Koneen säätiöltä tutkijastipendejä sibeliusakatemialaisille

Koneen Säätiön tutkimusapuraha myönnettiin 9.12.2014 viidelle sibeliusakatemialaiselle. Apurahat saivat MuM Jussi Fredriksson, MuM Minna Holkkola, MuM Maija Parko sekä Dominik Elias Schienger-Tuomi sekä MuM Anne-Mari Kivimäki. Apurahat ovat kaikki suuruudeltaan 27 600 euroa.

Jussi Fredrikssonille myönnettiin apuraha taiteellisen tohtorintutkinnon työstämiseen. Fredrikssonin jatkotutkinnon aiheena on Jazzpianonsoiton tekstuureja - Tekstuurityyppien kehittäminen soveltaen jazzmusiikin ilmiöitä yli instrumenttirajojen. Tutkimuksessa yhdistyvät side jazzmusiikin historiaan, uuden etsiminen ja korkea taiteellinen taso.

- Jatkotutkintoni käsittelee jazzpianonsoiton eri tekstuureja uuden tutkimusmetodin valossa. Tutkimus rakentuu jazzpianon tradition pohjalle, jonka lisäksi sovellan eri ilmiöitä pianolle myös muiden soittimien perinteistä.

Minna Holkkola sai apurahan väitöskirjatyöskentelyyn aiheesta Äänen dramaturgiat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa. Holkkola tarkastelee työssään sitä, kuinka esityksen dramaturgiat rakentuvat 2000-luvun oopperassa ja kokeellisessa musiikkiteatterissa äänen näkökulman kautta. Tutkimus on poikkitieteellinen ja liittyy ääni- ja esityskeskeiseen oopperatutkimukseen, musiikkianalyysiin, teatteritieteeseen ja äänifysiologiaan. Tarkastelun polttopisteessä ovat teos ja sen esitys

Maija Parkolle myönnettiin apurahan taiteellisen tohtorintutkintonsa kirjallisen osion työstämiseen. Sen aiheena on Ekspressiivisyys Claude Debussyn Preludissa "Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir". Parkon tutkimus avaa Debussyn preludin ilmaisullista sisältöä esittäjän näkökulmasta.

- Kirjallisen työni ytimessä ovat muusikon tekemän analyysin moniaistiset ja keholliset ulottuvuudet. Kuljettamalla soittamista ja kirjoittamista osin rinnakkain saadaan esiin muusikon analyysille tyypillisiä, ns. hiljaisen tiedon alueelle asettuvia tiedostamisen tapoja. Työni perustuu muusikon ymmärrykseen, jota ei tavallisesti pureta auki kirjallisesti tai verbalisoida, Parko kuvailee.

Dominik Elias Schlienger-Tuomi sai apurahan tutkimukseensa Acoustic Localisation Techniques for Interactive Audio Applications: Developing an ubiquitous positioning system for interactive arts. Tanssijoille, muusikoille, koreografeille, pelisuunnittelijoille ja muille ammattilaisille tarjolla oleva tilallisen interaktiivisuuden mahdollistava tekniikka ei ole ollut kovin inspiroivaa. Kamerat, kypärät, kuulokkeet ja reput ovat olleet hyväksyttyjä seurata osallistujan liikkeitä.

- Kehitän yhteistyössä Taideyliopiston muusikoiden, tanssijoiden ja näyttelijöiden kanssa toimivan ja tehokkaan järjestelmän liikkeen seuraamiseksi interaktiivisessa taiteessa. Järjestelmän käyttäjätoiveet kumpuavat suoraan taiteellisesta toiminnasta ja lopputuloksena on toimiva ja testattu prototyyppi, Schilenger-Tuomi kertoo.

Musiikin maisteri Anne-Mari Kivimäki sai apurahan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuosina 1957-1961 äänitettyihin Raja-Karjalaisiin arkistoäänitteisiin phjautuvaan tutkimukseensa, joka tuo julki sekä tietoa 1900-luvun alun Suistamon alueen elämästä, musiikista ja tarinankerrontakulttuurista. Apurahan turvin valmistuvat Kivimäen kolmas, neljäs ja viides jatkotutkintokonsertti sekä työhön kuuluva kirjallinen osio. Kolmas konsertti on soiva valokuvanäyttely, jossa on mukana livesäestetty mykkäelokuva. Neljäs konsertti on videotaiteen kanssa kommunoiva sävellyskonsertti. Viides konsertti esittelee Suistamo-tutkimuksen tuloksia. Kirjallinen työ tuo ensimmäistä kertaa julki tietoa karjalaisesta harmonikkaperinteestä ja perinteentaitajista. Suistamo-tutkimuksen lopputuloksena on konserttien lisäksi cd-levysarja, arkistoäänitejulkaisu, mykkäelokuva, valokuvakirja, -näyttely ja nuottikirja.
 

Koneen Säätiö myöntää tutkijastipendejä väitöskirjan tekijöille, post doc -tutkijoille ja kokeneille tutkijoille. Apurahoja myönnetään humanistiseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen sekä taiteelliseen tutkimukseen. Tänä vuonna arvioijat käsittelivät yhteensä 5861 hakemusta. Syksyn apurahapäätökset tehtiin säätiön hallituksen syyskokouksessa 5.12.  Nyt julkistetut apurahapäätökset mukaan luettuna Koneen Säätiö on vuonna 2014 jakanut apurahoja, avustuksia ja palkintoja kaikkiaan noin 21,3 miljoonaa euroa. http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/myonnetyt/2014/