Photo: Raija Törrönen / Itä-Suomen yliopisto
Päätutkija Hanna Pohjola, Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio ja taiteellinen johtaja Tero Saarinen Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksen liikelaboratoriossa.

Hanna Pohjola tietää, miten ihmiskeho liikkuu

Tanssitaiteen tohtori, terveystieteiden maisteri (liikuntalääketiede), fysioterapeutti ja tanssipedagogi Hanna Pohjola jos kuka tietää miten ihmiskeho liikkuu. Parhaillaan hän toimii päätutkijana Itä-Suomen yliopiston tutkimuksessa, jossa mallinnetaan tanssijan liikettä biomekaanisesti. Tutkimuksessa tarkastellaan biomekaniikan avulla tanssijan alaraajan toimintaa. Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi tanssitekniikan kehittämiseksi ja vammojen välttämiseksi tanssin opetuksessa, tanssijoiden työssä ja kuntoutuksessa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat tanssijan tukijalan lonkkaan kohdistuvat voimat yhden jalan tasapainoasennoissa.

─ Lonkan rasitusvammat ovat tanssijoilla yleisiä, ja niiden hoitaminen on haasteellista, koska monissa tanssilajeissa korostuu suuri lonkkanivelen liikelaajuus, Pohjola kertoo. 

Usein vammat johtuvat puutteellisesta tanssitekniikasta. Lonkan rasitusvammojen ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen kannalta on tärkeää selvittää rasitukseen liittyviä toiminnallisia liikemalleja.

Mittaustilanteessa huipputanssija suorittaa laboratoriossa tanssiliikkeitä. Voimalevyt tallentavat tietoa liikkeissä käytetystä voimasta ja EMG-anturit lihasten sähköisestä toiminnasta. Liikkeet kuvataan kolmiulotteisesti infrapunasuodattimilla varustetuin kameroin. Tanssijan kehoon kiinnitetyt heijastinmarkkerit heijastavat infrapunavalonheitinten valoa, jonka kamerat nappaavat eri kulmista. Tallennetut tiedot kootaan tietokoneella animaatioksi ja malliksi tanssijan liikkeistä.

─ Kiinnostavaa on, miten erilaisia tulokset ovat eri ihmisillä ja voiko niitä käyttää apuna, ettei tule vääränlaisia rasituksia. Tanssijoiden on tärkeää saada työkaluja oman kehon toiminnan ja rajojen ymmärtämiseen, Pohjola kertoo.

Uskaltakaa etsiä!

Pohjola valmistui Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan koulutusohjelmasta vuonna 2005. Maisterintutkinnon jälkeen hän jatkoi Teatterikorkeakoulussa väitöskirjan parissa, Itä-Suomen yliopistossa liikuntalääketieteen koulutusohjelmassa ja kouluttautui fysioterapeutiksi sekä jooganopettajaksi.

─ Opiskeluajoista Teatterikorkeakoulussa on jäänyt mieleen, että asioita sai ja pitikin kyseenalaistaa, pohtia ja reflektoida. Täällä annettiin opiskelijoille eväitä löytää se oma juttunsa.

 

Väitöskirjavaiheessa tutkimuskohteeksi valikoitui uransa loukkaantumiseen päättäneiden tanssijoiden identiteetti. Ammatin vaatimukset keholle ovat äärimmäisiä, ja joskus ura päättyy suunnittelematta vammautumisen seurauksena.

Väiteltyään Pohjola toimi vierailevana tutkijana australialaisessa University of the Sunshine Coastissa. Siellä hän teki tapaustutkimusta miesbalettitanssijasta, joka kärsi tanssijoille varsin tyypillisestä apofyysivammasta. Alaraajojen kuormitustutkimukset ovat tavallaan jatkoa tälle.

─ Tanssijan keho joutuu aivan erityiseen rasitukseen ja vammatkin ovat yleisiä. Vuosien mittaan kehoon muistiin jäävät kaikki toistetut liikkeet ja vammautumiset.

─ Pelkästään niin yksinkertainen liike kuin demi-plié, molempien polvien koukistus, saattaa aiheuttaa eri puolilla aivan erilaiset rasitukset. Saattaa olla, että toisella puolella on vaikka joku vanha vamma, jota tanssija kompensoi toisella puolella.

Pohjolalla on jatkuvasti monta rautaa tulessa. Hän työskentelee tutkijatohtorina Itä-Suomen yliopistossa lääketieteessä, liikuntalääketieteessä ja yhteiskuntatieteissä sekä opettaa hammaslääketiedettä ja anatomiaa.  Pohjola toimii myös yhteistyössä tanssiryhmä Tero Saarinen Companyn kanssa biomekaniikan ja tanssipedagogiikan kehittämisessä. Tanssijan lonkkanivelen kuormituksen lisäksi Pohjola on viime aikoina tutkinut esimerkiksi tasapainon parantamista non-invasiivisella aivostimulaatiomenetelmällä ja masennuksesta kärsiville tehtyjä nykytanssi-interventioita.

Teatterikorkeakoulussa Pohjola vierailee muutaman kerran lukukaudessa opettamassa tanssipedagogiikan ja tanssin opiskelijoille tanssianatomiaa, fysiologiaa ja kinesiologiaa.

─ Jokaisella tanssijalla on oma yksilöllinen tapansa liikkua. Pyrin antamaan opiskelijoille työkaluja oman kehon käyttöön ja oman yksilöllisen liikkeen löytämiseen.

Nykyopiskelijoille Pohjolalla on yksi neuvo: Uskaltakaa etsiä.