Photo: Kalle Kallio

Jussi Lehtonen tutkii väliaikaista yhteisöä Toinen koti -esityksessä

Jussi Lehtonen tutkii ilmaisuyhteisöjä, jotka kootaan tietoisesti henkilöistä, jotka eivät muuten olisi tekemisissä keskenään.


"Tutkin Taideyliopiston koordinoimassa ArtsEqual-hankkeessa yhteisön muodostamista pakolaisena Suomeen tulleista ja Suomeen syntyneistä ammattitaiteilijoista.

Kyse on tietoisesti kootusta hybridiyhteisöstä, joka on olemassa tietyn asian ilmaisemista varten. Suoritamme projektin yhteydessä yhteisön jäseneksi pääsemiseen ja kielenkäyttöön liittyvää tutkimusta yhdessä Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen professorin Sari Pöyhösen kanssa. Samalla on tarkoitus problematisoida kotoutumisen käsitettä ja avata Suomen Kansallisteatteria muualta tulleille esiintyjille ja katsojille.

Toinen koti -projektissa keskiössä ovat Suomeen pakolaisena tulleiden henkilöiden kotoutumisprosessien lisäksi myös ns. kantasuomalaisten kotoutuminen uuteen tilanteeseen. Erityisesti keskitymme suomalaiseen teatteri-instituutioon ja sen kykyyn tai kyvyttömyyteen avata oviaan muualta maailmasta tuleville tekijöille ja katsojille. Tavoitteena on yhteinen esitys ja näyttämö kohtaamisen tilana. Maailman vanhin suomenkielinen teatteri voi toimia tässä edelläkävijänä.

Tutkimukseni fokus on erityisesti taiteilijoiden ja taidelaitosten emansipaatiossa. Taiteilijat löytävät tiensä sellaisiin yhteisöihin, joissa taiteelle on iso tarve. Kaikissa projekteissani keskeistä on taiteen mahdollisuus aktivoida syrjäytettyjä henkilöitä ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Heidän tarinansa ja elämäntuntonsa alkavat ruokkia taidettamme ja itseymmärrystämme. Toinen koti -projektissa osallistutaan myös yhteiskunnalliseen keskusteluun pakolaisena Suomeen tulleiden taiteilijoiden asemasta.

Minua kiinnostavat myös mielen teoriat. Se, miten luemme toinen toistemme mieliä ja konstruoimme siten käsityksiämme itsestä ja toisesta, ja ymmärrämme siten toisiamme koko ajan myös kovin väärin. Ihmisinä meillä on mahdollisuus asettua toistemme asemaan tai olla asettumatta."

Toinen koti -esitys Kansallisteatterissa

Lisätietoa Toinen koti -esityksestä Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön sivuilta