CARPA4 luotaa ei-inhimillistä esittävässä taiteessa

Neljäs CARPA-kollokvio kokoaa esittävän taiteen tutkimuksen kärkinimet Taideylipiston Teatterikorkeakouluun 11.–13.6. Englanninkielisen kollokvion teemana on The Non-human and the Inhuman in Performing Arts – Bodies, Organisms and Objects in Conflict. Tapahtuman puheenvuorot, esitykset ja työpajat käsittelevät ei-inhimillistä esittävässä taiteessa.

Kasvava tietoisuus planeettamme ja sen luonnonvarojen rajoista ja sen myötä noussut ihmiskeskeisyyden kritiikki luovat painetta laajentaa kulttuurista ymmärrystämme ei-inhimillisen puoleen. Myös esittävän taiteen parissa kiinnostuksen kohteeksi ovat nousseet eläimet, kasvit ja elävien organismien aikaansaamat materiaaliset prosessit sekä elottomat toimijat kuten esineet tai koneet. Esitystä on pidetty tyypillisenä inhimillisenä toimintana, jossa heijastuvat inhimillisten olentojen tarpeet ja tavoitteet. CARPA4:ssä kysytään, voisiko sitä ennemmin pitää erilaisten elementtien, komponenttien ja materiaalien kuten kehojen, organismien ja esineiden kohtaamispaikkana.

Tapahtuman keynote-puhujat ovat professori Peta Tait La Trobe Universitysta Australiasta, professori Timothy Morton Rice Universitysta Yhdysvalloista sekä professori Boyan Manchev New Bulgarian Universitysta.

Peta Tait on australialaisen La Trobe Universityn teatterin ja draaman professori. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa kehollinen taide ja esityksen fenomenologia. CARPA4:ssä hän pohtii luontosuhdettamme ja miten sitä voisi lähestyä esityksen ja taiteen keinoin.

Timothy Morton pitää hallussaan yhdysvaltalaisen Rice Universityn Rita Shea Guffey -oppituolia. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat muun muassa filosofia ja ekologia. CARPA4:ssä hän nostaa huomion kohteeksi elollisen ja elottoman kahtiajaon ja sen kautta todellisuuden performatiivisen luonteen.

Boyan Manchev on filosofi ja professori New Bulgarian Universityssa sekä vieraileva professori Sofia Universityssa ja HZT – UdK Berlinissä. Hänen tutkimuksensa ontologian, filosofian ja poliittisen filosofian alueilla kehittää uudenlaista radikaalin materialismin näkökulmaa. CARPA4:ssä hän luonnostelee ohjelmaa epäinhimilliselle teatterille.

CARPA on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen kollokvio, joka keskittyy esitystaiteeseen ja taiteelliseen tutkimukseen. Tapahtuman järjestää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskus.

Lisätietoja ja kollokvion ohjelma: http://www.uniarts.fi/en/carpa

Kollokvion rekisteröityminen on avoinna 4.6. asti osoitteessa https://www.lyyti.fi/reg/CARPA_4_9746