Photo: Petri Summanen

Lauri Väkevä jatkaa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina

Taideyliopiston tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaavana vararehtorina jatkaa kauden 1.1.2018 – 31.7.2021 ajan musiikkikasvatuksen professori Lauri Väkevä. Väkevä on hoitanut tehtävää osa-aikaisesti vuoden ajan.

FT Lauri Väkevä valittiin vararehtorin tehtävään ensimmäisen kerran syksyllä 2016. Tuolloin valinnassa korostettiin erityisesti Väkevän vahvaa visiota Taideyliopiston tutkimuksen profiilin ja näkyvyyden nostamisesta yliopistomaailmassa ja kansainvälisesti.

Väkevän omia tutkimusintressejä ovat erityisesti afroamerikkalainen musiikki, populaarimusiikin pedagogiikka, populaarimusiikin historia, pragmatistinen estetiikka, musiikkikasvatuksen filosofia, informaali oppiminen sekä digitaalinen musiikkikulttuuri. Akateemisen työnsä lisäksi hän on työskennellyt muusikkona, musiikkitoimittajana ja erilaisissa opetustehtävissä.

Väkevä on toiminut myös Taideyliopiston koordinoiman ArtsEqual-tutkimushankkeen Basic Arts Education for All -tutkimusryhmän johtajana.

Yliopiston hallitus teki päätöksen kutsua Väkevän vararehtoriksi toiselle kaudelle kokouksessaan 3.11.2017 kuultuaan laajasti Taideyliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen sekä tutkimuskeskusten johtoa. Vuoden 2018 alusta vararehtorin tehtävä on täysiaikainen.