Photo: Veikko Kähkönen

Akatemia-rahoitus julkisen ääniympäristön ja valokuvan tutkimukselle

Ensi vuoden alusta Taideyliopistossa alkaa kaksi uutta Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta: Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tutkija Heikki Uimosen johtama ”Kuuntelun kulttuurit, medioidut äänet ja rakennetut tilat” ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian professori Mika Elon johtama ”Post-digitaaliset valokuvan epistemologiat”. Jälkimmäinen rahoitetaan Media ja yhteiskunta -akatemiaohjelmasta.

Heikki Uimosen ACMESOCS-hanke sai 460 000 euron rahoituksen. Yhdessä kahden muun tutkijan kanssa Uimonen tulee tarkastelemaan historiallisia, taloudellisia, teknologisia, lainsäädännöllisiä ja musiikkikulttuurisia tekijöitä, jotka vaikuttavat kaupunkitilan äänelliseen rakentumiseen. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi julkisten tilojen taustamusiikki ja musiikin valintaprosessien muuttuminen.

Mika Elon osahanke sai 279 598 euroa. Se kuuluu Tampereen yliopiston koordinoimaan konsortioon, jossa Taideyliopisto on partnerina. Elon lisäksi Taideyliopistosta hankkeessa työskentelee postdoc-tutkija Tuula Närhinen. Koko konsortiota johtaa Janne Seppänen Tampereen yliopiston COMET-tutkimuskeskuksesta. Kolmas partneri on Helsingin yliopiston Visual Cognition -tutkimusryhmä.

Elon hankkeen tutkimuskohteena on valokuvan totuudellisuus. PEPI-hanke tutkii psykologisia prosesseja, joiden kautta ihmiset tekevät johtopäätöksiä valokuvan totuudesta. Toiseksi se tutkii niin sanottujen valeuutisten visuaalista sisältöä, erityisesti valokuvia, ja sen vastaanottoa. Kolmanneksi hankkeessa pohditaan totuuden problematiikkaa valokuvan estetiikan näkökulmasta. Monitieteisessä projektissa yhdistyvät kokeellinen psykologia, media- ja journalismin tutkimus sekä taiteellinen tutkimus.

Molempien hankkeiden rahoituskausi on 01.01.2019 - 31.12.2022.

Asiasanat