FT Liisamaija Hautsalosta Suomen Akatemian akatemiatutkija

FT, dosentti Liisamaija Hautsalo on saanut Suomen Akatemian akatemiatutkimusrahoituksen tutkimukselleen tasa-arvon käytännöistä suomalaisessa oopperassa. Viisivuotinen rahoituskausi alkaa 1. syyskuuta 2017.

Hautsalon tutkimuksen kohteena on suomalainen ooppera suomalaisen yhteiskunnan perusarvon, tasa-arvon, näkökulmasta. Musiikkitieteen lisäksi kulttuurintutkimusta, sosiologiaa, antropologiaa, taiteentutkimusta ja kasvatustiedettä hyödyntävä tutkimus lähtee ajatuksesta, että suomalaisen oopperan elinvoimaisuuden taustalla on kaksi poliittis-historiallista tekijää: 1800-luvun jälkipuoliskolla syntynyt fennomaaninen sivistyskäsitys ja suomalaisessa yhteiskunnassa 1960-luvulta alkaen harjoitettu kulttuuripolitiikka. Tutkimuksen alkuoletuksena on, että oopperan tasa-arvoistuminen on erityisesti suomalainen ilmiö ja että pyrkimys tasa-arvoon näkyy esimerkiksi oopperan teemoissa ja aiheissa, henkilöhahmoissa, esityspaikoissa, säveltäjyydessä, yleisön rakenteessa, musiikillisessa tyylissä ja rahoituksessa.

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoituksen 20 uudelle akatemiatutkijalle. Yhteensä tehtävien rahoitukseen osoitettiin 8,7 miljoonaa euroa. Akatemiatutkijan rahoituksella toimikunta tukee tutkijanuran keskivaiheessa olevia lahjakkaita tutkijoita ja pyrkii tukemaan tutkijoiden ympärille muodostuvia tai heidän ympäristönään toimivia tutkimusryhmiä.

Akatemiatutkijan tehtävä on tarkoitettu kokeneelle tutkijalle itsenäiseen tutkimussuunnitelman mukaiseen tieteelliseen työskentelyyn. Akatemiatutkijakauden tarkoituksena on edistää ja vahvistaa tutkijoiden pätevöitymistä akateemiseen johtajuuteen ja vakiinnuttaa heidän asemaansa itsenäisenä tutkijana. Rahoitus on viisivuotinen.

Hautsalo on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa erilaisissa tutkimus- ja opetustehtävissä vuodesta 2009. Hänen saamansa akatemiatutkijarahoitus on ensimmäinen, joka on myönnetty Taideyliopistolle sen olemassaolon aikana. Taideyliopistossa työskentelee akatemiatutkijana Hautsalon lisäksi myös filosofian tohtori Juha Torvinen.
 
Lisätietoja: 
Liisamaija Hautsalo