Harriina Räinä: Vaihdossa oppii itsenäisyyttä ja kärsivällisyyttä

Kerro itsestäsi.

Olen Harriina Räinä, 5. vuoden perusopiskelija Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, taidegrafiikan opetusalueelta.

Kerro vaihdostasi. Mitä opit ja sait itsellesi tästä kokemuksesta?

Olin maisterivaihdossa 4.4.–31.8.2017 japanilaisessa Tsukuban yliopistossa, Plastic Art and Mixed Media -koulutusohjelmassa. Halusin päästä työskentelemään täysin erilaiseen ympäristöön alemman korkeakoulututkintoni jälkeen. Siksi päätin aloittaa maisterin tutkintoni vaihdossa Japanissa. Kaikki opetus kielikursseja lukuun ottamatta tapahtui japaniksi. Osa professoreista osasi englantia, osa osasi hiukan ja osa ei juuri ollenkaan. Opettajien assistentit ja muut opiskelijat auttoivat aina, kun en ymmärtänyt mitä kuuluu tehdä. Yleisesti koen, että minut otettiin todella hyvin vastaan uudessa koulussa.

Opiskelin Tsukubassa puunveistoa, kuparigrafiikkaa, esitystaidetta ja lisäksi minulla oli kurssi julkisesta taiteesta. Tsukuban yliopisto on hyvin käsityöpainotteinen ja nimenomaan materiaaleihin keskittyminen ja niiden oman äänen ja luonteen kuunteleminen olivat parasta antia mitä vaihdosta sain.

Toinen merkittävimmistä anneista oli olla japanilaisen luonnon ja ilmaston vaikutuksen alaisena. Olen omassa työskentelyssäni kiinnostunut ihmisen tavoista kiinnittyä häntä ympäröivään todellisuuteen ja japanilainen maailmankuva on hyvin erilainen verrattuna suomalaiseen. Vanha shintolainen animismi elää edelleen muiden uskontojen rinnalla ja se näkyy esimerkiksi japanilaisessa tavassa arvostaa ja pitää pyhänä erilaisia luonnonmukaisia paikkoja (kuten vuoria).

Kuvataiteen opiskelijana ja tulevana ammattitaiteilijana opin myös itsenäisyyttä ja valtavasti kärsivällisyyttä.  

Miten kansainvälisyys näkyy muuten opinnoissasi?

Taideyliopiston Kuvataideakatemia kouluttaa opiskelijoitaan toimimaan ammatissaan kansainvälisesti. Iso osa kursseista on englanniksi. Usein riittää, että yksi opiskelija ei osaa suomea ja koko opetus saatetaan silloin pitää englanniksi. Toki opiskelijoille annetaan myös mahdollisuus käyttää suomen kieltä ja usein esimerkiksi seminaaritilanteessa saatetaan puhua sekä englantia että suomea.

Koulu myös kutsuu aktiivisesti luennoitsijoita ja taiteilijoita vierailemaan eri maista ja opiskelijoilla on mahdollisuus tavata kansainvälisiä toimijoita studiovisiiteillä. Itselleni esimerkiksi kanadalaisten taiteilijoiden Deirdre Loguen ja Allyson Mitchellin tapaamiset ja heidän luentonsa vuonna 2016 olivat äärimmäisen tärkeät.

Kuvataideakatemiassa tehdään myös ekskursioita ulkomaille. Itse olin viime syyskuussa muiden maisteriopiskelijoiden kanssa vierailulla Venetsiassa, jossa tutustuimme Venetsian biennaaliin ja osallistuimme Taideyliopiston Tutkimuspaviljongin tapahtumiin. Ensimmäisenä opiskeluvuotenani olin taidehistorian ryhmäni kanssa ekskursiolla Madridissa ja Pariisissa. Nämä olivat erittäin tärkeitä matkoja, sillä pääsin näkemään paikan päällä paljon vanhaa taidetta ja ymmärrykseni länsimaisesta taidehistoriasta syveni huomattavasti.

Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Kuvataideakatemian sisäistä apurahaa, joka on tarkoitettu kansainvälistymiseen ja omaan taiteelliseen työskentelyyn. Tämän apurahan turvin olin itse vuonna 2014 Espanjassa taidegrafiikan residenssissä. 

Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on odotettavissa?

Tämän kevään tavoitteeni on puhtaasti keskittyä ensi toukokuussa järjestettävään lopputyönäyttelyyn, Kuvan Kevääseen. Oman projektini olen aloittanut jo alkusyksystä ja on ihanaa syventyä kevääksi vain yhteen projektiin. 

Syksyllä on tarkoitus järjestää opinnäytteeni toinen taiteellinen osa ja kirjoittaa maisterin opinnäytteeni kirjallinen osuus. Ennen valmistumistani haluan tehdä myös työharjoittelun, joka tulee luultavasti sijoittumaan keväälle 2019. Tämänhetkinen suunnitelma on lähteä takaisin Japaniin opettelemaan perinteistä japanilaista paperinvalmistusta!
 

Kuvataiteilijaksi? Hae Taideyliopistoon! Katso tarkemmat hakuohjeet:
Hae Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan