Kirja: Musiikintutkijat aktivisteina

Tutkimus ja aktivismi tuntuvat monen mielestä lähes vastakkaisilta käsitteiltä. Eikö tutkimus ole jotain objektiivisuuteen pyrkivää, neutraalia "totuuden" etsimistä, kun taas aktivismissa otetaan kantaa voimakkaastikin? Joukko musiikintutkijoita näkee asian aivan toisin kirjassaan "Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti". Kuusi tutkijaa haluaa tarttua yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja luoda muutosta musiikintutkimuksen avulla.

Kirjan mukaan musiikintutkimuksella voidaan taistella yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tutkijat voivat toiminnallisella tutkimuksella valjastaa musiikin yhteiskunnalliseksi keskusteluksi ja muutosvoimaksi. Tutkimalla musiikkikulttuurin käytäntöjä esimerkiksi tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ekologisen kestävyyden kannalta voidaan niitä samalla muuttaa yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemmiksi.

Yksi manifestin kirjoittajista on Taideyliopiston akatemiatutkija Juha Torvinen, joka tutkii musiikin ja musiikillisten käytäntöjen merkitystä yleiselle ympäristötietoisuudelle. Hän pohtii artikkelissaan, millainen tutkija on ympäristöaktivistina. Mikä on taiteentutkijan vastuu ympäristökriiseissä?

"Samoin kuin sinilevä häiritsee mökkirannassa uimista ja innostaa siten ehkä merten suojelutyöhön, on myös musiikin uppouttavista kokemistavoista etsittävä kriittistä kokemuksellista sytykettä maailmasuhteemme ruotimiseksi", Torvinen kirjoittaa. Yksi hänen seitsemän kohdan muistilistastaan ympäristöaktivistiselle musiikintutkijalle onkin: "Musiikintutkijan on suhtauduttava kriittisesti musiikin turruttavaan vaikutukseen."

Taideyliopiston musiikinhistorian tutkija Saijaleena Rantanen on paneutunut muun muassa Yhdysvaltoihin muuttaneiden suomalaissiirtolaisten musiikkiin. Hän kysyy kirjassa, kenen musiikista historiassa kerrotaan.

"Sen sijaan, että esimerkiksi työväenliikkeen historiaan suhtauduttaisiin 'häviäjien' historiana ja sen kulttuuria pidettäisiin tavalla tai toisella vaarallisena tai haitallisena, ja tästä syystä tarpeettomana muistaa ja kirjoittaa ylös, pitäisi enemmänkin kiinnittää  huomiota näiden ihmisten rohkeuteen tarttua toimeen olosuhteiden parantamiseksi ja hyväksyä yhteisön jäseniksi kaikki halukkaat rodusta, ammatista ja sukupuolesta riippumatta", hän kirjoittaa.

Sini Monosen ja Susanna Välimäen toimittama ”Musiikki muutosvoimana: Aktivistisen musiikintutkimuksen manifesti” on ilmestynyt joulukuussa 2018. Teoksen on kustantanut aktivistista musiikintutkimusta harjoittava riippumaton Tutkimusyhdistys Suoni ry, joka on perustettu vuonna 2017. Kirjoittajat ovat yhdistyksen jäseniä.

Kirja on vapaasti saatavana verkkoversiona osoitteessa www.suoni.fi/julkaisut/

 

Asiasanat