Photo: Juha Metso

Demokratiapalkinnon kunniamaininta monitieteiselle ArtsEqual-hankkeelle

Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke on saanut Demokratiapalkinnon ja Demokratiatunnustuksen yhteisen kunniamaininnan.

Viiden konsortiopartnerin monitieteinen ArtsEqual-hanke tutkii yhteistyössä kymmenien kumppanien kanssa, kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto annetaan kansalaisyhteiskuntaa edustaville toimijoille ja Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelman Demokratiatunnustus viranomaistahoille. Teemana on tänä vuonna kumppanuus.

Demokratiapalkinnon saivat tänä vuonna Kumppanuuskeskus, DaisyLadies ry ja Muistola sekä Yhteistyökumppanuus ikääntyneitä opastavien tietotekniikkatoimijoiden välillä -verkosto. Demokratiatunnustuksen saivat Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä ja Rikosseuraamuslaitos.

Varsinaisen Demokratiapalkinnon valitsijaraadissa oli mukana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun professori Elina Knihtilä.

ArtsEqualin lisäksi kunniamaininnan sai Oulun omaishoidon kehittämisen vuorovaikutteinen toimintatapa.

Vuosittainen demokratiapalkinto myönnetään kansalaisvaikuttamista, vapaaehtoistyötä tai osallisuutta edistävälle hankkeelle, toimenpiteelle, toimijalle tai innovaatiolle. Ensimmäisen kerran se jaettiin vuonna 2011.

Palkinnot jaettiin juhlaseminaarissa Helsingissä 30. maaliskuuta.