Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Vanha musiikki

PÄÄAINE, OPINNÄYTTEET

3ck-____ Instrumentti (musiikin kandidaatti) (26 + 26 + 22 op, yht. 74 op, 1976 t)
3cm-____ Instrumentti (musiikin maisteri) (20 + 20 + 8 op, yht. 48 op, 1282 t)
3eck- Instrumentti (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) (3–24 op, 81–641 t)
3ecm- Instrumentti (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 94–534 t)
o3ck Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
o3cm Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)
3c3- Sivuinstrumentti 1 (10 op, 267 t)
3c4- Sivuinstrumentti 2 (10 op, 267 t)
3v10- Barokki-instrumentin soitto (9 op, 240 t)

LAULU

3ca71 Barokin laulumusiikin johdantokurssi (1–4op, 27–108t)
3c10 Barokkilaulustudio (3–8 op, 81–216 t)

KAMARIMUSIIKKI JA YHTEISSOITTO

3ca14c  Yhteissoitto C, 3ca14b Yhteissoitto B, 3ca14a Yhteissoitto A
3c9 Johdatus continuosoittoon (3 op, 80 t)
3ca14cc Continuosoitto C (10 op, 267 t)
3ca14bc Continuosoitto B (5 + 5 op, yht.10 op, 267 t)
3ca14ac Continuosoitto A (10 op, 267 t, 5 op/lukuvuosi)

TIEDOLLISET SEKÄ TIEDONHANKINNAN JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT

3c7 Vanhan musiikin seminaari (4–10op, 108–270t)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

3v38 Johdatus keski- ja renessanssiajan musiikkiin (2 op, 53 t)
3c8 Vanhan musiikin historia (1–3 op, 27–81 t)
mt1v Musiikinteoria 1 (vanha musiikki) (5 op, 134 t)
mt2v Musiikinteoria 2 (vanha musiikki) (5 op, 134 t)

PEDAGOGIIKKA

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3ca15bo Barokkioboepedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ca16bo Barokkioboepedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
3ca15c  Cembalopedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ca16c  Cembalopedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
3ca15n Nokkahuilupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ca16n Nokkahuilupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
3ca15u Luuttupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ca16u Luuttupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
3ca15t Traversopedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ca16t Traversopedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
3ca15g Gambapedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ca16g Gambapedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
3ca15b Barokkiviulupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)
3ca16b Barokkiviulupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
3ca15vc Barokkisellopedagogiikka 1  (10 op, 267 t)
3ca16vc Barokkisellopadagogiikka 2 (10 op, 267 t)

MUUT OPINNOT

3v16 Barokkiorkesteri (3 op, 80 t)
3c5  Barokkisoittimen tuntemus (3 op, 80 t)
3ca3c Cembalon rakenne ja historia (2-6 op, 54-160 t)
3c6 Johdatus vanhan musiikin esittämiseen (1–4 op, 27–108 t)
vm4  Suuri barokkiyhtye (1–3 op, 27–80 t)
vm5 Pieni barokkiyhtye (1–3 op, 27–80 t)
v7 Suuri renessanssiyhtye (1–3 op, 27–80 t)
v8 Pieni renessanssiyhtye (1–3 op, 27–80 t)

 

PÄÄAINE, OPINNÄYTTEET

3ck-____ Instrumentti (musiikin kandidaatti) (26 + 26 + 22 op, yht. 74 op, 1976 t)

3ck-1  Cembalo
3ck-2  Gamba
3ck-3  Nokkahuilu
3ck-4  Luuttu
3ck-5  Traverso
3ck-6 Barokkioboe
3ck-7 Barokkitrumpetti
3ck-8  Barokkiviulu
3ck-9  Barokkialttoviulu
3ck-10 Barokkisello
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan taso B:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa keskeisimmät tyylit ja niiden edellyttämät tulkintatavat
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kolmen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä  (ei koske cembaloa) enintään 47 t

 

3cm-____ Instrumentti (musiikin maisteri) (20 + 20 + 8 op, yht. 48 op, 1282 t)

3cm-1  Cembalo
3cm-2  Gamba
3cm-3  Nokkahuilu
3cm-4  Luuttu
3cm-5 Traverso
3cm-6 Barokkioboe
3cm-7 Barokkitrumpetti
3cm-8 Barokkiviulu
3cm-9 Barokkialttoviulu
3cm-10 Barokkisello
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan taso A:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa keskeisimmät tyylit ja niiden edellyttämät tulkintatavat
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 60 t
56 t ja lukukaudessa 14 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä (ei koske cembaloa)
enintään 53 t (nokkahuilu, gamba, traverso, barokkioboe,
barokkitrumpetti, barokkiviulu,
barokkialttoviulu, barokkisello)

 

3eck- Instrumentti (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) (3–24 op, 81–641 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan taso B:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa keskeisimmät tyylit ja niiden edellyttämät tulkintatavat
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
Tavoitteena on saada valmiuksia kandidaatin tutkinnossa suoritettavaan opinnäytteeseen.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä (muut kuin cembalo) enintään 7,5–19 t

 

3ecm- Instrumentti (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 94–534 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan taso A:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa keskeisimmät tyylit ja niiden edellyttämät tulkintatavat
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
-  saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä (muut kuin cembalo) enintään 7,5 –30 t

 

o3ck Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- Taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla B mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
- Kirjallinen kypsyysnäyte:
   • Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla a/i
Kypsyysnäytteen arvioi sekä pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja että äidinkielen tarkistaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

o3cm Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset.
- kirjallinen kypsyysnäyte:
  • Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
  • Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

3c3- Sivuinstrumentti 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Suositellaan soitinkohtaisia sivuinstrumenttiopintoja kun pääsoittimena on
a) cembalo tai luuttu: jokin melodiasoitin tai laulu
b) melodiasoitin: erityisesti cembalo tai jokin muu moniääninen instrumentti (esim. urut, kitara, piano)
Opiskelija
(melodiasoitin, laulu)
a) tutustuu melodisen ilmaisun keinoihin ja hallintaan (cembalo tai muu moniääninen instrumentti)
b) oppii moniäänisen soittimen perustekniikkaa
c) tunnistaa/tuntee moniäänisen musiikin rakenteita
d) saa valmiuksia käytännön säestystyöhön
e) tuntee basso continuon pääperiaatteita
Arviointi
Opettajan arviointi yhden kollegan avustuksella a / i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 14 t
Suoritukset
Ohjelmasuoritus: 3 teosta

 

3c4- Sivuinstrumentti 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Suositellaan soitinkohtaisia sivuinstrumenttiopintoja kun pääsoittimena on
a) cembalo: sivuinstrumenttina urut
b) melodiasoitin: melodiasoitin: sivuinstrumenttina jokin muu melodiasoitin tai laulu
Opiskelija (urut)
a) saa valmiudet continuotehtävien sekä yksinkertaisten obligatotehtävien soittamiseen (melodiasoitin)
b) kehittää tietämystään ja taitojaan  muiden instrumenttien tai laulun alalla
c) tuntee muiden instrumenttien ja laulun perustekniikkaa ja ohjelmistoa
Arviointi
Opettajan arviointi yhden kollegan avustuksella a / i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään
14 t tai 28 t
Suoritukset
Ohjelmasuoritus: 3 teosta

 

3v10- Barokki-instrumentin soitto (9 op, 240 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee barokkisoittimen perustekniikan
b) tuntee soittotekniikan erityispiirteet
c) tuntee soittimen ilmaisukeinot
d) tuntee keskeiset tyylit
e) tuntee kuvioinnin ja ornamentoinnin perusteet
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta lukuvuonna 14 t tai 28 t
Suoritukset
Ohjelmasuoritus: 3 teosta

 

LAULU

3ca71 Barokin laulumusiikin johdantokurssi (1–4op, 27–108t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tunnistaa barokin laulumusiikin keskeiset tyylit
b) tunnistaa eri tyylien esittämiskäytäntöjen piirteitä
c) tunnistaa barokkimusiikin tekstilähtöisen työskentelytavan
d) kykenee työskentelemään barokkiyhtyeen kanssa
e) saa valmiuksia lisäopintoihin
Suositeltu suoritusvuosi K3–M2
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Edeltävät suoritukset
Opintojakso on avoin sekä laulajille että instrumentalisteille (esim. cembalistit). Aktiiviopiskelijoiksi hakevilta laulajilta edellytetään suoritettu Laulu C -tutkinto tai vastaava Sibelius-Akatemiassa suoritettu opintojakso.
Opintojakso soveltuu tarjottavaksi avoimen yliopiston kautta. Avoimen ylipiston opiskelijoiden lähtötaso varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.
Opetusmuodot
Ryhmäopetus vähintään 5 hengen ryhmässä enintään 30 t (aktiiviosallistujamäärä rajattu)
Työmuodot
Työskentely 2–5 opiskelijan yhtyeessä ja esiintyminen yhtyeen kanssa (1–3 op)
Oppimispäiväkirja tai referaatti (1 op)
Opintosuoritus on tyypillisesti laajuudeltaan 1–3 op.
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen. Opintojakson voi suorittaa tietyiltä osin vaihtelevin sisällöin. Suoritustavoista sovitaan erikseen opettajan kanssa.
Oppimistavoitteet a–e:
1) esiintyminen kurssin päätöskonsertissa
2) oppimispäiväkirja tai referaatti
Opettaja arvioi suorituksen.

 

3c10 Barokkilaulustudio (3–8 op, 81–216 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee yhden barokin laulumusiikin tyylin ja sen esittämiskäytännön keskeisiltä osiltaan
b) tuntee valitsemansa tyylin keskeisen alkuperäislähteistön pääpiirteissään
c) kykenee itsenäiseen työskentelyyn barokkiyhtyeen kanssa
d) saa valmiuksia barokkilaulun lisäopintoihin
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi
Opettaja arvioi suorituksen yhden kollegan kanssa a / i
Edeltävät suoritukset:
Aktiiviopiskelijoiksi hakevilta laulajilta edellytetään Sibelius-Akatemiassa suoritettu Johdatus barokkilauluun -kurssi laajuudella 3 op tai vastaavat taidot, jotka varmistetaan tarvittaessa tasokokeella tai taustaopintojen kartoituksella.
Opetusmuodot
Ryhmäopetus vähintään 5 hengen ryhmässä enintään 30 t (osallistujamäärä rajattu) (1 op)
Työmuodot
Työskentely 2–6 opiskelijan yhtyeessä ja esiintyminen yhtyeen kanssa (2–5 op)
Kirjallinen työ (1–2 op)
Opintosuoritus on tyypillisesti laajuudeltaan 3–6 op.
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Oppimistavoitteet a–d:
1) valitun tyylin sävellyksistä koostuvan ohjelmakokonaisuuden esittäminen kurssin päätöskonsertissa
2) opiskelijan perehtyneisyyttä osoittava kirjallinen työ, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi laajan käsiohjelmatekstin muodossa
Opettaja arvioi suorituksen yhden kollegan kanssa.

 

KAMARIMUSIIKKI JA YHTEISSOITTO

Opintojaksot yhteissoitto C, B ja A sisältävät erityylisiä tehtäviä kamarimusiikkikokoonpanoissa ja orkestereissa, continuosoittoa sekä obligatotehtäviä.

3ca14c  Yhteissoitto C, 3ca14b Yhteissoitto B, 3ca14a Yhteissoitto A

(jokainen 10 op, 267 t, Yhteissoitto B 5op/lukuvuosi ja Yhteissoitto A 3+3+4 )
Osaamistavoitteet
Hallitsee yhteissoittoon vaadittavia taitoja erilaisissa kamarimusiikkikokoonpanoissa.
Arviointi Lautakunta-arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Ohjausta opiskelijan kokoamissa yhtyeissä enintään 30 t yhteissoitto C
Ohjausta opiskelijan kokoamissa yhtyeissä enintään 60 t yhteissoitto B ja A
Suoritukset
I osallistuminen opetukseen
II ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka vuosi
III ohjelmasuoritus melodia-soittimella pääaineen suorituksen yhteydessä (ks. ao. soittimen C-, B-, ja A-kuvauksia)
IV ohjelmasuoritus luutulla:
C: 2 continuotehtävää
barokkiluutulla tai yhtyetehtäviä
renessanssiluutulla
B: 2–3 erityylistä teosta, joissa
luuttucontinuo tai osittain
yhtyetehtäviä renessanssi-luutulla (säestystä partituurista)
A: 3–4 erityylistä barokin
continuotehtävää tai osittain
esim. broken consort -soittoa
renessanssiluutulla
V ohjelmasuoritus gamballa:
C: 2–3 kappaletta sisältäen sekä yksiäänistä stemma-soittoa että continuota
B: 2 tai useamman gamban (tai
muun soittimen) yhtye-tehtävä, 2-osainen ranskalainen continuo-tehtävä sekä sävelletty kamarimusiikkiteos
A:  1–2 broken consort –soolostemmaa yhtyeessä, yksi improvisoitu variaatioteos sekä vaikea ranskalainen sarja tai saksalainen sonaatti

 

3c9 Johdatus continuosoittoon (3 op, 80 t)

Ks. päähakemiston otsikko "Yhteiset opinnot, klassisen musiikin osasto" > väliotsikko "Kamarimusiikki ja yhtyesoitto"

 

3ca14cc Continuosoitto C (10 op, 267 t)

Oppiaine on tarkoitettu cembalonsoiton opiskelijoille.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) perehtyy barokin kenraalibasson perusteisiin ja keskeisiin tyyleihin
b) oppii soittamaan basso continuo -numeroista mutta myös muokkaamaan valmiit realisoinnit käyttökelpoisiksi
c) saa valmiudet Continuosoitto B:n opintoihin.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i
Opetus- ja työmuodot
Tarvittaessa henkilökohtaista opetusta enintään 14 t
Ohjausta opiskelijan kokoamissa yhtyeissä enintään 30 tuntia
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka vuosi
III Ohjelmasuoritus: 3 erityylistä teosta

 

3ca14bc Continuosoitto B (5 + 5 op, yht.10 op, 267 t)

Oppiaine on tarkoitettu cembalonsoiton opiskelijoille.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) syventyy perusteellisesti continuosoiton eri tyyleihin, resitatiivien säestykseen, improvisointiin ja orkesterisoittoon
b) oppii tarvittaessa numeroimaan itse sekä kyetä soittamaan numeroituja kappaleita prima vista
c) oppii soittamaan myös urkucontinuoa
d) saa valmiudet Continuosoitto A:n opintoihin
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Continuosoitto C
Opetus- ja työmuodot
Tarvittaessa henkilökohtaista opetusta lukuvuosittain enintään 14 t
Ohjausta opiskelijan kokoamissa yhtyeissä enintään 60 tuntia
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka vuosi
III Ohjelmasuoritus: 4 erityylistä teosta, joista ainakin yksi on laulumusiikkia

 

3ca14ac Continuosoitto A (10 op, 267 t, 5 op/lukuvuosi)

Oppiaine on tarkoitettu cembalonsoiton opiskelijoille.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) hallitsee continuosoiton eri tyyleineen ja rooleineen aina sen vaativimpia tehtäviä myöten
b) kykenee vaivattomaan prima vista -työskentelyyn
c) saa valmiudet yhtyekonserttien itsenäiseen rakentamiseen ja valmistamiseen
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Continuosoitto B
Opetus- ja työmuodot
Tarvittaessa henkilökohtaista opetusta lukuvuosittain enintään 14 t
Ohjausta opiskelijan kokoamissa yhtyeissä enintään 60 tuntia
Suoritukset
I Osallistuminen opetukseen
II Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka vuosi
III Ohjelmasuoritus: Itsenäisesti suunniteltu väliajaton konsertti enintään 60 min., jossa opiskelija soittaa yhtyeissä.

 

TIEDOLLISET SEKÄ TIEDONHANKINNAN JA KIRJALLISEN ILMAISUN OPINNOT

3c7 Vanhan musiikin seminaari (4–10op, 108–270t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee tutkimuskirjoittamisen perusteet suppean kirjallisen työn osalta
b) tuntee tiedonhankinnan perusteet
c) tuntee seminaarityöskentelyn käytännöt
d) tunnistaa vanhan musiikin esittämisen tutkimuksen erityispiirteitä
Suositeltu suoritusvuosi M1-2
Arviointi
Opettaja arvioi a/i
Opetusmuodot
Seminaarityöskentely vähintään 6 hengen ryhmässä enintään 56 t (osallistujamäärä rajattu) (1–2 op)
Työmuodot
Kirjoittamistehtävät (1–2 op)
Referaatti (0,5 op)
Kirjallinen työ (5 op)
Toisen opiskelijan kirjallisen työn opponointi (0,5 op)
Opintosuoritus on tyypillisesti laajuudeltaan 4–8 op.
Seminaari järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2013–2014
Suoritukset
Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen ja annettujen tehtävien suorittamista
Oppimistavoitteet a–d:
1) referaatti opettajan kanssa sovitusta tekstistä
2) kirjallinen työ ja sen esittely seminaarissa
3) toisen opiskelijan kirjallisen työn opponointi seminaarissa
Opettaja arvioi suorituksen.

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

(ks. myös päähakemiston otsikko (klassisen musiikin osasto) "Pääainetta tukevat sivuaineopinnot (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria)

3v38 Johdatus keski- ja renessanssiajan musiikkiin (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opintojaksossa tutustutaan länsimaisen musiikin varhaisempiin tyylikausiin ja sävellystyyppeihin. Opetuksen painopiste on renessanssin moniäänisessä musiikissa. Yksityiskohtaisen musiikinhistoriallisen ja elämänkerrallisen tiedon sijaan työskentelyn lähtökohtana on musiikin rakenteiden ja kehityslinjojen ymmärtäminen laajemmassa musiikinteoreettisessa ja kulttuurihistoriallisessa asiayhteydessä. Opintojakson päämääränä on antaa opiskelijalle valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn em. ohjelmistojen parissa sekä tarjota uusia näkökulmia barokkimusiikin esittämiseen.
Arviointi: opettaja arvioi a/i
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ohjattua harjoittelua 30 t
Suoritukset
Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, lopputentti

 

3c8 Vanhan musiikin historia (1–3 op, 27–81 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee yhden länsimaisen musiikin kehityksen varhaisjaksoista (keskiaika, renessanssi tai barokki)
b) tuntee valitsemansa musiikin kehityksen varhaisjakson keskeisen ohjelmiston, lähteistön ja kirjallisuuden
Suositeltu suoritusvuosi K3-M2
Arviointi
Opettaja arvioi a/i
Työmuodot
Omatoiminen työ sovittujen lähteiden ja kirjallisuuden parissa enintään 81 t (1–3 op)
Suoritukset
Oppimistavoitteet a–b:
1) essee tai tentti opettajan kanssa sovittavan aineiston pohjalta
Opettaja arvioi suorituksen.

 

mt1v Musiikinteoria 1 (vanha musiikki) (5 op, 134 t)

ks. päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Pääainetta tukevat sivuaineopinnot  (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria)

 

mt2v Musiikinteoria 2 (vanha musiikki) (5 op, 134 t)

ks. ks. päähakemiston otsikko (Klassisen musiikin osasto) : Pääainetta tukevat sivuaineopinnot  (kielet, opintojen suunnittelu, historia, säveltapailu, teoria)

 

PEDAGOGIIKKA

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

3ca15bo Barokkioboepedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on oppia tuntemaan alkeisopetuksen peruskysymykset ja saada valmiudet barokkioboepedagogiikka 2:n opintoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) osaa opettaa barokkioboen perusteita (soitto-, käsi- ja sormiasennot, hengitys ja äänenmuodostus, kieli- ja sormitekniikka)
b) tuntee opetuksen tavoitteet, menetelmät ja sisällön
c) tuntee alkeis- ja peruskurssitason ohjelmistoa
d) tuntee historialliset metodit
e) osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
f) osaa suunnitella oppitunnin ja lukuvuoden aikataulun
g) osaa arvioida oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
h) perehtyy barokkioboen huoltoon ja suuhisen valmistamiseen oppilaalle
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Barokkioboensoitto taso C
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraamista 15 t
Suoritukset
I   Kertauskuulustelu/kirjallinen työ
II  Osallistuminen ryhmätyöhön
III Opetuksen seuraaminen
IV Opetusharjoittelu
V Näytetunti 30 min.

 

3ca16bo Barokkioboepedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on syventää tietoja barokkioboensoiton opetuksen käytännön kysymyksistä
Osaamistavoitteet
Oppilas
a) tuntee barokkioboen soiton perusteet myös ylemmillä tasoilla
b) tuntee pedagogiset metodit ja suuntaukset
c) tuntee peruskurssitasoa vaativampaa ohjelmistoa
d) osaa kurssisuoritusten valmentamisen ja arvioinnin
e) kykenee ohjaamaan yhteissoittoa
f) kykenee ohjaamaan oppilaan taiteellista ilmaisua
g) osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Pedagogiikka 1 sekä valmisteilla oleva barokkioboensoiton taso B.
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraamista 15 t
Suoritukset
I Kertauskuulustelu
II Osallistuminen ryhmätyöhön
III Opetuksen ja arvioinnin  seuraaminen
III Harjoitustuntien pitäminen
IV Näytetunti 30-45 min.

 

3ca15c Cembalopedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saa valmiudet cembalonsoiton alkeisopetukseen ja cembalopedagogiikka 2:n opintoihin.
Opiskelija
a) perehtyy cembalonsoiton perusteiden opettamiseen
b) perehtyy opetuksen tavoitteisiin, menetelmiin ja sisältöön
c) perehtyy alkeis- ja peruskurssitason ohjelmistoon, valmentamiseen ja arviointiin
d) perehtyy opettajan ja oppilaan välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä ryhmäopetusmenetelmiin
e) perehtyy oppitunnin ja lukuvuoden suunnitteluun
f) osallistuu alkeis- ja peruskurssitasoisen opetuksen ohjattuun seuraamiseen, myös muiden soitinten opetuksen seuraamiseen
g) osallistuu ohjattuun opetusharjoitteluun
Suositeltava suoritusvuosi K2-3.
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Cembalonsoitto taso C
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen 15 t
Suoritukset
I Osallistuminen luentoihin ja demonstraatioihin
I I Kirjallinen työ (voidaan tehdä myös Cembalopedagogiikka 2:n yhteydessä)
II I Opetuksen seuraaminen
IV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30 min.

 

3ca16c Cembalopedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saa valmiudet cembalonsoiton opetukseen kaikilla asteilla sekä oppii tuntemaan hyvin cembalonsoiton käytännön kysymykset, pedagogiset metodit ja suuntaukset.
Opiskelija
a) perehtyy opetusmenetelmiin ja arviointiin muilla kuin alkeisopetuksen tasoilla
b) tutustuu peruskurssitasoa vaativampaan ohjelmistoon
c) perehtyy kurssisuoritusten valmentamiseen ja arviointiin
d) perehtyy continuo- ja yhtyesoiton opetukseen
e) seuraa C-, B- ja A-opintojaksojen tasoista opetusta, myös kamarimusiikkiopetusta sekä arviointia
f) osallistuu ohjattuun opetusharjoitteluun
Suositeltu suoritusvuosi K3-M1
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Cembalopedagogiikka 1
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen 15 t
Suoritukset
I Osallistuminen luentoihin ja demonstraatioihin
II Kirjallinen työ (mikäli ei ole tehty Cembalopedagogiikka 1:n yhteydessä)
III Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
IV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 45 min., joka sisältää myös continuo- ja yhteissoiton ohjausta.

 

3ca15n Nokkahuilupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on perehtyä nokkahuilunsoiton alkeisopetuksen peruskysymyksiin sekä saada valmiudet nokkahuilupedagogiikka 2:n opintoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) osaa opettaa nokkahuilunsoiton perusteita (soitto-, käsi- ja sormiasento, hengitys ja äänenmuodostus, kieli- ja sormitekniikka)
b) tuntee opetuksen tavoitteet, menetelmät ja sisällön
c) tuntee alkeis- ja peruskurssitason ohjelmistoa
d) tuntee nokkahuilun taiteellisena ja historiallisena soittimena
e) osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
f) osaa arvioida oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
g) osaa suunnitella oppitunnin ja lukuvuoden aikataulun
Suositeltu suoritusvuosi K2-3
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Nokkahuilunsoitto taso C
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen 15 t
Suoritukset
I Kertauskuulustelu
II Osallistuminen ryhmätyöhön
III Opetuksen seuraaminen
IV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30 min

 

3ca16n Nokkahuilupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on oppia tuntemaan hyvin nokkahuilunsoiton käytännön kysymykset, sekä antamaan nokkahuilunsoiton opetusta kaikilla asteilla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee opetusmenetelmät ylemmillä kuin alkeisopetuksen tasoilla
b) tuntee peruskurssitasoa vaativampaa ohjelmistoa
c) tuntee eri tyylien didaktiset erityispiirteet
d) osaa kurssisuoritusten valmentamisen ja arvioinnin
e) kykenee ohjaamaan yhteissoittoa
f) kykenee ohjaamaan oppilaan taiteellista ilmaisua
g) osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
h) tuntee pedagogiset metodit ja suuntaukset
Suositeltu suoritusvuosi K3-M1
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen 15 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
I Kertauskuulustelu
II Osallistuminen ryhmätyöhön
III Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
IV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30-45 min.

 

3ca15u Luuttupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on perehtyä luutunsoiton alkeisopetuksen peruskysymyksiin sekä saada valmiudet luuttupedagogiikka 2:n opintoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) osaa opettaa luutunsoiton perusteita
b) tuntee opetuksen tavoitteet, menetelmät ja sisältöön
c) tuntee luutunsoiton alkeis- ja peruskurssitason ohjelmistoa
d) osaa suunnitella oppitunnin ja lukuvuoden aikataulun
e) hallitsee erilaisten luuttutyyppien huoltamisen ja virityksen
f) tuntee luutun käyttömahdollisuuksia ja historiallista taustaa
g) osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
h) osaa arvioida oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyötä 16 t
Opetusharjoittelua enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen 15 t
Suoritukset
I Kertauskuulustelu
II osallistuminen ryhmätyöhön
III Harjoitustuntien pitäminen
IV Näytetunti 30 min.
Edeltävät suoritukset
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan

 

3ca16u Luuttupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on syventää luutunsoiton opetuksen käytännön tietoja ja taitoja
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee luutunsoiton perusteita myös ylemmillä tasoilla
b) hallitsee opetusmenetelmät oppilaan taitojen kehittyessä
c) tuntee peruskurssia vaativampaa ohjelmistoa
d) tuntee eri tyylien didaktisia erityispiirteitä
e) kykenee ohjaamaan yhteissoittoa
f) kykenee ohjaamaan oppilaan taiteellista ilmaisua
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen 15t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
I Kertauskuulustelu
II Osallistuminen ryhmätyöhön
III Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
IV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30-45 min.

 

3ca15t Traversopedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on perehtyä traversonsoiton alkeisopetuksen peruskysymyksiin sekä saada valmiudet traversopedagogiikka 2:n opintoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) osaa opettaa traversonsoiton perusteita (soitto-, käsi- ja sormiasennot, hengitys ja äänenmuodostus, kieli- ja sormitekniikka)
b) tuntee opetuksen tavoitteet, menetelmät ja sisällön
c) tuntee alkeis- ja peruskurssitason ohjelmistoa
d) tuntee traverson historiallisena soittimena
e) osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
f) osaa suunnitella oppitunnin ja lukuvuoden aikataulun
g) osaa arvioida oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
Suositeltu  suoritusvuosi  K2-3
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Traversonsoitto taso C tai vastaava opintojakso
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot  enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetusharjoittelua enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen 15 t
Suoritukset
I Kertauskuulustelu
II Osallistuminen ryhmätyöhön
III Opetuksen seuraaminen
IV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30 min.

 

3ca16t Traversopedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on oppia tuntemaan hyvin traversonsoiton käytännön kysymykset, pedagogiset metodit, traverson kehitysvaihteet ja eri soitintyypit sekä antamaan traversonsoiton opetusta kaikilla asteilla.

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee traversonsoiton perusteet myös ylemmillä tasoilla
b) tuntee pedagogiset metodit ja suuntaukset
c) tuntee peruskurssitasoa vaativampaa ohjelmistoa
d) osaa kurssisuoritusten valmentamisen ja arvioinnin
e) kykenee ohjaamaan yhteissoittoa
f) kykenee ohjaamaan oppilaan taiteellista ilmaisua
g) osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
h) tuntee klassisen (4-8 läppäisen) huilun perusteet ja sille tehtyjä soitinkouluja
Suositeltu suoritusvuosi K3-M1
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Traversopedagogiikka 1
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen 15 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
I Kertauskuulustelu
II Osallistuminen ryhmätyöhön
III Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
IV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30-45 min.

 

3ca15g Gambapedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on perehtyä gambansoiton alkeisopetuksen peruskysymyksiin sekä saada valmiudet gambapedagogiikka 2:n opintoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa opettaa gambansoiton perusteita (jousenkäyttö, soittoasento, virittäminen)
- tuntee opetuksen tavoitteet, menetelmät, sisällön
- tuntee alkeis- ja peruskurssitason ohjelmistoa
- tuntee gamban historiallisena soittimena
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
- osaa arvioida ja tukea oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
- osaa suunnitella oppitunnin ja lukuvuoden aikataulun
Suositeltu suoritusvuosi K2-3
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Gambansoitto taso C
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen 15 t
Suoritukset
l  Kertauskuulustelu
ll Osallistuminen ryhmätyöhön
lll Opetuksen seuraaminen
lV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti

 

3ca16g Gambapedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on oppia tuntemaan hyvin gambansoiton käytännön kysymykset, pedagogiset metodit, gamban kehitysvaiheet ja eri soitintyypit sekä opettamaan gambansoittoa kaikilla tasoilla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee gambansoiton perusteet kaikilla tasoilla
- tuntee pedagogiset metodit ja suuntaukset
- tuntee peruskurssitasoa vaativampaa ohjelmistoa
- osaa kurssisuoritusten valmentamisen ja arvioinnin
- osaa ohjata yhteissoittoa
- kykenee ohjaamaan oppilaan taiteellista ilmaisua
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
Suositeltu suoritusvuosi K3-M1
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Gambapedagogiikka 1
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen 15 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
l Kertauskuulustelu
ll Osallistuminen ryhmätyöhön
lll Opetuksen ja  arvioinnin seuraaminen
lV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30-45 min

 

3ca15b Barokkiviulupedagogiikka 1 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on perehtyä soittimen historiaan, alkeisopetuksen peruskysymyksiin sekä saada valmiudet barokkiviulupedagogiikka  2:n opintoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa opettaa barokkiviulunsoiton perusteita (jousenkäyttö, soittoasento, virittäminen)
- tuntee opetuksen tavoitteet, menetelmät, sisällön
- tuntee alkeis- ja peruskurssitason ohjelmistoa
- tuntee viulun historiallisena soittimena
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
- osaa arvioida ja tukea oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
- osaa suunnitella oppitunnin ja lukuvuoden aikataulun
Suositeltu suoritusvuosi K2-3
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Barokkiviulunsoitto, taso C
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen 15 t
Suoritukset
l  Kertauskuulustelu
ll Osallistuminen ryhmätyöhön
lll Opetuksen seuraaminen
lV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti

 

3ca16b Barokkiviulupedagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on oppia tuntemaan hyvin barokkiviulunsoiton käytännön kysymykset, pedagogiset metodit, viulun kehitysvaiheet  sekä opettamaan barokkiviulunsoittoa kaikilla tasoilla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee barokkiviulunsoiton perusteet kaikilla tasoilla
- tuntee pedagogiset metodit ja suuntaukset
- tuntee peruskurssitasoa vaativampaa ohjelmistoa
- osaa kurssisuoritusten valmentamisen ja arvioinnin
- osaa ohjata yhteissoittoa
- kykenee ohjaamaan oppilaan taiteellista ilmaisua
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
Suositeltu suoritusvuosi K3-M1
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Barokkiviupedagogiikka 1
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen 15 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
l Kertauskuulustelu
ll Osallistuminen ryhmätyöhön
lll Opetuksen ja  arvioinnin seuraaminen
lV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30-45 min

 

3ca15vc Barokkisellopedagogiikka 1  (10 op, 267 t)

Tavoitteena on perehtyä soittimen historiaan, alkeisopetuksen peruskysymyksiin sekä saada valmiudet barokkisellopedagogiikka  2:n opintoihin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa opettaa barokkisellonsoiton perusteita (jousenkäyttö, soittoasento, virittäminen)
- tuntee opetuksen tavoitteet, menetelmät, sisällön
- tuntee alkeis- ja peruskurssitason ohjelmistoa
- tuntee sellon historiallisena soittimena
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
- osaa arvioida ja tukea oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
- osaa suunnitella oppitunnin ja lukuvuoden aikataulun
Suositeltu suoritusvuosi K2-3
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Barokkisellonsoitto, taso C
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen 15 t
Suoritukset
l  Kertauskuulustelu
ll Osallistuminen ryhmätyöhön
lll Opetuksen seuraaminen
lV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti

 

3ca16vc Barokkisellopadagogiikka 2 (10 op, 267 t)

Tavoitteena on oppia tuntemaan hyvin barokkisellonsoiton käytännön kysymykset, pedagogiset metodit, sellon kehitysvaiheet  sekä opettamaan barokkisellonnsoittoa kaikilla tasoilla.

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee barokkisellonsoiton perusteet kaikilla tasoilla
- tuntee pedagogiset metodit ja suuntaukset
- tuntee peruskurssitasoa vaativampaa ohjelmistoa
- osaa kurssisuoritusten valmentamisen ja arvioinnin
- osaa ohjata yhteissoittoa
- kykenee ohjaamaan oppilaan taiteellista ilmaisua
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
Suositeltu suoritusvuosi K3-M1
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Vähintään kaksi kollegaa arvioi näytetunnin a/i.
Edeltävät suoritukset
Barokkisellopedagogiikka 1
Opetus- ja työmuodot
Luennot ja demonstraatiot enintään 30 t
Ryhmätyö 16 t
Opetuksen ja tutkintoarvioinnin seuraaminen 15 t
Opetusharjoittelu enintään 30 t, josta 15 t ohjattua
Suoritukset
l Kertauskuulustelu
ll Osallistuminen ryhmätyöhön
lll Opetuksen ja  arvioinnin seuraaminen
lV Harjoitustuntien pitäminen
V Näytetunti 30-45 min

 

MUUT OPINNOT

3v16 Barokkiorkesteri (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- Tuntee barokkiorkesterin työskentelytavan
- Saa barokin orkesterisoiton perusvalmiudet
- Tuntee barokin orkesterimusiikkia
Arviointi
Orkesterinjohtaja arvioi a / i
Opetus- ja työmuodot
Osallistuu barokkiorkesterin työskentelyyn
Suoritukset
Esiintyy barokkiorkesterin jäsenenä

 

3c5  Barokkisoittimen tuntemus (3 op, 80 t)

Oppiaine on tarkoitettu opiskelijalle, jonka pääsoittimena on barokki-instrumentti.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee oman soittimen historian
b) tuntee tämän päivän soitinrakennuksen periaatteet
c) tuntee soittimen huoltamisen periaatteet
d) tuntee soitinta ja sen aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta
Arviointi Opettaja arvioi a / i
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ohjattua harjoittelua enintään 30 t
Suoritukset
Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, kertauskuulustelu tai vastaavan kirjallisuuden tenttiminen.

 

3ca3c Cembalon rakenne ja historia (2-6 op, 54-160 t)

Oppiaine on tarkoitettu cembalonsoiton tai barokki-instrumentin opiskelijoille sekä muille kiinnostuneille.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy cembalon rakenteeseen ja historiaan sekä virityksen teoriaan ja käytäntöön
- oppii hallitsemaan eri musiikinlajien vaatimia viritysjärjestelmiä
- oppii tekemään keskeiset huoltotoimenpiteet
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja ohjattua harjoittelua enintään 60 t
Suoritukset
Osallistuminen luentoihin ja harjoituksiin, kertauskuulustelu tai vastaavan kirjallisuuden tenttiminen.

 

3c6 Johdatus vanhan musiikin esittämiseen (1–4 op, 27–108 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) tuntee olennaisilta osin vanhan musiikin esittämisen historian 1700-luvulta nykyhetkeen
b) tuntee vanhan musiikin esittämisen keskeisiä osa-alueita ja käsitteitä mm. musiikin retoriikan osalta
c) tuntee keskeisimmät vanhan musiikin alkuperäislähteet ja kirjallisuuden
d) tuntee keskustelun, joka koskee vanhan musiikin historiallisia esittämiskäytäntöjä ja oman aikamme vanhan musiikin esittämistä
e) tunnistaa esittäjän näkökulman historiallisten esittämiskäytäntöjen tutkimukseen ja vanhan musiikin esittämiseen
Suositeltu suoritusvuosi K3–M2
Arviointi Opettaja arvioi a/i
Opetusmuodot
Luennot, musiikin kuuntelu, ryhmätyöskentely vähintään 8 hengen ryhmässä enintään 24 t (1 op)
Työmuodot
Perehtyminen lähteisiin ja kirjallisuuteen; kirjoittaminen niiden ja luentojen pohjalta enintään 84 t (1–3 op)
Suoritukset ja arviointitavat
Suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
Oppimistavoitteet a–e:
1) pohdintapaperit opettajan kanssa sovittavista aiheista
Opettaja arvioi suorituksen.

 

vm4  Suuri barokkiyhtye (1–3 op, 27–80 t)

Suuri barokkiyhtye, jossa jousiston lisäksi cembalo, puhaltimia ja mahdollisesti laulusolisteja
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- Hallitsee barokkikamarimusiikin tyylillisiä erityispiirteitä
- Tuntee esim. konserton, sarjan tai kantaatin työskentelytavat
- Osaa toimia suuremman yhtyeen itsenäisenä jäsenenä
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella a / i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia 27-80 t, joista enintään 30 ohjattua
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Esiintyminen

 

vm5 Pieni barokkiyhtye (1–3 op, 27–80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) Hallitsee pienyhtyetyöskentelyn (esim. triosonaattikokoonpano) perusteet
b) Tuntee barokkikamarimusiikin erityispiirteet
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella a/ i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia 27-80 t, joista enintään 30 ohjattua
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Esiintyminen

 

v7 Suuri renessanssiyhtye (1–3 op, 27–80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- Hallitsee renessanssimusiikin tyylillisiä erityispiirteitä
- Tuntee concort-työskentelyn (esim. broken-, nokkahuilu- tai gambaconcort) erityispiirteet
- Osaa toimia suuremman renessanssiyhtyeen itsenäisenä jäsenenä
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella a / i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia 27-80 t, joista enintään 30 ohjattua
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Esiintyminen

 

v8 Pieni renessanssiyhtye (1–3 op, 27–80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) Hallitsee pienyhtyetyöskentelyn (esim. laulu, gamba, luuttu, nokkahuilu) perusteet
b) Tuntee renessanssin ajan musiikin erityispiirteet
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella a / i
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen, enintään 30 t
Esiintyminen