Photo: Annamari Oittinen
Tilaisuudessa esiintyivät Duo Valtonen & Kotila, Juho Valtonen ja Aleksi Kotila Sibelius-Akatemiasta.

Arts Managementin 20-vuotista taivalta juhlittiin 9. marraskuuta

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Arts Management -maisteriohjelma täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Merkkivuotta juhlistettiin juhlaseminaarissa Teatterikorkeakoulussa 9. marraskuuta. Yli 60 maisteriohjelman alumnia, opiskelijaa ja muita alan ihmisiä kokoontui jakamaan muistoja opiskeluajoiltaan ja keskustelemaan siitä, mitä taidejohtamisen ala on tänään ja tulevaisuudessa.

Kutsuvierastilaisuudessa onnittelunsa toivat ohjelman perustaja Osmo Palonen, Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki sekä Sibelius-Akatemian osastodekaani Elina Laakso. Arts Management -koulutuksen ainejohtaja, professori Tanja Johansson esitteli seminaarissa juuri painosta tullutta juhlajulkaisua ”Making Sense of Arts Management: Research, Cases and Practices”.

Osana seminaaria järjestettiin Osmo Palosen moderoima paneelikeskustelu, jossa neljä maisteriohjelman alumnia kertoivat työstään. Oulun kaupungin tapahtumapäällikkönä työskentelevän Samu Forsblomin mukaan taiteen johtamisen ammattilaisen tehtävä on muun muassa tuoda työssään näkyväksi, miksi ylipäänsä tarvitsemme kulttuuria yhteiskunnassamme. ”Kulttuurin aineeton arvo kaupungeille on suuri”, Forsblom huomauttaa.

Maisteriohjelmassa aloittaa joka toinen vuosi 15 opiskelijaa, jotka muodostavat yhdessä tiiviin yhteisön. Claire Delholm, Maailma kylässä -festivaalin varainhankintakoordinaattori, muistaakin Arts Management -maisteriohjelmassa opiskelun opettaneen muun muassa yhteistyöstä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa. Se on ollut erittäin hyödyllinen taito myös työelämässä.

Samu Forsblom, Heidi Lehmuskumpu, Kari Jagt, Claire Delholm ja Osmo Palonen.

Taiteen tulevaisuuden johtamista

Arts Management -opinnot ovat kehittyneet paljon 20 vuodessa. Kysyttäessä miten opetusta voitaisiin vielä parantaa Heidi Lehmuskumpu, Suomen Kansallisoopperan ja -baletin varainhankintapäällikkö, ehdotti rahoitusosaamisen vahvistamista sekä taide- ja kulttuurialan organisaatioissa tapahtuvien harjoitustöiden lisäämistä.

Useimmat paikalla olleista maisteriohjelmasta valmistuneista ovat työllistyneet erilaisiin yrityksiin, mutta osa heistä työskentelee myös julkisella sektorilla ja järjestöissä.

- Arts Management -maisteriohjelman käyneet voivat työllistyä kulttuurin lisäksi muillekin aloille, hyvinvoinnin ja terveyden alalla vaikuttavan Sairaalaklovnit ry:n taiteellinen johtaja Kari Jagt muistuttaa.

Lehtori Violeta Simjanovska ja professori Tanja Johansson.

Seminaarin päätti Arts Management -maisteriohjelman lehtori Violeta Simjanovskan workshop alan suurista käännekohdista.

- Raja korkeakulttuurin ja viihteen välillä on häviämässä, mikä vaikuttaa jo nyt meidän työhömme, Simjanovska kertoo.

Seminaarin yleisökeskustelussa tulleissa kommenteissa muistutettiin niistä mahdollisuuksista, joita ”big data” eli tietotekniikan ja tilastotieteen avulla saatavat tietomassat taidejohtamisen ammattilaisille antavat. Taiteellinen prosessi voi välillä olla arvaamaton niin pienen kuin suuren mittakaavan tapahtumassa. Arts management -ammattilaisen tehtävänä onkin saada projektista niin suunnitelmallinen kuin mahdollista. Lipunostaja- ja yleisökävijätietojen käyttäminen voi tukea häntä tekemään työtään mahdollisimman onnistuneesti.