Kevään taideoppilaitosten rehtoripäivät 12-13.3

KEVÄÄN 2015 TAIDEOPPILAITOSTEN REHTORIPÄIVILLÄ ON TEEMANA TULEVAISUUDEN TAIDEOPETUS JA TYÖELÄMÄ

 

Taideyliopiston täydennyskoulutus järjestää taideoppilaitosten rehtoreille, pedagogeille sekä lasten ja nuorten taideopetuksen parissa työskenteleville seminaarin, jonka aiheena on Tulevaisuuden taideopetus ja työelämä. Tapahtuma järjestetään Sibelius-Akatemialla 12.-13.3.2015.

Seminaarin aiheena on erityisesti tulevaisuuden suunnat taideoppilaitosten johtamisessa ja opetuksen kehittämisessä. Asiantuntija-alustusten, paneelien ja työpajojen tavoitteena on tuoda esille johtamisen ja taideopetuksen uutta tutkittua tietoa ja hyviä kokemuksia sekä päästä tutustumaan käytäntöihin, jotka tukevat oppilaitosten arkea ja uudistumista.

Miten taiteiden opetus muuttuu ja vastaa uusiin haasteisiin? Millaiseen maailmaan koulutamme nuoria taiteilijoita ja taidepedagogeja? Millaista uutta osaamista tarvitaan? Miten ammattialat muuttuvat ja mitä  uusia mahdollisuuksia tulevaisuus avaa taiteilijoille ja taiteen opettajille? Miten taiteet luovat hyvää ympärillään? Miten taidealojen johtaminen uudistuu ja kehittyy? Ajankohtaisena aiheena on myös taideoppilaitoksen näkyvyys ja viestintä, miten oppilaitos kertoo vaikuttavaa viestiään ympäristössään. Seminaari luo katsauksen taideoppilaitosten kehittyvään ja laajentuvaan rooliin ja tehtävään yhteiskunnassa. Seminaarin keskeisenä osana on yhdessä keskustelu, kokemusten jakaminen sekä uusien kehittämishankkeiden ja – tulosten esittely.

Seminaarin alustajina ja puhujina on johtamisen ja taiteiden opetuksen asiantuntijoita, tutkijoita, kehittäjiä, rehtoreita ja pedagogeja eri puolilta Suomea musiikin, tanssin, kuvataiteen, teatterin, sirkuksen ja arkkitehtuurin oppilaitoksista.

 

Lisätietoja seminaarista: http://www.uniarts.fi/tayk/rehtoripaivat

 

Lisätietoja:
Sirke Pekkilä, Erikoissuunnittelija, Taideyliopiston täydennyskoulutus

puh. 050-5262 004