Haku Taideyliopiston erikoistumisohjelmiin käynnistynyt

Taideyliopisto tarjoaa vuonna 2014 kaksi erikoistumisohjelmaa täydennyskoulutuksena korkea-asteen tutkinnon suorittaneille. Erikoistumisohjelmat Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon – taiteelliset interventiot työelämään (30 op.) sekä Yleisötyön ytimessä – yleisötyön keinot ja johtaminen (30 op.) käynnistyvät helmikuussa 2014. Hakuaika ohjelmiin on alkanut ja haku päättyy 29.11.2013.
 

Erikoistumisohjelmat tarjoavat eri alojen taiteilijoille ja taidepedagogeille mahdollisuuden syventää erityisosaamistaan ja laajentaa uramahdollisuuksiaan. Ohjelmat toteutetaan valtakunnallisina ja ne ovat oppisopimustyyppistä täydennyskoulutusta, jossa opintojen painopiste on työssä oppimisessa. Tätä tuetaan lähijaksoilla, jotka rakentuvat keskustelevista luennoista, vertaisoppimisesta, pienryhmätyöskentelystä sekä asiantuntijavieraiden case-esimerkeistä.

Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon – taiteelliset interventiot työelämään -erikoistumisohjelma vahvistaa taitoja suunnitella, tarjota, toteuttaa ja arvioida taiteellisia interventioita vaativissa asiantuntijatehtävissä eri ympäristöissä tuottajaorganisaatioiden välityksellä tai yrittäjänä. Koulutus on suunnattu taiteellisen osaamisen ja innovaatiotoiminnan yhdistämisestä kiinnostuneille. Koulutukseen otetaan 16 opiskelijaa ja sen hinta opiskelijalle on 600€. Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
Haku: http://www.teak.fi/haku_erikoistumisohjelmaan

Yleisötyön ytimessä – yleisötyön keinot ja johtaminen -koulutus kehittää osallistujan ammatillista pätevyyttä johtaa, suunnitella ja toteuttaa yleisötyöprojekteja sekä arvioida yleisötyön vaikuttavuutta. Opintojen kesto on yksi vuosi. Koulutus sopii erityisesti taide- ja kulttuurialan ammattilaisille, esimerkkinä taidelaitosten asiantuntijat, johtajat, kuraattorit, tuottajat, museolehtorit, muusikot sekä näyttelijät. Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa ja sen hinta opiskelijalle on 300€. Koulutuksen järjestää Taideyliopiston Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus.
Haku: http://www.siba.fi/web/taydennyskoulutus/hankkeet/yleisotyon-ytimessa