Avoimet työpaikat

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, jonka laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. 

Taiteellisen tutkimuksen professori

Julkaistu Pe, 20/12/2019 - 13:00
Taideyliopisto
Hakuaika päättyy 19.01.2020 23:00

Haluatko olla mukana rakentamassa tulevaisuutta? Taideyliopistossa olet osa moniäänistä yhteisöämme, joka toimii taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisenä suunnannäyttäjänä.

Taideyliopisto ja Helsingin yliopisto hakevat nyt kahta

APULAISPROFESSORIA/PROFESSORIA,

tehtävät voidaan täyttää toistaiseksi voimassa olevana professorin tai määräaikaisena apulaisprofessorin tehtävänä (tenure track -vakinaistamispolku) hakijan ansioiden ja uravaiheen perusteella.

Helsingin yliopistoon sijoittuvan tehtävän ala on taiteiden tutkimus ja sen painopisteisiin kuuluvat taiteiden tutkimuksen teoriat ja menetelmät, taiteidenvälisyyden kysymykset ja taiteiden suhde yhteiskuntaan. Tutustu hakuilmoitukseen täällä.

Taideyliopistoon sijoittuvan tehtävän ala on taiteellinen tutkimus. Tehtävän painopisteenä on taiteellisen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen edistäminen. Tehtävässä painotetaan poikkitieteellisten tutkimusprojektien kehittämistä Taideyliopiston uutta strategiaa edistäen ja tukien, sekä taiteen tutkimuksen kehittämistä yhdessä Helsingin yliopiston vastaavan professorin kanssa. Tehtävään valittavan tulee tehdä yhteistyötä Helsingin yliopiston tutkijoiden ja opettajien kanssa.

VALINTAKRITEERIT

Taiteellisen tutkimuksen apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, monipuolista opetustaitoa, kykyä antaa taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä kehittää koulutusta. Lisäksi edellytetään kykyä taiteellisen toiminnan tai tutkimuksen kehittämiseen ja johtamiseen, yhteistyöhön ja verkostoitumiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Taiteellisen tutkimuksen professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa, monipuolista opetustaitoa ja pedagogista pätevyyttä, kykyä antaa taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta sekä kokemusta koulutuksen kehittämisestä. Lisäksi edellytetään kokemusta taiteellisen ja/tai tutkimuksellisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta sekä kokemusta rahoituksen saamisesta, kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen taitoa, suomen kielen hallintaa sekä vähintään tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Erityisesti edellytetään vahvoja näyttöjä ulkopuolisen rahoituksen menestyksekkäästä hakemisesta sekä erittäin hyviä yhteistyötaitoja.

Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon sekä tutkimukselliset että taiteelliset ja opetukselliset ansiot. Lisäksi otetaan huomioon hakijan johtamistaidot ja yhteiskunnalliset ansiot. Arvioitavia osa-alueita on tarkemmin avattu arviointimatriisissa, johon voi tutustua yliopiston verkkosivuilla.

PALKKA

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 7 (apulaisprofessori) ja 8-10 (professori). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Professorin tehtävän vuosipalkka on noin 64 000-96 000 euroa ja apulaisprofessorin noin 50 000-68 500 euroa, riippuen valitun henkilön kokemuksesta ja ansioituneisuudesta. Lisäksi Taideyliopisto tarjoaa kattavan työterveyshuollon.

Professorin työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1624 tuntia vuodessa. Tehtävä edellyttää säännöllistä paikallaoloa ja kontaktiopetusta.

HAKUOHJEET

Hae tehtävää viimeistään 19.1.2020 Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Liitä hakemukseesi englanninkielisinä PDF-tiedostoina:

1)  ansioluettelo

2)  opetusportfolio, kts. https://www.uniarts.fi/sites/default/files/Opetusportfolio-ohjeet_Taideyliopisto_122019.pdf

3)  selostus hakijan tutkimus- ja/tai taiteellisesta toiminnasta (enintään 5 sivua)

4)  selostus siitä, miten hakija aikoo tulevaisuudessa edistää tutkimustaan ja mihin ensisijaisesti suuntautua toiminnassaan (enintään 2 sivua)

5)  julkaisuluettelo.

Esikarsinnan jälkeen jatkoon valittuja kärkihakijoita pyydetään toimittamaan hakuajan umpeuduttua 5 valitsemaansa julkaisua ja/tai taiteellisen toiminnan näytettä asiantuntijoita varten.

Hakijoiden yhdenvertaista kohtelua vaarantamatta Taideyliopistolla on oikeus jättää tehtävä täyttämättä tai jatkaa hakuaikaa.  

LISÄTIETOA

Lisätietoja tehtävästä antaa vararehtori Jaana Erkkilä-Hill. Rekrytointiprosessista antaa lisätietoja henkilöstöasiantuntija Leena-Kaisa Paananen, sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@uniarts.fi

Kiinnostuitko? Tutustu Taideyliopistoon työnantajana sekä urajärjestelmäämme yliopiston verkkosivuilla.

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät Taideyliopistosta kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston.