Photo: Susanna Kekkonen

Alejandro Olarte laati pedagogisia työkaluja elektronisen improvisoinnin opiskeluun ja opettamiseen

Alejandro Olarte on tohtorintutkinnossaan laatinut pedagogisen työkalupakin elektroakustisen musiikin esittämisen ja improvisaation opiskeluun ja opettamiseen. Opinnäytetyössään Elements of Electroacoustic Music Improvisation and Performance – A Pedagogical Toolkit Olarte on laajan teoreettisen aineiston valossa tutkinut elektroakustisen musiikin ja sen esittämisen keskeisiä elementtejä improvisointimenetelmien kautta. Olarten tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa 11. toukokuuta.

Olarte on tutkinnossaan tarkastellut elektroakustisen musiikin esittämistä ja improvisaatiota kokonaisvaltaisesti. Hänen opinnäytetyönsä sisältää musiikkiharjoituksia, esityskäytänteitä, teoreettisia puheenvuoroja ja kehitysehdotuksia, joiden tarkoituksena on tukea paitsi esiintyjäksi tulemista, myös elektronisten menetelmien ja musiikillisen ilmaisun yhdistämistä. Olarten työn teoreettisten lähtökohtien keskeisiä kysymyksiä ovat olleet muun muassa kuunteleminen, improvisaatio, elektroakustiikan rooli nykyaikaisessa ilmaisussa ja elektroniset soittimet esiintymisen välineinä.

Elektronisilla soitimilla esiintyminen ja improvisointi asettaa opetusmateriaalien suunnittelulle haasteita, joihin Olarte on pyrkinyt työllään vastaamaan. Tutkimuksessa kehitetty työkalupakki perustuu kenttätyöhön, jota Olarte on tehnyt musiikkiteknologian korkeakouluopiskelijoiden parissa järjestämällä yli tuhat tuntia työpajoja viiden vuoden aikana. Olarte on tutkinut, minkälaisia menetelmiä, materiaaleja, tarpeita ja strategioita tarvitaan elektroakustisen musiikin esittämisessä ja improvisaatiossa. Hänen mukaansa elektroakustisilla työkaluilla työskentely ei saa olla esteenä esiintyjän intuitiolle ja musiikilliselle ajattelulle.

- Esiintymistä, improvisointia ja elektroakustista musiikkia käsitellään liian usein erillisinä tieteenaloina. Olen pyrkinyt kehittämään ja käsittelemään työssäni näitä teemoja yhdessä ja yhtenäisesti. Toivon, että työni rakentaa uudenlaisia suhteita muusikoiden ja teknologian välille ja jopa pohjustaa lisätutkimuksia liittyen psykoakustiikkaan, akustiikkaan, elektroakustiseen soitinrakentamisen tai musiikinopetuksen filosofiaan, Olarte esittää.

Lisätiedot:
Alejandro Olarte

 

Alejandro Olarten tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus

11.5.2019 klo 12, Musiikkitalon auditorio

Tohtorintutkinnon otsikko: Elements of Electroacoustic Music Improvisation and Performance – A Pedagogical Toolkit

Tarkastaja: Professor Per Anders Nilsson, Academy of Music and Drama at University of Gothenburg.

Kirjallisen työn tarkastajat: Jean-François Charles (Assistant Professor in Composition and Digital Arts University of Iowa, School of Music Iowa City); Professor Per Anders Nilsson (Academy of Music and Drama at University of Gothenburg)

Tilaisuuden valvoja: Dr. Andrew Bentley

Tilaisuus on englanninkielinen.