Koneen säätiön apuraha TeaKin opettajalle ja alumnille Irene Kajolle

Teatteriopettajan maisteriohjelmasta Teatterikorkeakoulusta vuonna 2011 valmistunut ja nyt tuntiopettajana TeaKissa toimiva Irene Kajo on saanut Koneen säätiöltä 25 000 euron apurahan.

TeM Irene Kajo työryhmineen haki apurahaa ”Agonia – eli kuinka opin rakastamaan paradoksia. Moniaistinen ja ruumiillinen tapahtumasarja. Tuntematonta käsittelevän esitys-/tapahtumasarjan osa II” –kokonaisuudelle.

”Ida ho -työryhmä toteuttaa tuntematonta esitystaiteen keinoin tutkivan hankkeen osan II (I osa Mehiläispesä 9/2014), joka päättyy Kaapelitehtaalla toteutettavaan tapahtumasarjaan (esitysjakso) toukokuussa 2015. Hankkeen ydin on tarkastella tuntematonta. Suhteessa tuntemattoman tarkasteluun vaikuttaa filosofi Bernhard Waldenfelssin ajattelu. Työskentelyssä ja taiteellisessa lopputapahtumassa on yritys lähestyä paattisia kokemuksia eli kokemuksia, jotka ovat ymmärryksen ulkopuolella. Nämä ovat radikaalisti erilaisia kuin representatiivisessa toiminnassa, sillä representaatio mahdollistaa ennakoinnin toisin kuin paattiset kokemukset. Yksinkertaistaen kyse on siitä, että vaikuttuu, myöntyy vieraudelle.”

Koneen Säätiön hallituksen syyskokouksessa 2014 myönnettiin apurahoja ja avustuksia yhteensä noin 20,2 miljoonaa euroa. Hakemuksia saapui 5861 ja apuraha myönnettiin 572 hakijalle. Koneen Säätiö on vuonna 2014 myöntänyt tieteen, taiteen ja kulttuurin apurahoja ja palkintoja yhteensä noin 21,3 miljoonaa euroa Saaren kartanon residenssiapurahat mukaan lukien.

http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2014/tiivistelmatsyksy2014/#13610