Photo: Veikko Kähkönen

LähiTapiola lahjoittaa Taideyliopiston koulutuksen jatkuvuuteen

25 000 euron lahjoituksen taustalla on halu tukea lapsille ja nuorille kohdistuvan taidekasvatuksen kehittämistä ja syventää nuorten taiteilijoiden urapolkuja. LähiTapiolalle on tärkeää varmistaa tasokkaan taidekoulutuksen jatkuvuus, jotta myös tulevaisuudessa suomalaiset saavat nauttia laadukkaasta taiteesta.

Kulttuurin, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen ovat osa LähiTapiolan yhteiskuntavastuuta ja strategiaa. Yrityksen keskeisiin tavoitteisiin lukeutuvat ihmisyyden, keskinäisen ymmärryksen ja hyvinvoinnin lisääminen, ja korkeatasoisen taiteen tukeminen auttaa edistämään näitä päämääriä. Lisäksi toiveena on ylläpitää Suomen vahvaa näkyvyyttä kansainvälisessä kulttuurissa.

”Kulttuurikumppanuuksien lisäarvo rakennetaan yhteisöllisyydellä ja sosiaalisuudella, jolloin niiden vaikutukset heijastuvat suoraan ympäröivään maailmaan. Taideyliopisto toimii tässä erinomaisena esimerkkinä ja alustana”, toteaa LähiTapiolan yritysvastuusta, sponsoroinnista ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja Arto Heinonen.

Taideyliopisto ja LähiTapiola korostavat luovuuden ja sen menetelmien kasvattamisen tärkeyttä. Lahjoitusta tukee halu olla rakentamassa siltoja taiteen koulutuksen ja elinkeinoelämän välillä.

”Taide ja kulttuuri edesauttavat myös taloudellista menestystä ja tukevat luovien markkinoiden kehitystä. On muistettava, että koulutus, taiteet ja aktiivinen kulttuurielämä ovat hyvinvoivan yhteiskunnan tukipilareita”, sanoo Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki.

LähiTapiolan lahjoituspäätökseen on myötävaikuttanut mahdollisuus lahjoittaa Taideyliopiston Tukisäätiölle, jonka varoilla tuetaan kaikkia kolmea akatemiaa: Kuvataideakatemiaa, Sibelius-Akatemiaa ja Teatterikorkeakoulua. Taideyliopiston monimuotoisuuden ansiosta lahjoituksella voidaan toivotusti edistää useamman taidealan kotimaisen koulutuksen kehittämistä.

 

Lisätietoa:

Eveliina Olsson
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Taideyliopisto – eveliina.olsson(at)uniarts.fi, puh. 050 598 6492

Arto Heinonen
johtaja, yritysvastuu, sponsorointi ja yhteiskuntasuhteet, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö – arto.heinonen(at)lahitapiola.fi, puh. 050 5554411