Avoimet työpaikat

Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, jonka laaja taidealojen koulutustarjonta ja uutta luova opetuksen ja tutkimuksen vuoropuhelu tekevät siitä kansainvälisesti ainutlaatuisen yliopiston. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka vaalii perinteitä ja tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia ja energiaa. 

1-2 tutkijatohtoria

Julkaistu Ke, 09/10/2019 - 13:31
Sibelius-Akatemia
Hakuaika päättyy 11.11.2019 23:59

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikköön haetaan 1-2 tutkijatohtoria määräaikaiseen työsuhteeseen

Seinäjoen yliopistokeskus on neljän yliopiston ja noin 90 työntekijän monitieteinen yhteisö. Yhteistyössä ovat mukana Tampereen, Helsingin ja Vaasan yliopistot sekä Taideyliopisto. Tutkimustyötä tehdään yli 20 tutkimusryhmässä, joiden toimintaa johtaa professori tai muu kokenut tutkija. Tutkimusalat ovat tulevaisuussuuntautuneita, ja työtä tehdään vuorovaikutuksessa kansainvälisen tiedeyhteisön sekä suomalaisen työelämän kanssa. Vahvistamme tutkimusryhmien toimintaa nyt tarjoamalla tukea 4-6 tutkijatohtorille tutkimusuran käynnistämiseen Seinäjoella.

Tehtävät voivat sijoittuvat yliopistoittain eri tieteenaloille. Tukipaketti on projekti, johon kuuluu palkkaus määräaikaiseen tutkijatohtorin tehtävään kuudeksi (6) kuukaudeksi sekä matkakuluihin tarkoitettu määräraha, jota voi käyttää hankesuunnitelmien edellyttämään verkostoitumiseen. Työskentelypaikka on Seinäjoen yliopistokeskus. Työjakson tulee toteutua vuoden 2020 aikana.

Taideyliopistoon haetaan 1–2 tutkijatohtoria määräaikaiseen tehtävään. Taideyliopistossa ensisijaisena teemana on tapahtumallisuus kaupunkitilassa. Myös muu kulttuuriseen musiikintutkimukseen tai taidejohtamiseen ja -yrittäjyyteen kytkeytyvä tieteellinen tai taiteellinen tutkimus on mahdollista.

Tutkijatohtorien tehtävänä on laatia henkilökohtainen tutkimusohjelma ja hakea rahoitusta sitä tukeville tutkimus- ja kehittämishankkeille. Edellytämme soveltuvaa tohtorin tutkintoa, halua panostaa tutkijauransa kehittymiseen Seinäjoella sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Palkkaus

Tutkijatohtorin vuosittainen työaika on 1624 tuntia. Palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolla 5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakeminen

Hakuaika päättyy 11.11.2019. Hakemukset tulee toimittaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kirjaamoon sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona, mukaan lukien liitteet, osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi otsikolla ”Tutkijatohtori”. Lähetyssähköpostiosoitteeseen toimitetaan vastaanottokuittaus.

Toimita hakemusasiakirjat yhtenä pdf-tiedostona, jossa ovat alla olevassa järjestyksessä:

  1. Hakemus                      
  2. Vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa on myös tiivismuotoinen alustava työsuunnitelma (maksimissaan 4 sivua).
  3. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä ja mahdollisimman tarkasti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkijan ansioluettelomallia
  4. Numeroitu julkaisuluettelo hakijan tieteellisistä ja muista julkaisuista Suomen Akatemian mallin mukaan sekä selvitys mahdollisesta taiteellisesta toiminnasta
  5. Kahden suosittelijan nimet ja yhteystiedot

Tiedustelut

  • Seinäjoen yksikön päällikkö Mika Virkkala, p. 050 384 3484.