Kaksi uutta kirjaa urkumusiikin alalta

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa julkistettiin 9. joulukuuta kaksi uutta kirjaa urkumusiikin alalta. Julkaistut teokset ovat Jan Lehtolan ja Peter Peitsalon toimittama Ars et usus musicae organicae: Juhlakirja Olli Porthanille – Essays in Honour of Olli Porthan 11.12.2017 sekä DocMus-tohtorikoulun julkaisema antologia Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century: Preconditions, Repertoires and Border-Crossings.

Juhlakirja Ars et usus musicae organicae on omistettu MuT, urkumusiikin professori Olli Porthanille hänen 60-vuotispäivänään. Kirjan artikkelit valottavat Porthanin taiteilijapersoonaa ja ammatillista toimintaa, urkumusiikin ja sen esittämisen historiaa J. S. Bachista omaan aikaamme sekä taiteiden välisiä teemoja. Artikkelien kielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Juhlakirjaan ovat kirjoittaneet Pieter van Dijk, Hans Fagius, Folke Forsman, Felix Friedrich, Kati Hämäläinen, Timo Kiiskinen, Marja Korhola, Susanne Kujala, Jan Lehtola, Ludger Lohmann, Markus Malmgren, Peter Peitsalo, Matti Pohjoisaho, Martti Porthan, Olli Pyylampi, Paavo Soinne, Ville Urponen ja Kaija Valkonen. Kirjoittajat ovat Olli Porthanin oppilaita sekä koti- ja ulkomaisia opettaja- ja taiteilijakollegoita.

Englanninkielinen artikkelikokoelma Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century: Preconditions, Repertoires and Border-Crossings nostaa tarkastelun kohteeksi liturgisen urkumusiikin ja urkujensoiton pitkällä 1800-luvulla (n. 1789–1914). Kirjan artikkelit käsittelevät urkujen liturgisia tehtäviä, aikakauden esteettisten, liturgisten ja liturgista laulua koskevien ihanteiden ilmenemistä urkumusiikissa, ohjelmistojen ja liturgis-musiikillisten käytänteiden leviämistä uskontokuntien ja alueellisten rajojen yli sekä liturgisen urkumusiikin merkitystä kansallisen identiteetin rakentajana. Artikkelikokoelma pohjautuu esitelmiin, jotka pidettiin tammikuussa 2016 järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa Liturgical organ music and liturgical organ playing in the long nineteenth century.

Julkaisuun ovat kirjoittaneet Michael Heinemann, Maria Helfgott, Sverker Jullander, Samuli Korkalainen, Martti Laitinen, Jan Lehtola, Benedikt Leßmann, Kurt Lueders, Krzysztof Lukas, Jonas Lundblad ja Peter Peitsalo. Artikkelikokoelman ovat toimittaneet Peter Peitsalo, Sverker Jullander ja Markus Kuikka.

 

Lisätiedot:
Jan Lehtola ( )
Peter Peitsalo ( )
Kirjoja myydään nuottikauppa Ostinatossa, Unigrafian verkkokaupassa ja Musiikkitalon Fuga-myymälässä.

 

Ars et usus musicae organicae: Juhlakirja Olli Porthanille – Essays in Honour of Olli Porthan 11.12.2017. Toimittaneet / Edited by Jan Lehtola & Peter Peitsalo. Sibelius-Akatemian julkaisuja 16. 326 sivua. ISSN 0359-2308, ISBN 978-952-329-084-6.

Liturgical Organ Music in the Long Nineteenth Century: Preconditions, Repertoires and Border-Crossings. Edited by Peter Peitsalo, Sverker Jullander and Markus Kuikka. DocMus Research Publications 10. Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki, 2017. 328 pages. ISSN 2341-8257, ISBN 978-952-329-091-4.