Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Yhteiset opinnot, klassisen musiikin osasto

KAMARIMUSIIKKI JA YHTYESOITTO

3pokha1 Kamarimusiikki 1 (3op, 80t)
3pokha4 Kamarimusiikki 2 (12op, 320t)
o3m- Opinnäyte, klassinen instrumentti, kamarimusiikkipainotteinen (musiikin maisteri) (20 op, 534t)
3c9 Johdatus continuosoittoon (3 op, 80 t)
3v64 Klassisen kamarimusiikin työpaja (1–4 op, 27–108 t)
3v55 Nykymusiikkiyhtye (3–15 op, 80 t–401 t)
3v54 Orkesterisoittimen ja pianon ohjelmisto- ja yhteissoittopaja (3–4 op, 81–107 t)
1v26 Analyyttisia työskentelytapoja kamarimusiikista kiinnostuneille (työpajatyyppinen musiikkianalyysikurssi, jolla työskennellään sekä keskustellen että soittaen) 1-6 op (27-160 tuntia)

INSTRUMENTTIOPINNOT

3cv2  Johdatus barokki-instrumentin (jouset) soittoon (2 op, 53 t)
3v59 Orkesterisoitto, sivuaine (suunnattu muille kuin pääaineenaan orkesterisoitinta soittaville)
3v14 Pääinstrumentin jazz- ja improvisointiopinnot (3 op, 80 t)
3pokha2–__  Sivuinstrumentti (9 op, 240 t)
3pokha3–__ Sivuinstrumentti (5 op, 133 t)
3a3-__ Sivuinstrumentti, orkesterisoitin 1 (5 op, 134 t)
3a4-__ Sivuinstrumentti, orkesterisoitin 2 (10 op, 267 t)
v41 Viulunsoiton alkeet (3–5 op, 80–134 t)
v42 Viulunsoiton ryhmäopetuspedagogiikka (3–5 op, 80–134 t)

MUSIIKIN JOHTAMINEN

3a3-32 Kuoronjohto, sivuinstrumentti (5op, 134 t)
2v1 Orkesterinjohdon valmennus (1-2 op, 27-53 t)
1p5a Partituurinsoitto 1 ja (4 op, 54t)
1p5b Partituurinsoitto 2 (4 op, 54t)

KUORO- JA ENSEMBLELAULU

3v3 Kamarikuoro (6 op, 169 t)
345p1 Kuorolaulu (2 op, 53 t)
3v56 Kuoropörssi (2–3 op, 54–80 t)
3v6 Ensemblelaulu (3 op, 80 op)

PEDAGOGIIKKA

y39 Soitinpedagogiikka 3 (7 op, 187 t)
3y1 Yleispedagoginen luentosarja (1 op, 27 t)

LUOVAT MUUSIKON TAIDOT

3v26 Luomus 1 (3 op, 80 t)
3v27 Luomus 2 (4 op, 107 t)
3v28 Luomus 3 (3 op, 80 t)
3v31 Luomus 4 (3 op, 80 t) (syventävä koulutus)
3v47 Luomus 5 (4 op, 107 t)
3v61 Luova improvisaatiokurssi klassisen musiikin opiskelijoille (4 op, 107 t)

ESIINTYMIS- JA OPPIMISVALMENNUS

3v49 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 (2 op, 53 t)
3v50 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 (1 op, 27 t)
3v66 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 3 (2-5 op, 1 lukukausi)

TYÖELÄMÄVALMIUDET

3v67 Mentorointi (3 op, 80 t)
3y2 Taiteilija ja muusikko työmarkkinoilla (3-6 op)
y32 Työharjoittelu (3–9 op, 80–240 t)

MESTARIKURSSI, SEMINAARIT

3vx38 Mestarikurssi (0,5–3 op, 14–80 t)
3v33 Seminaari/kongressi (0,5–3 op, 13–80 t)

KEHONHUOLTO

3v43 Alexander-tekniikka (1–3 op, 27–80 t)
3v29 Body mapping (2 op, 53 t)
3v60 Feldenkrais-menetelmä (1–2 op, 27–54 t)
3v46 Liikunta (1–2 op, 27–60 t)
3v48 Pilates (0,5–2 op, 14–53 t)
5v37 Muusikon ergonomia (2-3 op, 54-80 t)

TANSSI

3v62 Keskiajan ja renessanssin tanssi (2 op, 54 t)
3v63 Barokkitanssi (2 op, 54 t)

MUUT YHTEISET OPINNOT

3os6 Jatkotutkintoon valmentava projekti (6–14 op)
3v57 Kilpailu (3–10 op, 80–267 t)
3v36 Konserttiproduktio (2–10 op, 54–267 t)
3v19 Levytys (1-4 op, 27-107 t)
3a1 Musiikkielämän seuraaminen (2–3 op, 54–80 t)
3v65 Notaation tulkinta ja esityskäytännöt 1750–1850 (1,5 op + 1,5 op)
3v53 Ohjattu säestys (4 op, 107 t/pianistit ja 2op, 54t/orkesteri-instrumentalistit, laulajat)
3vx147 Vaihtuvasisältöinen kurssi (0,5–10 op, 14–267 t)
3v68 Sävellyspaja soittajille (2-5 op, 54-134 t)
v25 Sävellys (6 op lukuvuodessa, 160t)
23ch6a1 Uuden musiikin analyysi (4 tai 6 op, 160 t)
3oa21 Uuden musiikin esittämiskäytännöt (3–5 op, 81–135 t)
3v37 Uuden musiikin produktio (0,5–2 op, 14–54 t)

 

KAMARIMUSIIKKI JA YHTYESOITTO

3pokha1 Kamarimusiikki 1 (3op, 80t)

Osaamistavoitteet
- tavoitteena on tutustua kamarimusisointiin.
Opintojakso sisältää ainakin 2 kamarimusiikkiteoksen valmistamisen.
Voidaan suorittaa myös vm4, vm5 tai Liedduo-opintojakson kuvauksen mukaan.
Opintojakso voidaan suorittaa useaan kertaan 1. opintovuodesta alkaen
Arviointi
Lautakunnassa on kaksi jäsentä, jotka arvioivat yhtyeen esiintymisen a / i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset:
Mikäli opiskelija on suorittanut opintojakson jo kertaalleen, voi kamarimusiikin vastuuopettaja/ ainejohtaja päättää miltä osin käytännön valmiudet ja/tai muut opinnot voivat korvata opintojakson. Opintojakso voidaan korvata vain kerran (1x 3op)
Opetus ja työmuodot
Opetusta ryhmissä enintään 60 t
Suoritukset
I osallistuminen opetukseen
II arvioitu esiintyminen( yksi teos)
III esiintymisiä instrumenteilla , joita ei kyetä sijoittamaan yhtyeeseen, voi opintojakson suorittaa kamarimusiikin vastuuopettajan suostumuksella kamariorkesterissa tai muussa sopivaksi katsottavassa kokoonpanossa

 

3pokha4 Kamarimusiikki 2 (12op, 320t)

Osaamistavoitteet
- tavoitteena on, että opiskelija/yhtye perehtyy monipuolisesti kamarimusiikkikirjallisuuteen ja tutustuu eri säveltäjien ja tyylisuuntien esityskäytäntöihin, sekä saa valmiudet jatkaa itsenäisesti kamarimusiikkityöskentelyä.
- opintojakso sisältää 8 kamarimusiikkiteoksen valmistamisen
- opintojakso voidaan suorittaa useaan kertaan
- opintojaksoa ei voida hyväksilukea
Arviointi
- lautakunta arvioi yhtyeen 0-5
- tarvittaessa lautakunta antaa yhtyeen yksittäiselle jäsenelle yhtyeen arvosanasta poikkeavan arvosanan
- lautakunnassa tulee olla puheenjohtajan lisäksi 2 jäsentä
Edeltävät suoritukset
Kamarimusiikki 1
Opetus- ja työmuodot
Opetusta erilaisissa kamarimusiikkiryhmissä enintään 60 t/ lukuvuosi
Suoritukset
I osallistuminen opetukseen
II esiintymisiä
III yksi arvioitu esiintyminen= kokonainen konserttiohjelma (esim. 3 laajamittaista teosta)

 

o3m- Opinnäyte, klassinen instrumentti, kamarimusiikkipainotteinen (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Ks. päähakemiston otsikko "Orkesterisoittimet"

 

3c9 Johdatus continuosoittoon (3 op, 80 t)

Oppiaine on tarkoitettu erityisesti pianistien, urkurien, kuoronjohtajien tai ylipäänsä muiden kuin pääaineisten cembalistien tarpeisiin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy barokin kenraalibasson perusteisiin, oppii lukemaan basso continuo -numerointia sekä toteuttamaan sen pohjalta yhtye- tai orkesterisoittoon sopivaa sointusatsia.
Arviointi
a/i, opettaja arvioi osallistumisen perusteella
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 10 t
Ohjausta opiskelijan itse kokoamassa ryhmässä tai  yhtyeessä enintään 10-20 t
Suoritukset
I aktiivinen osallistuminen opetukseen
II harjoitustehtävien suorittaminen

 

3v64 Klassisen kamarimusiikin työpaja (1–4 op, 27–108 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas syventyy klassisen ja varhaisromanttisen (Bachin pojat, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert jne.) kamarimusiikin esittämisen haasteisiin soittamalla ohjelmistoa ja tutustumalla ajan esityskäytäntöihin.
Oppilaalla on halutessaan mahdollisuus käyttää periodisoittimia.
Arviointi a/i
(1-4 op, 27-108 t)
Opetusmuodot:
Ryhmäopetusta 44 t
Työmuodot
Harjoituksia ja omakohtaista työtä 64t Aktiivinen osallistuminen
opetukseen ja muiden työskentelyn seuraaminen.
Suoritukset ja arviointitavat:
I Osallistuminen opetukseen
II 2-3 tämän aikakauden kamarimusiikkiteoksen valmistaminen
III Arvioitu esiintyminen
Opintopisteet työpanoksen ja osallistumisen  mukaan.
Lautakunta arvioi yhtyeen esiintymisen  a/i ja antaa suullisen palautteen. Lautakunnassa on 2-3 jäsentä.

 

3v55 Nykymusiikkiyhtye (3–15 op, 80 t–401 t)

1 periodi = 3 op
Osaamistavoitteet
Opiskelija hankkii valmiuksia 1900-luvun ja 2000-luvun musiikin ymmärtämiseen ja esittämiseen sekä ohjelmisto-kokonaisuuksien ideoimiseen, ensemblesoittoon ja projektien hallintaan sekä musiikilliseen yhteistyöhön myös improvisatorisen ja performanssia sisältävän musiikin parissa.
Opintojakso toteutetaan projektinomaisesti neljän viikon periodeissa, jotka huipentuvat konserttiin.
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 30 t /periodi
Osallistuminen opetukseen ja konsertteihin

 

3v54 Orkesterisoittimen ja pianon ohjelmisto- ja yhteissoittopaja (3–4 op, 81–107 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelijan
a) musiikkikirjallisuuden tuntemus on 
    laajentunut perehtymällä duotyöskentelyn 
    avulla keskeiseen ohjelmistoon, joka on
    sävelletty orkesterisoittimelle ja pianolle tai
    orkesterisoittimelle ja alunperin orkesterille
b) yhteissoittotaito on kehittynyt syventymällä
    yhteisen ilmaisun perustekijöihin kuten 
    harmonioiden kokemiseen, partituurin eri
    kerrosten merkitykseen ja vuorovaikutukseen,
    säveltäjien käyttämään symboliikkaan sekä
    muihin yhteissoiton periaatteisiin
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Edeltävät suoritukset
- pianistilla pianonsoitto, taso B
- orkesteri-instrumentalistilla oman soittimen
   taso C
- kamarimusiikki 1
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata
Opetusmuodot
- ryhmätunteja 12 kpl (3 t/ kerta)
Työmuodot
- esiintyminen ryhmätunneilla (enint. 4 kertaa)
- ryhmän muiden opiskelijoiden esiintymisten ja
  opetuksen seuraaminen
- esiintyminen kahdessa pajan matineassa
- kaksi lyhyttä esseetä opiskelijan valmistamista teoksista
- omaa harjoittelua sekä yhteisharjoituksia duopartnerin kanssa
Suoritukset ja arviointitavat
- opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista työmuotokuvauksen mukaista työskentelyä
Pajan opettaja(t) arvioi opiskelijan työskentelyn työmuotokuvauksen toteutumisen mukaisesti.

 

1v26 Analyyttisia työskentelytapoja kamarimusiikista kiinnostuneille (työpajatyyppinen musiikkianalyysikurssi, jolla työskennellään sekä keskustellen että soittaen) 1-6 op (27-160 tuntia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija pystyy analysoimaan kamarimusiikkia, osaa käyttää monenlaisia analyyttisia työskentelytapoja tiedon tuottamisen ja ongelmanratkaisun välineenä, osaa soveltaa analyysityön tuloksia taiteellisessa toiminnassa sekä käyttää analyysia sävellysten luovaan tulkintaan.
Suositeltu ajoitus M1
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetus- ja työmuodot, suoritukset
• Suppeat vaihtoehdot (1, 2, 3 tai 4 op): Työpajatyöskentelyä enintään 15/30/45/60 t.
Suoritukset: Osallistuminen työpajan toimintaan yhden, kahden, kolmen tai neljän periodin ajan. Kurssiin kuuluvien analyysitehtävien ja muiden harjoitusten suorittaminen.
• Laajat (5 tai 6 op) vaihtoehdot: kohdan a) laajimman (4 op) vaihtoehdon lisäksi seminaarityö, laajuudeltaan 1 tai 2 op.

 

INSTRUMENTTIOPINNOT

3cv2  Johdatus barokki-instrumentin (jouset) soittoon (2 op, 53 t)

Tavoitteena on perehtyä barokkijousi-instrumentin (barokkiviulu, barokkialttoviulu, barokkisello, violone) soittamiseen harjoittamalla ja esittämällä sekä saada valmiudet barokki-instrumentin lisäopintoihin
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee barokkijousen soittoteknisiä erityispiirteitä
- tuntee barokkisoittimen esittämiskäytäntöjä, ilmaisukeinoja ja äänenmuodostusta
Arviointi
opettaja arvioi kollegan avustuksella  a/i
Opetus- ja työmuodot
Ryhmä- ja kontaktiopetusta 20 t
Itsenäistä työskentelyä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Esiintyminen

 

3v59 Orkesterisoitto, sivuaine (suunnattu muille kuin pääaineenaan orkesterisoitinta soittaville)

(laajuus 2 op,54 t opintojakso voidaan suorittaa useaan kertaan)
Osaamistavoitteet
opiskelija oppii toimimaan ammattimaisesti toimivan orkesterin muusikkona
opiskelija oppii tuntemaan orkesterimusiikin eri tyylikausia
opiskelija oppii tunnistamaan orkesterimuusikolta edellytettävät ammatilliset vaatimukset
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia ja esiintymisiä
Suoritukset
Säännöllinen läsnäolo harjoituksissa ja esiintymisissä

 

3v14 Pääinstrumentin jazz- ja improvisointiopinnot (3 op, 80 t)

Tavoitteena on jazzin ja/tai improvisoinnin avulla syventää opiskelijan muusikkoutta melodian, harmonian, rytmiikan ja fraseerauksen alueilla.
Opetuksen sisältö ja vaatimustaso määräytyy kunkin opiskelijan valmiuksien ja tarpeiden mukaan.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Keyboard harmony tai vastaavat opinnot
Opetus- ja työmuodot
henkilökohtaista opetusta enintään 28 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

3pokha2–__  Sivuinstrumentti (9 op, 240 t)

(Muut paitsi pääaine orkesterisoittimet ja vanha musiikki)
Tavoitteena on oppia tuntemaan instrumentin soiton perustekniikka/äänenkäytön perusteet, tutustua instrumentille kirjoitettuun musiikkiin / laulumusiikkiin ja pystyä valmistamaan helppoa ohjelmistoa sekä saada valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin.
Opintojakso sisältää joko yksi- tai moniäänisen soittimen opintoja tai lauluopintoja. Sisältö kuten seuraavissa opintojaksoissa:
Piano, sivuinstrumentti: sooloteosten harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 4 ja nro 5 (tarpeen mukaan nro 3 opiskelijan taitojen mukaan);
Kitara, sivuinstrumentti;
Harmonikka, sivuinstrumentti;
5p11-5133 cembalonsoitto tai 5p11-5135 klavikordinsoitto;
Laulu, sivuinstrumentti;
3pokha2-5154 Kanteleensoitto: sisältö on vastaava kuin opintojaksossa harmonikka ohjelmiston käsittäessä peruskurssi 3/3 -tasoisia kanteleteoksia.
Muissa mahdollisissa soittimissa sisältö määritellään erikseen. Jos opiskelija suorittaa molemmat sivuinstrumenttiopintojaksot (3pokha2 ja 3pokha3) samassa soittimessa saa hän lukea suorituksista yhteensä 9 op valinnaisiin opintoihin.
Edeltävät suoritukset
Kuten em. opintojaksoissa
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Pianossa ja laulussa korkea-koulussa suoritettu I-kurssi, muissa instrumenteissa korkeakoulussa suoritettu peruskurssi 3/3
Opetus- ja työmuodot
henkilökohtaista opetusta enintään 28 t
Suoritukset ja arviointi
Osallistuminen opetukseen

 

3pokha3–__ Sivuinstrumentti (5 op, 133 t)

(muut paitsi pääaine orkesterisoittimet ja vanha musiikki)
Opiskelija tutustuu laulamiseen tai melodiainstrumentin soittoon ja kehittää lineaarista ajatteluaan tai vaihtoehtoisesti tutustuu jonkun moniäänisen soittimen soittoon.
Vaihtoehtoisesti joko
a) yksi- tai moniäänisen soittimen opintoja siten, että voidaan harjoittaa vaikeusasteeltaan opiskelijan edistymistä vastaava väh. 5 kappaleen ohjelmisto
tai
b) laulunopintoja siten, että harjoitetaan vaikeusasteeltaan opiskelijan edistymistä vastaava vähintään 20 laulun klassiseen ja kansanlauluaineistoon perustuva ohjelmisto.
Jos opiskelija suorittaa molemmat sivuinstrumenttiopintojaksot (3pokha2 ja 3pokha3) samassa soittimessa hän saa lukea suorituksista yhteensä 9 op valinnaisiin opintoihin.
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Korkeakoulussa suoritettu peruskurssi 2/3
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 14 t/ lukuvuosi tai pienryhmäopetusta 48–64 t/lukuvuosi ryhmän koosta riippuen vähintään yhden ja enintään 2 lukuvuoden ajan
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen vähintään yhden ja enintään 2 lukuvuoden ajan

 

3a3-__ Sivuinstrumentti, orkesterisoitin 1 (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee instrumentin soiton perustekniikkaa
- tuntee instrumentille kirjoitettua musiikkia
- pystyy valmistamaan helppoa ohjelmisto
- saa valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 14 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen

 

3a4-__ Sivuinstrumentti, orkesterisoitin 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu instrumenttiin
- saa valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin
Arviointi
a / i
Opetusmuodot
henkilökohtaista opetusta enintään
14 t tai 28 t
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmasuoritus: 3 teosta. Opettaja arvioi kollegan avustuksella. Mahdolliset tasosuoritukset tehdään tasokuvausten mukaisesti.

 

v41 Viulunsoiton alkeet (3–5 op, 80–134 t)

Opintojakson sisältö
Viulunsoiton perustekniikka, viulunsoiton ergonomia, ryhmä-dynamiikka, improvisaatio, vapaa säestys viululla, yhtyesoitto
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää viulunsoiton tekniikan ja äänenmuodostuksen perusteet
- kykenee soittamaan helppoja melodioita
- oppii sointupohjaista improvisointia
- kykenee soittamaan kaikissa sävellajissa
- oppii, miten voidaan kirjoittaa sovituksia alkeistason soittajille
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetus 42 t, opetus perustuu Bornoff -menetelmään
Suoritukset
Aktiivinen läsnäolo : 41 t, 3 op
Aktiivinen läsnäolo ja osallistuminen loppukonserttiin 5 op

 

v42 Viulunsoiton ryhmäopetuspedagogiikka (3–5 op, 80–134 t)

Opintojaksossa tutustutaan viulunsoiton ryhmäopetuspedagogiikkaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiuksia antaa ohjeita  ryhmien  soittotekniikan kehittämiseen
- saa valmiuksia ryhmäopetuksessa käytettävän ohjelmiston valitsemiseen
- saa valmiuksia valmistaa ryhmiä esiintymisiin
 - tutustuu vapaaseen säestykseen ja improvisointiin viululla
- tutustuu viulunsoiton ergonomiaan
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Workshoptyöskentely 42t
Suoritukset
Läsnäolo 3 op
Aktiivinen läsnäolo ja opetusharjoittelu 5 op.

 

MUSIIKIN JOHTAMINEN

3a3-32 Kuoronjohto, sivuinstrumentti (5op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) perehtyy johtamistekniikan perusteisiin
b) saa käsityksen äänenmuodostuksen perusteista ohjelmiston edellyttämällä tasolla
c) hallitsee C-tason ohjelmiston vaatimustason
d) saa käsityksen eri kuoromuotojen työskentelytavoista
e) saa käsityksen länsimaisesta kuorokirjallisuudesta
Suositeltu suoritusvuosi K2
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista ja ryhmäopetusta,
Sibelius-Akatemian vokaaliyhtyeen harjoittamista ja johtamista
Suoritukset
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
a) kahden ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen, toisen valitsee opiskelija, toisen  lautakunta
b) uuden kuorolaulun harjoittaminen, tutustumisaikaa 7 vrk
c) kuoropartituurin soitto á prima vista, myös transponoiden (taso C)

 

2v1 Orkesterinjohdon valmennus (1-2 op, 27-53 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) perehtyy johtamistekniikan perusteisiin ja partituurinhallintan
b) kehittää orkesterintuntemustaan
c) kehittää pääasiassa klassisen orkesterikirjallisuuden tuntemusta
d) saa käsityksen klaaveista ja virityksestä
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetus- ja työmuodot
a) johtamisharjoituksia, peruskuviot
b) partituurinsoittoa ja analyysiä
e) tuntien aikana soittajana yhtyeessä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

1p5a Partituurinsoitto 1 ja (4 op, 54t)
1p5b Partituurinsoitto 2 (4 op, 54t)

Ks. päähakemiston otsikko  "Sävellys ja musiikinteoria" > väliotsikko "Muut opinnot"

 

KUORO- JA ENSEMBLELAULU

3v3 Kamarikuoro (6 op, 169 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) omaksuu vaativan kuoro-ohjelmiston edellyttämää laulutekniikkaa
b) hallitsee laajasti eri musiikkityylejä ja niiden tulkintatapoja
c) tuntee keskeisen perusohjelmiston ja uusinta kuoromusiikkia
Suositeltu suoritusvuosi K1-M2
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Harjoitukset
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin ja esityksiin Sibelius-Akatemian kamarikuorossa
Opintojakso voidaan suorittaa useaan kertaan

 

345p1 Kuorolaulu (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) tutustuu omakohtaisen osallistumisen kautta sellaisen suurimuotoisen musiikkiteoksen harjoittelemiseen ja esittämiseen jossa kuorolla on merkittävä osuus
Suositeltu suoritusvuosi K1-M2.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Osallistuminen yliopiston Suuren kuoron toimintaan
Osallistuminen yliopiston kamarikuoron toimintaan
Harjoituksia ja esiintymisiä n. 35 t
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin ja esityksiin

 

3v56 Kuoropörssi (2–3 op, 54–80 t)

Kuoropörssin tavoitteena on antaa perusvalmiudet johtaa kuoroa, laulaa kuorossa, löytää sopivaa ohjelmistoa ja tehdä sovituksia kuorolle, miksipä ei säveltääkin. Kuoro voi tarkoittaa lapsi-, nais-, mies-, tai sekakuoroa; miksipä ei myös lauluryhmää. Tutustumme lyönnin perusteisiin harjoittamalla luontevuutta lyödä yhteen, kahteen, kolmeen tai neljään. Tutustumme kuoroäänenmuodostuksen perusteisiin, kuorossa laulamisen perusteisiin, sopivan ohjelmiston löytämisen haasteisiin sekä kuorotoiminnan dynamiikkaan ylimalkaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- saa perusvalmiudet kuoronjohtoon ja kuorossa laulamiseen
- saa perusvalmiudet kuorolle sopivan ohjelmiston löytämiseen
- saa perusvalmiuksia kuorosävellysten tekemiseen
- hallitsee luontevan peruslyöntitekniikan
- tuntee kuoroäänenmuodostuksen ja kuorossa laulamisen perusteet sekä kuorotoiminnan dynamiikkaa
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 2 t / viikko kahden lukukauden ajan. Ryhmän (kurssilaisten kuoron) vähimmäiskoko on 12 laulajaa.
Työmuodot
Omatoiminen harjoittelu, sovitusten tekeminen
Suoritus- ja arviointitavat
Hyvin säännöllinen läsnäolo on välttämätöntä.
Tentti, jossa johdetaan kurssilaisista muodostettua kuoroa.
Opettaja arvioi

 

3v6 Ensemblelaulu (3 op, 80 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) harjaantuu yhtyeessä laulamiseen ja keskeiseen ensemble-ohjelmistoon
b) tutustuu oopperoiden ja oratorioiden duettoihin ja tertsettoihin sekä laajempiin ensemble-kohtauksiin
c) perehtyy varhaisemman laulumusiikin vaativaan ohjelmistoon
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Kirkkomusiikin oppiaineen opiskelijoilta Laulu D
Musiikkikasvatuksen oppiaineen opiskelijoilta Laulu, sivuinstrumentti
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia 48 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Esiintyminen konsertissa tai oppilasmatineassa

 

PEDAGOGIIKKA

y39 Soitinpedagogiikka 3 (7 op, 187 t)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
a) tuntee laajasti oman soittimensa ohjelmiston ja opetuksen menetelmät
a) tuntee oman soittimensa ja sen opetuksen traditioita ja osaa suhtautua niihin kriittisesti
a) tunnistaa arvojen sekä ihmis- ja oppimiskäsitysten merkityksen opetustyössä
a) hahmottaa oman ammattikuntansa merkityksen nyky-yhteiskunnassa ja oman toimijuutensa mahdollisuudet siinä
a) kykenee oman soitinkulttuurinsa tai sen pedagogiikan suulliseen ja kirjalliseen tarkasteluun 
a) tiedostaa omaa kulttuurista identiteettiään
a) osaa arvioida oman ammattikuntansa ja musiikin opetuksen yleisiä merkityksiä yhteiskunnassa
a) ja b) saa valmiudet itsenäiseen opetustyöhön (ammatillinen ja solististaiteellinen koulutus mukaan luettuna) sekä opetuksen suunnittelu-, kehitys- ja johtamistyöhön.
b) saa valmiudet korkeakoulutasoiseen opetukseen ja arviointiin
Arviointi: a/ i
Opetusmuodot
Opetuksen eri työmuotojen tuntimäärät sovitaan instrumenttikohtaisesti (yht. enintään 78 tuntia)
luentoja
seminaarityöskentelyä
ohjattuja keskusteluja
Työmuodot
opetuksen seuraamista
kirjareferaatteja ja muita kirjallisia tehtäviä
Suoritukset ja arviointitavat
osallistuminen opetukseen sekä seminaarityöskentelyyn ja/ tai ohjattuihin keskusteluihin
Instrumenttikohtaisesti vaihdellen:
Osaamistavoite a)
1) suullinen luentokuulustelu
2) ohjatut keskustelut
3) kirjallisten tehtävien arviointi
4) seminaarityön arviointi
Osaamistavoite b)
korkeakouluopetuksen seuraaminen (esim. mestarikurssit), raportin arviointi

Yhteiset seminaarit, mahd. seminaarityö 3 op
Oman instrumentin opettajien opetus, keskustelut, kirjall. tehtävät 3 op
Korkeakouluopetuksen seuraaminen 1 op

 

3y1 Yleispedagoginen luentosarja (1 op, 27 t)

Opintojakson tavoitteena on tarkastella opetusta erilaisista näkökulmista ja herätellä ajatuksia siitä kuinka monenlaisia asioita ja lähestymistapoja opettamiseen liittyy. Luennoilla alan asiantuntijat antavat tiiviitä tietopaketteja opettamisen eri osa-alueista. Aiheina on mm. ergonominen lähestymistapa soiton ohjaukseen, psyykkinen valmentaminen opetuksessa, motivaation, itsetunnon ja oppimisen tarkastelua, eri opetusmetodeja, NLP:n ja luovuuden käyttöä opetuksessa, improvisaation opetuksen ideoita, ikäkehityksen perusteita, opettaja / oppilassuhteen tarkastelua.
Kunkin luentosarjan luennot ilmoitetaan lukukauden alussa. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Luentosarjan voi suorittaa erillisenä opintona. Normaalisti se sisältyy pedagogiikka 2 opintoihin. Luento-sarja toimii opetusharjoittelun tukena ja erillisenä suorituksena myös opetuksen monipuolisuuden esittelijänä.
Osaamistavoitteet
Opiskelija herää miettimään opetuksen moninaisia haasteita ja näkökulmia omassa opetuksessaan
Opiskelija omaksuu opetuksen eri osa-alueiden perusteita
Opiskelija saa lisää välineitä ja lähestymistapoja käytännön opetukseensa
Arviointi
a / i läsnäolojen perusteella
Opetus- ja työmuodot
luentoja 27 t, 9 luentoa oman valinnan mukaan
Luennoista osa luennoidaan englanninkielellä.
Suoritukset
Läsnäolo 9:llä luennolla

 

LUOVAT MUUSIKON TAIDOT

Jaksot 1–4, yht. 13 op

Suositellaan suoritettavaksi kokonaisuudessaan. Koko paketti antaa kokonaisvalmiuksia itsenäiseen suunnitteluun ja työskentelyyn mahdollisimman monipuolisesti ja kattavasti.
Opintojaksojen (1–4) tavoitteena on antaa valmiuksia, jotka auttavat muusikkoja, pedagogeja ja säveltäjiä toimimaan läheisemmässä kontaktissa yleisönsä kanssa, työskentelemään laaja-alaisemmin musiikin ja taiteen kentällä sekä harjoittamaan uudenlaista yhteistyötä eri taide- ja oppilaitosten kanssa.

 

3v26 Luomus 1 (3 op, 80 t)

Oppimistavoitteet
Opiskelija
- saa käsityksen rakentavan vuorovaikutuksen ja viestinnän perusteista (kehollinen ja sanallinen viestintä)
- saa työkaluja ryhmätyöskentelyyn ja erilaisiin työpajatekniikoihin
- perehtyy luovaan prosessiin ja sen hyödyntämiseen opetusvälineenä - oppii käyttämään yksinkertaisia perusrakenteita(esimerkiksi liike, tunne, kieli) opetusmateriaalina
 - saa valmiuksia omaan improvisaatioon eri näkökulmista
Antaa valmiuksia sujuvaan vuoro-vaikutukseen ja viestintään (kehollinen ja sanallinen viestintä).
Kurssi järjestetään vuosittain syyslukukaudella. Ulkopuolisten on mahdollisuus osallistua koulutukseen avoimen yliopiston kautta.
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Opetusta enintään 54 t sisältäen
lähiopetusjaksoja
projektityöskentelyä
Loppuproduktioon osallistuminen
Palautekeskustelua
Kirjallista arviointia
Suoritukset
Osallistuminen lähiopetukseen ja työpajatyöskentelyyn
Itsearviointi
Kirjallinen arviointi
Produktioon osallistuminen

 

3v27 Luomus 2 (4 op, 107 t)

Oppimistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy käytännön työhön kouluprojekteissa
- oppii soveltamaan opittuja taitoja eri-ikäisten nuorten kanssa
- perehtyy yksittäisten projektijaksojen suunnitteluun ja toteuttamiseen
Toteutus: 6–7 viikon jakso, jossa projekti kerran viikossa koulussa + esitys. Projekteissa kaksi ammatti-vetäjää, jotka ohjaavat myös opiskelijoita. Projektien aikataulut ilmoitetaan erikseen.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset 
Luomus 1
Opetus- ja työmuodot 
Opetusta enintään 107 t sisältäen
projektityöskentelyä koulussa
Loppuproduktioon osallistuminen
Palautekeskustelua
Kirjallista arviointia
Ohjattua työpajatyöskentelyä kouluissa tai oppilaitoksissa
Suoritukset 
Osallistuminen työpaja-työskentelyyn koulussa
Itsearviointi
Kirjallinen arviointi
Produktioon osallistuminen

 

3v28 Luomus 3 (3 op, 80 t)

Oppimistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiudet kokonaisten projektien suunnitteluun ja isompien kokonaisuuksien hallintaan
- perehtyy työpajojen suunnitteluun ja muusikon eri rooleihin työpajatyöskentelyssä
- saa uusia näkökulmia ja valmiuksia omaan improvisaatioon ja säveltämiseen
- perehtyy erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin
Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella. Ulkopuolisten on mahdollisuus osallistua koulutukseen avoimen yliopiston kautta.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Luomus 1
Opetus- ja työmuodot
Opetusta enintään 54 t sisältäen
lähiopetusjaksoja
Projektityöskentelyä
Loppuproduktioon osallistuminen
Palautekeskustelua
Kirjallista arviointia
Suoritukset
Osallistuminen lähiopetukseen ja työpajatyöskentelyyn
Itsearviointi
Kirjallinen arviointi
Produktioon osallistuminen

 

3v31 Luomus 4 (3 op, 80 t) (syventävä koulutus)

Luovat muusikontaidot instrumenttipedagogiikassa
Kurssilla sovelletaan Luomus 1–3 -jaksojen perusoppeja ja opitaan uusia lähestymistapoja oman soiton vapauttamiseen. Tehdään vaikka kuvista ja runoista musiikkia.
Viedään mielikuvia ja tunnetiloja oman soittoilmaisuun. Kehitetään yhteissoittopulssia tarkemmaksi erilaisten harjoitusten avulla.
Luodaan yhdessä uusia yhteis-soittokappaleita eri lähestymis-tapojen avulla. Sovelletaan opittua ja opetellaan uusia toimivia harjoituksia instrumentti-pedagogiikkaan — sekä ryhmä- että yksityisopetukseen. Opetellaan uusia lähestymistapoja erilaisten instrumenttityöpajojen suunnitteluun ja omiin projekteihin. Ideoidaan yhdessä uusia soveltamis-mahdollisuuksia.
Kurssi soveltuu pääaineiden opiskelijoille.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee vapaampaan ja monipuolisempaan soittoilmaisuun
Opiskelija kykenee soveltamaan vapaampaa soittoilmaisua myös omiin opintoihinsa ja esiintymisiinsä
Opiskelija kykenee soveltamaan erilaisia lähtökohtia omaan improvisointiin ja improvisoinnin opetukseen
Opiskelija kykenee  kehittämään yhdessä muiden kanssa improvisoidusta yhteissoitosta jäsennellyn esityksen
Opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa instrumenttipedagogiikkaan, sekä eri ikäisten yksityis- että ryhmäopetukseen
Opiskelija kykenee suunnittelemaan itsenäisesti omia projektejaan instrumenttiopetuksessa
Opiskelija kykenee soveltamaan oppimaansa ja luomaan uusia tapoja opettaa improvisointia
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Luomus 1
Luomus 1–4 -jaksojen kirjallisuutta:
Keith Johnstone: IMPRO!
Kari Uusikylä–Janne Piirto: Luovuus – taito löytää, rohkeus toteuttaa
Simo Routarinne: Improvisoi
Simo Routarinne: Valta ja Vuorovaikutus
Opetus- ja työmuodot
Opetusta enintään 80 t sisältäen
projektityöskentelyä
Lähiopetusjaksoja
Loppuproduktioon osallistuminen
Palautekeskustelua
Kotitehtäviä
Kirjallista arviointia
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Itsearviointi
Kirjallinen arviointi
Luomus 1–4 -jaksojen kirjallisuutta:
Keith Johnstone: IMPRO!
Kari Uusikylä–Janne Piirto: Luovuus – taito löytää, rohkeus toteuttaa
Simo Routarinne: Improvisoi
Simo Routarinne: Valta ja Vuorovaikutus

 

3v47 Luomus 5 (4 op, 107 t)

Opiskelija
- perehtyy Luomus 1-4-jaksojen valmiuksien pohjalta  osallistavan taiteellisen toiminnan prosesseihin
- perehtyy alan kirjallisuuteen ja esittelee sitä ryhmälle
- kykenee valmistamaan työpajakertoja opiskelijaryhmälle
- kykenee soveltamaan oppimaansa eri näkökulmista lähtevään luovaan prosessiin ( taiteiden välinen työskentely, nuorten sävellysprojektit, improvisoiva ensemble
Kurssin päätteeksi esitetään ensemblen lähtökohdista käsin improvisaatioesitys.
Arviointi
Kurssi arvioidaan a / i, hyväksytty/hylätty
Kurssin suorittamiseen vaaditaan läsnäolo suurimmassa osassa yhteisiä tapaamisia ja osallistuminen päätösesitykseen. Jokaisen täytyy vuorollaan valmistella työpajaharjoituksia 1–2 tapaamiseen ja tarvittaessa valmistaa muuta kurssilla tarvittavaa materiaalia. Jokaisen täytyy suunnitella ryhmälle yhden improvisoitavan teoksen lähtökohta ja lukea ainakin yksi aiheeseen liittyvä kirja ja esitellä se muille.
Edeltävät suoritukset
Luomus 1, 3 ja 4
Kirjallisuus
Sovitaan ryhmän kanssa
Sisältö
Kurssin kokonaistuntimäärä (107 t) jakautuu seuraavasti:
Ryhmätapaamiset (40 t)
yhteisharjoitukset
vierailuluennot/workshopit 
yhteiset suunnittelut ja palaverit
Henkilökohtainen valmistelutyö (24 t)
kirjallisuus
1–2 opetuskerran valmistelu
oman teoksen suunnittelu/sävellys
mahdollinen opetustuokio
Oma harjoittelu (23 t)
harjoitukset pienemmissä ryhmissä
oma soitto
Kurssin suorittamiseen vaaditaan läsnäolo suurimmassa osassa yhteisiä tapaamisia ja osallistuminen päätösesitykseen. Jokaisen täytyy vuorollaan valmistella työpajaharjoituksia 1–2 tapaamiseen ja tarvittaessa valmistaa muuta kurssilla tarvittavaa materiaalia. Jokaisen täytyy suunnitella ryhmälle yhden improvisoitavan teoksen lähtökohta ja lukea ainakin yksi aiheeseen liittyvä kirja ja esitellä se muille.
Kirjallisuus
Sovitaan ryhmän kanssa

 

3v61 Luova improvisaatiokurssi klassisen musiikin opiskelijoille (4 op, 107 t)

Kurssi täydentää klassisen musiikin ammattiopiskelijoiden koulutusta tutustuttamalla heidät vapaaseen soittoilmaisuun ja ilman nuotteja soittamiseen. Kurssi auttaa vapautumaan virheiden ja suorittamisen pelosta vapaan improvisoinnin avulla. Kurssilla opitut taidot tuovat kaivattua moniosaamista klassisten muusikoiden työkentälle.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
ymmärtää ryhmädynamiikan merkityksen ja kykenee työskentelemään ryhmässä ongelmitta
kykenee hyödyntämään tunneilmaisua ja mielikuvia soitossaan kykenee keskittymään toisten kuunteluun ja toisten ideoiden tukemiseen ja kehittämiseen omassa soitossaan hallitsee improvisoidun kappaleen rakennusmetodit hallitsee modaalista harmoniaa kykenee käyttämään erilaisia asteikoita ja rytmejä vapaassa soittoilmaisussaan kykenee rakentamaan improvisaatiota myös valmiilla rakennemalleilla (muotorakenteet)
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
- Opetusta pienryhmässä (10-15 opiskelijaa) 56 t
- Opetus sisältää 3 viikonloppuperiodia, osallistuminen kaikkiin periodeihin pakollista (opettajina Erja-Joukamo-Ampuja, Teemu Kide, Max Tabell)
Suoritukset:
- Osallistuminen opetukseen, omakohtainen harjoittelu
- Loppukonsertti

 

ESIINTYMIS- JA OPPIMISVALMENNUS

3v49 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 (2 op, 53 t)

Kurssilla tutustutaan esiintymistilanteessa vaikuttaviin fyysisiin ja psyykkisiin tekijöihin, yleisön kohtaamiseen ja paineen alla työskentelyyn. Opiskelija saa tietoa ja käytännön kokemusta esiintymistilanteen hallintaa edistävistä menetelmistä. Myös itselle mielekkäiden tavoitteiden asettaminen sekä harjoittelun ja oppimisen kehittäminen kuuluvat kurssin sisältöön.
Harjoittelutekniikan ja esiintymistaidon kehittymistä seurataan portfolion avulla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii menetelmiä muusikkoutensa, esiintymisensä ja harjoittelunsa kehittämistä varten sekä löytää omia musiikillisia vahvuuksiaan ja persoonallista ilmaisuaan.
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa.
Arviointi a/I, opettaja arvioi
Edeltävät suoritukset:
Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa.
Avoimen ylipiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 28 t sisältäen keskusteluja ja käytännön harjoituksia.
Suoritukset:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen

 

3v50 Esiintymis- ja oppimisvalmennus 2 (1 op, 27 t)

Opintojakso sisältää käytännön harjoituksia, keskusteluja, rentoutus- ja mielikuvaharjoittelua, oman soittimen ja nuottimateriaalin kanssa tehtäviä harjoituksia sekä esiintymisten videointeja.
Osaamistavoitteet
Opiskelija kykenee soveltamaan luentojaksolla esiteltyjä taitoja käytäntöön ja tunnistaa erilaisten esiinty-mistilanteiden vaatimukset sekä osaa valmistautua niihin.
Arviointi a/I, opettaja arvioi
Edeltävät suoritukset: Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi opintojen alkuvaiheessa.
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmätyöskentelyä mieluiten soitinryhmittäin enintään 14 t.
Suoritukset: aktiivinen osallistuminen opetukseen
HUOM! Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 ja 2  -opintojaksoja on mahdollista opiskella myös rinnakkain saman lukukauden aikana.

 

Esiintymis- ja oppimisvalmennus 3 (2-5 op, 1 lukukausi)

Oppimistavoitteet
Opiskelija
Osaa etsiä uudentyyppisiä esiintymistilaisuuksia ja -paikkoja
osaa kohdata erilaisia yleisöitä
osaa suunnitella erilaisille yleisöille soveltuvia taiteellisesti täysipainoisia musiikki- ja esityskokonaisuuksia
osaa kommunikoida luontevasti yleisön kanssa sanallisesti ja esitellä soittamaansa musiikkia
ymmärtää yleisökasvatuksen perusperiaatteet
Edeltävät suoritukset: Esiintymis- ja oppimisvalmennus 1 ja 2
Arviointi a / i
Opetusmuodot
osallistuminen seminaarityöskentelyyn 21 t
Työmuodot
ohjelmakokonaisuuden suunnittelu parityöskentelynä
organisointi ja esiintyminen
työparin esityksen vertaisarviointi
kirjallisen raportin laatiminen
Suoritukset ja arviointitavat
a) osallistuminen opetukseen
b) esitys
c) reflektointi
d) kirjallinen työ
e) tulosten esitteleminen ryhmälle
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella

 

TYÖELÄMÄVALMIUDET

3v67 Mentorointi (3 op, 80 t)

Mentorointiohjelma tarjoaa Sibelius-Akatemian opiskelijoille mahdollisuuden saada työelämässä jo jonkin aikaa toiminut henkilö mentoriksi. Mentorina toimii Sibelius-Akatemian alumni eli entinen opiskelija. Tavoitteena on tukea opiskelijoiden valmistumista ja sijoittumista työelämään
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) saa arvokkaan yhteistyökontaktin työelämään
b) saa näkemyksiä ja kokemuksia työelämästä urasuunnittelunsa tueksi
c) kykenee ilmaisemaan omia ajatuksia ja tarpeita
d) kykenee arvioimaan omaa toimintaansa
e) oppii ongelmanratkaisutaitoja palautteen perusteella
Arviointi a/i
Suositeltu ajoitus
M1-2 opiskeluvuosi
Opetusmuodot
Luennot / yhteistilaisuudet (3 kpl) kaikkien mentorointiohjelman osallistujien kesken enintään 14 t
Kahdenväliset tapaamiset (n. 6 kpl) alumnimentorin kanssa enintään 20 t
Työmuodot
valmistautumista mentorointitapaamisiin
oppimispäiväkirjan pitämistä mentorointiprosessista
loppuraportin valmistaminen
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja mentorointitapaamisiin. Loppuraportti.

 

3y2 Taiteilija ja muusikko työmarkkinoilla (3-6 op)

Opintojakso on Sibelius-Akatemian opiskelijoille suunnattu yhteinen tietopaketti siitä, millaisia valmiuksia heillä tulisi olla nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla. Yleisopinnoiksi katsottavan koulutuskokonaisuuden avulla Sibelius-Akatemiasta valmistuneet opiskelijat omaavat taitoja työllistyä ja toimia erilaisissa työtilanteissa ja työmarkkinoilla. Kurssi sopii parhaiten opintojen loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, mutta kursseille voivat osallistua myös opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat.
Opintojakso koostuu kolmesta itsenäisestä osiosta, jotka (1) talous, laki ja verotus, (2) markkinointi, tuotteistaminen sekä (3) työllistyminen ja toimiminen työelämässä, yrittäjyys.
1. Talous, laki ja verotus
budjetointi
tekijänoikeus
sopimuskäytäntö
verotuskysymykset
2. Markkinointi, tuotteistaminen
musiikki ja muusikko tuotteena
markkinoinnin perusteet
sponsorointi ja yritysyhteistyö
managerin merkitys
3. Työllistyminen ja toimiminen työelämässä, yrittäjyys
orkesterityö, työ opetustehtävissä
free lancer -työ
työnantajien odotukset
muusikko yrittäjänä
Koulutuskokonaisuudesta vastaa klassisen musiikin osasto yhteistyössä Arts management -maisteriohjelman ja eri aineryhmien kanssa. Kursseilla vierailee eri osa-alueiden asiantuntijoita.
Kurssien suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla ja pienryhmäharjoituksissa. Lisäksi annetaan erilaisia aiheisiin liittyviä tehtäviä.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
- Luennot enintään 40 t
- Omakohtainen työskentely vähintään 40 t; mahdollisuus suorittaa 1-3 lisäopintopistettä erikseen määriteltyjä tehtäviä tekemällä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja käytännön harjoitustehtävien tekeminen

 

y32 Työharjoittelu (3–9 op, 80–240 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu työelämään ja saa valmiuksia oppimistarpeiden tiedostamiseen ja opintojen suuntaamiseen.
Työharjoittelu on kestoltaan 1–3 kk ja se suoritetaan erikseen sovittavana ajankohtana.
Arviointi a / i
Opintojakson laajuus on 3–9 op raportoidun työharjoittelun mukaan. Merkinnän opintojakson suorittamisesta antaa oman aineryhmän ainejohtaja.
Edeltävät suoritukset
Opintojaksoa suositellaan suoritettavaksi aikaisintaan 4. opiskeluvuotena.
Opetus- ja työmuodot
- Opiskelija asettaa tavoitteet työharjoittelulle
- Työharjoittelulle nimetään ohjaaja
- Työharjoittelu, 1–3 kk erikseen sovittavana ajankohtana.
- Raportin laatiminen, omakohtaista työskentelyä
Suoritukset
- Työharjoittelusta laaditaan raportti (1 A4 sivu) oppimispäiväkirjojen pohjalta.
- Raportti palautetaan työharjoittelun jälkeen.
Opintojakson laajuus on 3–9 op raportoidun työharjoittelun mukaan.
Merkinnän opintojakson suorittamisesta antaa oman aineryhmän johtaja.

 

MESTARIKURSSI, SEMINAARIT

3vx38 Mestarikurssi (0,5–3 op, 14–80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija kehittää pääinstrumentin taitojaan sekä tutustuu erilaisiin opettajiin koti- tai ulkomailla.
Arviointi
a / i
Opetusmuodot
Ryhmä-/henkilökohtaista opetusta
Työmuodot
Mahdollinen loppukonsertti
Suoritukset ja arviointitavat 
Osallistuminen opetukseen
Opetuksen seuraaminen
Lyhyt kirjallinen raportti
Ainejohtaja, mestarikurssin pitäjä tai vastuuopettaja arvioi

 

3v33 Seminaari/kongressi (0,5–3 op, 13–80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija perehtyy johonkin oman alansa erikoisalueeseen.
Seminaarityöskentely keskittyy omavalintaiseen syventymis-kohteeseen. Seminaari voi olla Sibelius-Akatemian tai jonkun ulkopuolisen tahon järjestämä. Opintojakso voidaan sisällyttää pedagogisiin opintoihin.
Arviointi a / i
Ainejohtajan määräämä opettaja arvioi kirjallisen raportin.
Opetus- ja työmuodot
Osallistuminen luentoihin / seminaariin
Suoritukset
Lyhyt kirjallinen raportti seminaarista

 

KEHONHUOLTO

3v43 Alexander-tekniikka (1–3 op, 27–80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii vapauttamaan ryhtimekanismia siten, että hän voi käyttää kykyjään muusikkona parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi opiskelija oppii ymmärtämään mielen ja ruumiin välistä yhteyttä käytännön lähestymistapojen avulla.
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta 6 t, Opintojakso saattaa sisältää myös henkilökohtaista opetusta 5t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

3v29 Body mapping (2 op, 53 t)

Oppimistavoitteet
Opiskelija saa ymmärrystä kehon anatomiasta ja sen toiminnasta saaden tietoa, joka on tukena Alexander-tekniikan ja Feldenkraisin opiskelussa. 
Kehon kartoituskurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään kehon toimintaa mahdollisimman ekonomisen soittotavan löytämiseksi. Tällä pyritään löytämään keinot muusikoiden rasitusvammojen ennalta ehkäisemiseksi, vapauttamaan instrumentin sointia sekä parantamaan musiikin sisällön ilmaisun keinoja.
Opetus ja työmuodot
Arviointi a / i
Opetus ja työmuodot
28 t pienryhmässä (n. 10 henkilöä)
Suoritus
Osallistuminen pienryhmä -työskentelyyn

 

3v60 Feldenkrais-menetelmä (1–2 op, 27–54 t)

Feldenkrais -menetelmä on kehollista oppimista. Se perustuu ihmisen hermojärjestelmän luonnollisiin valmiuksiin oppia.
Osaamistavoitteet
Opiskelijan kehontuntemus herkistyy, hän oppii tiedostamaan liikkeittensä laatua ja löytää kokonaisvaltaisen kehonkäytön edut. Menetelmän avulla pyritään rikastuttamaan ilmaisua ja liikettä, johdattamaan opiskelija saamaan koko potentiaalinsa laajemmin käyttöön.             
Tunneilla havainnoidaan omia liiketottumuksia ja kokeillaan uusia mahdollisuuksia. Liikkeet tunnilla ovat hienovaraisia ja ne ohjataan sanallisesti.                 
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 18 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

3v46 Liikunta (1–2 op, 27–60 t)

Oppimistavoitteet
Opiskelija saa tietoa ja ideoita kunnon kohentamiseen ja jatkuvaan ylläpitämiseen samalla kun kunto karttuu.
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
ryhmäopetusta enintään 56 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

3v48 Pilates (0,5–2 op, 14–53 t)

Pilates on kehonhallintamenetelmä, jossa pyritään aktivoimaan ja vahvistamaan kehon syviä lihas-ryhmiä ja suorittamaan jokainen kehon liike niiden vahvan tuen avulla. Ensisijaisesti pyritään luomaan ryhmiä saman soitinryhmän edustajista, jotta voidaan keskittyä kyseisen instrumentin erityishaasteisiin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu Pilates - kehonhallintamenetelmään.
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Suoritukset

 

5v37 Muusikon ergonomia (2-3 op, 54-80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
• tuntee kehonhuollon perusteet
• osaa tunnistaa kehoa kuormittavat työtavat ja keinot niiden korjaamiseen
• soveltaa oppimaansa omassa työssään muusikkona.
Suositeltu suoritusvuosi K1–M3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Teoriaopinnot enintään 40 t
Ryhmätyötä
Työmuodot
Kehittämistehtävä ja oppimispäiväkirja
Suoritukset ja arviointitavat
I Osallistuminen opetukseen
II Kehittämistehtävän suorittaminen
III Ryhmätyötä
IV Oppimispäiväkirjan laatiminen
V Opettajan/opettajien arviointi

Viulistiklinikka (2op,54 t)
Osaamistavoitteet

Opiskelijoiden tietoisuuden lisääminen oman kehon toiminnasta, mahdollisista viulun- ja alttoviulunsoittoon liittyvistä epäedullisista kuormitustekijöistä, heille hyödyllisistä omaharjoitteista niin kehon kuin soittamisenkin kannalta.
Pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä viulun- ja alttoviulunsoiton opiskelijoiden tuki- ja liikuntaelin ongelmia.
Hyödyt ja vaikuttavuus:
Opintojaksolle osallistuneiden viulun- ja alttoviulunsoiton opiskelijoiden tietämys hyvästä soittoergonomiasta, kehon hallinnasta, soittamiseen liittyvistä riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä sekä heille soveltuvista omaharjoitteista on lisääntynyt merkittävästi. Tällä tavoin ennaltaehkäistään ja vähennetään viulun- ja alttoviulunsoiton opiskelijoiden tuki- ja liikuntaelinongelmia. Mahdollisissa opetustehtävissä toimiessaan opiskelijoilla olisi ergonomiseen viulun- ja alttoviulunsoitto asentoon liittyviä työkaluja tulevia soittajasukupolvia varten.
Arviointi a/i

Opetus- ja työmuodot

Luennot, kontaktiopetustapaamiset, kontrollitapaaminen yht. enintään 11 t
Omakohtainen harjoittelu
Viulistiklinikka opintojaksolle (luennot ja kontaktiopetus) voivat osallistua Sibelius-Akatemiassa läsnäoleviksi opiskelijoiksi ilmoittautuneet viulistit ja alttoviulistit, myös nuorisokoulutuksen ja DocMuksen opiskelijat.
Syys- ja kevätlukukaudella on omat opintojakso kokonaisuutensa. Viulistiklinikka opintojaksolle voi osallistua kahteen kertaan. Opintojaksolle otetaan enintään 6 opiskelijaa.
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen ja oma harjoittelu

 

TANSSI

3v62 Keskiajan ja renessanssin tanssi (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee länsimaiset keskiajan ja renessanssin ajan keskeisimmät tanssityypit (mm. basse danse, ballo, pavane, galliard, branle) ja tanssitekniikan
b) kykenee esittämään ko. tanssit
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Tanssinopetusta 32 t
Suoritukset
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja päätösesiintymiseen.

 

3v63 Barokkitanssi (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee keskeisimmät länsimaiset barokin ajan hovi/näyttämö- ja seuratanssityypit (mm. bourrée, menuetti, gavotti, sarabande,
kontratanssi) ja tanssitekniikan
b) kykenee esittämään ko. tanssit
Arviointi
a/i
Opetus- ja työmuodot
Tanssinopetusta 32 t
Suoritukset
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja päätösesiintymiseen

 

MUUT YHTEISET OPINNOT

 

y47 Esittämisen tiedolliset taustat (1-6 op, 27-161t) > voimassa 1.8.2016 alkaen (kuvaus kokonaisuudessaan osion "Pääainetta tukevat sivuaineopinnot" alla)

 

3os6 Jatkotutkintoon valmentava projekti (6–14 op)

Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee konsertin valmistamisen eri vaiheet
Arviointi
Kaksi opettajaa arvioi a/i
Opintojakson suositeltu ajoitus
5,5-vuotinen koulutus: 4. opiskeluvuodesta lähtien
2,5,-vuotinen koulutus: 1.opiskeluvuodesta lähtien
Edeltävät suoritukset:
Musiikin kandidaatin tutkinnon opinnot
1v6 tutkielma
Vähintään  6 opintopistettä opintojaksoista1v23 Täydentävä musiikinteorian/sävellyksen kurssi ja/tai 1v24Täydentävät musiikinteorian ja  –tutkimuksen opinnot.
Opetus- ja työmuodot
Sovitaan erikseen ohjaavan opettajan ja ainejohtajan kanssa
Ryhmäopetusta enintään 15 t, Säestystä enintään 5 tuntia.
Opiskelija valmistaa yhden vaativan konserttiohjelman tai useamman ohjelman kokonaisuuden lukuvuoden aikana. Konserttikokonaisuuteen voi kuulua kamarimusiikkia tai konserton esittäminen. Opintojakson sisällöstä sovitaan tapauskohtaisesti ainejohtajan kanssa.

 

3v57 Kilpailu (3–10 op, 80–267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii suunnittelemaan ohjelmiston, joka sekä kehittää että tukee hänen vahvuuksiaan. Kilpailuun ilmoittautumalla opiskelija sitoutuu pitkäjänteiseen harjoitustyöhön. Kilpailuun osallistumisen tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijan
valmiuksia työskennellä henkisen paineen alla sekä kykyä käsitellä omaan taiteelliseen työhön kohdistuvaa julkista arvostelua.
Opiskelijan tulee myös pystyä arvioimaan suorituksen osa-alueita kilpailun jälkeen.
Opintojakson sisältö
Kilpailuohjelmisto
Opetus- ja työmuodot
Kilpailuohjelmiston harjoittaminen
Suoritukset
Kilpailuun osallistuminen
Kirjallinen raportti
Arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot Kilpailuohjelmiston harjoittaminen
Suoritukset
Kilpailuun osallistuminen
Kirjallinen raportti

 

3v36 Konserttiproduktio (2–10 op, 54–267 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) perehtyy konsertin valmistamisen eri vaiheisiin
b) kykenee yhden tai useamman konserttikokonaisuuden valmistamiseen lukukauden aikana
Suositeltu suoritusvuosi
5,5-vuotinen koulutus: 4. opiskeluvuodesta lähtien
2,5-vuotinen koulutus: 1. opiskeluvuodesta lähtien
Arviointi
Kaksi opettajaa a / i
Opetus- ja työmuodot
Perehtymistä konsertin suunnitteluun ja järjestämiseen
Suoritukset
Harjoitetun ohjelmiston julkinen esittäminen solistina tai kamarimuusikkona

 

3v19 Levytys (1-4 op, 27-107 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu musiikkitallenteisiin liittyviin taiteellisiin että teknisiin prosesseihin musiikkitallenteiden tuottamisen kautta.
Opintojaksoon kuuluu tallenteen
tekeminen. Opintojaksoon haetaan erikseen ilmoitettavina aikoina.
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi kollegan avustuksella a / i.
Opetus- ja työmuodot
Ohjelman valmistaminen ja tallenteen tekeminen 27-107 t joista osa ohjattua.
Suoritukset
Yhden tai useamman tallenteen tekeminen, joiden yhteiskesto on n. 10-60 min. Opintojakson voi suorittaa useampaan kertaan.

 

3a1 Musiikkielämän seuraaminen (2–3 op, 54–80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija syventää musiikillista yleissivistystä tutustumalla laajalti konsertti- ja näyttämömusiikkiin.
Arviointi
Pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja arvioi a / i
Suoritus
Läsnäolo kuuntelijana vähintään 9:ssä yllä mainitussa tilaisuudessa sekä lyhyt kirjallinen kuvaus jokaisesta kuullusta esityksestä (yht. vähintään 4  A4 -sivua)

 

3v65 Notaation tulkinta ja esityskäytännöt 1750–1850 (1,5 op + 1,5 op)

Notaation tulkinta ja esityskäytännöt 1750-1800-lukujen musiikissa
(syyslukukausi 1,5 op, 40 t)
Notaation tulkinta ja esityskäytännöt 1800-1850-lukujen musiikissa
(kevätlukukausi 1,5 op, 40 t)
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee aikakauden notaation tulkintaa (artikulaatio, rytmi, tempo, ornamentaatio, dynamiikka, deklamaatio)  ja esityskäytäntöjä sekä niiden eriäväisyyksiä
b) tuntee ja on tutkinut aikakauteen liittyvää kirjallisuutta
c) on tutustunut aikakauden soittimiin ja niiden kautta esityskäytäntöihin
Arviointi
Opettaja arvioi osallistumisen ja tehtävien perusteella a / i
Opetus- ja työmuodot
Seminaarikeskustelut ja tehtävien purku ryhmässä enintään 28 t
Tapaamisia 7 kertaa lukuvuodessa
Oman instrumentin ja/tai fortepianon soittaminen mahdollista
Ryhmäkoko enintään 10 opiskelijaa
Suoritukset
Aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen
Annettujen tehtävien tekeminen joko lyhyinä esseinä tai keskustelun muodossa
Arviointi
Opettaja arvioi osallistumisen ja tehtävien perusteella a/i

 

3v53 Ohjattu säestys (4 op, 107 t / pianistit ja 2op, 54t /orkesteri-instrumentalistit, laulajat)

Yhden lukukauden läsnäoleva vaihto-opiskelija voi saada puolikkaan opintojakson suorittamisesta puolet yllämainituista opintopisteistä.
Osaamistavoitteet
Opiskelijan
a) ohjelmistotuntemus on laajentunut
b) yhteissoittotaito on vahvistunut
c) tyyli- ja teoslajin mukainen instrumentinhallinta on kehittynyt
d) sosiaalinen ja musiikillinen yhteistyökyky on vahvistunut
e) prima vista -taito ja teosten omaksuminen ovat nopeutuneet
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Pianonsoitto, taso B (pianistit)
Orkesteri-instrumentalistit ja laulajat, ei vaadittavia oman instrumentin suorituksia
Kamarimusiikki 1
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata
Opetusmuodot
- ohjaavan opettajan opetusta enintään 8 t
Työmuodot
- pianisti saa yhden lukuvuoden pituisen opintojakson aikana kokemusta kamaripianistin työstä musiikkioppilaitoksessa työskentelemällä opintojakson aikana kamaripianistien vastuuopettajan hänelle osoittaman yhden orkesterisoitin- tai lauluopiskelijan kanssa tämän pääinstrumentin oppitunneilla, harjoituksissa, tutkinnoissa ja muissa esiintymisissä yhteensä 30t
- orkesteri-instrumentalisti tai laulaja työskentelee oman pääinstrumentin ohjelmiston parissa yhden lukuvuoden pituisen opintojakson aikana kamaripianistien vastuuopettajan hänelle osoittaman pianistin kanssa oman instrumentin oppitunneilla, harjoituksissa, tutkinnoissa ja muissa esiintymisissä yhteensä 30t 
- omaa harjoittelua 70 t (pianistit)
- omaa harjoittelua 16 t (orkesteri-instrumnetalistit, laulaja)
Suoritukset ja arviointitavat
- opetukseen osallistuminen
- työmuotokuvauksen mukainen työskentely
Opettaja arvioi opiskelijan työskentelyn opintojakson kokonaisuuden perusteella.
Opintojakso on mahdollista suorittaa useampaan kertaan ja yhteen suoritusmerkintään vaadittavat tunnit tehdään saman lukuvuoden aikana.

3vx147 Vaihtuvasisältöinen kurssi (0,5–10 op, 14–267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija täydentää tietojaan ja/tai taitojaan opinnoilla, joihin ei yliopistossa löydy vahvistettua opintojaksokuvausta.
Sisällön, laajuuden, opetus- ja työmuodot sekä suorituksen vahvistaa ainejohtaja.
Arviointi a / i

 

3v68 Sävellyspaja soittajille  (2–5 op, 54–134 t) > voimassa 1.8.2016 alkaen

Jakso on sävellyksen opiskelua pienryhmässä. Työmuodot ja sisällöt vaihtelevat ryhmän kokoonpanon ja tarpeiden mukaan. 
Kurssi voidaan toteuttaa joko lukukauden (2-3 op) tai lukuvuoden (3-5 op) mittaisena. Opintopisteet määräytyvät omakohtaisen työn perusteella.
Kurssilla analysoidaan musiikkia ja sävelletään pienimuotoisia teoksia joita myös soitetaan.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa perusvalmiuksia säveltämisen käsityöhön
- omaksuu perustaitoja musiikin elementtien ja mielikuvituksen hyödyntämiseen komponoinnissa
Suoritukset
Läsnäolosta ja annettujen tehtävien tekemisestä
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 56 t.
Omakohtaista työtä enintään  78 t
Arviointi a / i

 

 

v25 Sävellys (6 op lukuvuodessa, 160t)

v25a 1. vuosi
v25b 2. vuosi
(muut kuin sävellyksen pääaineopiskelijat)
Opintojakson voi suorittaa kahdesti, jolloin toisen opintovuoden tavoitteena on syventää ensimmäisen vuoden aikana hankittua osaamista.
Opintojakson sisältö
• sävellysteknisiä harjoituksia opiskelijan tarpeiden ja taitojen edellyttämässä laajuudessa
• pienten sävellysten laadintaa opiskelijan mielenkiinnon kohteita myötäillen valituissa tyyleissä
• opiskelijaa kiinnostavien esittäjistöjen, esimerkiksi pienten soitinyhtyeiden, kirkkokuorojen, lapsikuorojen, amatööriorkestereiden tai muiden vastaavien erityispiirteiden tarkastelua
• ns. käyttömusiikin: näyttämömusiikin, pedagogisen musiikin, kevyen musiikin jne. ongelmien pohdintaa ja käytännön sovellutusten harjoittelua.
Erityinen paino pannaan niille musiikin alueille, joiden parissa opiskelijan voidaan odottaa tulevaisuudessa työskentelevän tai joita kohtaan hän tuntee erityistä kiinnostusta.
Osaamistavoitteet
Opiskelija hallitsee
• sävellystekniikan alkeet erilaisten aikakausien ja musiikinlajien parissa
• kykenee sävellystyössään ottamaan huomioon esittäjistön ja musiikin käyttötarkoituksien erilaiset vaatimukset
• ymmärtää luovan työn ongelmia
Suositeltu ajoitus
Aikaisintaan K3
Arviointi
Opettaja arvioi yhden sävellyksen kollegan avustuksella a / i.
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 28 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Annettujen tehtävien suorittaminen

 

23ch6a1 Uuden musiikin analyysi (4 tai 6 op, 160t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija pystyy analysoimaan aikamme musiikkia, osaa käyttää musiikkianalyysia tiedon tuottamisen ja ongelmanratkaisun välineenä, osaa soveltaa analyysityön tuloksia taiteellisessa toiminnassa sekä käyttää musiikkianalyysia sävellysten luovaan käsitteelliseen tulkintaan.
Suositeltu ajoitus M1
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetus- ja työmuodot, suoritukset
a) suppeampi (4 op) vaihtoehto: Ryhmäopetusta ja harjoituksia enintään 60 t
Suoritukset: Osallistuminen opetukseen. Seminaariesitelmän pitäminen sekä kurssiin kuuluvien analyysi- ja muiden harjoitusten suorittaminen
b) laajempi (6 op) vaihtoehto: Kohdan a) lisäksi Kirjallisen analyysityön laadinta.

 

3oa21 Uuden musiikin esittämiskäytännöt (3–5 op, 81–135 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tutustuu soittimensa erikoistekniikoihin;
b) hahmottaa mikrotonaalisen ja elektroakustisen musiikin lähtökohtia;
c) kykenee toteuttamaan yksinkertaisia graafisia partituureja;
d) hahmottaa eri tapoja käyttää improvisaatiota nykymusiikissa;
e) osaa käsitellä uuden musiikin erityispiirteitä kirjoittamalla (valinnainen).
Opintojakso voidaan suorittaa useaan kertaan, jolloin opiskelija voi syventää tavoitteiden mukaista osaamistaan.
Arviointi
Opettaja arvioi a / i
Opetus- ja työmuodot
Aktiivinen osallistuminen soittamalla yksin ja yhdessä muiden 
opiskelijoiden kanssa enintään 56 t
Valinnaisten esseiden kirjoittaminen enintään 54 t              
Suoritukset
Oppimistavoitteet a, b, c ja d:
1) läsnäolo kurssilla;
Oppimistavoite e:
1) opettajan hyväksymät kirjoitetut esseet

 

3v37 Uuden musiikin produktio (0,5–2 op, 14–54 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) perehtyy omakohtaisen työskentelyn kautta oman aikamme säveltäjän sävelteoksen harjoittamiseen ja esittämiseen
b)  osallistuu sellaisen musiikkiteoksen harjoitusperiodiin ja esitykseen jossa opiskelijan omalla instrumentilla on merkittävä osuus tai vaativaa esitettävää 
Suositeltu suoritusvuosi K1-M2
Arviointi a-i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia, esiintymisiä 3-13 t
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin ja esityksiin