Kolme uutta julkaisua Teatterikorkeakoulusta

Teatteriorkeakoulu julkaisee Kirjamessuilla kolme uutta julkaisua dramaturgian ja näyttelijäntaiteen alalta sekä näytelmätekstikokoelman. 

Teoksia voi ostaa Unigrafian verkkokaupasta: https://shop.unigrafia.fi/

Dramaturgiakirja – Kaikki järjestyy aina

Maria Kilven, Katariina Nummisen ja Mari Hyrkkäsen toimmittama Dramaturgiakirja – Kaikki järjestyy aina, avaa näkökulmia esittävissä taiteissa viime vuosikymmeninä tapahtuneisiin murroksiin. Teksti- ja tarinakeskeisten paradigmojen rinnalle on noussut esitystä ja esityksellisyyttä painottavia ajattelutapoja. Samalla perinteiset käsitykset katsojuudesta, tekijyydestä ja valmiista taideteoksesta on määritelty uudelleen.
 
Dramaturgialla – osien välisten suhteiden taiteella – on keskeinen rooli näiden kysymysten näkyväksi tekemisessä, jäsentämisessä ja artikuloimisessa.
 
Kirja johdattaa lukijan tämänhetkisen dramaturgiakeskustelun ytimeen. Artikkeleissa käsitellään muun muassa kirjoittamista, lukemista, dramaturgian filosofiaa, dramaturgian ja automatisaation suhdetta sekä näytelmää esityksellisen käänteen jälkeen. Teos sisältää paitsi kentällä syntynyttä tekijätietoa myös dramaturgisen sanaston, jossa avataan nykydramaturgian keskeiset käsitteet.
2000-luvulla on puhuttu teatterin ja muidenkin taiteenalojen eri ammattien dramaturgisoitumisesta. Dramaturginen kokoava, leikkaava ja organisoiva työ ei kuulu vain alan erityisosaajille. Kirja onkin kirjoitettu niin oppikirjaksi teatteri- ja taideopiskelijoille kuin inspiraatioksi kaikille taiteen mahdollisuuksista ja taiteen tekemisestä kiinnostuneille.
 
Teos on saatavilla vapaasti verkosta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-006-5
ja myynnissä Teatterikorkeakoulun kirjastossa hintaan 26€ / 20€.
 

ANTAGONISTI

Tuomas Timosen toimittama ANTAGONISTI on kokoelma Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian opiskelijoiden kirjoittamia näytelmiä. Näitä näytelmiä on jo työvaiheissaan kokeiltu työpajoissa, luettu ääneen ja kommentoitu, niistä on oltu innostuneita, niiden kanssa on oltu ymmyrkäisinä, niitä on haastettu, niihin on ihastuttu. Yhdessä, erilaisuudessaan, ne avaavat näköalan siihen, miten monilla tavoilla tämän päivän opiskelijat lähestyvät näytelmän kysymystä. Kaikki mukana olevat näytelmät on kertaalleen koeteltu myös näyttämöllä ja kantaesitetty Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuosina 2015-2018.

 
Teokseen kuuluvat seuraavat tekstit:
Klaus Maunuksela: Antagonisti
Ilja Lehtinen: AMERICA (director’s cut)
Onerva Hannula: Leipäkorin muotoinen tyttö
Iira Halttunen: Ystäväni
Hanna-Kaisa Tiainen: Treasureboy
Juho Keränen: Missä kasvaa minun leipäni
 
Teosta voi ostaa Teatterikorkeakoulun kirjastosta hintaan 26€ / 20€.
 

KESKEN, näyttelijänkoulutuksen rakentuminen opettajien kokemana

Uusi teos on kokoelma Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman tämän hetkisten professorien ja lehtoreiden kirjoituksia omasta työstään. Kukin kirjoittaja on valinnut oman näkökulmansa ja tapansa pohtia opetustaan ja siihen liittyviä keskeisiä ajatuksia. Taideopettajuus haastaa opettajat jakamaan tietoaan ja kokemuksiaan taiteilijuudesta ja siihen kasvamisesta. Kukin opettaja sekä ehdottaa, kannustaa että houkuttelee opiskelijoita päivittäin uusien yllykkeiden vastaanottamiseen ja sitä kautta rakentamaan omaa taiteilijuuttaan niin tiedollisesti kuin taidollisesti.
 
Haasteena kullekin on ollut ja on edelleen oman ammattitaidon koetteleminen, omien sisältöjen keskusteluttaminen ja jatkuva kyseenalaistaminen. Kullakin on ollut oma polkunsa, vaiherikaskin tie opettajuuteen, tukena kollegiaalinen  ́koko kylä kasvattaa ́ -periaate, koska varsinaista koulutusta taideopettajuuteen ei ole ollut tarjolla. Vankka oman erityisalueen peruskoulutus ja sen soveltaminen näyttelijänkoulutukseen onkin sekä koko opettajayhteisön että kunkin opettajan pohdinnan kohteena.
Teokseen ovat kirjoittaneet Elina Knihtilä, Tiina Pirhonen, Jukka Ruotsalainen, Malla Kuuranne, Laura Sipilä, Seppo Kumpulainen, Laura Frösén, Minna Orpana haastattelijanaan Sirkka Lamminen, Markku Luuppala-Roos ja Markus Fagerudd. Teoksen ovat toimittaneet Malla Kuuranne-Autelo ja Seppo Kumpulainen.
 
Teos on saatavilla vapaasti verkosta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-353-004-1
Ja myynnissä Teatterikorkeakoulun kirjastossa hintaan 26€ / 20€.

Asiasanat