Photo: Petri Summanen / Uniarts Helsinki

Jari Perkiömäen avajaispuhe lukuvuoden 2019-2020 avajaisissa

Arvoisa ministeri, Dear guests, Hyvät taideyliopistolaiset,

Taiteen merkitys on ajassamme suurempi kuin koskaan

Aloitamme Taideyliopiston seitsemännen kokonaisen lukuvuoden tilanteessa, jossa maamme uusi hallitus on hallitusohjelmassaan luvannut palauttaa koulutuksen taas kunniaan ja kääntää useita vuosia jatkuneen yliopistomäärärahojen kehityksen suunnan leikkauksista jälleen ylöspäin. Tässä mielessä tulevaisuus näyttää valoisammalta kuin vuosiin.

Samalla olemme tärkeässä vaiheessa omassa strategiaprosessiamme. Olemme syksyn aikana laatimassa yliopistollemme vuoteen 2030 asti ulottuvaa strategiaa ja neuvottelemassa opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tutkintotavoitteistamme ja rahoituksesta kaudelle 2021–24.

Kevään yhteisöllisen strategiaprosessin perusteella Taideyliopiston hallitus vahvisti kesäkuussa yliopistomme uudelleen muotoillun mission ja arvot. Missiossa haluamme yliopistomme olevan avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Arvoinamme ovat taito, rohkeus ja avoimuus. Taito ja rohkeus olivat arvojamme jo aikaisemmin. Uusi arvo avoimuus haastaa meitä toimimaan läpinäkyvästi, kehittämään käytäntöjämme ja hakeutumaan keskusteluun myös sellaisten tahojen kanssa, joille taide ei ole se ilmeisin keskustelukumppani.

Uniarts Helsinki secures the creative potential of our country by providing education to top professionals in the artistic fields. We believe it’s important to highlight the impact that art and artistic thinking have on the individual and the community and also on the economy and people’s wellbeing. This is especially important in a time when the whole Western way of life is under the pressure to change. Climate change, ageing of the population, rise in inequality and changes in the job market are some of the challenges that we can try to solve with the help of art and artistic thinking: with courage, imagination and ability to change and reform. We also need the ability of art to bring people together, build bridges, create platforms for new ideas and to offer hope and strength.

Strategiatyössä olemme nyt käynnistäneet yhdeksän visiotyöryhmää, jotka työstävät eteenpäin yliopiston vuoteen 2030 luotsaavaa tulevaisuuden tahtotilaa. Sen ensimmäisen version yliopiston hallitus hyväksyi viime torstaina. Visiossa tärkeimpinä tavoitteinamme ovat taiteen ja taiteellisen ajattelun roolin vahvistaminen, taidetutkimuksen merkittävyyden lisääminen, koulutuksemme laajempi avautuminen yhteiskuntaan sekä taiteen ja taidekoulutuksen ekosysteemien vahvistaminen. Haluamme, että taiteella ja taiteellisella ajattelulla on nykyistä vahvempi rooli sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Konstuniversitetets största resurs är ni, kritiska och förnuftiga studerande, som ställer frågor och ifrågasätter. Vår styrka bygger också på hela universitetstraditionen: vetenskap, konst, forskning och bildning. Vi som universitet har en chans att vara ett öppet rum för mångfacetterad samhällelig diskussion och för experiment, som gör det möjligt att hitta lösningar även på svåra frågor.

Välillä minulta kysytään, että mihin yliopisto ylipäätään tarvitsee strategiaa, ja miten se ylipäätään liittyy ydintehtäviemme opetuksen ja tutkimuksen arkeen? On tietenkin tärkeää ylläpitää ja edelleen parantaa sitä korkeaa laatua, joka toiminnassamme jo monella alalla toteutuu upeasti. Maailma kuitenkin muuttuu ympärillämme yhä kiihtyvää tahtia ja meidän on tärkeää kyetä tunnistamaan muutosten vaikutus omaan toimintaamme ja tekemään oikeita valintoja toimintaamme suunnitellessamme. Elinvoimamme näkökulmasta on välttämätöntä, että olemme relevantti taiteen opetuksen ja tutkimuksen yhteisö myös 2030-luvulla.

Joten samalla kun toivotan kaikille intoa ja energiaa uuden lukuvuoden alkaessa, kutsun teidät, niin yliopistoyhteisömme jäsenet kuin sidosryhmätkin osallistumaan syksyn strategiaprosessiimme. Ainutlaatuisen tehtävämme ja yliopistollisen erityislaatumme kautta meillä on mahdollisuus tai sanoisin jopa velvollisuus vaikuttaa paremman tulevaisuuden puolesta. Sellaisen, jossa taiteella ja taiteellisella ajattelulla on oma kyseenalaistamaton paikkansa.

Kiitos!

Jari Perkiömäki
Taideyliopiston rehtori
 

Asiasanat