Photo: Kalle Koponen

Kristian Smeds ny professor i skådespelarkonst

Kristian Smeds har valts till professor i skådespelarkonst på Konstuniversitetets Teaterhögskola för tiden 1.3.2018–28.2.2023. Skådespelare Elina Knihtilä fortsätter som den andra professorn i skådespelarkonst.

Kristian Smeds (f. 1970) är en av Finlands mest framgångsrika och internationella konstnärer och teaterskapare och känd som en stark förnyare av teaterkonsten. Smeds har verkat som skådespelare, regissör och manusförfattare och erhållit flertalet finländska och internationella pris för sitt arbete. Kristian Smeds studerade dramaturgi på Teaterhögskolan åren 1990-1994 och har också varit gästande lärare på Teaterhögskolan genom åren. För tillfället är han residenskonstnär på Nationalteatern.

Kristian Smeds ser med iver fram emot att få utveckla skådespelarutbildningen.

– Det är min uppriktiga önskan att flytta fokuset från min egen konst till de studerande och deras drömmar om teatern och konsten. Den finländska teatern har tidsmässigt sett korta rötter, men de är starka och unika. Vi är den glimmande pärlan i nord och på den vägen är det gott att fortsätta.

Dekan Maarit Ruikka på Konstuniversitetets Teaterhögskola önskar den nya professorn välkommen.

– Kristian Smeds är en gedigen teatermänniska med över tjugo års erfarenhet av skrivande, regiarbete, scenografi och skådespeleri såväl i Finland som på den internationella arenan. Det centrala i hans lärargärning har varit att lyfta fram och stärka de studerandes konstnärliga etos och den kollektiva inlärningsprocessen. Via sin breda erfarenhet och kontaktnät är Smeds ett betydande tillskott till utbildningsprogrammet i skådespelarkonst och till planeringen av vårt framtida utbildningsutbud här på Teaterhögskolan. Som konstnär har han stor erfarenhet av att arbeta utifrån hela teatersamfundets samlade kraft, säger Maarit Ruikka.

Professorn i skådespelarkonst väljs utifrån konstnärliga kriterier och professuren fylls nu för första gången via öppen rekrytering. Professuren blev lediganslagen i och med att professorn i skådespelarkonst Hannu-Pekka Björkman efter sin första ämbetsperiod nu blir skådespelare på Nationalteatern. Till professuren kom 14 ansökningar. I valet av professor bedöms konstnärlig kompetens, undervisningsförmåga, internationell erfarenhet och ledarskapsförmåga samt intresse för undervisning, utveckling och forskning inom teatern.

***

Kristian Smeds, f. 1970. Konstnär.

Studier: Teaterhögskolan, utbildningsprogrammet i dramaturgi 1990–94
Grundare och konstnärlig ledare för Teatteri Takomo 1996–2001
Medlem av Statens center för scenkonstfrämjande 2001–2003
Ledare för Kajaanin Kaupunginteatteri 2001–2004
Grundare och konstnärlig ledare för Smeds Ensemble 2007–2014
Residenskonstnär för Finlands Nationalteater 2015–19 

CV