Julkaisuhakuilmoitus Teatterikorkeakoulun julkaisusarjoihin

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta etsii uusia teoksia julkaisusarjoihin ja ottaa vastaan apurahahakemuksia 9.1.-31.1.2017 välisenä aikana. Toimikunnalta voi hakea rahallista avustusta, julkaisulupaa julkaisuhankkeelle tai esittää muita julkaisutoimintaan liittyviä avauksia.

Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta myöntää avustusta teoksille ja kirjahankkeille, jotka edistävät Teatterikorkeakoulun toimialan opetusta tai tutkimusta, toimivat esittävien taiteiden ajankohtaisina keskustelunavauksina tai käännöshankkeina. Julkaisutoimikunta ei pääsääntöisesti rahoita kirjoittaja- eikä käännöspalkkioita. Nämä avustukset tulee hakijan hakea ulkopuolisen rahoituksen tai koulutusohjelman kautta.

Julkaisutoimikunta ja sarjaa hallinnoiva taho (yleensä koulutusohjelma) voivat myöntää sitovan avustuksen vain kuluvan vuoden kuluihin, mutta ne voivat myöntää ehdollisen julkaisupäätöksen vuodelle 2018 TeaKilta vuosittain haettavan budjetin puitteissa.

Jo julkaisuhakuvaiheessa hakemuksessa on tultava ilmi julkaisusarja, jossa hakija toivoo teoksen julkaistavan. Hakijan tulee olla ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä koulutusohjelmaan, jonka alaan julkaisu sijoittuu ja tuotava hakemuksessa esiin puoltaako koulutusohjelma julkaisuhanketta ja onko koulutusohjelma sitoutunut hankkeen kustannuksiin ja resursointiin (esim. sisällön asiantuntijatarkastuksen osalta) sekä koulutusohjelman nimeämä vastuuhenkilö kirjahankkeelle.

Julkaisutoimikunta tukee ensisijaisesti hyvin tehtyjä hakemuksia sekä kirjahankkeita, joilla on jo hakuvaiheessa koulutusohjelman puolto osallistua hankkeeseen, sen kustannuksiin ja resursointiin. Julkaisutoimikunta julkaisee ensisijaisesti teokset Open Access –muodossa, vapaana verkkojulkaisuna.

Rahallista avustusta voi hakea:

 • taitto- ja painokustannuksiin
 • kielentarkistukseen

 

Muut hakumahdollisuudet:

 • julkaisulupaa julkaisuhankkeelleen
 • esittää ennakko-ostoa muualla julkaistuun teokseen
 • esittää muita julkaisutoimintaan liittyviä avauksia.

Julkaisutoimikunta pyrkii käsittelemään 9.-31.1.2017 välisenä aikana jätetyt hakemukset ja tekemään julkaisu- sekä apurahapäätökset maaliskuun (13.3.2017) kokouksessaan, jonka jälkeen hakijoille ilmoitetaan julkaisutoimikunnan päätös parin viikon kuluessa.

Lisätietoja julkaisutoimikunnan sihteeriltä Jenni Mikkoselta: jenni.mikkonen@uniarts.fi, p. 0400 792 004.

 

Hakeminen

Jätä hakemuksesi yhtenä pdf-tiedostona 9.-31.1.2017 välisenä aikana, julkaisutoimikunnan sihteerille.

Poikkeukset hakumenettelyssä:

Teatteri –sarjan osalta hakijan tulee olla ensin yhteydessä dramaturgian professoriin Katariina Nummiseen: katariina.numminen@uniarts.fi ja toimia häneltä saatujen ohjeiden mukaisesti. Julkaisutoimikunta tekee päätöksensä dramaturgian professorin esittelystä.

Vertaisarvioidun Acta Scenica –sarjan osalta hakijan tulee olla ensin yhteydessä Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtajaan Esa Kirkkopeltoon esa.kirkkopelto@uniarts.fi tai yliopistonlehtoriin Hanna Järviseen hanna.jarvinen@uniarts.fi, ja täyttää heiltä saatu hakukaavake ja toimia saatujen ohjeiden mukaisesti. Julkaisutoimikunta tekee päätöksensä Tutken edustajan esittelyn perusteella.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat kohdat (hakemus toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona):

 • Teoksen kuvaus lyhyesti: teoksen (työ)nimi, sisältö, laajuus, tiedot kirjoittajasta/kirjoittajista tai toimittajasta.
 • Tekstinäyte (jos saatavilla): esimerkiksi luku tai muu riittävän laaja osio (2-5 A4 sivua), teoksen alustava sisällysluettelo.
 • Teoksen kohderyhmä: kenelle kirja on suunnattu, missä ovat sen potentiaaliset lukijat ja ostajat? Miten tämä teos eroaa muista aihepiiriä käsittelevistä teoksista?
 • Muu tekijänoikeuden alainen materiaali: esim. kuvien tai muiden ulkopuolisten tekijöiden tuottama materiaali ja näiden käyttö teoksessa (esim. kuvasuunnitelma; määrät yms.) sekä selvitys oikeuksista. Kuka selvittää oikeudet ja paljonko selvitettävää materiaalia on.
 • Alustava aikataulusuunnitelma:
  1) kirjoitusvaihe
  2) milloin käsikirjoitus on valmis arvioitavaksi / oikoluettavaksi
  3) teos valmiina taittoon (n. 2 viikkoa) ja painoon (n. 2 viikkoa)
  4) arvioitu julkaisuajankohta.
 • Julkaisusarja ja painosmäärä: missä julkaisusarjassa teos tulisi julkaista ja selvitys miten hallinnoiva taho rahoittaa hanketta ja kuka on teoksen vastuuhenkilö koulutusohjelmassa. Arvioitu painosmäärä ja perustelut painosmäärälle. Tekijän lupa tai kielto Open Access –julkaisemisesta. Julkaisutoimikunta julkaisee teoksia ensisijaisesti Open Access –muodossa.  
 • Rahoitussuunnitelma / muut kustantajat: rahoitussuunnitelma eriteltyinä eri kululajeittain ja teoksen kokonaisbudjetti (taitto- ja painokustannusten arviointiin saa apua sihteeriltä), onko teoksen julkaisemiseen haettu/saatu muuta rahoitusta, sisältäen koulutusohjelman tai apurahan osuuden, onko teokselle muita kustannuksiin osallistuvia tahoja? TeaKin julkaisutoimikunnalta haettava osuus ja tieto mitä kuluja sillä katetaan, koulutusohjelman myöntämä rahoitus tai ehdollinen rahoituspäätös.
 • Työn resursointi eriteltynä: mitä osa-alueita tehdään osana työsuhteita TeaKissa, mihin tarvitaan ulkopuolisia palveluita, kuka toimii teoksen kustannustoimittajana / yhteyshenkilönä, kielentarkistajana (nimi ja yhteystiedot), kuka vastaa ulkopuolisten tekijänoikeudellisten aineistojen selvittämisestä (resursointi ja rahoitus). Resursoinnin kulut eritellään rahoitussuunnitelmassa.
 • Koulutusohjelman puolto: hakemuksesta tulee käydä ilmi, onko koulutusohjelma sitoutunut hankkeen kustannuksiin ja resursointiin (esim. sisällön asiantuntijatarkastuksen osalta) sekä koulutusohjelman nimeämä vastuuhenkilö kirjahankkeelle.

 

Teatterikorkeakoulun julkaisutoimikunta

 

Yhteyshenkilö:

Jenni Mikkonen ( , 0400-792 004)
julkaisutoimikunnan sihteeri

 

 

LIITE 1: TeaKin julkaisusarjat

TeaKissa julkaistavat sarjat:

Acta Scenica
Julkaisusarja Acta Scenicassa julkaistaan vertaisarvioitua esittävään taiteeseen liittyvää taiteellista tutkimusta. Tätä on ennen kaikkea Teatterikorkeakoulun kirja- tai verkkomuotoiset väitös- ja lisensiaatin tutkimukset. Lisäksi sarjassa julkaistaan muita alaan liittyviä vertaisarvioituja tutkimuksia ja artikkelikokoelmia. Sarjaa hallinnoi, kustantaa ja julkaisee esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke).

Yhteyshenkilö: esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen (Tutke) tutkimuskoordinaattori ja Tutken professorit

ISSN: 1238-5913 (painettu julkaisu)

ISSN:  2242-6485 (verkkojulkaisu)
 

Elektra
Sarjassa on ajankohtaisia julkaisuja esittävästä taiteesta yhteistyössä Liken kanssa. Sarjaa julkaisee, hallinnoi ja kustantaa julkaisutoimikunta yhdessä Like kustannus Oy:n kanssa. Julkaisutoimikunta tukee julkaisuja ennakko-ostoin.
Yhteyshenkilö: julkaisutoimikunnan sihteeri

 

Episodi
Episodi -julkaisusarjassa on Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kirjoituksia esitystaiteesta. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma (LAPS) yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa.

Yhteyshenkilö: esitystaiteen ja teorian professori

ISSN: 1459-7349 (painettu julkaisu)

ISSN: 1459-7349 (verkkojulkaisu)

 

Kinesis

Tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja Kinesis sisältää ajankohtaisia julkaisuja tanssin tutkimuksesta ja tanssitaiteesta. Sarjaa hallinnoivat ja kustantavat tanssitaiteen koulutusohjelmat yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa.
Yhteyshenkilöt: tanssitaiteen koulutusohjelmien professorit

ISSN: 2242-5314 (painettu julkaisu)

ISSN: 2242-590X (verkkojulkaisu)

 

Kokos

Julkaisusarja palvelee taiteen soveltavaa käyttöä ja taideorganisaatioiden työn kehittämistä. Sarjaa hallinnoi tällä hetkellä Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelujen tiimi.

Yhteyshenkilö: Kai Lehikoinen

1799-280X (painettu julkaisu)
ISSN 1799-2818 (verkkojulkaisu)

 

Nivel

Nivel-sarjassa julkaistaan taiteellista tutkimusta esittävien taiteiden kentältä.
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) julkaisee taiteelliseen tutkimukseen liittyviä konferenssijulkaisuja, oppikirjoja, käännöksiä sekä muita ajankohtaisia materiaaleja. Julkaisut ovat Open Access -julkaisuja. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa Tutke yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa. 

Yhteyshenkilö: esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen johtaja

2341-9660 (painettu julkaisu)
2341–9679 (verkkojulkaisu)

 

Teatterikorkeakoulun julkaisusarja

Sarja on monipuolinen teatterin ja tanssin julkaisusarja, jossa julkaistaan ajankohtaisia keskustelunavauksia, opetusta täydentävää materiaalia ja käännöksiä. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa julkaisutoimikunta. Koulutusohjelman puolto ja rahoitus neuvotellaan julkaisun aihepiiristä riippuen.

Yhteyshenkilö: julkaisutoimikunnan sihteeri

ISSN: 0788-3385 (painettu julkaisu)

ISSN: 2242-6507 (verkkojulkaisu)

 

Teatteri – uuden näytelmän sarja

Teatteri  (Teatteri yliviivattu) sarjassa julkaistaan TeaKin opiskelijoiden näytelmiä valikoidusti ja kootusti. Sarjaa hallinnoi ja kustantaa dramaturgian koulutusohjelma yhdessä julkaisutoimikunnan kanssa.

Yhteyshenkilö: dramaturgian koulutusohjelman professori

Asiasanat