Photo: Veikko Kähkönen

Kuvataideakatemian maisteriopintoihin valittiin 23 uutta opiskelijaa

Taideyliopiston Kuvataideakatemian 2-vuotisten maisteriopintojen opiskelijavalinta suoritettiin erillisvalintana syksyllä 2017, ja hakuaika oli 9.8.–23.8.2017. Sähköisen Opintopolku-hakujärjestelmän kautta hakulomakkeen täytti 193 hakijaa, joista 156 todettiin hakukelpoisiksi hakijoiksi kielitaitonsa perusteella. Kuvataideakatemian vaatiman portfolion perusteella haastatteluihin kutsuttiin 55 hakijaa. Kaikki kutsutut osallistuivat haastatteluun.

Kuvataideakatemian valintojen tuloksen mukaan seuraavat 23 hakijaa ovat hyväksyttävissä opiskelijoiksi ja 13 hakijaa varasijalle:

Kuvanveisto
Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen
Hemmilä Heidi
Lehto Ilai
Patonnier Lise

Varasijalla
1. Dalhberg Laura
2. Kanerva Virva

Maalaus
Avdeikov Jesse
Backman Marko
Ingelius Niklas
Kim Minjee
Laakso Tuomo
Lamppu Eva
Mihkelsoo Camilla *)
Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen

Varasijalla
1. Keko Antti
2. Rämö Nana *)
3. Jokimies Maaria

Taidegrafiikka
Erikson Maria
Nykänen Jussi
Rahkonen Jenni

Varasijalla
1. Cutrin Claire
2. Niskanen Anna

Tila-aikataiteet
Bullivant Jessie
Conlon Samantha
Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen
Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen
Laine Santtu *)
Hakija ei ole antanut lupaa nimensä julkaisemiseen
Parkkima Jarno
Sandell Inari

Varasijalla
1. Liljander Sanna
2. Nahkuri Jussi
3. Niskanen Annika
4. Autio Joel
5. Keva Arsi
6. Pirtola Sampsa

* Vaaditaan täydentävät opinnot: Toinen kotimainen kieli ruotsi 3op ja vieras kieli
5op.

Hyväksyttävissä ja varasijalla oleville hakijoille lähetetään sähköpostia 15.11.2017. Tarkistathan, ettei viesti mene roskapostilaatikkoosi! Voit tiedustella valinnan tulosta puhelimitse numerosta 040-6614662 tai sähköpostitse (kuva.hakijapalvelut@uniarts.fi).

Sähköpostissa on tietoa valintaprosessista, opintojen aloittamisesta, paikan vastaanottamisesta sekä ilmoittautumisesta.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa 15.12.2017 klo 15 mennessä.

Portfoliot on noudettava Kuvataideakatemian infosta aikaisintaan 4.12.2017 ja viimeistään 15.12.2017 osoitteesta Elimäenkatu 25 A, Helsinki. Noutamatta jätetyt tai puutteellisella palautusmaksulla varustetut portfoliot hävitetään 31.1.2018 jälkeen.

Maisterivalinnan arvosteluryhmän jäsenet antavat palautetta ei-hyväksytyille haastatteluihin osallistuneille hakijoille puhelimitse seuraavina aikoina:

  • Kuvanveisto: professori Villu Jaanisoo torstaina 16.11.2017 koko päivän puh. +358 50 4131906
  • Maalaus: lehtori Harri Monni, maanantaina 20.11.2017 klo 13.00- 14.30, puh. +358 50 4488527
  • Taidegrafiikka: professori Annu Vertanen, torstaina 16.11.2017 klo 11-12, puh +358 45 6361600
  • Tila-aikataiteet: professorit Ulrika Ferm ja Salla Tykkä, maanantaina 20.11.2017 klo 12-14, puh +358 40 7336462

Palautetta ei anneta muina aikoina.

*****

OIKAISUOHJE

Tähän päätökseen saa Yliopistolain (558/2009) 82 pykälän nojalla hakea oikaisua Taideyliopistolta.

Kirjallisen oikaisupyyntömenettelyn tarkoituksena on antaa hakijalle mahdollisuus vedota päätöksenteossa mahdollisesti tapahtuneeseen virheeseen saadakseen virheellisen päätöksen korjatuksi. Oikaisumenettelyä ei ole tarkoitettu palautteen saamista varten tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Valintapäätökseen voi hakea oikaisua kirjallisesti 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta.

Oikaisupyynnön sisältö

Valintapäätökset perustuvat niihin tietoihin, jotka hakija on toimittanut Taideyliopistolle tietojen toimittamiseen varattuna aikana. Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä mitä oikaisupyyntö koskee ja ne seikat, joihin hakija vetoaa. Oikaisupyynnöstä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot ja sen tulee olla hakijan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoittama. Oikaisupyynnössä tulee mainita hakukohde (tai hakukohteet), jota oikaisupyyntö koskee. Mikäli toimitat oikaisupyynnön sähköpostitse, kirjoita sähköpostin otsikko- / aiheriville, mitä akatemiaa vaatimus koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava Taideyliopiston kirjaamoon. Oikaisupyynnön on oltava perillä kirjaamossa 14 päivän kuluessa lopullisen valintatuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Oikaisupyyntö toimitetaan osoitteeseen:

Taideyliopisto / kirjaamo
PL 38 / Töölönlahdenkatu 16 C
00097 Taideyliopisto

Valituskielto

Päätökseen, johon yliopistolain 82 §:n mukaan saa hakea oikaisua, ei saa ennen oikaisumenettelyä hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeudelle. Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeudelta.