Opiskelijoista koottu harmonikkayhtye esitti Petri Makkosen nykymusiikkiteoksen Mbprschzdt! säveltäjän johdolla, solistina Juho Kanerva.

Harmonikansoitonopettajat tapasivat Järvenpäässä

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia järjesti yhdessä Harmonikansoiton Opettajat ry:n kanssa valtakunnallisen harmonikkapedagogisen seminaarin Kallio-Kuninkalassa 17.-18. marraskuuta. Viikonlopun aikana seminaariin osallistui 16 opiskelijan ja Sibelius-Akatemian opettajien lisäksi yli 40 musiikkiopistojen ja konservatorioiden harmonikansoiton opettajaa eri puolilta Suomea. Viikonlopun aiheina olivat muun muassa uusi Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, alan tulevaisuus, pienten lasten aloitussoittimet sekä yhtye- ja orkesteritoiminta musiikkiopistoissa.

Seminaarissa kuultiin Musiikkiopisto Avonian (Espoo) ja Sibelius-opiston (Hämeenlinna) yleisesitykset heidän tämänhetkisestä OPS-työstään, ja harmonikansoiton opettajat valottivat omien opistojensa käytänteitä, jotka vaikuttivat olevan keskenään hyvinkin kirjavia. Esimerkiksi tasosuorituksista on osassa opistoja luovuttu kokonaan, osa on jakanut entiset kolme perustasoa neljään, osa kuuteen portaaseen. Improvisointi ja säveltäminen samoin kuin alkeisteoriaopetuksen integroiminen soittotunneille puhuttivat osallistujia. Täydennyskoulutusta kaivattiin.

Osallistujat samoin kuin Sibelius-Akatemian omat opettajatkin olivat huolestuneita alalle haluavien jatkuvasti vähenevästä määrästä: mistä saadaan tulevaisuuden taiteilijat ja soitonopettajat? Lapset ja nuoret harrastavat hyvin monia eri lajeja, mutta juuri soittaminen vaatisi enemmän aikaa ja paneutumista, jotta taidot kehittyisivät riittävän pitkälle lukion loppuun mennessä. Keskustelua käytiin myös nuorisokoulutuksesta sekä yläkouluikäisille lahjakkaille nuorille tarjottavasta valtakunnallisesta yhteistyömallista Nuorten pianoakatemian tapaan. Lauantai-iltana saatiin esimerkkejä tämänhetkisestä tavoite- ja taitotasosta, kun sekä nuorisokoulutuksen että yliopiston opiskelijat soittivat konsertin, jossa esitettiin mm. suomalaisten säveltäjien harmonikalle kirjoittamaa musiikkia.

Sunnuntaina pureuduttiin pieniin aloitussoittimiin soitinrakentaja Viljo Mannerjoen johdolla. Soittimien maahantuojat pitivät myös esittelynsä pienimmistä malleistaan. Jo varhaisten soittovuosien on todettu olevan merkittäviä oikeiden soittoasentojen oppimiseksi, ja soittimen tulisi tukea ja olla sopivan kokoinen lapsen ikä, fyysinen koko ja kehon malli huomioiden. Vaihtoehtoja tarvitaan ja pienin säädöin voitaisiin saada vielä paremmin ”istuvia” soittimia lasten syliin.

Yhtyesoitto on osoittautunut motivoivaksi toiminnaksi musiikkiopistoissa. Kuuluminen ryhmään ja harrastaminen samanmielisten joukossa motivoi usein omien soittoläksyjenkin harjoitteluun. Osallistujat kuulivat monipuolisen esityksen Keski-Pohjanmaan konservatorion mallista, jonka isä on harmonikansoiton opettaja, kapellimestari Raimo Vertainen.

Opiskelijoille oli lisäksi säveltäjä, harmonikkataiteilija Petri Makkosen mestarikurssi, jossa paneuduttiin hänen lapsille ja nuorille säveltämäänsä musiikkiin. Lisäksi opiskelijoista koottu harmonikkayhtye esitti aihetta käsittelevän luennon aluksi Makkosen nykymusiikkiteoksen Mbprschzdt! säveltäjän johdolla, solistinaan Juho Kanerva.

Teksti ja kuva: Helka Kymäläinen