Photo: Veikko Kähkönen

Alumnit näyttävät tietä työelämään

Alumniyhteistyö voi olla esimerkiksi opettamista, mentorointia, kummitoimintaa tai tapahtumiin osallistumista. Usein siihen liittyy myös vapaata keskustelua ja yhdessäoloa muiden taiteentekijöiden kanssa. Rekisteröitymällä mukaan alumniyhteisöön saa tietoa oman alansa kehityksestä ja koulutuksesta, mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä kutsuja ajankohtaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

Jokainen Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun entinen tutkinto- tai vaihto-opiskelija on Taideyliopiston alumni. Alumnit saavat tietoa mahdollisuuksista osallistua alumniyhteistyöhön rekisteröitymällä alumneiksi Taideyliopiston verkkosivulla. Yhteistyömuodot ovat erilaisia: yhdelle sopii pelkkä alumniuutiskirjeen vastaanottaminen ja toiselle vaikkapa yksittäiseen tilaisuuteen osallistuminen. Kolmas taas voi sitoutua esimerkiksi taideopiskelijan pidempiaikaiseen mentorointiin.

”Alumnit ovat tärkeitä Taideyliopistolle. Heidän kauttaan ylläpidämme ja luomme yhteyksiä eri ikäisten ja taustaisten taiteilijoiden välille, ja he myös tekevät näkyväksi taidekoulutuksen ja -tutkimuksen merkitystä yhteiskunnassa. Alumnit vahvistavat opiskelijoiden ja koko yliopiston linkkiä taidekenttään ja työelämään ja ovat siten tärkeä voimavara myös koulutuksen kehittämisen näkökulmasta”, sanoo Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki.

”Residenssi antoi mahdollisuuksia laajentaa omaa taiteellista tutkimustani.”
Kuvataideakatemian alumni Josefina Nelimarkka 

”Valmistuin Kuvataiteen maisteriksi vuonna 2017. Löysin Taideyliopiston verkkosivuilta tietoa alumneille suunnatusta SPACE Art + Technology -residenssistä Lontoossa, ja täytin hakemuksen. Olen seurannut jo pitkään SPACEn toimintaa, sillä omassa taiteellisessa työssäni taide ja vuorovaikutteinen teknologia sulautuvat yhteen. Tutkin ilmastollisen ajan ilmentämistä ja ilmastonmuutokseen liittyviä ilmiöitä eri välinein, muun muassa lisätyn todellisuuden avulla. Olin residenssissä kolme kuukautta syksyllä 2018, ja se antoi kiinnostavia uusia näkökulmia omaan työhöni. Kävimme hyvää, kriittistä keskustelua taiteen, tieteen ja teknologian suhteesta muiden residenssitaitelijoiden ja SPACElaisten kanssa. Residenssin aikana järjestin tapahtumia, ja keväällä pidimme näyttelyn, mutta itse tekoprosessi oli yhtä tärkeää.

Seuraan Taideyliopiston koulutus- ja tapahtumatarjontaa, koska se on minusta osa taiteen maailmaa ja työtäni. Olen ollut luennoimassa Kuvataideakatemiassa sekä Taideyliopiston ja Helsingin Yliopiston Climate Change -kurssilla. Osallistuin myös Taideyliopiston järjestämään Feel Helsinki -tapahtumaan, johon minua pyydettiin keskustelemaan herkkyydestä. Aihe kiinnostaa minua ja on osa omaa työtäni. Monialaisuus on työssäni tärkeää, joten yhteistyö eri akatemioiden edustajien kanssa on myös jatkossa mahdollista.”

”Tanssikummina jaan kokemuksiani taiteilijan työstä.” 
Teatterikorkeakoulun alumni Outi Järvinen 

”Valmistuin tanssitaiteen maisteriksi koreografilinjalta vuonna 1997, ja sen jälkeen olen suorittanut taiteilijan pedagogiset opinnot. Aloitin myös väitöskirjaan tähtäävät jatko-opinnot, mutta ne jäivät aikoinaan elämänmuutosten jalkoihin. Nykyään toimin perustamassani Arts Management Helsinki -yrityksessä tuottajana ja managerina, ja alumnitoiminta on yksi tapa muodostaa kontakteja alalle valmistuviin. Toivon auttavani heitä näkemään, minkälaista työtä he voisivat tehdä. Olen kiinnostunut seuraamaan, mihin suuntaan koulutus kehittyy. Viestini opiskelijoille on, että he voivat muuttaa alaa ja sen rakenteita. Kaikki on kehitettävissä heidän tarpeidensa mukaan. 

Olen luennoinut Taideyliopiston työelämäkurssilla ja Tuottamisen perusteet -kurssilla. Viime syksynä aloitin myös tanssikummina yhdelle tanssin opiskelijalle. Kummitoiminta on hyvä tapa siirtää kokemuksista opittua tietoa eteenpäin alalle valmistuville. Voin kertoa omasta näkökulmastani, mitä taiteen kentällä tapahtuu juuri nyt, ja miten taideopinnoilla voi ansaita elantonsa. Samalla saan kummitoiminnasta uusia näkökulmia omaan työhöni. On kiinnostavaa kuulla, mitkä asiat nuoria kiinnostavat. Seuraan kummiopiskelijaani ja hänen vuosikurssiaan tarkkaan, ja on hienoa nähdä heidän kehityskaarensa muun muassa esitysten kautta.” 

”Opiskelijoiden kysymyksiin vastaaminen on luentojen parasta antia.”
Sibelius-Akatemian alumni Ari Helander 

”Olen opettanut pianonsoittoa jo 40 vuotta, pääosin Kouvolassa. Olen pianonsoiton lehtori Pohjois-Kymen musiikkiopistossa. Järjestän myös itse kehittämäni konseptin mukaisia luentokonsertteja, joissa yhdistän juonellisen kertomuksen, kuvallisen esityksen ja musiikin. Valmistuin musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta vuonna 1987, minkä jälkeen olen opiskellut siellä pianopedagogiikkaa ja musiikkiterapiaa. Lisäksi olen osallistunut joillekin lyhyemmille kursseille. 

Alumniyhteisöön rekisteröityminen ei maksa mitään, ja sitä kautta saan tietoa Taideyliopiston toiminnasta. Minua kiinnostaa mentorointi ja hiljaisen tiedon jakaminen. Olin vuoden ajan pianonsoitonopiskelijan mentorina, ja hän soittaa minulle edelleen kysyäkseen neuvoa uransa edetessä. Olen myös luennoinut pianopedagogiikan opiskelijoille, ja heillä on ollut paljon kysymyksiä työelämästä. Alumnien olisikin hyvä antaa kysymyksille runsaasti aikaa. Olen esimerkiksi neuvonut, miten hankalia tilanteita voi käsitellä opetustyössä. Myös keskustelu muiden mentorien kanssa on ollut kiinnostavaa. Tällaista ruohonjuuritason työelämän esittelyä saisi minusta olla enemmänkin Taideyliopiston koulutuksessa. On hienoa nähdä, että kokemukseen perustuvilla tiedoillani on merkitystä opiskelijoille.”

***

Jos olet Taideyliopiston entinen opiskelija, voit rekisteröityä mukaan alumniyhteisöön yliopiston verkkosivuilla.

Teksti: Päivi Brink

Asiasanat