Jane ja Aatos Erkon säätiöltä yli miljoona euroa Taideyliopistolle, vastinlahjoitus USA:sta lähes tuplaa summan

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansainvälistä vierailijaohjelmaa yli miljoonalla eurolla. Yhdysvaltalaisen Marvin Suomen viime itsenäisyyspäivän alla julkistama vastinrahakampanja lähes tuplaa summan.

Vierailijaohjelma on osa uutta kesäakatemia-koulutuskonseptia, joka käynnistyy 2019. Ohjelma on avoin sekä suomalaisille että ulkomaisille musiikin opiskelijoille – suomalaisille opiskelijoille se tarjoaa mahdollisuuden työskennellä yhdessä alojensa kansainvälisesti johtavien taiteilijoiden kanssa ja ulkomaisille opiskelijoille se puolestaan tarjoaa tilaisuuden tutustua Sibelius-Akatemian kansainvälisestikin tunnustettuun koulutukseen. Erkon säätiö myöntää vierailijaohjelmaan 1 155 000 euroa kolmelle vuodelle.

”Olemme erittäin kiitollisia lahjoituksesta, joka kiihdyttää Taideyliopiston hyvässä vauhdissa olevaa kansainvälistymistä entisestään”, iloitsee Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki.

Vierailijaohjelmaan kutsutaan vuosina 2019–2022 oman erityisalueensa johtavia taiteilijoita eri puolilta maailmaa. He työskentelevät Sibelius-Akatemiassa periodimuotoisesti pääsääntöisesti vuoden tai kahden vuoden jaksoissa. Poikkeuksellisen vierailuohjelmasta tekee paitsi vierailijoiden työn pitkäjänteisyys myös työtavan epähierarkkisuus ja opetuksen kytkeytyminen suoraan taiteelliseen prosessiin: vierailevien tähtien tehtävänä ei ole vain yksittäisten opiskelijoiden opettaminen, vaan he vievät taiteellisen projektin suunnitelmasta toteutukseen opiskelijoiden rinnalla työskennellen.

”Uusi yhdessä tekemisen ja luomisen malli on ainutlaatuinen mahdollisuus paitsi nuorille muusikoille myös koko suomalaiselle musiikkielämälle. Ohjelmaa tullaan rakentamaan yhteistyössä mm. Helsingin Juhlaviikkojen sekä alan johtavien musiikkikorkeakoulujen kanssa. Olen iloinen siitä, että sekä opiskelijat että suomalainen yleisö pääsevät osallisiksi sellaisten taiteilijoiden työstä, joita ei muuten Suomeen olisi mahdollista saada”, Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén toteaa.

Kalifornialainen kiinteistöalan yrittäjä Marvin Suomi sitoutui joulukuussa 2017 lahjoittamaan dollarin jokaista Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Suomessa keräämää euroa tai Friends of the Sibelius Academyn USA:ssa keräämää dollaria vastaan aina yhteen miljoonaan dollariin asti. Jane ja Aatos Erkon säätiön tuki yhdessä Marvin Suomi -vastinrahan kanssa nostaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian saamien lahjoitusten kokonaissummaksi noin kaksi miljoonaa euroa.

Suurlahjoitus huipentaa Taideyliopiston promootioviikon. Taideyliopiston ensimmäisessä yhteisessä promootiossa 8.–10.6. vihitään eri taiteenaloilta valmistuneita maistereita ja tohtoreita sekä 13 kunniatohtoria.

 

Lisätiedot:

Kaarlo Hilden
Dekaani, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
, puh. 040 7104312

Eveliina Olsson
viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Taideyliopisto
eveliina.olsson(at)uniarts.fi, puh. 050 598 6492

Median yhteydenotot:

Merja Enroos
Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
, puh. 040 7104280