Photo: Veikko Kähkönen / Uniarts Helsinki

Hakuaikaa Praxis-maisteriohjelmaan jatkettu 22.10.2018 saakka

Hakuaikaa Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmaan on jatkettu: haku on auki 22.10.2018 klo 15.00 saakka. 

Taideyliopiston Kuvataideakatemian Praxis-maisteriopintojen tavoitteena on taidemaailman toiminnan ja taustavoimien ymmärtäminen sekä oman ajattelun kehittäminen suhteessa taiteen esittämiseen, välittämiseen ja yhteiskuntaan. Praxis-opinnoissa opiskelijat kouluttautuvat yhdessä taideopiskelijoiden kanssa. Praxis kouluttaa taiteen ammattilaisia, joiden toiminnassa ja ajattelussa taiteen välittäjän, kuraattorin ja taiteilijan roolit yhdistyvät taiteen esittämisen kautta. Opintojen tavoitteena on kouluttaa moninaisiin taiteen kentän tehtäviin ammattilaisia, jotka pystyvät käyttämään taitojaan ja tietojaan kriittisesti ja oivaltavasti. 

Praxis-maisteriohjelma on suunnattu nykytaiteen teorioista, esityskäytännöistä ja kuratoinnista kiinnostuneille. Se soveltuu sekä kuvataitelijoille että teoriataustaisille taiteen ja kulttuurin alan opiskelijoille ja alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille. Ohjelman suorittaneet opiskelijat valmistuvat kuvataiteen maistereiksi. Kaksivuotisen maisteriohjelman laajuus on 120 opintopistettä. 

 

Tarkemmat hakutiedot: Praxis-valintaopas ja linkki hakulomakkeeseen

Lue lisää Praxis-ohjelmasta