Kuvataideakatemian julkaisusarjoihin etsitään uusia teoksia

Syksyllä 2019 Taideyliopiston Kuvataideakatemian Kirjasto- ja julkaisutoimikunta etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa. Toimikunnalta voi hakea rahallista avustusta julkaisuhankkeelle, joka toteutuu vuoden 2019 aikana, tai esittää julkaisutoimintaan liittyviä avauksia ja ideoita, joiden toteutusajankohta sijoittuu vuodelle 2020.

Toimikunta ottaa vastaan hakemuksia, jotka on toimitettava maanantaihin 30.9.2019 mennessä sähköpostilla pdf-tiedostona toimikunnan sihteerille Michaela Brännille osoitteeseen michaela.brann/AT/uniarts.fi.

Kuvataideakatemia julkaisee opetuksensa ja tutkimuksensa alaan kuuluvaa kirjallisuutta. Kustannustoiminnan lähtökohdat ovat tuottoa tavoittelemattomat ja vuosittaisten nimikkeiden määrä 1–3 kpl. Julkaisutoimikunta ei julkaise taiteilijoiden tuotantoa esitteleviä monografioita, näyttelykatalogeja tai opinnäytteitä. Toimikunnalle voi muun muassa esittää vertaisarvioituina ilmestyväksi suunniteltuja teoksia, kuin myös esim. taiteilijoiden kirjoittamien tekstien suomennoksia tai muita yleisempää mielenkiintoa herättäviä käännöksiä. Kuvataideakatemian julkaisut ilmestyvät pääasiallisesti akatemian kahdessa julkaisusarjassa. Julkaisutoimikunta ei rahoita kirjoittaja- eikä käännöspalkkioita. Päätös käsikirjoituksen julkaisemisesta tehdään tarpeen vaatiessa vertaisarvioinnin perusteella. Julkaisut ilmestyvät painettuna ja sähköisenä Open Access -muodossa yliopiston HELDA julkaisuarkistossa. 

Julkaisutoimikunta pyrkii tekemään päätökset tuista 8.10.2019 kokouksessaan, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan päätös. Lisätietoja toimikunnan sihteeriltä. 

HAKUOHJEET
Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

Teoksen kuvaus lyhyesti 
(Työ)nimi, sisältö, laajuus. Tiedot kirjoittajasta/kirjoittajista tai toimittajasta.

Tekstinäyte
Esimerkiksi kirjan luku tai muu riittävän laaja osio sekä sisällysluettelo. Jos kyseessä on käännöstyö, pyydämme liittämään mukaan vähintään 10 sivun käännösnäytteen.

Teoksen kohderyhmä
Kenelle kirja on suunnattu, ketkä ovat sen potentiaaliset lukijat ja ostajat? Miten teos eroaa muista aihepiiriä käsittelevistä teoksista?

Tekijänoikeudellinen materiaali 
Onko teoksessa muiden tekijöiden tuottamaa materiaalia? Jos kyseessä on käännöshanke, niin liitä mukaan selvitys tekstien tekijänoikeuksista.

Aikataulusuunnitelma
Liitä hakemukseen aikataulu, josta käy ilmi: kirjoitus/toimitusvaihe hakemuksen jättämisen hetkellä, milloin käsikirjoitus on valmis arvioitavaksi ja milloin valmiina taittoon sekä arvioitu julkaisuajankohta.

Kuvitus
Kuvien käyttö teoksessa: alustava kuvasuunnitelma (kuvituksen määrä) sekä selvitys kuvaoikeuksista.

Rahoitussuunnitelma / Muut mahdolliset kustantajat
Onko teoksen julkaisemiseen haettu/saatu muuta rahoitusta? Osallistuuko teoksen kustannuksiin muita tahoja?

Kustannusarvio
Teoksen kokonaisbudjetti eriteltynä kululajeittain (kuvituskustannukset, kielenhuolto/käännöstyö, arvio graafisen työn kustannuksista ja painokustannuksista yms.) Painatus ja graafinen työ kilpailutetaan julkaisutoimikunnan toimesta, mikäli hanke saa rahoituksen.

Työn resursointi
Mitä osa-alueita tehdään mahdollisesti osana työsuhteita Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, mihin tarvitaan ulkopuolisia palveluita, kuka toimii kustannustoimittajana / yhteyshenkilönä / kielentarkistajana ym.?