Improvisoinnin opetuksen tueksi syntyi kansainvälinen verkkosivusto

Kolmevuotinen kansainvälinen Modernizing European Higher Music Education through improvisation -hanke (METRIC) tuotti uuden verkkosivuston, jonka tarkoituksena on tukea ja innostaa improvisaation opetusta musiikkikorkeakouluissa. Metricimpro.eu-sivusto on suunniteltu työkaluksi, jonka avulla voidaan parantaa opetussuunnitelmien laatua, opetusta ja yksilöllistä improvisoidun musiikin osaamista. 

METRIC-hankkeessa yhdentoista eurooppalaisen musiikkioppilaitoksen opettajat ja opiskelijat tuottivat improvisaatioon liittyviä ​​artikkeleita, videoita, esseitä ja tapahtumia. Nyt tämä yhteistyö on koottu verkkosivustolle, joka sisältää muun muassa

-improvisaation opettamiseen ja opiskeluun liittyvän käsikirjan, jonka avulla oppilaitokset voivat kehittää opetussuunnitelmaansa, opetustaan ja yksilöllisiä taitoja improvisaation näkökulmasta. 

- kolmen kansainvälisen improvisaatioon liittyvän opetuskokonaisuuden esittelyn. Opetuskokonaisuuksien tarkoituksena on jakaa ja kehittää osallistuvien oppilaitosten perinteitä ja kokemuksia sekä kannustaa opettajia ja opiskelijoita osallistumaan koulutuksen liikkuvuuteen ja rajat ylittävään yhteistyöhön. Opetuskokonaisuudet ovat otsikoiltaan Collaboration in Contemporary Improvisation, From Score to Creation ja The Improvising Classical Ensemble

- raamit improvisaation luotettaville, objektiiviselle ja luoville arviointikriteereille

Sibelius-Akatemiasta projektiin osallistui kuusi opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Sibelius-Akatemian NYKY Ensemblen intendentti Libero Mureddu ja musiikkikasvatuksen lehtori Max Tabell inspiroituivat hankkeesta monella tavalla

- On ollut äärimmäisen mielenkiintoista tehdä yhteistyötä eri taustoista tulevien improvisaation parissa työskentelevien ihmisten kanssa. Olen saanut kattavan käsityksen improvisaation opetuksesta eri puolilla Eurooppaa ja se on motivoinut minua ideoimaan useita improvisaatioon liittyviä kursseja myös Sibelius-Akatemiaan. Hanke on myös ollut hyödyllinen verkostoitumiskokemus, sanoo Mureddu.

- Olen opettanut klassisen muusikoiden improvisaatiokursseja useita vuosia ja tämä hanke on antanut minulle monia uusia työkaluja. Tietenkin tutustuminen muihin improvisaation parissa työskenteleviin ihmisiin on myös tärkeä lopputulos. Toivon, että tämä hanke edistäisi improvisaation arvostusta Sibelius-Akatemiassa tärkeänä taiteen tekemisen muotona, tiivistää Tabell.

Modernizing European Higher Music Education through improvisation -hanke (METRIC)  (2015-2018) on 11 eurooppalaisen musiikkioppilaitoksen ja AEC:n kansainvälinen yhteistyöprojekti, jossa käsiteltiin kaikkia improvisoidun musiikin eri osa-alueita.

Lisätietoja:

Libero Mureddu   
Max Tabell   
metricimpro.eu