Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa taideharrastusta

Moni harmittelee aikuisena, ettei tullut lapsena mentyä soittotunneille, tanssiharjoituksiin tai kuvataidekouluun. Taideharrastuksen voi kuitenkin aloittaa vielä aikuisiällä, sillä monet organisaatiot ja oppilaitokset tarjoavat tunteja myös aikuisoppilaille. 

– Taiteesta nauttiminen, oman luovuuden toteuttaminen sekä tavoitteellinen oppiminen ovat jokaiselle kuuluvia perusoikeuksia iästä riippumatta, toteaa Taideyliopiston ArtsEqual-hankkeen tutkija Tuulikki Laes. Hän tutkii työkseen musiikkikasvatuksen tasa-arvoon, saavutettavuuteen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta. 

Ammattimuusikoiden elämäntarinoissa toistuu usein tieto, että he ovat aloittaneet soittamisen jo taaperona. Soittamaan voi kuitenkin opetella myös aikuisiällä, jopa ikäihmisenä. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on raportoitu menestyksekkäistä musiikkiprojekteista ikääntyneiden aikuisten parissa. Projekteissa on huomioitu aikuisten oppijoiden erityispiirteet ja -tarpeet. 

Tutkija Ava Numminen on osoittanut laulutaidon olevan kehitettävissä oleva ominaisuus. Sama koskee soittamista. Soittamaan oppiminen ei vaadi musiikin teorian tuntemusta, ja Suomessa korkeasti koulutetuilla musiikkipedagogeilla on käytössään menetelmiä, joiden avulla soittamaan oppiminen on helppoa ja hauskaa kenelle tahansa. 

Laeksen mukaan taiteen harrastaminen aikuisiällä kannattaa, sillä se avaa uusia näköaloja. Taiteen harrastaminen tarjoaa usein myös mahdollisuuden kiinnittyä uudenlaisiin yhteisöihin. Laeksen mukaan tämä on erityisen merkittävää varsinkin työelämän jälkeisessä vaiheessa, jolloin ihminen jää työyhteisön muodostaman sosiaalisen verkoston ulkopuolelle. 

Taiteella ja kulttuurilla on myös tutkitusti terveysvaikutuksia, kuten eliniän pidentyminen. Varsinkin yhteisöllisten taideharrastusten, kuten kuorolaulun on tutkimusten mukaan todettu suojaavan yksinäisyydeltä ja pienentävän riskiä kuolla ennenaikaisesti. Terveyshyötyjen lisäksi taiteen harrastaminen ja oppiminen avaa uusia merkityssisältöjä ja on itsessään mielekästä toimintaa kenelle tahansa. 

Mistä aloittaa?

Tanssi 
Tanssi on tunnetusti erinomaista liikuntaa ja monet opistot ja tanssikoulut järjestävät yhä enemmän aikuisille suunnattuja tanssitunteja niin baletissa, katutanssissa kuin flamencossa. Pääkaupunkiseudulla tanssiopetusta aikuisille järjestävät Helsingin tanssiopisto ja tanssikoulut, kuten Tanssikoulu Helsinki ja StepUp School. Useat tanssikoulut ja -opistot järjestävät myös kokeilutunteja, joille voi mennä kokeilemaan, sopisiko uusi laji itselle harrastukseksi. 

Teatteri
Teatterista kiinnostuneiden kannattaa hakeutua kansalais- ja työväenopistojen kursseille ja seurata tarjontaa Taideyliopiston avoimen yliopiston sivuilta. Myös jotkut teatterit järjestävät teatterikursseja, kuten pääkaupunkiseudulla toimiva Teatteri Tuike. 

Kuvataide 
Jos kuvataiteen aloittaminen aikuisiällä kiinnostaa, voi yksittäisille kursseille ilmoittautua työväenopistoissa ja kansalaisopistoissa. Taideyliopiston avoimessa yliopistossa on myös tarjolla erilaisia kursseja kuvataiteita jo jonkin verran harrastaneille. Lisäksi Helsingin Taiteilijaseura tarjoaa kuvataidekursseja aikuisille syksyllä ja keväällä sekä kesäkursseja Suomenlinnassa. 

Musiikki
Soittamisen tai laulamisen voi helpoiten aloittaa ilmoittautumalla työväenopiston tai kansalaisopiston kursseille. Jos ryhmässä laulaminen tuntuu itselle mielekkäimmältä, tarjoavat opistot myös kuorolaulukursseja. Kuoroharrastuksen voi aloittaa opistojen lisäksi liittymällä oman seurakunnan kuoroon. 

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian hakee vuosittain harjoitusoppilaita opiskelijoilleen. Tulevat opettajat tarvitsevat opinnoissaan harjoitusoppilaita, jotka ovat eri ikäisiä ja eri tasoisia. Hakuaika pedagogiikkaoppilaaksi on vuosittain toukokuussa. Lisäksi soitonopettajia voi etsiä koko Suomen alueella Sibelius-Akatemian opiskelijoiden perustamasta MusaEdu-palvelusta osoitteessa musaedu.com. 

 

Juttu on julkaistu Taideyliopiston tapahtumaliitteessä, jota jaettiin Helsingin Sanomien välissä 18.2.2017.