Photo: Wilma Hurskainen

Kansallisesta kansainväliselle huipulle – klassisen harmonikan opetuksen neljä vuosikymmentä

 

Professori Matti Rantanen perusti Sibelius-Akatemiaan harmonikkaluokan 1977. Koulutus juhlii neljää vuosikymmentään maaliskuussa 2018.

Matti Rantanen sai sysäyksen harmonikkakoulutuksen tuomisesta Sibelius-Akatemiaan Kööpenhaminasta, jossa klassisen harmonikan opetus yliopistotasolla oli käynnistynyt 1972. Vuonna 1975 hän marssi Sibelius-Akatemian silloisen rehtorin Veikko Helasvuon toimistoon ja osoitti merkittävän puutteen: musiikkiyliopisto ei tarjonnut harmonikkaopetusta. Kului muutama vuosi, kunnes Sibelius-Akatemian hallitus päätti antaa nuorelle miehelle mahdollisuuden. Vasta 25-vuotias Rantanen lähti kehittämään klassisen harmonikansoiton koulutusta neljän opiskelijan tuntiopettajana 1977.

– Minulla oli heti tiukka visio. Harmonikan koulutuksessa tulisi edetä samoin tavoittein kuin muissakin klassisissa instrumenteissa. Halusin heti asettaa vaatimukset­ niin korkealle kuin vain mahdollista.

Vielä 1960-luvulla elettiin aikaa, jolloin harmonikkaa pidettiin jopa synnillisenä soittimena, eivätkä musiikkiopistot olleet juuri ottaneet sitä opetusvalikoimiinsa. Alkuaikoina tärkeänä tehtävänä olikin saada Suomeen päteviä opettajia ja osaamista musiikkioppilaitoksiin. Suoranaista vastustusta klassisen harmonikan koulutuksen käynnistämiselle Rantanen ei kohdannut, mutta raskaita harmonikkalaatikoita kuljettavilta naisopiskelijoilta saatettiin kysellä, että ”soittavatko tytöt Säkkijärven polkkaa”.

– Kansanmusiikin tulo Sibelius-Akatemiaan 1983 ­tarjosi väylän niille, jotka lähestyivät harmonikkaa perinteen näkökulmasta. Se oli merkittävää myös taidemusiikin koulutuksen kehittymiselle ja tekee Sibelius-Akatemiasta edelleen ainutlaatuisen.

Rantasen visiot harmonikan yliopistokoulutuksesta Suomessa ovat pitkälti toteutuneet. Kunnianhimoisista lähtökohdista on edetty tilanteeseen, jossa harmonikka kuuluu lähes jokaisen musiikkioppilaitoksen valikoimiin. Sibelius-Akatemiassa harmonikkaa opiskelee tällä hetkellä 16 tutkinto-opiskelijaa, joista puolet tulee muualta kuin Suomesta. Uuden sukupolven kehittymisessä vuosikymmenten aikana on nuorisokoulutuksella ollut korvaamaton merkitys. Harmonikkaluokan kasvatit ovat menestyneet kilpailuissa ja heitä työskentelee merkittävissä opetustehtävissä ja taiteilijoina Suomessa ja maailmalla. Opetuksen ydin ei ole vuosien varrella muuttunut.

– Tärkeintä kaikkien muutosten keskellä on yhä se, että vietämme viikoittain 1,5 tuntia oppilaan kanssa kahdestaan työskennellen. Tämän soisi pysyvän ennallaan – muuten mennään huonoon suuntaan.

Harmonikkaluokka 40 vuotta! -konsertti kuullaan Musiikkitalossa 14. maaliskuuta.