Kuvataideakatemia etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa

Syksyllä 2018 Taideyliopiston Kuvataideakatemian Kirjasto- ja julkaisutoimikunta etsii uusia teoksia julkaisusarjoihinsa. Toimikunnalta voi hakea rahallista avustusta julkaisuhankkeelle, joka toteutuu vuoden 2019 aikana, tai esittää julkaisutoimintaan liittyviä avauksia ja ideoita, joiden toteutusajankohta sijoittuu vuodelle 2020. Toimikunta ottaa vastaan hakemuksia, jotka on toimitettava maanantaihin 29.10.2018 mennessä s-postilla pdf-tiedostona toimikunnan sihteerille Michaela Brännille osoitteeseen
 
Kuvataideakatemia julkaisee opetuksensa ja tutkimuksensa alaan kuuluvaa kirjallisuutta. Kustannustoiminnan lähtökohdat ovat tuottoa tavoittelemattomat ja vuosittaisten nimikkeiden määrä 1–3 kpl. Julkaisutoimikunta ei julkaise taiteilijoiden tuotantoa esitteleviä monografioita, näyttelykatalogeja tai opinnäytteitä. Toimikunnalle voi muun muassa esittää vertaisarvioituina ilmestyväksi suunniteltuja teoksia, kuin myös esim. taiteilijoiden kirjoittamien tekstien suomennoksia tai muita yleisempää mielenkiintoa herättäviä käännöksiä. Kuvataideakatemian julkaisut ilmestyvät pääasiallisesti akatemian kahdessa julkaisusarjassa. Julkaisutoimikunta ei rahoita kirjoittaja- eikä käännöspalkkioita. Päätös käsikirjoituksen julkaisemisesta tehdään tarpeen vaatiessa vertaisarvioinnin perusteella. Julkaisut ilmestyvät painettuna ja sähköisenä Open Access -muodossa yliopiston HELDA julkaisuarkistossa. 
 
Julkaisutoimikunta pyrkii tekemään päätökset tuista 8.11.2018 kokouksessaan, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan päätös.
Lisätietoja toimikunnan sihteeriltä Michaela Bränniltä, p. 040 631 3553.
 

Taideyliopiston Kuvataideakatemian julkaisusarjat:

Kirjoituksia Kuvataideakatemiasta (ISSN 2242-0142)
Writings from the Academy of Fine Arts

Art Theorethical Writings from the Academy of Fine Arts
 
 
Kuvataideakatemian julkaisuja voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta. Uusimpia julkaisuja voi myös ostaa Taideyliopiston Kuvataideakatemian kirjastosta (Elimäenkatu 25 A, 2. kerros) kirjaston aukioloaikana.
 
 

HAKEMINEN – julkaisuehdotus 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: 

 
Teoksen kuvaus lyhyesti
(Työ)nimi, sisältö, laajuus. Tiedot kirjoittajasta/kirjoittajista tai toimittajasta.
 
Tekstinäyte
Esimerkiksi kirjan luku tai muu riittävän laaja osio sekä sisällysluettelo. Jos kyseessä on käännöstyö, pyydämme liittämään mukaan vähintään 10 sivun käännösnäytteen. 
 
Teoksen kohderyhmä
Kenelle kirja on suunnattu, ketkä ovat sen potentiaaliset lukijat ja ostajat? Miten teos eroaa muista aihepiiriä käsittelevistä teoksista?
 
Tekijänoikeudellinen materiaali 
Onko teoksessa muiden tekijöiden tuottamaa materiaalia? Jos kyseessä on käännöshanke, niin liitä mukaan selvitys tekstien tekijänoikeuksista.
 
Aikataulusuunnitelma 
Liitä hakemukseen aikataulu, josta käy ilmi: kirjoitus/toimitusvaihe hakemuksen jättämisen hetkellä, milloin käsikirjoitus on valmis arvioitavaksi ja milloin valmiina taittoon sekä arvioitu julkaisuajankohta.
 
Kuvitus
Kuvien käyttö teoksessa: alustava kuvasuunnitelma (kuvituksen määrä) sekä selvitys kuvaoikeuksista.
 
Rahoitussuunnitelma / Muut mahdolliset kustantajat
Onko teoksen julkaisemiseen haettu/saatu muuta rahoitusta? Osallistuuko teoksen kustannuksiin muita tahoja?
 
Kustannusarvio
Teoksen kokonaisbudjetti eriteltynä kululajeittain (kuvituskustannukset, kielenhuolto/käännöstyö, arvio graafisen työn kustannuksista ja painokustannuksista yms.) Painatus ja graafinen työ kilpailutetaan julkaisutoimikunnan toimesta, mikäli hanke saa rahoituksen. 
 
Työn resursointi
Mitä osa-alueita tehdään osana työsuhteita Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa, mihin tarvitaan ulkopuolisia palveluita, kuka toimii kustannustoimittajana / yhteyshenkilönä / kielentarkistajana ym.?