toimijoiden taustojen moninaisuuteen huomion kiinnittäminen ovat Mooneyn mukaan suomalaisessa taidekentässä vahvasti läsnä. Feministinen teoria ei kuulu Mooneyn omaan opetusalaan, mutta hän sanoo pitävänsä tarkasti huolta siitä, että taiteilijoista, joiden töitä hän luennoillaan näyttää, yli puolet on naisia. 

”Omassa koulutukseni 95 prosenttia esillä olleista taiteilijoista oli miehiä. On vaikea löytää omaa ääntään tai polkuaan, jollei näe itseään heijastettuna siihen taidemaailmaan, johon pyrkii sisään.”

Kirjoittaja: Silja Ylitalo
 

Suzanne Mooneyn luento "Fragments and Other Incomplete Things" järjestetään tiistaina 9.4.2019 klo 18.00 Exhibition Laboratoryssa. Luento on osa Kuvataideakatemian kaikille avointa Avoimet opet! -luentosarjaa.