Kuvataideakatemian opiskelijavalinnan tulokset 2018

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijavalinta

Seuraavat 25 hakijaa on hyväksytty opiskelijoiksi ja 8 hakijaa varasijalle:
 

Haapamäki, Sofia Marina
Hiironen, Meri Marjukka
Hurnanen, Lotta Kristiina
Järveläinen, Mette Matilda
(hakija ei antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)
Kajetski, Annabel Ulrika
Kotov, Nikolay
Kytö, Hanna Emilia
Lahti, Laura Annele
Lietonen, Eeva Raija
Lundberg, Susanna
Nyrönen, Seela Aliina
Oey, Axel
Paavela, Eeva Maria
Palomäki, Eetu Artturi
(hakija ei antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)
Pasanen, Tommi Henrikki
(hakija ei antanut lupaa julkaista nimeään verkkosivuilla)
Siltavuori, Senni Sofia
Stenros, Ida Sara Matilda
Tenuta, Barbara
Toija, Leevi Matias Waltteri
Valtonen, Christine-Marie
Vilminko, Sakari Johannes
Xu, Jingke

 

Varasijalla:

1. Tuomisalo, Mimma Hilda Maria
2. Hilding, Linnea
3. Furunes, Oscar Eriksson
4. Gabaud, Romain Michel
5. Nieminen, Helmi Justiina
6. Taipale, Saara Matilda
7. Ristilä, Leo Ukko Ilmari
8. Peltonen, Elias Aukusti Matias
 

Opiskelijavalinnan tulosta voi tiedustella myös numerosta 050 44 88 540 tai sähköpostitse osoitteesta: .

Valintakurssille osallistuneiden tulee noutaa näytetyönsä ja valintakurssilla tehdyt työt pois torstaina 7.6.2018 klo 9.00-16.00 tai perjantaina 8.6.2018 klo 9.00-16.00 (Osoite: Mäkelänkatu 58-60, sisäänkäynti Elimäenkatu 29, 2.krs, Helsinki.) Noutamatta jätetyt tai puutteellisella palautusmaksulla varustetut näytetyöt hävitetään.

5,5-vuotisen koulutuksen opiskelijavalinnan palautetta ei-hyväksytyille valintakurssille osallistuneille voi pyytää puhelimitse maanantaina 11.6.2016 klo 13-15, suomeksi ja ruotsiksi puh: +358 50 516 7539, ja englanniksi puh: +358 50 516 6173. Palautetta ei anneta muina aikoina.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 10.7.2018 klo 15 mennessä.

 

*****

OIKAISUOHJE

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

 

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C

00097 Taideyliopisto

kirjaamo@uniarts.fi

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.