Kuvataiteilija Markus Rissasen tohtorin opinnäyte tutkii taiteissa ja tieteissä käytettyjä perusmuotoja

Onko perusmuodoilla itsenäistä olemassaoloa luonnossa vai ovatko ne pelkkiä ihmismielen tuotteita? Millaista osaa geometrian kolme yksinkertaista muotoa, ympyrä, neliö ja kolmio, näyttelevät muotojen kulttuurihistoriassa? Onko luonnontiede jo saapunut rajalle, jossa emme enää kykene kuvaamaan luontoa ja sen toimintoja perusmuotojen avulla? Kuinka vinoneliöt auttoivat ratkaisemaan tuntemattomia luonnontieteellisiä lainalaisuuksia?                          

Näihin kysymyksiin kuvataiteilija Markus Rissanen (s.1973) esittää vastauksia tohtorin opinnäytteessään Basic Forms and Nature From Visual Simplicity to Conceptual Complexity, joka on poikkitieteellinen tutkimus taiteissa ja tieteissä käytetyistä perusmuodoista. Työssään Rissanen soveltaa sekä taiteellisia että tieteellisiä lähestymistapoja, ja esitarkastettujen taiteellisten produktioiden lisäksi opinnäyte koostuu muotojen kulttuurihistoriallisesta ja matemaattisesta tutkimuksesta.

Tutkimuksen kirjallinen osa julkaistaan painettuna versiona tarkastustilaisuuden yhteydessä. Sähköisessä muodossa kirja on vapaasti saatavilla HELDA-tietokannassa. Kirja sisältää myös kaksi tieteellisissä julkaisuissa jo ilmestynyttä vertaisarvioitua artikkelia mallista, jonka avulla Rissanen ratkaisi ensimmäisenä maailmassa erään avoinna olleen kiertosymmetrisyyden ja kvasiperiodisuuden välistä suhdetta käsittelevän hypoteesin.  

Opinnäytteen julkinen tarkastustilaisuus on lauantaina 20.5.2017 klo 13:00 alkaen Suomen Elokuvasäätiön (SES) Kino K-13 Auditoriossa, osoitteessa Kanavakatu 12, 00160 Helsinki. Opinnäytteen tarkastaja on taidehistorioitsija Dr Nina Samuel ja valvojana toimii Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriohjelman johtaja, professori Mika Elo.

Työn suomenkielinen nimi: Perusmuodot ja luonto; visuaalisesta yksinkertaisuudesta käsitteelliseen monimutkaisuuteen.

Sähköisessä muodossa opinnäyte on luettavissa HELDA-tietokannassa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/182807