Photo: Petri Summanen
Sibelius-Akatemia ja maineikas yhdysvaltalainen Juilliard toteuttivat yhteistyössä kansainvälisen konserttikiertueen 2017.

Jane ja Aatos Erkon säätiöltä rahoitusta kansainvälisille orkesteri- ja yhteistyötuotannoille

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle 690 000 euron suuruisen avustuksen viiteen merkittävään kansainväliseen orkesteri- ja yhteistyötuotantoon vuosina 2019 – 2023. Laajamittaisessa oppilaitosyhteistyössä maailman johtavien musiikkikorkeakoulujen opiskelijat ja moniammatilliset huipputiimit tekevät tiivistä yhteistyötä ideoinnista ja harjoitusperiodista aina toteutukseen saakka. Yhteistyöproduktiot valmistavat opiskelijoita yhä kansainvälisempään ja vaativampaan työelämään.  

- Mahdollisuus näin moneen merkittävään kansainväliseen produktioon on Taideyliopistossa poikkeuksellista. Hankkeet tarjoavat opiskelijoille ainutlaatuisia kokemuksia muusikon, kapellimestarin ja säveltäjän ammattien kokonaisuudesta erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä, Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén kertoo.

Kansainvälisellä kentällä halukkuus yhteistyöhön Sibelius-Akatemian kanssa on kasvanut viime vuosina huomattavasti. Keskeisiä syitä tähän ovat johdonmukainen panostaminen koulutuksen laadun ja kansainvälisten kumppanuuksien kehittämiseen.

- Esimerkiksi Jane ja Aatos Erkon säätiön jo aiemmin tukemien yhteistyöhankkeiden myötä olemme voineet nostaa kansainvälisten kumppaneiden tietoisuutta koulutuksemme korkeasta tasosta, Hildén lisää.

Yhteistyöproduktiot valmistavat opiskelijoita kansainvälisille työmarkkinoille

- Opiskelijamme valmistuvat vaativille, jatkuvasti kansainvälistyville työmarkkinoille. Siksi opiskeluajan kokemukset erilaisissa kulttuureissa työskentelystä sekä yhteistyöstä maailmanluokan artistien, kapellimestareiden, opettajien ja opiskelijoiden kanssa ovat korvaamattomia, Hildén kertoo.

Tulevissa produktioissa opiskelijat työskentelevät esimerkiksi orkesterisäveltäjien, kapellimestarien, muusikoiden ja agenttien ohjauksessa oppilaitoksissa eri puolilla maailmaa. Omilla erityisalueillaan maailman huippua edustavien ammattilaisten mentoroimina opiskelijat saavat monipuolista tietoa ja kokemuspohjaa taiteellisen identiteettinsä ja uransa tueksi. Tämä kannustaa heitä ottamaan myös johtajuutta erilaisissa orkesterikonteksteissa avautuvissa työrooleissa.

- Produktioihin kuuluu muun muassa maailmalla tunnustettujen säveltäjien orkesteri- ja oopperateoksia sekä opiskelijoiden säveltämiä kantaesityksiä. Harjoitteluperiodeja seuraavat esiintymiset erilaisilla estradeilla New Yorkin jazzklubeista kansainvälisesti arvostetuimpiin musiikkifestivaaleihin, Hildén kertoo. 

Yhteistyöhankkeet täydentävät merkittävästi Taideyliopiston kansainvälistä yhteistyöverkostoa: parhaimmillaan kolmen vuoden pituisen yhteistyön aikana pystytään syventämään oppilaitosten välisiä kontakteja ja pohjustamaan pysyvämpää strategista kumppanuutta. Käytännössä tämä näkyy opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksien kasvuna ja muun muassa opetushenkilökunnan osaamisen ja pedagogisten menetelmien monipuolistumisena. 

- Jane ja Aatos Erkon säätiön tuella voimme seuraavina vuosina tarjota opiskelijoillemme monipuolisia kansainvälisiä oppimiskokemuksia, vahvistaa toimintaamme osana musiikin korkeakoulutuksen globaalia kärkeä sekä tuoda näkyvyyttä suomalaiselle taiteen koulutukselle ja vahvalle musiikkikulttuurille, Hildén summaa.

Lisätietoja

Dekaani Kaarlo Hildén
puh. 040 7104312