Karri Kaitue Taideyliopiston hallituksen puheenjohtajaksi

Taideyliopiston hallituksen puheenjohtajaksi on valittu OTL Karri Kaitue ja varapuheenjohtajaksi KTM Kai Seikku. Kaitue toimii CapMan Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä Ekokem Oyj:n ja Finnpilot Pilotage Oy:n hallituksen jäsenenä.  Hänellä on ollut pitkä työura Outokumpu Oyj:ssä.

– Taideyliopisto toimii Suomen keskeisten erinomaisuusalueiden keskiössä: taide ja koulutus yhdistyvät Taideyliopistossa arvopohjaiseksi yhteiskunnalliseksi missioksi. Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu ovat kaikki kansainvälistä arvostusta nauttivia edelläkävijöitä aloillaan. Taideyliopiston matka kohti Suomen kiinnostavinta yliopistoa ja eurooppalaista johtajuutta on saatu hyvälle alulle. Tässä matkassa on ilo olla mukana, Karri Kaitue sanoo.

Varapuheenjohtajaksi valittu Kai Seikku on toiminut Okmeticin toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien. Tätä ennen Seikku on ollut toimitusjohtajana HKScan Oyj:ssä ja Hasan & Partners Oy:ssä. Luottamustehtäviä Seikulla on Verkkokauppa.com Oyj:n, Intera Equity Partners Oy:n ja Teknologiateollisyys ry:n  hallituksen jäsenenä.

Muut sidosryhmäjäsenet ovat OTT Kimmo Nuotio ja FT Marja Sakari. Nuotio toimii dekaanina ja rikosoikeuden professorina Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Sakari on taidehistorioitsija, joka toimii Kiasmassa intendenttinä.

Hallituksen sisäiset jäsenet ovat professori Eeva Anttila, professori Vesa Kurkela, lehtori Jari Perkiömäki, suunnittelija Ann-Charlotte Karlsson, opiskelija Annika Kempe ja tohtoriopiskelija Jaakko Rustanius.

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuonna 2013, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Taideyliopisto vaalii ja uudistaa taidetta sekä kouluttaa taiteilijoita, joiden työskentely tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja, hankausta ja elinvoimaa. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia.

Haastattelupyynnöt:

Laura Manninen, vastaava viestintäpäällikkö, puh. 0400 792 065

 

Asiasanat