Photo: Veikko Kähkönen

Koneen Säätiö jakoi apurahoja taideyliopistolaisille – Esittävien taiteiden tutkimuskeskukselle 275 000 euroa

Koneen Säätiö on myöntänyt vuoden 2017 haussa 29 miljoonaa euroa apurahoja rohkeille tieteen ja taiteen avauksille – mukana myös Taideyliopiston opiskelijoita, henkilökuntaa ja alumneja.


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus sai 275 000 euroa ”Ruumis ja toinen: elettyjä mahdottomuuksia taiteessa ja tieteessä” -projektiin.

Teatterikorkeakoulun yliopistonlehtori Jukka Miettiselle työryhmineen myönnettiin 40 000 euroa ”Esityspaikasta multimediaksi – näyttämön muotoja ja historiaa” -hankkeeseen.

Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopiskelija Erick Beltran Flores sai 120 000 euroa taiteelliseen projektiinsa ”The reading machine as model of edition. Laocoon and the Katabasis as an engine of ideological social psyche in image flux.”

Kuvataideakatemian tohtoriopiskelija Katja Tukiaisen ”Tyttöarmeija – kerronnallinen maalaus tilassa” -hanketta Koneen Säätiö tuki 28 800 euron apurahalla.

Kuvataideakatemiassa opettava James Prevett sai työryhmineen 19 000 euroa projektille ”Patsastellaan: Parties for Public Sculpture”.

Suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishankkeelle 2016–2021 (vuodet 2018–2019) myönnettiin 200 000 euroa. Hankkeen taustalla on Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry:n Teatteri 2.0, jonka taiteellinen johtaja on Teatterikorkeakoulun ohjauksen professori Saana Lavaste.

Useat apurahan saajat ovat Taideyliopiston akatemioiden alumneja.

Vuoden isoimman apurahan sai tänä vuonna Pauliina Feodoroff, joka on Teatterikorkeakoulun alumni. Hän sai työryhmineen 685 600 euroa hankkeelle ”Miltä sopu näyttää – toisenlaisen todellisuuden tekeminen: vesistönsuojelua Näätämö-joen valuma-alueella, laidunsuojelua Muddusjärven paliskunnassa perinnetietoja ja tiedettä yhdistäen”.

”Rahoitetut hankkeet ovat taiteellisesti ja tieteellisesti kunnianhimoisia ja omaperäisiä, ja useissa niistä haastetaan valta-asemia. Tieteellisen ja taiteellisen työn yhdistäminen on yhä tavallisempaa. Aivan uudenlaista todellisuutta rakennetaan muun muassa Pauliina Feodoroffin luotsaamassa hankkeessa, jossa tutkijoiden ja taiteilijoiden lisäksi työskentelee perinteisen tiedon kantajia, poromiehiä- ja naisia”, sanoo Koneen Säätiön johtaja Anna Talasniemi.

Monia apurahahankkeita yhdistää pyrkimys käsitellä ajankohtaisia, koko maailmaa polttavia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Kattoteemoja ovat esimerkiksi metsien rooli ja biodiversiteetti, ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä kansallisesti akuutit kysymykset, kuten saamen kielten ja kulttuurin näkyväksi tekeminen sekä vuoropuhelun rakentaminen eri väestöryhmien välille.

Tiede sai 47 prosenttia myönnetyistä apurahoista. Tiedettä ja taidetta yhdisteleville hankkeille säätiö myönsi 36 prosenttia. Taiteen hankkeille myönnettiin 16 prosenttia ja muille kulttuurihankkeille prosentti.