Kalle Lampela tarkastelee uutuusteoksessaan kuvakieltoa ja kuvien tuhoamista

Kalle Lampela: Näkymätön näkyvässä – kuvakiellon utopia modernismista nykytaiteeseen (Taideyliopiston Kuvataideakatemia 2015)

Ikonoklasmin historia tunnetaan pääasiassa kuvien, patsaiden ja pyhien esineiden tuhoamisesta. Ja näyttää siltä, että ikonoklastiset teot ovat nykymaailmassa hyvin ajankohtaisia. Mediatapahtumat, kuten Bamiyanin Buddha-patsaiden tuhoaminen vuoden 2001 alussa, kaksoistorni-iskut syyskuussa 2001 ja vuonna 2005 alkanut Muhammad-pilakuvajupakka ovat vielä tuoreessa muistissa.

Kirjassaan Näkymätön näkyvässä – kuvakiellon utopia modernismista nykytaiteeseen kuvataiteilija Kalle Lampela tarkastelee kuvakieltoa luovana periaatteena. Hän esittää, kuinka saksalaisen filosofin Theodor W. Adornon (1903–1969) estetiikassa teologisella motiivilla eli vanhatestamentillisella kuvakiellolla on keskeinen rooli. Teos ilmestyy Kirjoituksia Kuvataideakatemiasta –julkaisusarjassa.

Kuvakielto istuu Lampelan mukaan hyvin Adornon täysmodernistiseen taidekäsitykseen, mutta kuvakiellon mukanaan tuomalla hengellisyydellä on marginaalista merkitystä myös nykytaiteen aikakaudella. Kirjassaan Lampela etsii Theodor W. Adornon viitoittaman mustan estetiikan vastineita kuvataiteesta, modernismista nykytaiteeseen. Hän ottaa matkakumppaneikseen Adornon ei-identtisen kuvakiellon estetiikan ja toisen saksalaisfilosofin Ernst Blochin (1885–1977) marxilaisen utopia-ajattelun. Lampela tarkastelee Ad Reinhardtin mustia maalauksia, Mark Rothkon tummia kappelimaalauksia, performanssitaiteen legendan Tehching Hsiehn vuoden pituisia performansseja ja elämäntyötä sekä keskeisen poliittisen nykytaiteen edustajan, chileläis-amerikkalaisen Alfredo Jaarin teosta Kuvien suru.

 

Kalle Lampela (s. 1973) on kuvataiteilija ja kuvataiteen yliopistonlehtori Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän valmistui Lapin yliopistosta taiteen maisteriksi vuonna 2000. Vuonna 2010 hän suoritti yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon, ja väitteli taiteen tohtoriksi kaksi vuotta myöhemmin.

Kalle Lampela: Näkymätön näkyvässä – kuvakiellon utopia modernismista nykytaiteeseen
Kirjoituksia Kuvataideakatemiasta

Julkaisija Taideyliopiston Kuvataideakatemia
Paino Oy Fram Ab, Vaasa 2015
Graafinen suunnittelu BOND Creative Agency
ISBN 978-952-7131-07-7

Arvostelukappaleet:
Julkaisutoimikunnan sihteeri, tutkimuskoordinaattoori Michaela Bränn (michaela.brann@uniarts.fi)

Taideyliopiston Kuvataideakatemia on kuvataiteisiin keskittynyt kansainvälinen akatemia ja ainoa laatuaan Suomessa. Se tarjoaa korkeatasoista opetusta kuvanveistossa, liikkuvassa kuvassa, maalaustaiteessa, paikka- ja tilannesidonnaisessa taiteessa, taidegrafiikassa ja valokuvataiteessa, ja on uranuurtaja taiteellisen tutkimuksen saralla. Kuvataideakatemia on kouluttanut kuvataiteilijoita jo vuodesta 1848. Vuodesta 2013 se on ollut osa Taideyliopistoa yhdessä Teatterikorkeakoulun ja Sibelius-Akatemian kanssa.

Kuvataideakatemia julkaisee opetuksensa ja tutkimuksensa alaan kuuluvaa kirjallisuutta. Julkaisut ilmestyvät pääasiallisesti akatemian kahdessa omassa julkaisusarjassa. Vuosittain ilmestyy 1-3 teosta.