Andrzej Wilkus (kuva: Matilda Wilkus) / Ismo Eskelinen (kuva: Maarit Kytöharju)

Ismo Eskelinen ja Andrzej Wilkus kitaralehtoreiksi Sibelius-Akatemiaan

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolle on nimitetty uusia kitaralehtoreita. Kitaran ja kitaransoiton osa-aikaiseksi vastuulehtoriksi on nimitetty Ismo Eskelinen ja kitarapedagogiikan lehtoriksi Andrzej Wilkus. Molemmat lehtoraatit ovat osa-aikaisia (50 %) ja viisivuotisia kaudelle 1.8.2017–31.7.2022.

Ismo Eskelinen (s. 1971) on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta 2006. Lisäksi hän on suorittanut kitaransoiton diplomin (Solisten Diploma) Baselin musiikkiakatemiassa vuonna 1996. Eskelisellä on monipuolinen ja menestyksekäs kansainvälinen ura taiteilijana. Hän esiintyy tunnettujen orkestereiden solistina, toimii aktiivisena kamarimuusikkona, tekee yhteistyötä monien merkittävien nykysäveltäjien kanssa ja on tehnyt lukuisia levytyksiä. Opetuskokemusta Eskelisellä on runsaasti. Hän on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa kitaramusiikin tuntiopettajana vuodesta 2003. Lisäksi hän on toiminut Turun konservatoriossa sekä Turun musiikkiakatemiassa tuntiopettajana ja vuodesta 2002 alkaen lehtorina.

- Haluan painottaa kitaristien koulutuksessa erityisesti säännöllisten esiintymisten sekä aktiivisen kamarimusisoinnin tärkeyttä. Yhteistyö sekä Sibelius-Akatemian sisällä että ”ulkomaailman" kanssa on avain kitaransoiton kehittymiseen. Pyrin siihen, että kitaraluokan toiminta myös näkyy ja kuuluu jatkossa entistäkin paremmin! 

Andrzej Wilkus (s. 1967) on valmistunut musiikin maisteriksi Karol Szymanowskin Musiikkiakatemiasta Puolasta (1989) ja Sibelius-Akatemiasta 1993. Wilkusin ura muusikkona on pitkä ja monipuolinen. Hän esiintyy solistina, kamarimuusikkona ja orkesterien solistina niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Wilkusin ura pedagogina on mittava. Hän on työskennellyt Espoon musiikkiopiston lehtorina ja opettanut siellä jo vuodesta 1990. Ammattikorkeakoulu Metropoliassa Wilkus työskenteli 1989–2016. Sibelius-Akatemiassa hän on opettanut tuntiopettajana vuodesta 2003 alkaen ja toimii tällä hetkellä määräaikaisena lehtorina.

Wilkus lupailee opettajien ja opiskelijoiden tinkimätöntä työskentelyä perinteisen ja uuden ohjelmiston parissa. 

- Päämääränä on kehittää kitaraluokka entistä enemmän yhteisöksi, jossa opimme jatkuvasti toisiltamme ja kannustamme toisiamme yhä parempiin saavutuksiin. Kitarapedagogiikan tarkoituksena on tukea opiskelijan solistisia ja kamarimusiikillisia opintoja ja hänen kokonaisvaltaista kasvamistaan monipuoliseksi muusikoksi. Pedagiikkaopintojen tavoitteena on avata portti, josta opiskelija voi nähdä omia ja muiden ihmisten oppimisprosesseja, tutustua lasten ja nuorten psykologisten ja motoristen taitojen kehitysvaiheisiin sekä tarkastella niitä kaikkia kitaransoiton tekniikan, tulkintamahdollisuuksien ja ohjelmiston näkökulmasta, Wilkus kuvailee. 

Eskelinen ja Wilkus tarttuvat mielellään Sibelius-Akatemian pitkäaikaisen kitaransoiton lehtorin Jukka Savijoen perintöön. Ennen eläköitymistään Savijoki toimi Sibelius-Akatemian kitaransoiton lehtorina vuodesta 1988.

- Hänen vuosikymmenten mittaisen ansiokkaan työnsä pohjalta on helppo rakentaa uutta, kiittelee Eskelinen. 

- Savijoen työuran aikana kitaransoiton taso on noussut Suomessa valtavasti ja Jukasta tullut monen kitaristisukupolven ansioitunut kasvattaja, toteaa Wilkus.

 

Lisätietoja:
Va. osastodekaani Seppo Kirkinen, Klassisen musiikin osasto, puh. 040 710 4369
Aineryhmän johtaja Niklas Pokki, Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä, puh. 050 349 7708