Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Tasosuoritukset, klassinen musiikki

HARMONIKKA, KANTELE, KITARA, PIANO JA URUT

Harmonikka
Harmonikansoitto, taso C
Harmonikansoitto, taso B
Harmonikansoitto, taso A
Kantele
Kanteleensoitto, taso D
Kanteleensoitto, taso C
Kanteleensoitto, taso A1
Kanteleensoitto, taso A2
Kitara
Kitaransoitto, taso B
Kitaransoitto, taso A1
Kitaransoitto, taso A2
Piano
Pianonsoitto, taso sivuinstrumentti
Pianonsoitto, taso D
Pianonsoitto, taso C1
Pianonsoitto, taso C2
Pianonsoitto, taso B
Pianonsoitto, taso A
Fortepianonsoitto A1
Fortepianonsoitto A2
Urut
Urkujensoitto, taso D Helsingissä
Urkujen soitto, taso D Kuopiossa
Urkujen soitto, taso C
Urkujen soitto, taso B
Urkujen soitto, taso A

ORKESTERISOITTIMET, PUHALTIMET

Huilunsoitto, taso C
Huilunsoitto, taso B
Huilunsoitto, taso A
Oboensoitto, taso C
Oboensoitto, taso B
Oboensoitto, taso A
Klarinetinsoitto, taso C
Klarinetinsoitto, taso B
Klarinetinsoitto, taso A
Fagotinsoitto, taso C
Fagotinsoitto, taso B
Fagotinsoitto, taso A
Saksofoninsoitto, taso C
Saksofoninsoitto, taso B
Saksofoninsoitto, taso A
Käyrätorvensoitto, taso C
Käyrätorvensoitto, taso B
Käyrätorvensoitto, taso A
Trumpetinsoitto, taso C
Trumpetinsoitto, taso B
Trumpetinsoitto, taso A
Pasuunansoitto, taso C
Pasuunansoitto, taso B
Pasuunansoitto, taso A
Baritoninsoitto, taso C
Baritoninsoitto, taso B
Baritoninsoitto, taso A
Tuubansoitto, taso C
Tuubansoitto, taso B
Tuubansoitto, taso A

ORKESTERISOITTIMET, LYÖMÄSOITTIMET JA HARPPU

Lyömäsoitintensoitto, taso C
Lyömäsoitintensoitto, taso B
Lyömäsoitintensoitto, taso A
Harpunsoitto, taso C
Harpunsoitto, taso B
Harpunsoitto, taso A

ORKESTERISOITTIMET, JOUSISOITTIMET

Viulunsoitto, taso C
Viulunsoitto, taso B
Viulunsoitto, taso A
Alttoviulunsoitto, taso C
Alttoviulunsoitto, taso B
Alttoviulunsoitto, taso A
Sellonsoitto, taso B
Sellonsoitto, taso A
Kontrabasson soitto, taso C
Kontrabasson soitto, taso B
Kontrabasson soitto, taso A

ORKESTERISOITTIMIEN MUUT TASOKUVAUKSET

Orkesterisoitin, taso sivuinstrumentti
Viulunsoitto, taso sivuinstrumentti
Viulunsoitto, taso pääinstrumentti 1
Viulunsoitto, taso pääinstrumentti 2
Viulunsoitto, taso pääinstrumentti 3
Sellonsoitto, taso pääinstrumentti

VANHA MUSIIKKI

Cembalonsoitto, taso C
Cembalonsoitto, taso B
Cembalonsoitto, taso A
Nokkahuilunsoitto, taso C
Nokkahuilunsoitto, taso B
Nokkahuilunsoitto, taso A
Luutunsoitto, taso C
Luutunsoitto, taso B
Luutunsoitto, taso A
Gambansoitto, taso C
Gambansoitto, taso B
Gambansoitto, taso A
Traversonsoitto, taso C
Traversonsoitto, taso B
Traversonsoitto, taso A
Barokkioboensoitto, taso C
Barokkioboensoitto, taso B
Barokkioboensoitto, taso A
Barokkitrumpetinsoitto, taso C
Barokkitrumpetinsoitto, taso B
Barokkitrumpetinsoitto, taso A
Barokkiviulunsoitto, taso C
Barokkiviulunsoitto, taso B
Barokkiviulunsoitto, taso A
Barokkialttoviulunsoitto, taso C
Barokkialttoviulunsoitto, taso B
Barokkialttoviulunsoitto, taso A
Barokkisellonsoitto, taso C
Barokkisellonsoitto, taso B
Barokkisellonsoitto, taso A

LAULU

Laulu, taso C
Laulu, taso B
Laulu, taso A
Laulu, taso D (pääaine musiikkikasvatus)
Laulu, taso sivuinstrumentti (muut sivuaineet)
Laulu, taso D (pääaine kirkkomusiikki)
Laulu, taso C (pääaine musiikkikasvatus)
Laulu, taso pääinstrumentti (muut pääaineet)
Laulu, taso D + C (pääaine kirkkomusiikki)
Laulu, taso C (pääaine kirkkomusiikki)
Laulu, taso B (muut kuin pääaine)

JOHTAMISAINEIDEN TASOKUVAUKSET

Kuoronjohto taso D/taso C
Kuoronjohto taso B
Kuoronjohto taso A
Orkesterinjohto taso D
Orkesterinjohto taso C
Orkesterinjohto taso B
Orkesterinjohto taso A
Puhallinorkesterinjohto taso D
Puhallinorkesterinjohto taso C
Puhallinorkesterinjohto taso B
Puhallinorkesterinjohto taso A

 

HARMONIKKA, KANTELE, KITARA, PIANO JA URUT

Harmonikka

Harmonikansoitto, taso C

(muut kuin pääaine harmonikan opiskelijat)
Tavoitteena on saavuttaa ohjelmiston edellyttämä soittotekniikka ja tulkinta-taito sekä saada valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmisto-luettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 harkinnan mukaan
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 2 kpl osastosta 4
e) 2 kpl osastosta 5
f) 2 kpl osastosta 6
g) asteikkojen ja kolmisointujen soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 2
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4
d) 2 erityylistä kappaletta osastoista 5 ja 6
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Kunkin oppiaineen opetussuunnitelman mukaiset
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulujen harmonikka, taso C tai vastaava

 

Harmonikansoitto, taso B

Tavoitteena on saavuttaa harmonikkamusiikin tärkeimpien tyylien hallinta sekä niiden edellyttämä soittotekniikka ja taiteellinen ilmaisutaito sekä saada valmiudet harmonikansoitto taso A:n opintoihin.
Ohjelmistoa harjoitellaan riittävän laajasti ja monipuolisesti.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen (n. 20–30 min.) yliopiston määräämälle lautakunnalle joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
Kurssitutkinnossa soitettavan ohjelmiston on oltava kokonaisuutena riittävän vaativa ja monipuolinen. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta vastuuopettajan kanssa riittävän ajoissa.
Kurssitutkinnon ohjelman enimmäiskesto on 60 minuuttia ja siihen tulee sisällyttää seuraavat kohdat:
1. Barokkimusiikkia sisältävä ohjelma
2. Harmonikalle sävelletty sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen teos
3. Aikamme musiikkia
4. Vapaavalintainen ohjelmisto-kokonaisuus johonkin tyylilajiin tai säveltäjään liittyviä miniatyyrejä
5. Virtuoosityyppinen teos, originaaliteos tai sovitus.
6. Kamarimusiikkiteos tai osa/osia konsertosta
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Harmonikansoitto, taso C (ei pääinstrumentti harmonikka)

 

Harmonikansoitto, taso A

Tavoitteena on hallita vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, tuntea itsenäisessä taiteellisessa työskentelyssä tarvittava määrä perusohjelmistoa, hallita laajasti harmonikkamusiikin eri tyylejä ja niiden tulkintatapoja, tuntea erityisesti uusinta harmonikkamusiikkia, kyetä käyttämään hyväksi harmonikan eri soittotapoja, kyetä persoonalliseen taiteelliseen ilmaisuun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallintaan sekä saada valmiudet solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin. Ohjelmistoa harjoitellaan riittävän laajasti ja monipuolisesti
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen (n. 30 min.) joka lukuvuosi yliopiston määräämälle lautakunnalle.
II Ohjelmasuoritus:
Kurssitutkinnossa soitettavan ohjelman on oltava riittävän vaativa konserttikokonaisuus. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta harmonikan vastuuopettajan kanssa riittävän ajoissa.
Ohjelmiston kokonaiskesto on 60–90 minuuttia ja sen tulee sisältävää seuraavia kokonaisuuksia:
1. Barokkimusiikkia ja/tai muita transkriptioita
2. Aikamme musiikkia
3. Vaativaa kamarimusiikkia tai konserttotyyppinen teos (kamarimusiikin osuus voi olla korkeintaan puolet ohjelman kokonaiskestosta)
4. Vapaavalintainen ohjelma-kokonaisuus johonkin tyylilajiin tai säveltäjään liittyviä miniatryyrejä
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Klassisen musiikin instrumenttiopintojen oppiaine: muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Muut oppiaineet: Harmonikansoitto, taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata.

 

Kantele

Kanteleensoitto, taso D

(pääaine musiikkikasvatus)
Tavoitteena on harjoittaa monipuolisesti musiikin eri tyylejä edustavaa ohjelmistoa, saavuttaa ohjelmiston edellyttämä soittotekniikka ja tulkintataito sekä saada valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 4 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 harkinnan mukaan
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 3 kpl osastosta 4
e) 4 kpl osastosta 5
f) 3 kpl osastosta 6
g) asteikot ja kolmisoinnut: duurit, harmoniset ja melodiset mollit 3 oktaavin alalla
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 2
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4
d) 2 erityylistä kpl osastoista 5 ja 6
e) duuri- ja molliasteikkoja (harmoniset ja melodiset mollit) sekä kolmisointuja 3 oktaavin alalla
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Kanteleensoitto, taso C

(muut kuin pääaine kanteleen opiskelijat)
Tavoitteena on saavuttaa ohjelmiston edellyttämä soittotekniikka ja tulkintataito sekä saada valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 harkinnan mukaan
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 2 kpl osastosta 4
e) 3–4 kpl osastosta 5
f) 2 kpl osastosta 6
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 2
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4
d) 1–2 kpl osastosta 5
e) 1 kpl osastosta 6
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Kunkin oppiaineen opetussuunnitelman mukaiset
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulujen kantele taso C tai vastaava

 

Kanteleensoitto, taso B

Oppimistavoitteet
(musiikin kandidaatti)
Opiskelija
- saa valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan taso B:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) etydejä ja harjoituksia opettajan harkinnan mukaan
b) 2–3 kpl osastosta 2
c) 8–10 kpl osastosta 3
d) 2 kpl osastosta 4
e) 2 kpl osastosta 5
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 2
b) 3 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 5
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Kanteleensoitto, taso A1

- laaja taidemusiikkiohjelmisto
Oppimistavoitteet (musiikin maisteri)
Opiskelija
- saa valmiudet itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan taso A:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmisto-luettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin:
a) 7–9 kpl osastosta 1
b) 1–2 kpl osastosta 2
c) 1–2 kpl osastosta 3
d) 2–4 kpl osastosta 4
Teosten yhteismäärä osastoista 2–4 tulee olla vähintään 6 kpl
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukukausi
II Ohjelmasuoritus:
a) 3–4 kpl osastosta 1 teosten laajuudesta riippuen
b) 1 kpl osastosta 2 tai 4
c) 1 kpl osastosta 3 tai 4
Yksi teos osastosta 1 voidaan korvata teoksella osastosta 4; kuitenkin ohjelmasuorituksessa enintään puolet teoksista voi olla osastosta 4
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Pääaine klassisen musiikin instrumentti: muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Muut pääaineet: Kanteleensoitto, taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata.

 

Kanteleensoitto, taso A2

- projekti ja suppea taidemusiikkiohjelmisto
Oppimistavoitteet (musiikin maisteri)
Opiskelija
- saa valmiudet itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan taso A:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa ohjelmiston keskeisimmät tyylit
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain.
Perusohjelmistoa tulee harjoitella riittävän laajasti ja monipuolisesti ohjelmistoluettelo 1:n pohjalta. Suositus on 5–6 kpl osastosta 1 ja 3–4 kpl osastoista 2–4, joista kustakin vähintään yksi teos.
Opiskelija voi valita taiteellisen projektinsa eri suuntautumisvaihtoehdoista, kuten esim. kamarimusiikki, vanha musiikki, kansanmusiikki, jazz- ja rytmimusiikki tai yhteistyöprojektin toisen taiteenlajin opiskelijan kanssa (esim. TeaK, TaiK, Kuvataide-akatemia).
Opiskelijan tulee laatia projektista hyvin perusteltu kirjallinen suunnitelma, jonka vastuuopettaja/ainekollegio ja ainejohtaja hyväksyvät. Projektiin tulee sisällyttää sitä tukevia vapaavalintaisia opintoja. Kansanmusiikin ja jazz/rytmimusiikin vaihtoehtoihin sekä taiteidenväliseen projektiin voi sisällyttää sävellystä, sovitusta ja/tai improvisaatiota. Kamarimusiikin vaihtoehdossa osallistuminen 1–2 kamarimusiikkiperiodiin tai mestarikurssille

Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) noin 30–40 min kestoinen ohjelma, joka on laadittu ohjelmistoluettelo 1:n pohjalta
b) projektiesitys, kesto n. 40–45 min
Opiskelijalla on mahdollisuus toteuttaa ohjelmasuorituksen osat a) ja b) eri päivinä hyvin perustelluista syistä.
Arviointi
Lautakunta-arviointi asteikolla a/i
Projektiosuuteen nimitetään kyseistä musiikin lajia edustava asiantuntijalautakunta.
Edeltävät suoritukset
Pääaine klassisen musiikin instrumentti: muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Muut pääaineet: Kanteleensoitto, taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata.

 

Kitara

Kitaransoitto, taso B

Tavoitteena on saavuttaa kitaramusiikin tärkeimpien tyylien hallinta sekä niiden edellyttämä soittotekniikka ja taiteellinen ilmaisu, hallita muotoja, kitaran äänentuotto ja kosketus sekä saada valmiudet kitaransoitto A-tasoisiin opintoihin.
Ohjelmiston harjoittaminen vähintään kolminkertaisesti ohjelmistoluettelosta nro 2 sisältäen ohjelmasuorituksen teokset (vrt. ohjelmasuoritus).
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
Vuositutkinto-ohjelman kesto 20–30 min. Lisäksi opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kerran tämän tason opiskelujensa aikana julkisen esiintymisen, jonka kesto on n. 45 min. Ohjelman tulee olla hänen ideoimansa persoonallinen kokonaisuus. Tänä lukuvuonna hänen ei tarvitse tehdä vuositutkintoa.
II Ohjelmasuoritus:
a–e) 5 kpl osastoista 1–6, vähintään 4:stä eri osastosta
f) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma soitetaan ulkoa, paitsi moderni teos harkinnan mukaan. Aivan erityistapauksissa voi vastuuopettajan kanssa sopimalla soittaa myös muun ohjelman nuoteista.
Ohjelman vähimmäiskesto 40 min ja enimmäiskesto 60 min.
Kurssitutkinnossa soitettavan ohjelman on oltava kokonaisuutena riittävän vaativa ja monipuolinen. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta vastuuopettajan kanssa riittävän ajoissa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Kitaransoitto, taso A1

Tavoitteena on hallita vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, tuntea itsenäisessä taiteellisessa työskentelyssä tarvittava määrä perusohjelmistoa, hallita laajasti eri musiikkityylejä ja niiden tulkitsemistapoja, tuntea uusinta kitaramusiikkia, kyetä persoonalliseen taiteelliseen ilmaisuun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallintaan sekä saada valmiudet solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin sisältäen ohjelmasuorituksen teokset: (Konserttoja ei tarvitse kuitenkaan valmistaa kuin yksi.)
a) 9 kpl osastoista 1–6, eri tyylikausilta
b) 3 kpl osastosta 7
c) 1 kpl osastosta 8
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi. Vuositutkinto-ohjelman kesto n. 30 min. Lisäksi opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kerran tämän tason opiskelujensa aikana julkisen esiintymisen, jonka kesto on n. 60 min.
Ohjelman tulee olla hänen ideoimansa persoonallinen kokonaisuus. Tänä lukuvuonna hänen ei tarvitse tehdä vuositutkintoa.
II Ohjelmasuoritus:
a–c) 3 kpl osastoista 1–6, eri tyylikausilta
d) 1 kpl osastosta 7
e) 1 kpl osastosta 8
Minkä tahansa teoksista voi vastuuopettajan tai lautakunnan puheenjohtajan/varapuheenjohtajan kanssa sopimalla korvata kamarimusiikkiteoksella.
Kurssitutkinnossa soitettavan ohjelman on oltava riittävän vaativa taiteellinen kokonaisuus. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta vastuuopettajan kanssa riittävän ajoissa.
Ohjelman kesto vähintään 60 min.
Soitetaan ulkoa, paitsi moderni teos ja mahdollinen kamarimusiikkiteos harkinnan mukaan. Erityistapauksissa voi vastuu-opettajan kanssa sopimalla soittaa myös muun ohjelman nuoteista.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Pääaine kitaran opiskelijat: muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Muiden pääaineiden opiskelijat: Kitaransoitto, taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.

 

Kitaransoitto, taso A2

Tavoitteena on hallita vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, tuntea itsenäisessä taiteellisessa työskentelyssä tarvittava määrä perusohjelmistoa, hallita laajasti eri musiikkityylejä ja niiden tulkitsemistapoja, tuntea uusinta kitaramusiikkia, kyetä persoonalliseen taiteelliseen ilmaisuun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallintaan sekä saada valmiudet solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Päämääränä tässä vaihtoehdossa on, että opiskelija kehittää persoonallista muusikkouttaan ja luovaa taiteellista ilmaisuaan valitsemansa vaihtoehdon puitteissa.
Opiskelija voi valita eri suuntautumisvaihtoehdoista, esim.:
a) joku yksittäinen aikakausi, kuten klassismi tai uusi musiikki, tai joku yksittäisen aikakauden tyylisuunta, esim. nykymusiikin eri tyylisuunnat
b) kamarimusiikki
c) projekti toisen taiteenlajin kanssa; esim. kirjallisuus, tanssi tai kuvataide tai projekti jonkun yhdistävän teeman ympärillä.
Opiskelijan tulee laatia projektivaihtoehdosta c hyvin perusteltu kirjallinen suunnitelma, jonka vastuuopettaja yhden kollegan kanssa sekä ainejohtaja hyväksyvät. Projektiin tulee sisällyttää riittävästi instrumenttiopintoja, sitä tukevia vapaavalintaisia opintoja sekä ohjelmateksti.
Kamarimusiikin vaihtoehdossa osallistuminen 1–2 kamarimusiikkiperiodiin tai mestarikurssille.
Tyylisuuntien kohdalla näihin kuuluvia tukiopintoja.

Suoritukset

A2, vaihtoehto a
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi. Vuositutkinnon kesto n. 30 min.
II Ohjelmasuoritus:
Vapaasti valittu, taiteellisesti ja teknisesti A-kurssitasoa vastaava ohjelma. Kesto vähintään 60 min.
A2, vaihtoehto b
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi. Vuositutkinnon kesto n. 30 min.
II Ohjelmasuoritus:
a) noin 30-40 min kestoinen ohjelma, joka on laadittu monipuolisesti ohjelmistoluettelo 1:n pohjalta
b) kamarimusiikkiesitys, kesto n. 40–45 min.
A2, vaihtoehto c
I Ohjelmiston harjoittaminen monipuolisesti ja esiintyminen joka lukuvuosi. Vuositutkinnon kesto n. 30 min.
II Ohjelmasuoritus:
noin 30-40 min kestoinen ohjelma, joka on laadittu monipuolisesti ohjelmistoluettelo 1:n pohjalta projektiesitys, kesto n. 40–45 min.
Ohjelman hyväksyy lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja apunaan yksi kollega.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Pääaine kitaran opiskelijat: muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Muut pääaineet: Kitaransoitto, taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata

 

Piano

Pianonsoitto, taso sivuinstrumentti 

Pääaine sävellys, musiikinteoria, myös muut pääaineet paitsi musiikkikasvatus.
Tavoitteena on tutustua pianomusiikkiin, saada kokemusta polyfonisesta soittamisesta ja prima vista -soitosta sekä saavuttaa valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl barokin aikakaudelta tai Bartókin Mikrokosmoksesta
b) nopea ja hidas osa wieniläisklassisesta sonaatista tai sonatiinista tai vastaava kokonaisuus
c) 2 erityylistä vapaavalintaista teosta
Teoksista ainakin yksi on soitettava ulkoa.
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella 0–5.

 

Pianonsoitto, taso D

Opiskelija tutustuu pianomusiikin eri tyyleihin, niiden edellyttämään tulkinta- ja soittotekniikkaan sekä saa valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin. Opintoihin kuuluu vähintään musiikkiopistotasoa (ks. SML:n luettelon "Musiikkiopistotaso" ) vastaavan monipuolisen ohjelmiston harjoittaminen. 
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus
a) 1 kpl barokin aikakaudelta
b) Wieniläisklassisen aikakauden (ml. Bachin pojat ja Schubert) sonaatin tai sonatiinin nopea ja hidas osa tai vastaava kokonaisuus
c) 3 vapaavalintaista, eri tyylikausia edustavaa teosta.
Yhteissoittotehtävä, joka korvaa minkä tahansa teoksen kohdista a-c.
e) prima vista
Ainakin yksi sooloteos on soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Pianonsoitto, taso C1

(Musiikkikasvatuksen ja kirkkomusiikin pääaine, tarvittaessa myös muut pääaineet)
Oppimistavoitteet.
Oppilas tuntee keskeisimmät pianonsoittotyylit (barokki, wieniläisklassinen, romanttinen, impressionistinen, 1900-luvun valtatyylit ja uusin pianomusiikki), niiden tulkintatavat ja hallitsee ohjelmiston tason edellyttämän soittotekniikan. Oppilas omaa perustan lisäopintoihin. Oppilas hallitsee työssään vaadittavan prima vista- taidon ja yhteissoittotaidon.
Suoritukset
I Ohjelmiston riittävän laaja ja monipuolinen harjoittaminen ensisijaisesti ohjelmistoluettelon nro 3 pohjalta.
II Ohjelmasuoritus, johon tulee sisällyttää seuraavat kohdat:
a) barokkimusiikkia (kolme osaa  barokin pianosarjasta,  J.S. Bachin preludi ja fuuga WKL:sta, kaksi 3-äänistä inventiota tai vastaava kokonaisuus)
b) wieniläisklassinen kappale (ml Schubert)
c) kaksi erityylistä romanttista tai sitä uudempaa kappaletta (ohjelmistoluettelon osastot 4, 5 tai 6)
d) yhteissoittotehtävä (ei sovituksia) tai kamarimusiikkia
Sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmä:
e) 50 viimeksi kuluneen vuoden aikana sävelletty kappale
Kaikki aineryhmät: f)prima vista
Ohjelmaan tulee sisällyttää yksi laajempimuotoinen kappale, sonaatti tai  vastaava. Se voi olla mikä tahansa kohtien a-e kappaleista. Osa ohjelma-suorituksesta voidaan soittaa myös periodisoittimilla (ei kuitenkaan uruilla). Vähintään yksi teos on soitettava ulkoa.
Prima vista (kohta f) voidaan suorittaa myös erillisenä kurssina.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5
Suositeltava suoritusvuosi 3

 

Pianonsoitto, taso C2

(muut kuin pääaine pianon opiskelijat)
Tavoitteena on hallita eri musiikkityylejä, niiden edellyttämä tulkinta ja soittotekniikka sekä saada valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin. Ohjelmistoa harjoitellaan riittävän laajasti ja monipuolisesti ohjelmistoluettelo nro 3:n pohjalta.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen tarvittaessa yliopiston määräämälle lautakunnalle joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) etydi
b) J.S. Bach: vaihtoehtoisesti
I) kaksi 3-äänistä inventiota
II) Preludi ja fuuga c) Allemande, Sarabande ja Gigue Ranskalaisesta sarjasta tai vastaavan tasoinen barokkiohjelma
c) wieniläisklassinen sonaatti (Schubert mukaan lukien) tai variaatioteos
d) kolme erityylistä sävellystä, joista yhden tulee olla sävelletty alle 50 vuotta sitten
e) duuri- ja molliasteikkoja tersseissä ja seksteissä sekä duuri- ja mollikolmisointuja seksteissä ja desimeissä 4 oktaavin alalla
Kaikki teokset soitetaan ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Kunkin pääaineen opetussuunnitelman mukaiset
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulujen piano, taso C tai vastaava

 

Pianonsoitto, taso B

Tavoitteet
Tavoitteena on hallita pianomusiikin tärkeimmät tyylit ja tutustua perusteellisesti pianon teknisiin ja tyylillisiin käyttömahdollisuuksiin sekä saada valmiudet pianonsoiton A-tasoisiin opintoihin.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen tarvittaessa yliopiston määräämälle lautakunnalle joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus
Ohjelmistosuunnittelun tukena käytetään ohjelmistoluetteloa nro 2. Kurssitutkinnossa soitettavan ohjelman on oltava kokonaisuutena riittävän vaativa ja monipuolinen. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta professorin kanssa riittävän ajoissa. Kurssitutkinnon ohjelman enimmäiskesto on 60 minuuttia ja siihen tulee sisällyttää seuraavat kohdat:
a) Bachia, Händeliä, Scarlattia tai muuta barokkimusiikkia sisältävä ohjelma
b) wieniläisklassinen ohjelma (ml. Schubert)
c) vaihtoehto c1 tai c2 tai molemmat:
c1) romanttista tyylikautta edustava ohjelma
c2) 1900-luvun valtatyylejä edustava ohjelma
d) uutta musiikkia (sävelletty 50 viimeksi kuluneen vuoden aikana)
e) etydi tai etydinkaltainen teos  (preludi tai toccata).
f) vaihtoehto f1 (tai f2, muut kuin pääaine piano pianistit):
f1) konserton nopea osa tai vastaava teos. Tämä voi tyylikauden mukaan korvata minkä tahansa kohdista a-d
f2 (muut kuin pääaine piano pianistit) vaativa kamarimusiikkiteos tai liedkokonaisuus. Tämä voi tyylikauden mukaan korvata minkä tahansa kohdista a-d.
Ohjelmaan tulee sisältyä konserton lisäksi sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen kokonaisuus.
Kaikki teokset soitetaan ulkoa. Moderni teos voidaan professorin harkinnan mukaan soittaa nuoteista.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Pianonsoitto, taso C (ei pääaine instrumentti/piano)

 

Pianonsoitto, taso A

Tavoitteet
Tavoitteena on omaksua vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, hallita laajasti eri musiikkityylejä ja niiden tulkintatapoja, tuntea itsenäisessä taiteellisessa työskentelyssä tarvittava määrä perusohjelmistoa sekä uusinta pianomusiikkia, saada valmiudet persoonalliseen taiteelliseen ilmaisuun ja laajojen muotokokonaisuuksien hallintaan sekä solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin. Ohjelmistoa harjoitellaan riittävän laajasti ja monipuolisesti ohjelmisto-luettelo nro 1:n pohjalta.
Opintojakso voidaan suorittaa myös kamarimusiikkipainotteisesti.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen tarvittaessa yliopiston määräämälle lautakunnalle joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus
Ohjelmistosuunnittelun tukena käytetään ohjelmistoluetteloa nro 1. Kurssitutkinnossa soitettavan ohjelman on oltava kokonaisuutena riittävän vaativa ja monipuolinen. Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa keskustella ohjelmasta professorin kanssa riittävän ajoissa. Kurssitutkinnon ohjelman enimmäiskesto on 90 minuuttia ja siihen tulee sisällyttää seuraavat kohdat:
a) Bachia, Händeliä, Scarlattia tai muuta barokkimusiikkia sisältävä ohjelma
b) wieniläisklassinen ohjelma (ml. Schubert)
c) vaihtoehto c1 tai c2 tai molemmat
c1) romanttista tyylikautta edustava ohjelma
c2) 1900-luvun valtatyylejä edustava ohjelma
d) uutta musiikkia (sävelletty 50 viimeksi kuluneen vuoden aikana)
e) kaksi etydiä tai etydin-kaltaista teosta (preludi tai toccata), joista toisen on oltava Chopinia.
f) vaihtoehto f1tai f2:
f1) konsertto tai vastaava teos. Tämä voi tyylikauden mukaan korvata minkä tahansa kohdista a-d.
f2) vaativa kamarimusiikkiteos tai liedkokonaisuus. Tämä voi tyylikauden mukaan korvata minkä tahansa kohdista a-d.
Ohjelmaan tulee sisältyä kohdassa 6 mainitun osion lisäksi sonaatti, sarja- tai muunnelmateos tai muu laajamuotoinen kokonaisuus. Kaikki teokset soitetaan ulkoa lukuun ottamatta kohdassa 6b tarkoitettua kamarimusiikkiteosta tai liedkokonaisuutta. Moderni teos voidaan professorin harkinnan mukaan soittaa nuoteista.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Pääaine klassisen musiikin instrumentti: muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Muut pääaineet:
Pianonsoitto, taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata.

Fortepianonsoitto, taso  A1

Tavoitteena on tuntea 1700-luvun ja 1800-luvun alun pianomusiikin tyylejä, saada valmiuksia varhaisten pianojen soittamiseen ja tutustua niiden tyylillisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin sekä antaa valmiudet fortepianonsoitto A:n opintoihin. Ohjelmiston harjoittaminen: kolme etydiä ajalta 1800-1820, kolme etydiä ajalta 1820-1850 (vähintään viideltä eri säveltäjältä), yksi C.P.E.Bachin teos, yksi lontoolainen sonaatti, yksi wieniläinen sonaatti, yksi ranskalainen, espanjalainen, portugalilainen tai italialainen sonaatti, kaksi fantasiamuotoista kappaletta, kolme klassista ja kolme romanttista vapaavalintaista teosta.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus: n. 45 minuutin pituinen ohjelma klassisella soittimella. Ohjelmaan on sisällyttävä yksi laajamuotoinen sonaatti, yksi fantasia muotoinen teos ja yksi kamarimusiikkiesitys. Ohjelman täytyy sisältää C.P.E.Bachin musiikkia sekä yksi teos ruotsalais-suomalais-venäläistä ohjelmistoa.
Arviointi
Lautakunta-arviointi asteikolla 0-5
Edeltävät suoritukset
Pianonsoitto, taso B tai Urut, taso B
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata

 

Fortepianonsoitto, taso A2

Tavoitteena on hankkia valmiudet itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn 1700- ja 1800-luvun pianomusiikin tyylien parissa sekä saada lisää kokemusta erityyppisten varhaisten pianojen soittamisessa. Ohjelmiston harjoittaminen: neljä etydiä ajalta 1800-1820, neljä etydiä ajalta 1820-1850 (vähintään viideltä eri säveltäjältä), yksi Haydnin ja yksi Mozartin sonaatti ja/tai variaatioteos, yksi Beethovenin ja yksi Schubertin sonaatti tai muu laajamuotoinen teos (ei Beethovenia tai Schubertia), yksi klassinen ja yksi romanttinen konsertto, kolme klassista ja kolme romanttista vapaavalintaista teosta.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus: n. 90 minuutin pituinen ohjelma 1-2 soittimella. Ohjelmakokonaisuuden on oltava vaihteleva ja sisällettävä kaksi lyhyttä virtuoositeosta, viiden minuutin mittainen oma fantasia, yksi laajamuotoinen sonaatti tai muu teos, yksi opiskelijan itsensä etsimä ennen julkaisematon teos, konserttimuotoinen teos tai noin puolen tunnin pituinen kamarimusiikkiohjelma tai näiden yhdistelmä.
Arviointi
Lautakunta-arviointi asteikolla 0-5
Edeltävät suoritukset
Klassinen instrumentti pääaineen opiskelijat: muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.  Fortepianonsoitto, taso A1 tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Opintojaksoa ei voi korvata

Urut

Urkujensoitto, taso D Helsingissä

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee tehtävien edellyttämän soittotekniikan
- tutustuu urkumusiikin tärkeimpiin tyylisuuntiin sekä niihin liittyviin tulkintatapoihin
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat taidot ja tiedot.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittelu ohjelmistoluetteloista 1–3 opettajan harkinnan mukaan, yhteensä vähintään
15 erityylistä teosta seuraavista ryhmistä:
1) eri tyylisuuntia edustavia barokin vapaita sävellyksiä, sarjojen osia ja urkukoraaleja
2) J. S. Bachin vapaita sävellyksiä
3) J. S. Bachin urkukoraaleja
4) romanttistyylisiä sävellyksiä
5) uudemman tyylin sävellyksiä
6) säestyksiä ja kasuaalimusiikkia
II Ohjelmasuoritus ohjelmistoluetteloista 2 ja 3, vähintään yksi teos ohjelmistoluettelosta 3
1) kaksi erityylistä teosta osastosta 1
2) teos osastosta 2
3) kaksi teosta osastosta 3
4) teos osastosta 4
5) teos osastosta 5
Arviointi 0-5
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Muussa oppilaitoksessa tason D tai vastaavan suorittaneelle voidaan järjestää tasokoe, joka sisältää kaksi erityylistä kappaletta. Tasokokeen arvioi opettaja yhdessä D-lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

 

Urkujensoitto, taso D Kuopiossa

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee tehtävien edellyttämän soittotekniikan
- tutustuu urkumusiikin tärkeimpiin tyylisuuntiin sekä niihin liittyviin tulkintatapoihin
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat taidot ja tiedot.
Suoritukset
 I Ohjelmiston harjoittelu opettajan harkinnan mukaan ohjelmistoluetteloista 1–3:
yhteensä vähintään 10 erityylistä teosta osastoista 1–5:
1) eri tyylisuuntia edustavia barokin ajan vapaita sävellyksiä, sarjojen osia ja urkukoraaleja
2) J.S. Bachin vapaita sävellyksiä
3) J.S. Bachin urkukoraaleja
4) romanttistyylisiä sävellyksiä
5) uudemman tyylin sävellyksiä
6) 10 opettajan harkinnan mukaan valittua sävellystä, jotka kuuluvat yleisimpään seurakunnan kasuaalitilaisuuksissa käytettyyn musiikkiin.
7) säestys- ja yhteissoittotehtäviä opettajan harkinnan mukaan
II Arvioitu esiintyminen kerran lukuvuodessa
III Ohjelmasuoritus:
1) viisi erityylistä teosta opettajan harkinnan mukaan osastoista 1-5
2) lautakunnan valinnan mukaan teos osastosta 6
3) säestystehtävä solistin kanssa osastosta 7
Arviointi 0-5
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Muussa oppilaitoksessa tason D tai vastaavan suorittaneelle voidaan järjestää tasokoe, joka sisältää kaksi erityylistä kappaletta. Tasokokeen arvioi opettaja yhdessä D-lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

 

Urkujensoitto, taso C

Oppimistavoitteet:
Opiskelija
- hallitsee tehtävien edellyttämän soittotekniikan
- tuntee pääpiirteittäin urkumusiikin tärkeimmät tyylisuunnat sekä niihin liittyvät tulkintatavat ja terminologian
- pystyy itsenäisesti tulkitsemaan erityylisiä sävellyksiä käytettävissä olevilla uruilla
- kykenee taiteelliseen ilmaisuun ja muotojen hallintaan
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat taidot ja tiedot.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittelu ohjelmistoluetteloista 1–2 opettajan harkinnan mukaisessa laajuudessa ja ohjelmistoluettelosta 3:
yhteensä vähintään 15 erityylistä teosta seuraavista osastoista:
1) eri tyylisuuntia edustavia barokin ajan vapaita sävellyksiä, sarjojen osia ja urkukoraaleja
2) J.S. Bachin vapaita sävellyksiä
3) J.S. Bachin urkukoraaleja
4) romanttistyylisiä sävellyksiä
5) uudemman tyylin sävellyksiä
6) säestys- ja yhteissoittotehtäviä
II Arvioitu esiintyminen kerran lukuvuodessa
III Ohjelmasuoritus ohjelmistoluettelosta 3:
1) kaksi erityylistä teosta osastosta 1
2) teos osastosta 2
3) kaksi teosta osastosta 3
4) teos osastosta 4
5) teos osastosta 5
Arviointi 0-5

 

Urkujensoitto, taso B

Oppimistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee tehtävien edellyttämän soittotekniikan
- täydentää ohjelmistoaan kattamaan barokin tärkeimmät tyylisuunnat
- syventää romantiikan ja uusimman tyylin tuntemustaan
- kykenee perustelemaan ja analysoimaan erilaisia tulkinnallisia ratkaisuja
- pystyy itsenäiseen taiteelliseen ilmaisuun ja muotojen hallintaan
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat taidot ja tiedot.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittelu suluissa mainituin vähimmäismäärin ohjelmistoluettelosta 4:
1) renessanssin ja barokin sävellyksiä (4)
2) J. S. Bachin laajamuotoisia vapaita sävellyksiä (3)
3) J. S. Bachin suuria urkukoraaleja (5)
4) klassisen tai tyylin sävellyksiä (2)
5) uudemman tyylin sävellyksiä (2)
6) vapaavalintaisia soolo- tai kamarimusiikkiteoksia (3)
Jos opiskelija ei ole suorittanut urkujensoiton C -tasoa, ohjelmistoa täydennetään taso C:n ohjelmistolla opettajan harkinnan mukaan.
II Arvioitu esiintyminen joka lukuvuosi
III Osallistuminen mestarikursseille vähintään kahden opintopisteen verran, aktiiviosallistujana vähintään yhden opintopisteen verran
IV Ohjelmasuoritus ohjelmistoluettelosta 4:
1) teos osastosta 1
2) teos osastosta 2
3) kaksi teosta osastosta 3
4) teos osastosta 4
5) teos osastosta 5
Yksi teos kohdasta 1, 3, 4 tai 5 voidaan korvata vastaavan tyylisellä kamarimusiikkitehtävällä.
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Urkujensoitto, taso C

 

Urkujensoitto, taso A

Oppimistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee urkukirjallisuuden vaativimpia teoksia
- oppii kattavasti ohjelmistoa urkumusiikin kaikilta tyylikausilta
- kykenee seuraamaan urkutaiteen ajankohtaisia virtauksia urkumusiikin tulkinnan, urkusävellyksen ja urkujenrakennuksen aloilla
- pystyy itsenäiseen taiteelliseen toimintaan
- saa mahdollisiin lisäopintoihin tarvittavat taidot ja tiedot.
Suoritukset
I Vähintään 15 vaativaa teosta (ohjelmistoluettelot 4-5) käsittävän monipuolisen ohjelmiston harjoittaminen niin, että ryhmästä 1 harjoitetaan vähintään 6 teosta ohjelmistoluettelosta 5 ja ryhmästä 2 vähintään 4 teosta ohjelmistoluettelosta 5.
1) erityylisiä ennen vuotta 1750 sävellettyjä teoksia sisältäen J. S. Bachin suuria urkusävellyksiä ja triosonaatin
2) erityylisiä vuoden 1750 jälkeen sävellettyjä teoksia sisältäen laajoja romanttisia ja uudemman tyylisiä sävellyksiä
II Esiintyminen joka lukuvuosi
III Ohjelmasuoritus koostuu kahdesta 45–60 minuutin mittaisesta ohjelmakokonaisuudesta, joista edellisen runkona kohdan 1 ja jälkimmäisen runkona kohdan 2 sävellykset. Suorituksiin tulee sisältyä vähintään yksi vaativa triomuotoinen teos ja J. S. Bachin laajamuotoinen teos sekä vaativa laajamuotoinen teos kohdasta 2.
Molemmat osiot on suoritettava kuukauden kuluessa.
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Urkujensoitto, taso B
Muiden klaveerisoitinten opintoja 30 op
Urkupedagogiikka 2
Urkuimprovisointi 2

 

ORKESTERISOITTIMET, PUHALTIMET

Huilunsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä)
c) 3 kpl osastosta 3 (eri säveltäjiltä)
d) 3 kpl osastosta 4 (eri säveltäjiltä)
e) 6 kpl osastosta 5 (eri säveltäjiltä)
f) asteikot, kolmisoinnut, dominanttiseptimisoinnut ja terssiasteikot noin c1– c4, kromaattinen asteikko ja kokosävelasteikot c1–d4
g) prima vista -soittoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 1, lautakunta valitsee 5 valmistetusta
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4
e) 1 kpl osastosta 5
f) prima vista -tehtävä
g) asteikkoja ja sointukulkuja
Osa ohjelmistosta suositellaan soitettavaksi ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Huilunsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen suuntaa-antavasta ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä ja  tyylikausilta)
c) 3 kpl osastosta 3 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
d) 3 kpl osastosta 4 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
e) 6 kpl osastosta 5 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
f) orkesterikirjallisuutta (myös piccololle)
g) piccolosävellyksiä
h) prima vista -soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelmasuoritusta enintään 6 kuukautta aikaisemmin. Soitettavat kappaleet saa 2 tuntia ennen kuulustelua lautakunnan puheenjohtajalta:
a) näytteitä ohjelmistosta, yksi kustakin osastosta
b) otteita orkesterikirjallisuudesta (2 piccololla)
c) prima vista -tehtävä
d) etydi osastosta 1, lautakunta valitsee 3 valmistetusta
e) piccolosävellys
III Ohjelmasuoritus:
a) sooloteos osastosta 2
b) sonaatti tai vastaava osastosta 3
c) konsertto tai vast. osastosta 4
d) 1 kpl osastosta 5
Yksi teos saa, mikäli ohjelmakokonaisuus niin vaatii, olla myös suuntaa-antavasta ohjelmistoluettelosta nro 3, jos ohjelmistoon muuten sisältyy riittävä määrä luetteloon nro 2 kuuluvia teoksia. Osa ohjelmistosta suositellaan soitettavaksi ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi (2 jäsentä) a / i
III Lautakunta-arviointi 0–5

 

Huilunsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen. Ohjelmisto sisältää opettajan harkitseman määrän suorituksessa vaadittavaa ohjelmistoa. Teosten tulee edustaa monipuolisesti eri tyylilajeja.
Suoritukset

I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
Esitettävän ohjelman tulee muodostaa taiteellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajan musiikillisista ja teknisistä taidoista.
Ohjelman tulee sisältää sonaatti, konsertto tai muu vastaava laajamuotoinen teos. 
Arviointi a/i

 

Oboensoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 10 kpl osastosta 2 ja 3
c) 3 kpl osastosta 4
d) asteikkojen ja sointukulkujen soittoa
e) prima vista -soittoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 1, lautakunta valitsee viidestä valmistetusta
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3 tai 4
d) asteikkoja ja sointukulkuja
e) prima vista -tehtävä
Osa ohjelmasta on soitettava ulkoa.
Arviointi
II  Lautakunta-arviointi 0–5

 

Oboensoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
c) 3 kpl osastosta 3 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
d) 3 kpl osastosta 4 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
e) orkesterikirjallisuutta ohjelmistoluettelon osastosta 5
f) prima vista -soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelmasuoritusta enintään 6 kuukautta aikaisemmin. Soitettavat kappaleet saa 2 tuntia ennen kuulustelua lautakunnan puheenjohtajalta:
a) näytteitä ohjelmistosta, yksi kustakin osastosta
b) otteita orkesterikirjallisuudesta
c) prima vista -tehtävä
d) etydi osastosta 1, lautakunta valitsee kolmesta valmistetusta
III Ohjelmasuoritus:
a) sooloteos osastosta 2
b) sonaatti tai vast. osastosta 3
c) konsertto tai vast. osastosta 4
Ainakin yksi teos on soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi (2 jäsentä) a / i
III Lautakunta-arviointi 0–5

 

Oboensoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin:
a) opettajan harkitsema määrä osastosta 1
b) 4 kpl osastosta 2
c) 4 kpl osastosta 3
d) 4 kpl osastosta 4
e) 4 kpl osastosta 5
f) orkesterikirjallisuutta ohjelmistoluettelon osastosta 6
g) prima vista -soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) sonaatti tai kamarimusiikkiteos osastosta 4
b) konsertto osastosta 5
c) 1 kpl osastosta 2
d) 1 kpl osastosta 3
e) otteita orkesterikirjallisuudesta
f) prima vista -tehtävä
Ainakin yksi teoksista on soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Klarinetinsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 4 kpl osastosta 2, eri säveltäjiltä
c) 6 kpl osastosta 3
d) kaikki duuri- sekä melodiset ja harmoniset molliasteikot, V7-soinnut ja kolmisoinnut, kokosävelasteikot ja kromaattinen asteikko. Asteikot soitetaan kolmen oktaavin alalla, kun lähtösävel on e–a, muut kahden oktaavin alalla
e) prima vista -soittoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 1, lautakunta valitsee neljästä valmistetusta
b) sonaatti, konsertto tai vastaava laajamuotoinen teos osastosta 2
c) kaksi eri tyylistä teosta osastosta 3
d) asteikkoja ja sointukulkuja kahden oktaavin alalla
e) prima vista –soittoa in B
Ainakin yksi teos on soitettava ulkoa.
Arviointi
II  Lautakunta-arviointi 0–5

 

Klarinetinsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin (mukaanlukien ohjelmasuoritus):
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
c) 3 kpl osastosta 3 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
d) 6 kpl osastosta 4 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
e) orkesterikirjallisuutta ohjelmisto-luettelon osastosta 5, vähintään 15 kpl
f) prima vista –soittoa tarpeen mukaan
g) asteikkoja ja sointukulkuja
h) tutustuminen basso- ja Es-klarinettiin
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelmasuoritusta enintään 6 kuukautta aikaisemmin. Soitettavat tehtävät saa 1 viikkoa aikaisemmin lautakunnan puheenjohtajalta.
a) näytteitä ohjelmistosta, 1 kustakin osastosta
b) otteita orkesterikirjallisuudesta
c) prima vista -tehtävät in B, in C ja in A.
d) etydi osastosta 1, lautakunta valitsee neljästä valmistetusta
III Ohjelmasuoritus:
a) sooloteos osastosta 4
b) sonaatti tai vastaava osastosta 2
c) konsertto tai vast. osastosta 3
d) taiturikappale osastosta 4
Yksi teos saa, mikäli ohjelmakokonaisuus niin vaatii, olla myös ohjelmistoluettelosta 3, jos ohjelmistoon muuten sisältyy riittävä määrä luetteloon 2 kuuluvia teoksia.
Vähintään yksi teoksista soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi (2 jäsentä) a / i
III Lautakunta-arviointi 0–5

 

Klarinetinsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsemamäärä
b) 2 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 4 kpl osastosta 4
e) 5 kpl osastosta 5
Teoksista on osan edustettava moderneja musiikkityylejä.
f) orkesterikirjallisuutta ohjelmistoluettelon osastosta 6
g) prima vista –soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) sonaatti osastosta 3 tai vastaava kamarimusiikkiteos
b) konsertto osastosta 4
c) soolosävellys osastosta 2
d) 1 kpl osastosta 5
Yksi teos saa, mikäli ohjelmakokonaisuus niin vaatii, olla myös ohjelmistoluettelosta 2, jos ohjelmistoon muuten sisältyy riittävä määrä luetteloon nro 1 kuuluvia teoksia.
Ainakin yksi teos on soitettava ulkoa.
Jos konsertto-osuus soitetaan orkesterin säestämänä, voidaan se suorittaa eri ajankohtana.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Fagotinsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä)
c) 2 kpl osastosta 3 (eri säveltäjiltä)
d) 5 kpl osastosta 4 ja 5 (eri säveltäjiltä)
e) kaikki duuri- sekä harmoniset ja melodiset molliasteikot ja niihin liittyvät harjoitelmat esimerkin mukaan (ks. ohjelmistoluettelo)
f) prima vista –soittoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 1, lautakunta valitsee viidestä valmistetusta
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 2, 4 tai 5
d) asteikkoja ja niihin liittyviä harjoitelmia
e) prima vista -tehtävä
Osa ohjelmasta on soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Fagotinsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
c) 4 kpl osastosta 3 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
d) 6 kpl osastosta 4 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
e) orkesterikirjallisuutta opettajan harkinnan mukaan
f) prima vista –soittoa tarpeen mukaan
g) asteikkoja ja sointukulkuja
h) tutustuminen kontrafagottiin; erityisesti keskeinen orkesterikirjallisuus
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelmasuoritusta enintään 6 kuukautta aikaisemmin. Soitettavat kappaleet saa 2 tuntia ennen kuulustelua lautakunnan puheenjohtajalta:
a) näytteitä ohjelmistosta, 1 kustakin osastosta
b) otteita orkesteri-kirjallisuudesta; osan tehtävistä tulisi olla kontrafagotilla suoritettuja
c) prima vista –tehtävä
d) etydi osastosta 1, lautakunta valitsee 3 valmistetusta
III Ohjelmasuoritus:
a) sooloteos osastosta 4
b) sonaatti tai vastaava osastosta 2
c) konsertto tai vast. osastosta 3
Ainakin yksi teoksista on soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi (2 jäsentä) a / i
III Lautakunta-arviointi 0–5

 

Fagotinsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 2 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 4 kpl osastosta 4
e) 5 kpl osastosta 5
Teoksista on osan edustettava moderneja musiikkityylejä.
f) prima vista –soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) sonaatti osastosta 3
b) konsertto osastosta 4
c) soolosävellys osastosta 2
d) taiturikappale osastosta 5
Ainakin yksi teos on soitettava ulkoa. Ohjelmasuorituksessa voidaan esittää yksi teos luettelosta 2 tai 3 mikäli hyvä taiteellinen kokonaisuus sitä edellyttää. Suoritukseen vaadittavaan ohjelmistoon voidaan sisällyttää kuitenkin vain luettelon 1 sävellyksiä.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Saksofoninsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkinnan mukaan
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 3 kpl osastosta 4
e) asteikkoja ja murtosointuja
f)  prima vista –soittoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 1, lautakunta valitsee viidestä valmistetusta
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4
e) asteikkoja ja sointukulkuja
f) prima vista –tehtävä
Osa ohjelmasta on soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Saksofoninsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
c) 3 kpl osastosta 3 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
d) 3 kpl osastosta 4 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
e) orkesterikirjallisuutta ohjelmistoluettelon osastosta 5
f) prima vista –soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelman harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelma-suoritusta enintään 6 kuukautta aikaisemmin. Soitettavat kappaleet saa 2 tuntia ennen kuulustelua lautakunnan puheenjohtajalta:
a) näytteitä ohjelmistosta, yksi kustakin osastosta
b) otteita orkesteri-kirjallisuudesta
c) prima vista -tehtäviä
d) etydi osastosta 1, lautakunta valitsee 3 valmistetusta
III Ohjelmasuoritus:
a) sooloteos osastosta 2
b) sonaatti tai vast. osastosta 3
c) konsertto tai vast. osastosta 4
Ainakin 1 teoksista on soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi (2 jäsentä) a / i
III Lautakunta-arviointi 0–5

 

Saksofoninsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 3 kpl osastosta 4
e) 3 kpl osastosta 5
f) orkesterikirjallisuutta ohjelmistoluettelon osastosta 6
g) prima vista –soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) sonaatti osastosta 3
b) konsertto osastosta 5
c) 1 kpl osastosta 4
d) soolosävellys osastosta 2
e) otteita orkesteri-kirjallisuudesta
f) prima vista –tehtävä
Ainakin yksi teos on soitettava ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Käyrätorvensoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) 15 kpl osastosta 4
b) 6 kpl osastosta 1 ja 2
c) asteikot ja kolmisoinnut kahdessa oktaavissa (duurit sekä harmoniset, melodiset ja luonnolliset mollit)
d) transponointia in E, Es, D, Des, C, H, B, A, As basso
e) prima vista –soittoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) Franz: Etydi (no 1–29) transponoiden, lautakunta valitsee 5 valmistetusta
b) 1 kpl osastosta 1
c) 1 kpl osastosta 2
d) asteikkoja ja kolmisointuja
e) prima vista –tehtävä
Klassinen konsertto soitetaan ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Käyrätorvensoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) 50 etydiä osastosta 4
b) 3 kpl osastosta 1 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
c) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
Ohjelmasuorituksen kappaleet eivät sisälly harjoiteltuun ohjelmistoon (kohta b ja c)
d) osasto 3 kokonaisuudessaan
e) prima vista -soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus 2 osassa enintään 6 kuukauden kuluessa:
1. osa:
a) transponointietydit osastosta 4, lautakunta kuulustelee 5 valmistettua transponointi-etydiä in E, Es, D, Des, C, H, B, A, As basso sekä in Fis, G, As, A, B, C altto
b) näytteet orkesteri-kirjallisuudesta (osasto 3; kultakin mainituista säveltäjistä)
c) prima vista -tehtävä
d) lautakunta kuulustelee 2 etydiä 50 valmistetusta sekä kuuntelee näytteitä harjoitetusta ohjelmistosta.
Kurssitutkintokappaleet eivät sisälly harjoitettuun ohjelmistoon.
Listan kuulusteltavista soitto-näytteistä saa viikkoa ennen tutkintoa puheenjohtajalta.
2. osa:
a) konsertto tai sonaatti osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 2; eri tyyli-kautta kuin kohta 2a
Konsertto soitetaan ulkoa.
Arviointi
II 1. osa: lautakunta-arviointi a / i (3 jäsentä)
2. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

Käyrätorvensoitto taso A

Ohjelmiston harjoittaminen A-tutkinnon ohjelmistoluettelosta vähintään seuraavin määrin:
a) 3 kpl osastosta 1
b) 4 kpl osastosta 2
Ohjelmasuorituksen kappaleet eivät sisälly harjoiteltuun ohjelmistoon (kohta a ja b)
c) 10 kpl etydeitä osastosta 4
d) osasto 3 kokonaisuudessaan
Ohjelmiston teoksista on osan edustettava moderneja musiikkityylejä.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi vaskien esiintymisharjoitusmatineoissa
II useita esiintymisiä Taideyliopiston järjestämissä matineoissa viimeisen vuoden aikana ennen käytännöllisen valmiuden kuulustelua
III Ohjelmasuoritus 3 osassa yhden lukuvuoden aikana:
1. Käytännöllisen valmiuden kuulustelu:
a) Ohjelmistonäytteitä:
Pakollisena R. Strauss konsertto nro 1 kokonaan sekä klassinen konserton ensimmäinen osa, valinta seuraavista: W.A.Mozart Konsertto nro 2 tai 4, J.Haydn konsertto nro 2 tai H. Neuling: Bagatelle.
b) 10 orkesteripaikkaa A-tutkinnon orkesterikirjallisuus -ohjelmistosta. Listan orkesteripaikoista saa lautakunnan pj:ltä 2 vk ennen tutkintoa.
Jos samassa tutkintopäivässä on useita käytännönvalmiustutkinnon suorittajia, pyritään suorituksia tekemään samalla lautakunnalla lomittain, jotta esittäjille jää lepoaikaa ohjelmiston esittämisen ja orkesteripaikkojen väliin. Jos tähän ei ole mahdollisuutta, tutkinto voi sisältää 5min paussin.
2. Resitaali I/II, kesto 30-40 min:
Ohjelma voi koostua sekä A- että B tutkinnon ohjelmasta. Ainakin puolet resitaalin kestosta pitää olla A tutkinnon ohjelmistosta. Ainakin osa ohjelmasta suositellaan soitettavaksi ulkoa.
Resitaalin tulee olla taiteellisesti tasapainoinen ja persoonalinen konserttikokonaisuus.
Resitaalin tulee sisältää yksi konsertto. R. Straussin konsertto nro 1 voidaan soittaa halutessa myös uudelleen resitaalissa. Jos esityksen soiva kesto on enemmän kuin 30min, pitää siitä mainita erikseen tutkinnon ilmoittautumislomakkeessa.
3. Resitaali II/II, kesto 30-40min:
Ohjelma voi koostua sekä A- että B tutkinnon ohjelmasta. Ainakin puolet resitaalin kestosta pitää olla A tutkinnon ohjelmistosta.
Ainakin osa ohjelmasta suositellaan soitettavaksi ulkoa.
Resitaalin tulee olla taiteellisesti tasapainoinen ja persoonalinen konserttikokonaisuus.  
Jos esityksen kesto on enemmän kuin 30min, pitää siitä mainita erikseen tutkinnon ilmoittautumislomakkeessa.
Suorituksen 2. tai 3. osassa opiskelija voi halutessaan esittää myös oman sävellyksensä, jonka tasovaatimuksen (A- tai B tutkinnon tasoa vastaava) lautakunnan puheenjohtaja on hyväksynyt.
Arviointi
III Ohjelmasuoritus
1. osa: a / i (lautakunta 3 jäsentä)
2. osa  a / i (lautakunta 3-5 jäsentä)
3. osa a / i (lautakunta 3-5 jäsentä)

 

 

Trumpetinsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) 15 kpl osastosta 1
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) asteikkojen ja kolmisointujen soittoa
e) transponointia in A, C, D
f) prima vista -soittoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) etydi (yksi 5 valmistetusta)
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3
d) asteikkoja ja kolmisointuja
e) transponointia
f) prima vista -tehtävä
Yksi teos suositellaan soitettavaksi ulkoa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Trumpetinsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) opettajan harkitsema määrä osastosta 1
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 15 teosta 10 säveltäjältä osastosta 4
e) transponointia in Es, E, F ja As
Suoritukset
I Esiintyminen vähintään kolme kertaa lukuvuodessa esiintymisharjoituksissa
II Ohjelmasuoritus 2 osassa enintään 6 kuukauden kuluessa:
1. osa:
a) etydi (yksi 5 valmistetusta)
b) näytteitä niistä ohjelmistoon merkityistä sooloteoksista, joita ei esitetä osassa 2
c) näytteitä orkesterikirjallisuudesta, myös trumpettisektion kanssa
d) prima vista -tehtävä transponoiden
Tehtävät kohdissa a–c saa lautakunnan puheenjohtajalta aikaisintaan kuukausi ennen suoritusta.
2. osa:
a) 1 kpl osastosta 3
b) 1 kpl osastosta 2 tai 3
Yksi teos suositellaan soitettavaksi ulkoa.
Arviointi
II 1. osa: lautakunta-arviointi 0–5
2. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

Trumpetinsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 teosta osastosta 3 sekä yht. 3 teosta osastoista 2 ja 4
c) Pliquett-Lösch: Orchester Probespiel / Trompete
d) C-, Es- ja A/B-piccolotrumpetin soittoa
Osan teoksista on edustettava moderneja musiikkityylejä.
Suoritukset
I Esiintyminen vähintään kolme kertaa lukuvuodessa esiintymisharjoituksissa. Lisäksi toimittava esiintymisharjoitusten  yhteydessä vähintään kaksi kertaa sektion äänenjohtajana ja harjoittajana (viimeistään A-tason suoritus-vuotena).
Teokset A-tason Orkesterikirjallisuuskokoelmasta,etukäteen valmistettuja.
II Ohjelmistosuoritus kahdessa osassa (yhden vuoden aikana)
1. osa:
a) sonaatti tai konsertto
b) teos piccolotrumpetille
c) tärkeimmät soolot kymmenestä orkesteriteoksesta (kokoelmasta Pliquett-Lösch: Orchester Probespiel /Trompete)
2. osa:
a)  Haydn tai Hummel: Trumpettikonsertto
sekä
b) Jokin seuraavista:
Böhme, O: Konzert
Goedicke, A: Concerto
Jolivet, A: Concertino
Linkola, J: Konsertto 1
Mozart, L: Konzert D-dur
Tartini, G: Concerto in D (Rara)
Telemann, G. F: Konzert D-dur (Sikorski)
Tomasi, H: Concerto
Wessman, H: Konsertto
tai vastaava tai vähintään 15 minuuttia A-tason ohjelmistoluettelon osastoista 2, 3 tai 4
Yksi teos suositellaan soitettavaksi ulkoa.
Arviointi
1. ja 2. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

Pasuunansoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) 15 kpl osastosta 1
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) asteikkojen ja kolmisointujen soittoa
e) prima vista –soittoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 1, lautakunta valitsee viidestä valmistetusta (sekä tenori- että alttoavaimia)
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3
d) asteikkoja ja kolmisointuja (melodinen ja harmoninen molli)
e) prima vista -tehtävä
Yksi teos suositellaan soitettavaksi ulkoa (ei vaikuta arviointiin).
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Pasuunansoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
c) 3 kpl osastosta 3 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
d) 15 teosta 10 säveltäjältä osastosta 4 (orkesterikirjallisuus)
e) prima vista –soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus 2 osassa enintään 6 kuukauden kuluessa:
1. osa:
a) etydi (yksi 5 valmistetusta tenori- ja alttoklaaveissa)
b) näytteitä niistä ohjelmistoon merkityistä sooloteoksista, joita ei esitetä osassa 2
c) näytteitä orkesteri-kirjallisuudesta, myös pasuunasektion kanssa
d) prima vista -tehtävä
Tehtävät a) ja c) saa lautakunnan puheenjohtajalta aikaisintaan 2 viikkoa ennen suoritusta.
2. osa:
a) konsertto tai sonaatti osastosta 2
b) 1 kpl osastosta 3, eri tyylikautta kuin kohdassa 2a
Yksi teos suositellaan soitettavaksi ulkoa (ei vaikuta arviointiin).
Arviointi
II
1. osa: lautakunta-arviointi 0–5 (opettajan lisäksi 2 jäsentä)
2. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

Pasuunansoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 6 teosta osastoista 2, 3 ja 4
c) 15 teosta 10 säveltäjältä osastosta 5 (orkesteri-kirjallisuus)
Teoksista on osan edustettava moderneja musiikkityylejä.
d)  prima vista -soittoa tarpeen mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus kolmessa osassa vuoden sisällä. Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelmasuoritusta.
Osissa 1 ja 2 soitettavat kappaleet saa lautakunnan puheenjohtajalta aikaisintaan viikkoa ennen kuulustelua:
1. osa:
a) etydi (yksi 5 valmistetusta), kaikki klaavit
b) näytteitä niistä ohjelmistoon kuuluvista sooloteoksista, joita ei esitetä osassa 3
2. osa:
a) sektiosoitto ja sektion harjoittaminen
b) näytteitä orkesteri-kirjallisuudesta
3. osa, ohjelmasuoritus:
a) konsertto osastosta 4
b) teos osastosta 2 tai 3
Yksi teos suositellaan soitettavaksi ulkoa (ei vaikuta arviointiin).
Arviointi
II
1. osa: lautakunta-arviointi a / i (opettajan lisäksi 2 jäsentä)
2. osa: lautakunta-arviointi 0–5
3. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

Baritoninsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta n:o 3 vähintään seuraavin määrin:
a) 15 kpl osastosta 1
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) orkesterikirjallisuutta osastosta 4
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 5 etydiä, joista soitetaan 2 lautakunnan valitsemaa (toinen bassoklaavissa)
b) 1 kpl osastosta 2 ja 1 kpl osastosta 3
c) asteikkoja ja kolmisointuja (melodinen ja harmoninen molli)
d) lautakunnan valitsemat näytteet orkesteri-kirjallisuudesta (5 kpl)
Arviointi
II  Lautakunta-arviointi 0–5

 

Baritoninsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 (eri tyylikausilta)
c) osastosta 3 opettajan harkitsema määrä
d) orkesterikirjallisuutta osastosta 4
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus 2 osassa enintään 6 kuukauden kuluessa:
1. osa:
a) 2 etydiä osastosta 1, lautakunta valitsee 5 valmistetusta
b) näytteet orkesteri-kirjallisuudesta lautakunnan valinnan mukaan (osasto 5)
2. osa:
a) konsertto osastosta 2 tai sonaatti osastosta 3
b) 2 kpl osastosta 4, joista toinen on sooloteos
Arviointi
II 1. osa: lautakunta-arviointi 0–5
2. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

Baritoninsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta n:o 1 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) osasto 4 kokonaisuudessaan
Teoksista on osan edustettava moderneja musiikkityylejä.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus 2 osassa saman lukuvuoden aikana:
1. osa:
a) etydi (yksi 5 valmistetusta)
b) näytteet orkesteri-kirjallisuudesta lautakunnan valinnan mukaan (osasto 5)
Osien 1a) ja 1b) tehtävät (etydit ja orkesterikirjallisuus) saa lautakunnan puheenjohtajalta aikaisintaan 2 viikkoa ennen suoritusta.
2. osa:
a) konsertto tai sonaatti osastosta 2 tai sonaatti osastosta 3
b) teos osastosta 4, joista toinen on sooloteos tai kamarimusiikkiteos
Arviointi
II 1. osa: lautakunta-arviointi 0–5
2. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

Tuubansoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta n:o 3 vähintään seuraavin määrin:
a) 15 kpl osastosta 1
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) asteikkoja ja kolmisointuja
e) orkesterikirjallisuutta osastosta 4
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 kpl osastosta 1, lautakunta valitsee viidestä valmistetusta
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3
d) asteikkoja ja kolmisointuja (melodinen ja harmoninen molli)
e) lautakunnan valitsemat näytteet orkesterikirjallisuudesta (5 kpl)
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Tuubansoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta n:o 2 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2 ja 3 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
c) 3 kpl osastosta 4 (eri säveltäjiltä ja tyylikausilta)
d) osasto 5 kokonaisuudessaan (orkesterikirjallisuus)
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus 2 osassa enintään 6 kuukauden kuluessa:
1. osa:
a) 2 etydiä osastosta 1, lautakunta valitsee 5 valmistetusta
b) näytteet orkesterikirjallisuudesta lautakunnan valinnan mukaan (osasto 5)
2. osa:
a) konsertto osastosta 2 tai sonaatti osastosta 3
b) 2 kpl osastosta 4, joista toinen sooloteos
Arviointi
II 1. osa: lautakunta-arviointi 0–5
2. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

Tuubansoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta n:o 1 vähintään seuraavin määrin:
a) osastosta 1 opettajan harkitsema määrä
b) 3 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3
d) 3 kpl osastosta 4
e) osasto 5 kokonaisuudessaan
Teoksista on osan edustettava moderneja musiikkityylejä.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus 2 osassa saman lukuvuoden aikana:
1. osa:
a) etydi (yksi 5 valmistetusta)
b) näytteet orkesteri-kirjallisuudesta lautakunnan valinnan mukaan (osasto 5)
Osien 1a) ja 1b) tehtävät (etydit ja orkesterikirjallisuus) saa lautakunnan puheenjohtajalta aikaisintaan 2 viikkoa ennen suoritusta.
2. osa:
a) konsertto osastosta 2 tai sonaatti osastosta 3
b) teos osastosta 4, joista toinen on sooloteos tai kamarimusiikkiteos
Arviointi
II 1. osa: lautakunta-arviointi 0–5
2. osa: lautakunta-arviointi 0–5

 

ORKESTERISOITTIMET, LYÖMÄSOITTIMET JA HARPPU

Lyömäsoitintensoitto, taso C

Suoritukset
I Tasolle C kuuluvan ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi.
II Perehtymistä eri lyömäsoittimiin ja niiden asetteluun sekä lyömäsoitinterminologiaan.
III Tutustuminen orkesterikirjallisuuteen, orkesteripaikat taso-C.
Arviointi: opettaja arvioi ennen ohjelmasuoritusta
IV Ohjelmasuoritus:
1–3 teosta pikkurummulle. Sisältää tremoloita, etuheleitä sekä eri dynamiikkoja.
1–2 teosta patarummuille. Sisältää tremoloita.
Teos lyömäsoittimistolle.
Kahdella kapulalla soitettava teos melodialyömäsoittimelle.
Neljällä kapulalla soitettava teos melodialyömäsoittimelle.
Prima vista.
Ainakin yksi säestyksellinen tai vastaavasti kamarimusiikkiteos.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a/i, kaikkia osa-alueita arvioidaan tasapuolisesti.
Ohjelmistosuunnittelussa voi käyttää apuna aikaisempia ohjelmasuorituksia, joiden tiedot löytyvät Introsta. Orkesteripaikkojen luettelo löytyy myös Introsta. (Intro – Opiskelu&opetus – ohjelmasuoritus ja tentit – ohjelmistoluettelot – lyömäsoittimet)

 

Lyömäsoitintensoitto, taso B

Suoritukset
Suorituksessa voidaan painottaa jotain osa-aluetta opettajan harkinnan mukaan.
I Tasolle B kuuluvan ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu aikaisintaan 6 kk ja viimeistään 1 kk ennen ohjelmasuoritusta.
Orkesteripaikat taso B
Duuri- ja molliasteikot (kaksi oktaavia ja kolmisoinnut)
Prima vista
Arviointi: opettaja ja lauta-kunnan pj
i / a
III Ohjelmasuoritus
1–2 teosta pikkurummulle.
1–2 teosta patarummuille. Sisältää virityksen vaihtoja.
Teos lyömäsoittimistolle.
1–2 teosta melodialyömäsoittimille, joista toinen osittain tai kokonaan vibrafonille. Ainakin toinen teoksista neljälle kapulalle.
Ainakin yksi säestyksellinen tai vastaavasti kamarimusiikkiteos.
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5,
Ohjelmistosuunnittelussa voi käyttää apuna aikaisempia ohjelmasuorituksia, joiden tiedot löytyvät Introsta. Orkesteripaikkojen luettelo löytyy myös Introsta. (Intro – Opiskelu&tutkimus – ohjelmasuoritus ja tentit – ohjelmistoluettelot – lyömäsoittimet)

 

Lyömäsoitintensoitto, taso A

Suoritukset
I Tasolle A kuuluvan ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu aikaisintaan 6 kk ja viimeistään 1 kk ennen ohjelmasuoritusta.
Orkesteripaikat taso A
Arviointi: opettaja ja lautakunnan pj i / a
III Ohjelmasuoritus
Ohjelman tulee muodostaa taiteellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajan musiikillisista ja teknisistä taidoista. Laajuudeltaan suoritus on pieni konsertti, jossa ainakin yksi laajempi teos. Ainakin yksi säestyksellinen tai vastaavasti kamarimusiikkiteos. Oppilas painottaa haluamiaan soittimia. Pakollista soitinta suorituksessa ei ole.
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5, Ohjelmistosuunnittelussa voi käyttää apuna aikaisempia ohjelmasuorituksia, joiden tiedot löytyvät Introsta. Orkesteripaikkojen luettelo löytyy myös Introsta. (Intro – Opiskelu&opetus – ohjelmasuoritus ja tentit – ohjelmistoluettelot – lyömäsoittimet)

 

Harpunsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 3 vähintään seuraavin määrin:
a) opettajan harkitsema määrä osastosta 1
b) 6–10 kpl osastosta 2
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 etydi
b) 1 sooloteos
c) 1 sonatiini
III Käsiohjelmien teko ja ohjelmiston esittelyn kirjoittaminen
Arviointi
II  Lautakunta-arviointi 0–5

 

Harpunsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavin määrin:
a) opettajan harkitsema määrä osastosta 1
b) 10–12 kpl osastosta 2
c) 2–3 kpl osastosta 3
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 2–3 teosta osastosta 2, eri tyylikausilta
b) 1 kpl osastosta 3 tai 3a
Ohjelma on soitettava ulkoa.
Kamari- ja nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista.
III Käsiohjelmien teko ja ohjelmiston esittelyn kirjoittaminen
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Harpunsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 1 vähintään seuraavin määrin:
a) 10 kpl osastosta 1
b) 2–3 kpl osastosta 2
c) 1–2 kpl osastosta 3
d) 4 kpl osastosta 4
Teoksista on ainakin 2 kpl:een edustettava moderneja musiikkityylejä.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 2 kpl osastosta 1, eri tyylikausilta
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3
Ohjelma on soitettava ulkoa.
Kamari- ja nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista.
III Käsiohjelmien teko ja ohjelmiston esittelyn kirjoittaminen
Arviointi
II  Lautakunta-arviointi 0–5

 

ORKESTERISOITTIMET, JOUSISOITTIMET

Viulunsoitto, taso C

Tavoitteena on hallita viulumusiikin eri tyylejä, niiden edellyttämä tulkinta ja soittotekniikka sekä saada valmiudet viulunsoiton B-tason opintoihin.
Riittävän laajan ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelon nro 3 Viulunsoitto, Taso C pohjalta.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi tarvittaessa yliopiston määräämälle lautakunnalle
II Ohjelmasuoritus:
a) Barokkimusiikkia sisältävä ohjelma/J.S.Bach: soolosonaatin tai soolopartitan osa tai osia
b) wieniläisklassisen konserton I tai II ja III osa kadensseineen
c) kaksi eriluonteista sävellystä, joista toisen oltava suomalainen
(Ohjelmistoesimerkkejä ohjelmistoluettelossa no 3 Viulunsoitto, Taso C)
Ohjelma on soitettava ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta.
Moderni teos voidaan professorin harkinnan mukaan soittaa nuoteista.
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5

 

Viulunsoitto, taso B

Tavoitteena on hallita viulumusiikin tärkeimmät tyylit, niiden edellyttämä tulkinta ja soittotekniikka
sekä saada valmiudet viulunsoiton A-tason opintoihin. Riittävän laajan ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelon nro 2 Viulunsoitto, Taso B pohjalta.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi tarvittaessa yliopiston määräämälle lautakunnalle
II Ohjelmasuoritus:
a) Sooloviuluteos tai sooloviuluteoksen osia barokin aikakaudelta/J.S.Bach: soolosonaatin tai soolopartitan osia tai Ciaccona.
b) kamarimusiikkiteos viululle ja pianolle
c) taiturikappale
d) viulukonsertto, ääriosa
(Ohjelmistoesimerkkejä ohjelmistoluettelossa nro 2 Viulunsoitto, Taso B)
Ohjelma on soitettava ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta.
Moderni teos voidaan professorin harkinnan mukaan soittaa nuoteista.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a/i

 

Viulunsoitto, taso A

Tavoitteena on omaksua vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä viulunsoittotekniikka, hallita laajasti eri musiikkityylejä ja niiden tulkintatapoja.
Tarkoituksena on saada valmiudet persoonalliseen, taiteelliseen ilmaisuun sekä solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Riittävän laajan ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelon nro 1 Viulunsoitto, Taso A pohjalta.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi tarvittaessa yliopiston määräämälle lautakunnalle
II Ohjelmasuoritus:
a) J.S.Bach: I ja II osa sooloviulusonaatista, sooloviulupartita h tai E kokonaan tai Ciaccona
b) kamarimusiikkiteos viululle ja pianolle
c) taiturietydi
d) taiturikappale
e) viulukonsertto
(Ohjelmistoesimerkkejä ohjelmistoluettelossa nro 1 viulunsoitto, Taso A)
Ohjelma on soitettava ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta. Moderni teos voidaan professorin harkinnan mukaan soittaa nuoteista.
Konsertto voidaan soittaa eri tutkintotilaisuudessa puolen vuoden sisällä.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a/i  

 

Alttoviulunsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen:
Ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylikausia edustavaa ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus n. 30 min vapaavalintainen ohjelma, joka sisältää teoksia tai teoksen osia.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i

 

Alttoviulunsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen:
Ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylikausia edustavaa ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
Ohjelmasuoritus suoritetaan kahdessa osassa. Osissa ei ole aikarajoitusta eikä määräystä suoritusjärjestyksestä.
1.osa
käytännöllisen valmiuden kuulustelu:
a) Etydit
Esitetään kaksi erityylistä kapriisia tai virtuoosietydiä
b) Valmistetaan 20 keskeistä alttoviulun orkesterikirjallisuuden kohtaa.
Esitetään viisi kohtaa, jotka puheenjohtaja ilmoittaa ohjelmasuorituksen alussa.
2.osa
Noin 45 min. pituinen resitaali, jossa voi soittaa kokonaisten teosten lisäksi myös teoksen osia.
Arviointi
1.osa: Lautakunta-arviointi a / i (2 jäsentä)
2.osa: Lautakunta -arviointi a / i

 

Alttoviulunsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen:
Ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylikausia edustavaa ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
1.osa
Konsertto - vapaavalintainen konsertto alttoviululle tai alttoviululle ja muulle instrumentille
2.osa
Resitaali
Esitettävän ohjelman tulee muodostaa taiteellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajan musiikillisista ja teknisistä taidoista.
Arviointi
II Lautakunta arviointi a / i

 

Sellonsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen:
Ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylikausia edustavaa tasoille A ja B kuuluvaa ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
Ohjelmasuoritus, jonka tulee muodostaa taiteellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajan eri vahvuuksista
Opiskelija esittää 2-3- vapaavalintaista teosta yhteiskestoltaan n. 50 min
Tasojen A ja B ohjelmasuoritusten kokonaisuuden tulee sisältää seuraavat teokset:
Bach: Soolosellosarja
Sonaatti sellolle ja pianolle
Konsertto tai muu vastaava teos
Ohjelma on soitettava ulkoa.
Kamari- ja nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi 0–5

 

Sellonsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen:
Ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylikausia edustavaa tasoille A ja B kuuluvaa ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Tasolla A opiskelija laatii ja toimittaa ohjelmasuorituslautakunnalle lyhyen kirjallisen selvityksen opiskeluaikaisesta toiminnastaan sellistinä
III Ohjelmasuoritus, jonka tulee muodostaa taiteellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajan eri vahvuuksista.
Opiskelija esittää vähintään 3 vapaavalintaista teosta yhteiskestoltaan n.70 min
Tasojen A ja B ohjelmasuoritusten kokonaisuuden tulee sisältää seuraavat teokset:
Bach: Soolosellosarja
Sonaatti sellolle ja pianolle
Konsertto tai muu vastaava teos (suoraan maisterikoulutukseen tulevilla konsertto on pakollinen osio taso A –ohjelmasuorituksessa ja muusta ohjelmistosta on sovittava pj:n kanssa)
Ohjelma on soitettava ulkoa. Erityisen kamarimusiikkipainotteiset sonaatit ja poikkeuksellisen vaativat nyky-musiikkiteokset voidaan soittaa kuitenkin nuoteista.
Arviointi
III Lautakunta-arviointi 0–5

 

Kontrabassonsoitto, taso C

Ohjelmiston harjoittaminen:
Ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylikausia edustavaa tasolle C kuuluvaa ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan.
Suoritukset:
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus
a) 2 erityylistä etydiä tai 1 etydi sekä 2 keskeistä orkesterikirjallisuuden kohtaa
b) Ohjelmasuoritus, jossa tulee olla yksi laajamuotoinen teos  ja yksi pienempi teos
Arviointi
Lautakunta-arviointi a/i

 

Kontrabassonsoitto, taso B

Ohjelmiston harjoittaminen:
Ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylikausia edustavaa tasolle B kuuluvaa ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan.
Suoritukset:
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus suoritetaan kahdessa osassa. Osissa ei ole aikarajoitusta eikä määräystä suoritusjärjestyksestä.
1.osa
käytännöllisen valmiuden kuulustelu:
a) Etydit
Esitetään kaksi erityylistä kapriisia tai virtuoosietydiä
b) Orkesterikirjallisuus:
Valmistetaan 50 keskeistä kontrabasson orkesterikirjallisuuden kohtaa. Esitetään viisi kohtaa, jotka puheenjohtaja ilmoittaa suorittajalle kaksi viikkoa ennen ohjelmasuorituksen alkua
2.osa Ohjelmasuoritus, jossa tulee olla sonaatti, konsertto tai muu laajamuotoinen teos, sekä kaksi pienempää teosta.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a/i

 

Kontrabassonsoitto, taso A

Ohjelmiston harjoittaminen:
Ohjelmisto sisältää monipuolisesti eri tyylikausia edustavaa tasolle A kuuluvaa ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan.
Suoritukset:
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
Esitettävän ohjelman tulee muodostaa taiteellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajan musiikillisista ja teknisistä taidoista.
Ohjelman tulee sisältää sonaatti, konsertto tai muu vastaava laajamuotoinen teos.  Ohjelma ei voi edustaa vain yhtä tyylikautta.
Ohjelma esitetään ulkoa. Kamari – ja nykymusiikkiteokset voidaan soittaa nuoteista.
Arviointi:
Lautakunta-arviointi a/i

 

ORKESTERISOITTIMIEN MUUT TASOKUVAUKSET

Orkesterisoitin, taso sivuinstrumentti

(muut instrumentit paitsi viulu, jolla on oma sivuinstrumentti -tasokuvaus)
Tavoitteena on oppia tuntemaan instrumentin soiton perustekniikka, tutustua instrumentille kirjoitettuun musiikkiin ja pystyä valmistamaan helppoa ohjelmistoa sekä saada valmiudet mahdollisiin lisäopintoihin
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Arviointi a / i

 

Viulunsoitto, taso sivuinstrumentti

(Muut kuin pääaine viulun opiskelijat)
Vähintään 10 eri tyylikausia edustavan teoksen harjoittaminen opettajan harkinnan mukaan.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus
3 erityylistä teosta, joista yhden tulee olla moderni
Arviointi
Opettaja arvioi kollegan avustuksella a / i

 

Viulunsoitto, taso pääinstrumentti 1

(muut kuin klassisen musiikin koulutusohjelman pääaineiset viulistit)
Tavoitteena on hallita viululle sävellettyä taidemusiikkia eri aikakausilta, niiden edellyttämä tulkinta ja soittotekniikka sekä saada valmiudet Viulunsoitto, taso pääinstrumentti 2 opintoihin. Riittävän laajan ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelon Viulunsoitto, taso pääinstrumentti 1 pohjalta.
Ohjelman tulee muodostaa taiteellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajan taidoista. Tutkinnon ohjelmaan voi kuulua myös kamarimusiikkiteos, kansanmusiikkisävellys tai improvisaatio, mikäli teoksen tekninen vaatimustaso vastaa ohjelmistoluettelossa Viulunsoitto, Taso pääinstrumentti 1 mainittuja teoksia.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus:
a) sonaatti (kokonaan), konsertto tai vastaava laajamuotoinen teos (ääriosa)
b) moderni teos
c) kaksi erityylistä vapaa-valintaista teosta (kokonaisia teoksia)
(Ohjelmisto tarkennettu ohjelmistoluettelossa Viulunsoitto, Taso pääinstrumentti 1.)
Ohjelma on soitettava ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta.
Moderni teos voidaan professorin harkinnan mukaan soittaa nuoteista.
Arviointi
Lautakunta arvioi 0–5

 

Viulunsoitto, taso pääinstrumentti 2

(muut kuin klassisen musiikin koulutusohjelman pääaineiset viulistit)
Tavoitteena on hallita viulumusiikin tärkeimmät tyylit, niiden edellyttämä tulkinta ja soittotekniikka sekä saada valmiudet Viulunsoitto, Taso pääinstrumentti 3 opintoihin.
Riittävän laajan ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelon Viulunsoitto, Taso pääinstrumentti 2 pohjalta.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus
a) J.S. Bach: yksi osa sooloviulupartitasta paitsi Ciaccona. Double lasketaan kuuluvaksi edeltävään osaan.
b) kamarimusiikkiteos viululle ja pianolle, 1. osa
c) taiturikappale
d) viulukonsertto, ääriosa
(Ohjelmisto tarkennettu ohjelmistoluettelossa Viulunsoitto, Taso pääinstrumentti 2)
Ohjelma on soitettava ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta.
Moderni teos voidaan professorin harkinnan mukaan soittaa nuoteista.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i 

 

Viulunsoitto, taso pääinstrumentti 3

(muut kuin klassisen musiikin koulutusohjelman pääaineiset viulistit)
Tavoitteena on omaksua vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä viulun soittotekniikka, hallita laajasti eri musiikkityylejä ja niiden tulkinta-tapoja.
Tarkoituksena on saada valmiudet persoonalliseen, taiteelliseen ilmaisuun sekä solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Riittävän laajan ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelon Viulunsoitto, Taso pääinstrumentti 3 pohjalta.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus:
a) J.S.Bach: Kaksi osaa sooloviulupartitasta paitsi Ciaccona tai kaksi viimeistä osaa sooloviulusonaatista.
Double lasketaan kuuluvaksi edeltävään osaan.
b) kamarimusiikkiteos viululle ja pianolle
c) taiturietydi
d) taiturikappale
e) viulukonsertto, 1.osa
(Ohjelmisto tarkennettu ohjelmistoluettelossa Viulunsoitto, Taso pääinstrumentti 3)
Ohjelma on soitettava ulkoa kamarimusiikkiteosta lukuun ottamatta.
Moderni teos voidaan professorin harkinnan mukaan soittaa nuoteista.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i

 

Sellonsoitto, taso pääinstrumentti

(muut kuin pääaine sellon opiskelijat)
Kurssitutkinto-ohjelman tulee muodostaa taiteellinen kokonaisuus, joka antaa monipuolisen kuvan soittajan taidoista. Ohjelmasuorituksen kohdassa c) voi esittää kamarimusiikkiteoksen, oman sävellyksen tai improvisaation, mikäli teoksen tekninen vaatimustaso vastaa sellon ohjelmistoluettelossa mainittuja teoksia.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus/sello:
a) kaksi osaa jostakin Bachin soolosellosarjasta
b) 1. osa jostakin konsertosta tai sonaatista
c) vapaavalintainen teos, mieluiten eri tyylikaudelta kuin b) -kohdan valinta
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Korkeakoulussa suoritettu sello taso C tai vastaava

 

VANHA MUSIIKKI

Cembalonsoitto, taso C

Tavoitteena on tutustua cembalo-musiikin keskeisiin tyyleihin ja cembalotekniikan erikoispiirteisiin sekä saada valmiudet cembalon-soitto B:n opintoihin. Ohjelmistosuositus: vähintään 12 teosta, joihin sisältyy ranskalaista, saksalaista ja varhaista italialaista musiikkia sekä virginalistien ja J.S.Bachin teoksia.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus: 4 eri tyylejä edustavaa teosta
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i

 

Cembalonsoitto, taso B

Tavoitteena on tutustua perusteellisesti useihin eri tyyleihin sekä saavuttaa valmiudet cembalonsoitto A:n opintoihin. Ohjelmistosuositus:
vähintään 15 teosta täydentäen ja laajentaen C-opintojakson ohjelmistoa mm. Frescobaldin, F. Couperinin, D. Scarlattin sävellyksillä, varhaisklassisella ja nykymusiikilla sekä virginalistien ja J.S. Bachin vaativammilla teoksilla.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus: 5 eri tyylistä teosta, joista yksi suppeahko konsertto, obligatosonaatti tai vastaava.
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i

 

Cembalonsoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan cembalotekniikkaa kirjallisuuden vaativimpien tehtävien edellyttämässä määrin, syventää ja laajentaa tyylituntemusta sekä saada valmiudet taitojen itsenäistä kehittämistä ja mahdollisia jatko-opintoja varten.
Ohjelmisto koostuu vähintään 18 eri tyylejä edustavasta teoksesta.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
joko a) väliajaton resitaali + konsertto tai vaativa obligatosonaatti erillisessä tutkintotilaisuudessa
tai b) väliajallinen konsertti sisältäen konserton tai vaativan obligatosonaatin
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i

 

Nokkahuilunsoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä soittimen tekniikkaan, tyylikysymyksiin ja tulkintaan sekä saada valmiudet nokkahuilunsoitto B:n opintoihin.
Ohjelmisto sisältää C-tasoista ohjelmistoa erivireisillä nokkahuiluilla opettajan harkinnan mukaan:
a) etydejä
b) soolosävellyksiä
c) sonaatteja ja muita sävellyksiä
d) kamarimusiikkia
e) asteikkoja ja kolmisointuja
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 3 etydiä tai soolosävellystä
b) 2 sonaattia tai vastaavaa sävellystä
c) asteikkoja ja kolmisointuja
d) prima vista
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i
Yhteinen arvosana yhteissoitto C:n kanssa

 

Nokkahuilunsoitto, taso B

Tavoitteena on tutustua perusteellisesti tekniikkaan ja tyyleihin sekä saada valmiudet nokkahuilunsoitto A:n opintoihin.
Ohjelmisto sisältää B-tasoista ohjelmistoa erivireisillä nokkahuiluilla opettajan harkinnan mukaan:
a) etydejä
b) soolosävellyksiä
c) sonaatteja ja muita säestyksellisiä teoksia
d) konserttoja
e) kamarimusiikkia
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelmasuoritusta (kappaleet ilmoitetaan 2 tuntia ennen suoritusta):
a) näytteitä ohjelmistosta
b) 2 etydiä, lautakunta valitsee neljästä
c) tyylikoe (ranskalainen ja italialaissaksalainen tyyli)
d) välitön prima vista -tehtävä
III Ohjelmasuoritus:
a) 2 soolosävellystä
b) 2 säestyksellistä teosta
c) kamarimusiikkiteos
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i
III Lautakunta-arviointi a / i

 

Nokkahuilunsoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, syventää ja laajentaa tyylituntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Ohjelmisto sisältää A-tasoista ohjelmistoa erivireisillä nokkahuiluilla opettajan harkinnan mukaan:
a) etydejä
b) soolosävellyksiä
c) sonaatteja ja muita säestyksellisiä teoksia
d) konserttoja
e) kamarimusiikkia
Ohjelmiston on edustettava eri tyylejä (myös nykymusiikkia), vanhan musiikin osalta on hallittava eri tyylien ja kausien ornamentointia ja improvisointia.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) 1 soolosävellys
b) 1 sonaatti
c) 1 muu säestyksellinen sävellys
d) 1 konsertto
e) 1 kamarimusiikkiteos
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Luutunsoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä soittimen ilmaisukeinoihin, melodia- ja sointusoittoon, hallita helppoja basso continuo -säestyksiä sekä saada valmiudet luutunsoitto B:n opintoihin.
Opintojakso sisältää artikulaatioharjoituksia, ornamentiikan perusteet, dynaamisia ja polyfonisia harjoituksia, tabulatuurista soittoa ja kenraalibassonsoiton perusteet.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus: 3 erityylistä teosta, esim. fantasia ja sarjoiksi tai muiksi kokonaisuuksiksi sommiteltuja saksalais- ja ranskalaistyylisiä kappaleita
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

Luutunsoitto, taso B

Tavoitteena on oppia hallitsemaan luutun äänenmuodostus, ohjelmiston edellyttämä tekniikka, improvisaatiota ja continuosoittoa sekä saada valmiudet luutunsoitto A:n opintoihin. Opintojaksossa syvennytään ranskalaisen ja saksalaisen soittotyylin eroihin (galanttimusiikki: arpeggiotekniikka) sekä italialaiseen tyyliin.
Perehdytään myös renessanssiluutun, teorbin ja chitarronen soittotekniikaan. Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 (vähintään 3 x ohjelma-suorituksen määrä).
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus: 3–4 erityylistä teosta, joista yksi renessanssi-luutulla
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Luutunsoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, hallita hyvin kenraalibassoa ja sen sovellutuksia soolo- ja säestys-tehtävissä, syventää ja laajentaa tyylintuntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Ohjelmiston tulee koostua kultakin ohjelman osa-alueelta vähintään kolminkertaisena.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) J. S. Bachin luuttusarja
b) luuttukonsertto
c) ranskalainen sarja 
d) galantin tyylin moniosainen teos tai myöhäisbarokin sarja
e) yksi kappale renessanssi-luutulla
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Gambansoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä gamban ilmaisukeinoihin, eri gamba-tyyppeihin, melodia- ja sointusoittoon, hallita helppoja basso continuo -säestyksiä sekä saada valmiudet gambansoitto B:n opintoihin.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus: 3 erityylistä teosta
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Gambansoitto, taso B

Tavoitteena on oppia ohjelmiston edellyttämä tekniikka ja äänenmuodostus, perehtyä improvisaatioon ja continuosoittoon sekä saada valmiudet gambansoitto A:n opintoihin.
Opintojaksossa syvennytään ranskalaisen, saksalaisen ja italialaisen soittotyylin eroihin, perehdytään keskivaikeisiin sarjoihin sekä englantilaiseen groundiin perustuviin variaatio-teoksiin, tabulatuuritekniikalla kirjoitettuihin teoksiin, basso continuo -soittoon ja gambansoiton näppäilytekniikkaan.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 (vähintään 3 x ohjelmasuorituksen määrä).
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) vaikea säestyksellinen ricercare
b) jokin muu erillinen tabulatuurikappale
c) saksalainen tai ranskalainen sarja tai sonaatti
d) vapaavalintainen teos
Ohjelmaan voidaan liittää periodisoittimille sävellettyä tai soveltuvaa uutta musiikkia.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Gambansoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan gambatekniikka kirjallisuuden vaativimpien tehtävien edellyttämässä määrin, syventää ja laajentaa tyylituntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) vaikea renessanssiajan yksiosainen sooloteos tai englantilainen ground-melodiaan perustuva variaatioteos
b) soolosarja (-fantasia) -tyyppinen, moniosainen, gamban laaja-alaista hallintaa ilmentävä teos
c) ranskalainen myöhäis-barokin sarja, jossa basso continuo -säestys
d) kamarimusiikkiteos, jossa virtuoosinen gambaosuus
e) vapaavalintainen teos
Ohjelmaan voidaan liittää periodisoittimille sävellettyä tai soveltuvaa uutta musiikkia.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Traversonsoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä soittimen tekniikkaan, äänenmuodostukseen, artikulaatioon ja tyylikysymyksiin sekä saada valmiudet traversonsoitto B:n opintoihin.
Ohjelmisto sisältää C-tasoista ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan:
a) harjoituksia ja etydejä
b) soolokappaleita ja -sarjoja
c) sonaatteja ja sarjoja
d) konserttoja
e) kamarimusiikkia
f ) asteikkoja ja kolmisointuja
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosarja, -kappaleita tai etydejä
b) säestyksellinen sonaatti tai sarja
c) kamarimusiikkiteos
d) asteikkoja ja kolmisointuja
e) prima vista
Arviointi
Lautakunta-arviointi a / i

 

Traversonsoitto, taso B

Tavoitteena on oppia hallitsemaan traverson ilmaisukeinot, tutustua perusteellisesti eri tyyleihin, saavuttaa niiden edellyttämä monipuolinen tekniikka, hallita barokin koristelua sekä saada valmiudet traversonsoitto A:n opintoihin.
Ohjelmisto sisältää B-tasoista ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan:
a) sooloja ja etydejä
b) sonaatteja ja sarjoja
c) konserttoja
d) kamarimusiikkia
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelmasuoritusta (kappaleet ilmoitetaan 2 tuntia ennen suoritusta):
a) otteita ohjelmistosta
b) tyylikoe (kaksi erityylistä kappaletta)
c) prima vista
d) kaksi sooloa tai etydiä (lautakunta valitsee kolmesta)
III Ohjelmasuoritus:
a) laajempi soolosävellys
b) 2 erityylistä teosta
c) kamarimusiikkiteos tai konsertto
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i
III Lautakunta-arviointi a / i

 

Traversonsoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, syventää ja laajentaa tyylituntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Ohjelmisto sisältää A-tasoista ohjelmistoa opettajan harkinnan mukaan. Soittimen eri tyyppien hallintaa laajennetaan periodisoittimen äärialueille.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) sooloteos
b) saksalainen tai italialainen sonaatti
c) ranskalainen sonaatti tai sarja
d) kamarimusiikkiteos
e) konsertto
Ohjelma koostuu eri tyyleistä. Vähintään yhden teoksen on edustettava myöhempää tai aikaisempaa tyylikautta kuin barokkia.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkioboensoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä soittimen tekniikkaan, äänenmuodostukseen, artikulaatioon, tyylikysymyksiin ja suuttimen valmistukseen sekä saada valmiudet barokkioboensoitto B:n opintoihin.
Ohjelmiston (luettelo nro 3) tulee käsittää:
a) riittävä määrä harjoituksia ja etydejä
b) 6 sonaattia tai sarjaa
c) kamarimusiikkia ja obligatoaarioita
d) asteikkoja, terssi- ja sointukulkuja
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) sonaatti tai sarja
b) 2 sooloa tai etydiä
c) kamarimusiikkiteos tai 2 obligatoaariaa
d) asteikkoja ja kolmisointuja
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkioboensoitto, taso B

Tavoitteena on oppia hallitsemaan barokkioboen ilmaisukeinot, tutustua perusteellisesti mahdollisimman moniin tyyleihin, saavuttaa niiden edellyttämä monipuolinen tekniikka, hallita käytännössä barokin koristelua sekä saada valmiudet barokkioboensoitto A:n opintoihin. Tutustutaan myös oboe d'amoren ja oboe da caccian ohjelmistoon ja soittoon.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavassa määrin:
a) riittävä määrä sooloja ja etydejä
b) 8 sonaattia tai sarjaa
c) riittävä määrä obligatoaarioita
d) kaksi konserttoa
e) riittävä määrä kamarimusiikkia
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelma-suoritusta (kappaleet ilmoitetaan 2 tuntia ennen suoritusta):
a) otteita ohjelmistosta
b) tyylikoe (kaksi erityylistä kappaletta)
c) prima vista
d) kaksi soolokappaletta (lautakunta valitsee kolmesta)
III Ohjelmasuoritus:
a) laajempi soolosävellys
b) 2 erityylistä teosta (sonaatit, sarjat)
c) 1 obligatoaaria
d) kamarimusiikkiteos tai konsertto
Yksi teoksista on soitettava oboe d'amorella tai oboe da caccialla.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i
III Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkioboensoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, syventää ja laajentaa tyylituntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin. Ohjelmistoa (vähintään 20 teosta) ja soittimen eri tyyppien hallintaa laajennetaan periodisoittimen äärialueille.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys
b) sonaatti/sarja
c) sonaatti
d) konsertto
e) kamarimusiikkiteos
Ohjelma koostuu eri tyyleistä. Vähintään yhden teoksen on edustettava myöhempää tyylikautta kuin barokkia.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkitrumpetinsoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä luonnontrumpetin äänenmuodostukseen, tekniikkaan, artikulaatioon ja tyylikysymyksiin sekä saada valmiudet barokkitrumpetinsoitto B:n opintoihin.
Ohjelmiston (luettelo nro 3) tulee käsittää:
a) riittävä määrä harjoituksia ja etydejä
b) 6 sonaattia tai vastaavaa
c) kamarimusiikkia, orkesterikirjallisuutta
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys tai etydi
b) sonaatti tai vastaava
c) 2 kamarimusiikkiteosta
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkitrumpetinsoitto, taso B

Tavoitteena on oppia hallitsemaan luonnontrumpetin ilmaisukeinot, tutustua perusteellisesti mahdollisimman moniin tyyleihin, saavuttaa niiden edellyttämä monipuolinen tekniikka, hallita käytännössä barokin koristelua sekä saada valmiudet barokkitrumpetinsoitto A:n opintoihin.
Ohjelmiston harjoittaminen ohjelmistoluettelosta nro 2 vähintään seuraavassa määrin:
a) riittävä määrä sooloja ja etydejä
b) 8 sonaattia, sarjaa tai vastaavaa
c) kamarimusiikkia, obligatoaarioita ja orkesterikirjallisuutta
d) kaksi konserttoa
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Käytännöllisen valmiuden kuulustelu ennen ohjelma-suoritusta (kappaleet ilmoitetaan 2 tuntia ennen suoritusta):
a) otteita ohjelmistosta
b) otteita orkesteri-kirjallisuudesta
c) tyylikoe (kaksi erityylistä kappaletta)
d) prima vista
III Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys
b) sonaatti (sarja tai vastaava)
c) konsertto
d) kamarimusiikkiteos
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i
III Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkitrumpetinsoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan vaativan soolo-, kamari- ja orkesteri- ohjelmiston (erityisesti Bachin kantaatit) edellyttämä soitto-tekniikka, syventää ja laajentaa tyylituntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys
b) obligatoteos, esimerkiksi kantaattiaaria
c) sonaatti
d) konsertto
e) kamarimusiikkiteos
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkiviulunsoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä barokkiviulun tekniikkaan ja äänen-muodostukseen, jousen käyttöön ja tyylikysymyksiin sekä saada valmiudet barokkiviulunsoitto B:n opintoihin.
Ohjelmiston tulee koostua kultakin ohjelman osa-alueelta vähintään kolminkertaisena ja se sisältää
a) etydejä ja soolosävellyksiä
b) sonaatteja ja sarjoja
c) kamarimusiikkia ja konserttoja
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuorituksen tulee sisältää:
a) etydin tai soolosävellyksen
b) sonaatin tai sarjan
c) vapaavalintaisen teoksen
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkiviulunsoitto, taso B

Tavoitteena on oppia hallitsemaan barokkiviulun ilmaisukeinot, tutustua perusteellisesti mahdollisimman moniin tyyleihin, saavuttaa niiden edellyttämä monipuolinen tekniikka, hallita käytännössä barokin koristelua sekä saada valmiudet barokkiviulunsoitto A:n opintoihin.
Ohjelmiston tulee koostua kultakin ohjelman osa-alueelta vähintään kolminkertaisena ja se sisältää
a) etydejä ja soolosävellyksiä
b) sonaatteja ja sarjoja
c) kamarimusiikkia (myös klassisen ajan musiikkia)
d) konserttoja
Suoritukset
I Ohjelman harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus
a) soolosävellys tai muutamia kokonaisuudeksi sommiteltuja sooloja
b) sonaatti tai sarja
c) kamarimusiikkiteos
d) konsertto
Ohjelmasuorituksen tulee esitellä monipuolisesti opiskelijan perehtyminen eri tyyleihin ja aikakausiin
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkiviulunsoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, syventää ja laajentaa musiikin tuntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Ohjelmistoa laajennetaan periodisoittimen äärialueille 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun ja sen tulee koostua alueilta a) ja b) vähintään kolminkertaisena ja alueelta c) vähintään viisinkertaisena.
a) etydejä ja soolosävellyksiä
b) konserttoja
c) eri tyylisiä sonaatteja ja sarjoja
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) J.S. Bachin soolosävellys
b) kolme erityylistä teosta
c) konsertto
Ohjelmasuorituksen tulee esitellä monipuolisesti opiskelijan perehtyminen eri tyyleihin ja aikakausiin. Konsertto voidaan soittaa eri tutkintotilaisuudessa.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkialttoviulunsoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä barokkialttoviulun tekniikkaan ja äänenmuodostukseen, erityisesti jousen käyttöön ja tyylikysymyksiin sekä saada valmiudet barokkialttoviulunsoitto B:n opintoihin.
Ohjelmiston tulee käsittää (vähintään 3 x ohjelman määrä ohjelmistoluettelosta nro 3):
a) erityylisiä sonaatteja ja sarjoja
b) kamarimusiikkia ja konserttoja
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys
b) sonaatti tai sarja
c) kamarimusiikkiteos tai konsertto (osia)
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkialttoviulunsoitto, taso B

Tavoitteena on oppia hallitsemaan barokkialttoviulun ilmaisukeinot, tutustua perusteellisesti mahdollisimman moniin tyyleihin, saavuttaa niiden edellyttämä monipuolinen tekniikka, hallita käytännössä barokin koristelua sekä saada valmiudet barokkialttoviulunsoitto A:n opintoihin.
Ohjelmiston tulee koostua kultakin ohjelman osa-alueelta vähintään kolminkertaisena ja se sisältää:
a) etydejä ja soolosävellyksiä
b) sonaatteja eri tyylikausilta
c) kamarimusiikkia, myös fortepianon tai muiden klassisen ajan soittimien kanssa
d) konserttoja
Suoritukset
I Ohjelman harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys tai muutamia kokonaisuudeksi sommiteltuja sooloja
b) kaksi erityylistä teosta, jos soolosävellys on J.S. Bachin sarja riittää yksi laaja-muotoinen konsertto tai sonaatti
c) kamarimusiikkiteos
d) vapaavalintainen teos
Ohjelmaan voidaan liittää periodisoittimille sävellettyä tai soveltuvaa uutta musiikkia.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkialttoviulunsoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, syventää ja laajentaa musiikin tuntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Ohjelmistoa laajennetaan periodisoittimen äärialueille 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun ja sen tulee koostua kultakin ohjelman osa-alueelta vähintään kolminkertaisena sisältäen:
a) etydejä ja soolosävellyksiä
b) sonaatteja eri tyylikausilta
c) kamarimusiikkia, myös fortepianon tai muiden klassisen ajan soittimien kanssa.
d) konserttoja eri tyylikausilta
Suoritukset
I Ohjelman harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys tai muutamia kokonaisuudeksi sommiteltuja sooloja; J.S. Bachin sarja, jos tällaista ei ole soitettu B-opintojaksossa
b) sonaatti tai kaksi erityylistä sonaattia
c) konsertto
d) kamarimusiikkiteos
e) vapaavalintainen teos
Ohjelma koostuu eri tyyleistä ja siihen voidaan liittää periodi-soittimille sävellettyä tai soveltuvaa uutta musiikkia. Klassisessa viritystasossa soitettavat tehtävät voidaan soittaa eri tutkintotilaisuudessa kahden kuukauden sisällä.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkisellonsoitto, taso C

Tavoitteena on perehtyä soittimen ilmaisukeinoihin, tekniikkaan, äänenmuodostukseen, jousenkäyttöön, tyylikysymyksiin ja saada valmiudet barokkisellonsoitto B:n opintoihin.
Ohjelmiston tulee koostua kultakin ohjelman osa-alueelta vähintään kolminkertaisena ja se sisältää:
a) harjoituksia ja etydeitä
b) sonaatteja
c) continuotehtäviä ja muuta kamarimusiikkia
Suoritukset
I Ohjelman harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) etydi tai soolosävellys
b) sonaatti
c) vapaavalintainen teos
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkisellonsoitto, taso B

Tavoitteena on oppia hallitsemaan barokkisellon ilmaisukeinot, tutustua perusteellisesti mahdollisimman moniin tyyleihin, saavuttaa niiden edellyttämä monipuolinen tekniikka, hallita käytännössä barokin koristelua sekä saada valmiudet barokkisellonsoitto A:n opintoihin. Ohjelmiston tulee koostua kultakin ohjelman osa-alueelta vähintään kolminkertaisena
ja se sisältää:
a) etydeitä ja soolosävellyksiä
b) sonaatteja eri tyylikausilta
c) vaativia continuo- ja obligatotehtäviä sekä kamarimusiikkia myös fortepianon tai muiden klassisen ajan soittimien kanssa.
d) konserttoja
Suoritukset
I Ohjelman harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys tai muutamia kokonaisuudeksi sommiteltuja sooloja
b) kaksi erityylistä teosta, jos soolosävellys on J.S. Bachin sarja riittää yksi laajamuotoinen konsertto tai sonaatti
c) kamarimusiikkiteos
d) vapaavalintainen teos
Ohjelmaan voidaan liittää periodisoittimille sävellettyä tai soveltuvaa uutta musiikkia.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

Barokkisellonsoitto, taso A

Tavoitteena on oppia hallitsemaan vaativan konserttiohjelmiston edellyttämä soittotekniikka, syventää ja laajentaa musiikin tuntemusta sekä saada valmiudet soittotaidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Ohjelmistoa laajennetaan periodisoittimen äärialueille 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun, ja sen tulee koostua kultakin ohjelman osa-alueelta vähintään kolminkertaisena sisältäen:
a) etydeitä ja soolosävellyksiä
b) sonaatteja eri tyylikausilta
c) vaativia continuo- ja obligatotehtäviä sekä kamarimusiikkia myös fortepianon tai muiden klassisen ajan soittimien kanssa
d) konserttoja eri tyylikausilta
Suoritukset
I Ohjelman harjoittaminen ja esiintyminen joka lukuvuosi
II Ohjelmasuoritus:
a) soolosävellys tai muutamia kokonaisuudeksi sommiteltuja sooloja; J.S. Bachin sarja, jos tällaista ei ole soitettu B opintojaksossa
b) sonaatti tai kaksi erityylistä sonaattia
c) konsertto
d) kamarimusiikkiteos
e) vapaavalintainen teos
Ohjelma koostuu eri tyyleistä ja siihen voidaan liittää periodi-soittimille sävellettyä tai soveltuvaa uutta musiikkia. Klassisessa viritystasossa soitettavat tehtävät voidaan soittaa eri tutkinto-tilaisuudessa kahden kuukauden sisällä.
Arviointi
II Lautakunta-arviointi a / i

 

LAULU

Laulu, taso C

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) oppii terveen ja luontevan äänenkäytön perusteet;
b) tutustuu klassisen laulun perusohjelmistoon;
c) tutustuu eri laulutyyleihin; ja saa valmiudet taso B:n opintoihin.
Vähintään 80 laulun harjoittaminen seuraavasti (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) osasto 1 (Vaccai)
b) 8 kpl osastosta 2
c) 25 kpl osastosta 3
d) 7 kpl osastosta 4 ja 6
e) 10 kpl osastosta 5
f) 30 kpl osastosta 7, joista vähintään 5 kpl ryhmästä 7.3
Osastossa 2 olevia barokin aarioita voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös osastossa 5.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus (yhteensä 7 laulua):
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 2
c) 2 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4 tai 6
e) 1 kpl osastosta 5
f) 2 kpl osastosta 7, joista toinen voi olla myös ulkomaisen opiskelijan oman maan musiikkia.
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Muut pääaineet, Laulu, taso C tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Korkeakoulussa suoritettu C-tutkinto tai Sibelius-Akatemian C-tutkintoa vastaava tutkinto korvaa. Ainejohtaja päättää C-korvaavuudesta.

 

Laulu, taso B

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen
b) oppii tuntemaan klassisen laulumusiikin tärkeimmät tyylit
c) saa valmiudet musiikin kandidaatin opinnäytteen suorittamiseen laulun koulutusohjelmassa.
75 laulun harjoittaminen seuraavasti (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) osasto 1 (Marchesi)
b) 5 kpl osastosta 2
c) 25 kpl osastosta 3
d) 10 kpl osastosta 4 ja 6
e) 10 kpl osastosta 5
f) 25 kpl osastosta 7, joista 8 kpl ryhmästä 7.3
Osastossa 2 olevia barokin aarioita voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös osastossa 5.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus (yhteensä 8 laulua):
a) näyte osastosta 1 (Marchesi)
b) 1 kpl osastosta 2
c) 2 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4 tai 6
e) 2 kpl osastosta 5, joista ainakin toisen oltava ooppera-aaria
f) 2 kotimaista laulua osastosta 7, joista vähintään yksi suomen kielellä
Yhteiskesto korkeintaan 30 min.
Ohjelma on esitettävä alkukielellä.
Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Laulu, taso C tai vastaava Sibelius- Akatemian opintojakso
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Laulumusiikin pääaine, Laulu, taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen B-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian B-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 6
d) 1 kpl osastosta 5
e) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma on esitettävä alkukielellä.
Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).
Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista.
Muut pääaineet, Laulu, taso B.
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen B-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian B-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 6
d) 1 kpl osastosta 5
e) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).

 

Laulu, taso A

Oppimistavoitteet:
Opiskelija
a) kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen
b) oppii hallitsemaan laajasti klassisen laulumusiikin tyylit
c) saa valmiudet solistisen taidon itsenäiseen kehittämiseen ja jatko-opintoihin.
Opintojakso on
a) oopperapainotteinen
b) liedpainotteinen tai
c) oratoriopainotteinen
Ohjelmiston harjoittaminen seuraavasti (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) 30 laulua osastoista 2–7,
10 oman äänialueen oopperaroolia, joista vähintään 4 pääroolia
b) 30 laulua osastoista 2–7
50 laulua osastoista 3, 4, 6, 7
c) 30 laulua osastoista 2–7
10 keskeisen kirkkomusiikkiteoksen oman äänialansa soolo-osuudet
Suoritukset
Musiikin kokonaiskesto vähintään 45 min.
- osasto liedejä n. 15 min.
(laulusarja tai vastaava taiteellinen kokonaisuus)
- vähintään 1 vaativa ooppera-, oratorio- tai kantaattiaaria tai soolokantaatti
- ohjelmakokonaisuus täydennetään vapaavalintaisesti
Ohjelman tulee sisällöltään ja rakenteeltaan täyttää konsertti-ohjelmalta edellytettävät vaatimukset. Ohjelma esitetään alkukielellä.
Ohjelmiston tarkistuttamisen yhteydessä jätetään vieraskielisten laulutekstien suomennokset ja kestot laulukohtaisesti. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).
Suositeltu suoritusvuosi M2-3
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Pääaine lied- ja oratoriomusiikki opiskelijat: kaikki musiikin maisterin tutkintoon vaadittavat pakolliset ja valinnaiset opintojaksot. Opiskelijalla on mahdollisuus anoa kirjallisesti aineryhmän johtajalta oikeutta Laulu taso A:n suorittamiseen, mikäli edeltävät opinnot ovat osittain suorittamatta.
Jos opiskelija on hyväksytty opiskelemaan suoraan Musiikin maisterin pääaineeseen (150 op), on hänellä sisäänpääsykokeissa todettu olevan jo pääaineen B-kurssi taso, joka sisältyy edeltävään musiikin kandidaatin tutkintoon ja erillistä tasokoetta ei suoriteta.
Muut kuin pääaine laulu opiskelijat: Laulu, taso B tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso. Kts. Laulu, taso B
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista.

 

Laulu, taso D

(pääaine musiikkikasvatus)
Tavoitteena on terveen ja luontevan äänenkäytön oppiminen ja perehtyminen klassisen laulun perusohjelmistoon. Vähintään 52 laulun harjoittaminen (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) 8 kpl osastosta 1 (Vaccai) opettajan harkinnan mukaan
b) 5 kpl osastosta 2
c) 27 kpl osastosta 3 ja 6 sekä musiikkikasvatuksen erityisohjelmistoa sisältäen mm. laulelmia, balladeja, folklauluja ja negrospirituaaleja
d) 20 kpl osastosta 7
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1 (harjoitetuista)
b) 1 kpl osastosta 2
c) 3 kpl osastosta 3 ja 6
d) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma esitetään ulkoa ja alkukielellä..
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset:
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen D- tai C-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian D- tai C-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
näyte osastosta 1 (harjoitetuista)
2 kpl osastosta 3 tai 6
1 kpl osastosta 7
Ohjelma esitetään ulkoa ja alkukielellä.

 

Laulu, taso sivuinstrumentti

(muut pääaineet)
Tavoitteena on terveen ja luontevan äänenkäytön oppiminen ja perehtyminen klassisen laulun perusohjelmistoon. Vähintään 40 laulun harjoittaminen (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) 8 kpl osastosta 1 (Vaccai) opettajan harkinnan mukaan
b) 5 kpl osastosta 2
c) 15 kpl osastosta 3, vähintään 1 kultakin säveltäjältä ryhmästä 3a, loput opettajan harkinnan mukaan ryhmästä 3b
d) 20 kpl osastosta 7
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1 (harjoitetuista)
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma esitetään ulkoa ja alkukielellä.
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen D- tai C-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian D- tai C-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1 (harjoitetuista)
1 kpl osastosta 3
1 kpl osastosta 7
Ohjelma esitetään ulkoa ja alkukielellä.

 

Laulu, taso D

(pääaine kirkkomusiikki)
Osaamistavoitteet
Opiskelija oppii terveen ja luontevan äänenkäytön perusteet, ja tuntee klassisen ja kirkollisen laulun sekä toimitusten musiikin perusohjelmistoa.
Saa valmiudet taso C:n opintoihin.
Vähintään 55 laulun harjoittaminen seuraavasti (kts. laulun ohjelmistoluettelo):
a) 10 kpl osastosta 1 (Vaccai) opettajan harkinnan mukaan + resitatiivi
b) 5 kpl osastosta 2
c) 10 kpl osastosta 3
d) 25 kpl osastoista 2-7 kirkollista laulumusiikkia
e) 15 kpl osastosta 7, joista vähintään 3 ryhmästä 7.3
Suoritukset
Ohjelmasuoritus (yhteensä 6 laulua)
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 2
c) 1 kpl osastosta 3
d) 3 kpl osastosta osastoista 2-7 kirkollista laulumusiikkia
e) 1 kpl osastosta 7 joka voi olla ulkomaisen opiskelijan oman maan musiikkia
Ohjelma on esitettävä alkukielellä ja ohjelmaan on sisällytettävä suomalaisen säveltäjän laulu.
Ohjelma esitetään ulkoa
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen D- tai C-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian D- tai C-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1 (harjoitetuista)
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 6
1 kpl osastosta 7
Ohjelma esitetään ulkoa ja alkukielellä.

 

Laulu, taso C

(pääaine musiikkikasvatus)
Tavoitteena on oppilaan äänenkäytön edelleen kehittäminen, äänialan laajentaminen sekä monipuolinen tutustuminen klassiseen lauluohjelmistoon ja eri tyylilajeihin.

Vähintään 80 laulun harjoittaminen (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) osasto 1 (Vaccai)
b) 8 kpl osastosta 2
c) 25 kpl osastosta 3
d) 7 kpl osastosta 4 ja 6
e) 10 kpl osastosta 5
f) 30 kpl osastosta 7, joista 5 kpl ryhmästä 7.3.
Osastossa 2 olevia barokin aarioita voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös osastossa 5.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 2
c) 2 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4 tai 6
e) 1 kpl osastosta 5
f) 2 kpl osastosta 7, joista toinen voi olla myös ulkomaisen opiskelijan oman maan musiikkia.
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).
Arviointi Lautakunta-arviointi 0–5
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Laulumusiikin pääaine, Laulu, taso C tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen C-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian C-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 6
d) 1 kpl osastosta 5
e) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).

 

Laulu, taso pääinstrumentti

(muut pääaineet)
Tavoitteena on oppilaan äänenkäytön edelleen kehittäminen, äänialan laajentaminen sekä monipuolinen tutustuminen klassiseen lauluohjelmistoon ja eri tyylilajeihin. Vähintään 80 laulun harjoittaminen (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) osasto 1 (Vaccai)
b) 8 kpl osastosta 2
c) 25 kpl osastosta 3
d) 7 kpl osastosta 4 ja 6
e) 10 kpl osastosta 5
f) 30 kpl osastosta 7, joista vähintään 5 kpl ryhmästä 7.2. ja 5 kpl ryhmästä 7.3.
Osastossa 2 olevia barokin aarioita voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös osastossa 5.
Suoritukset
I Ohjelmiston harjoittaminen
II Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 2
c) 2 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4 tai 6
e) 1 kpl osastosta 5
f) 2 kpl osastosta 7, joista toinen voi olla myös ulkomaisen opiskelijan oman maan musiikkia.
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Laulumusiikin pääaine, Laulu taso C tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen C-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian C-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 6
d) 1 kpl osastosta 5
e) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).

 

Laulu, taso D + C

(Pääaine kirkkomusiikki)
Osaamistavoitteet
Opiskelija kehittää edelleen laulullisia taitojaan; ääniala laajentuu, klassinen lauluohjelmisto kasvaa ja eri tyylilajien tuntemus lisääntyy. Saa valmiudet taso B:n opintoihin. Vähintään 80 laulun harjoittaminen seuraavasti (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) osasto 1 (Vaccai) kokonaan
b) 8 kpl osastosta 2
c) 25 kpl osastosta 3
d) 7 kpl osastosta 4 ja 6
e) 10 kpl osastosta 5
f) 30 kpl osastosta 7, joista vähintään 5 ryhmistä 7,3
Osastossa 2 olevia barokin aarioita voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös osastossa 5.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus (yhteensä 7 laulua)
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 2
c) 2 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4 tai 6
e) 1 kpl osastosta 5
f) 2 kpl osastosta 7, joista toinen voi olla myös ulkomaalaisen opiskelijan oman maan musiikkia.
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksellisia
(kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Pääaine laulu, Laulu, taso C tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen C-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian C-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 6
d) 1 kpl osastosta 5
e) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma on esitettävä alkukielellä.
Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).

 

Laulu, taso C

(pääaine kirkkomusiikki)
Osaamistavoitteet
Opiskelija kehittää edelleen laulullisia taitojaan; ääniala laajentuu, klassinen lauluohjelmisto kasvaa ja eri tyylilajien tuntemus lisääntyy. Saa valmiudet taso B:n opintoihin. Vähintään 25 laulun harjoittaminen seuraavasti (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) osasto 1 (Vaccai) kokonaan
b) 3 kpl osastosta 2
c) 5 kpl osastosta 3
d) 2 kpl osastosta 4 ja 6
e) 10 kpl osastosta 5
f) 5 kpl osastosta 7, joista vähintään 2 ryhmistä 7,3
Osastossa 2 olevia barokin aarioita voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös osastossa 5.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus (yhteensä 7 laulua)
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 2
c) 2 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4 tai 6
e) 1 kpl osastosta 5
f) 2 kpl osastosta 7, joista toinen voi olla myös ulkomaalaisen opiskelijan oman maan musiikkia.
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksellisia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Laulu, taso D
Opettajakollegan suullisesti arvioimana esiintyminen joka lukuvuosi
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Laulumusiikin pääaine, Laulu, taso C tai vastaava Sibelius-Akatemian opintojakso.
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen C-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian C-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 6
d) 1 kpl osastosta 5
e) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma on esitettävä alkukielellä.
Ohjelma esitetään ulkoa lukuunottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).

 

Laulu, taso B

(muut kuin pääaine laulu)
Osaamistavoitteet:
Opiskelija
a) kykenee kehittämään äänenkäyttöään edelleen
b) oppii tuntemaan klassisen laulumusiikin tärkeimmät tyylit
c) saa valmiudet musiikin kandidaatin opinnäytteen suorittamiseen laulun koulutus-ohjelmassa.
75 laulun harjoittaminen seuraavasti (ks. laulun ohjelmistoluettelo):
a) osasto 1 (Marchesi)
b) 5 kpl osastosta 2
c) 25 kpl osastosta 3
d) 10 kpl osastosta 4 ja 6
e) 10 kpl osastosta 5
f) 25 kpl osastosta 7, joista 8 kpl ryhmästä 7.3
Osastossa kaksi olevia barokin aarioita voidaan opettajan harkinnan mukaan käyttää myös osastossa 5.
Suoritukset
Ohjelmasuoritus (yhteensä 8 laulua):
a) näyte osastosta 1 (Marchesi)
b) 1 kpl osastosta 2
c) 2 kpl osastosta 3
d) 1 kpl osastosta 4 tai 6
e) 2 kpl osastosta 5, joista ainakin toisen on oltava ooppera-aaria
f) 2 kotimaista laulua, joista vähintään yksi suomen kielellä
Yhteiskesto korkeintaan 30 min.
Ohjelma esitetään ulkoa lukuunottamatta joitakin poikkeuksia (kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat). Ohjelma on esitettävä alkukielellä
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset
Opettajakollegan suullisesti arvioima esiintyminen joka lukuvuosi
Laulu, taso C tai vastaava Sibelius- Akatemian opintojakso
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ainejohtaja päättää korvaavista opintojaksoista.
Muut pääaineet, Laulu, taso B.
Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulutasoisen B-kurssitutkinnon tai Sibelius-Akatemian B-tutkintoa vastaavan tutkinnon, tulee hänen täydentää sitä seuraavasti:
Ohjelmasuoritus:
a) näyte osastosta 1
b) 1 kpl osastosta 3
c) 1 kpl osastosta 4 tai 6
d) 1 kpl osastosta 5
e) 1 kpl osastosta 7
Ohjelma on esitettävä alkukielellä. Ohjelma esitetään ulkoa lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia
(kamarimusiikkiteokset, vaativat modernit teokset, oratorioaariat).

 

JOHTAMISAINEIDEN TASOKUVAUKSET

Kuoronjohto taso D/taso C

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) perehtyy johtamistekniikan perusteisiin
b) saa käsityksen äänenmuodostuksen perusteista ohjelmiston edellyttämällä tasolla
c) hallitsee D- ja C-tason ohjelmistojen vaatimustason
d) saa käsityksen eri kuoromuotojen työskentelytavoista
e) saa käsityksen länsimaisesta kuorokirjallisuudesta
f) opiskelija saa käsityksen yleisten laulukielten perusteista ohjelmiston edellyttämällä tasolla
g) saa valmiudet B-tason opintoihin
Suoritukset
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
a) kahden ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen, toisen valitsee opiskelija, toisen lautakunta
b) uuden kuorolaulun harjoittaminen, tutustumisaikaa 7 vrk
c) kuoropartituurin soitto á prima vista, myös transponoiden (taso C)
d) osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron /suuren kuoron produktioihin laulajana
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5

 

Kuoronjohto taso B

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) saa valmiudet taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn
b) syventää käsityksiään eri kuoromuotojen työskentelytavoista
c) laajentaa tietämystään länsimaisesta kuorokirjallisuudesta
d) saa välineitä soittimien ja laulun yhdistämisen ongelmiin
e) ymmärtää johtajan persoonaan kohdistuvat odotukset
f) laajentaa tietämystään yleisten laulukielten erityispiirteistä
g) saa valmiudet A-tason opintoihin
Suoritukset
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
a) konserttiohjelman suunnittelu, harjoittaminen ja johtaminen Sibelius-Akatemian ulkopuolella toimivan kuoron johtajana
Ohjelman tulee sisältää teoksia seuraavilta tyylikausilta:
- renessanssi  tai barokki
- romantiikka tai impressionismi
- vuoden 1945 jälkeen sävelletty musiikki
b) partituurinsoitto 1y2
c) osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron / suuren kuoron produktioihin laulajana
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5

 

Kuoronjohto taso A

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) saa valmiudet itsenäiseen, taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn
b) hallitsee vaativien kuoroteosten edellyttämän johtamistekniikan
c) oppii tuntemaan riittävästi eri kuoromuotojen ohjelmistollisia ja äänenmuodostuksellisia erityispiirteitä
d) laajentaa tyylintuntemustaan oman aikamme ja ns. vanhan musiikin alueella
e) seuraa kuoromusiikin ajankohtaisia virtauksia
f) Syventää ymmärrystään yleisten laulukielten yksityiskohdista sekä fonetiikasta
g) saa valmiudet jatko-opintoihin
Suoritukset
Suoritukseen osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen.
a) kuorokonsertin suunnittelu, harjoittaminen ja johtaminen Sibelius-Akatemian vokaaliyhtyeellä ja opiskelijan omalla/omilla, yliopiston ulkopuolella toimivalla/toimivilla kuoroilla
b) ohjelman tulee sisältää teoksia seuraavilta tyylikausilta (yhden teoksista tulee olla soitinsäestyksellinen kuoroteos):
- renessanssi tai varhaisbarokki
- barokki
- romantiikka tai impressionismi
- oman aikamme taidemusiikki
c) osallistuminen Sibelius-Akatemian kamarikuoron produktioihin laulajana
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5

 

Orkesterinjohto taso D

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) perehtyy johtamistekniikan perusteisiin
- johtamisharjoituksia; peruskuviot
b) perehtyy partituurin hallintaan
-partituurinsoittoa, klaavit, viritykset, analyysia
- säveltapailua, kuunteluharjoituksia,
- soitinoppia, käytännön soitinnusta
c) kehittää ohjelmiston- ja orkesterintuntemustaan
- tutustumista pääasiassa klassiseen orkesterikirjallisuuteen
- soittamista orkesterinjohdon harjoitusorkesterissa
- ammattiorkestereiden ja yliopiston sinfoniaorkesterin harjoitusten seuraamista
Suoritukset
Harjoittamis- ja johtamisnäyte
Arviointi
Lautakunta-arviointi a-i

 

Orkesterinjohto taso C

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) hallitsee laajemmin orkesterinjohdossa tarvittavia tietoja ja taitoja
b) tavoitteet kuten orkesterinjohto D:ssä; lisäksi
- johtamisharjoituksia mm. yksinkertaiset säestystehtävät
- jousitus ja fraseeraus
- tyylilajien tuntemus
- tutustumista pääasiassa klassiseen ja varhaisromanttiseen orkesterikirjallisuuteen
- orkesteripsykologia
Suoritukset
Ohjelmasuoritus
1. Klassisen sinfonian harjoittaminen ja johtaminen (valmistettu tehtävä)
2. Säestystehtävä pienellä orkesterilla (valmistettu tehtävä)
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5

 

Orkesterinjohto taso B

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) syventää orkesterinjohdossa tarvittavia tietoja ja taitoja
b) opintojakson sisältö kuten orkesterinjohto C:ssä; lisäksi
- johtamisharjoituksia
- yliopiston sinfoniaorkesterin stemmaharjoitusten johamista
- ohjelmiston suunnittelua
- tutustumista pääasiassa myöhäisromanttiseen ja impressionistiseen orkesterikirjallisuuteen
Suoritukset
Ohjelmasuoritus
- romanttisen teoksen harjoittaminen ja johtaminen
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
Orkesterinjohto C

 

Orkesterinjohto taso A

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) hallitsee orkesterikirjallisuuden vaativimpien teosten edellyttämän johtamistekniikan
b) saa valmiudet jatko-opintoihin
c) opintojakson sisältö kuten orkesterinjohto B:ssä; lisäksi
- musiikkiteatteriin tutustuminen (ooppera, baletti, musiikkinäytelmät)
- kapellimestarin hallinnolliset tehtävät
Suoritukset
Ohjelmasuoritus
A Kapellimestarinluokan harjoitusorkesterin (tms) kanssa toteutettu konserttityyppinen produktio
- vaativa orkesterikappale
- säestystehtävä
B Näyte musiikkiteatteriproduktion harjoittamisesta ja johtamisesta
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
Kaikki tutkintoon vaadittavat pakolliset ja valinnaiset opintojaksot

 

Puhallinorkesterinjohto taso D

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) perehtyy johtamistekniikan perusteisiin
- johtamisharjoituksia; peruskuviot
b) perehtyy partituurin hallintaan
-partituurinsoittoa, klaavit, viritykset, analyysia
- säveltapailua, kuunteluharjoituksia,
- soitinoppia, käytännön soitinnusta
b) kehittää ohjelmiston- ja puhallinorkesterintuntemustaan
- tutustumista puhallinorkesterikirjallisuuteen
- soittamista puhallinorkesterinjohdon harjoitusorkesterissa ja puhallinyhtyeissä
- ammattiorkestereiden ja yliopiston sinfoniaorkesterin sekä puhallinyhtyeiden harjoitusten
seuraamista
Suoritukset
Harjoittamis- ja johtamisnäyte
Arviointi
Lautakunta-arviointi a-i

 

Puhallinorkesterinjohto taso C

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) hallitsee laajemmin puhallinorkesterinjohdossa tarvittavia tietoja ja taitoja
b) tavoitteet kuten puhallinorkesterinjohto D:ssä; lisäksi
- johtamisharjoituksia mm. yksinkertaiset säestystehtävät
- fraseeraus ja intonaatio
- tyylilajien tuntemus
Suoritukset
Ohjelmasuoritus
1. Helpohkon ohjelman harjoittaminen ja johtaminen (valmistettu tehtävä) ks. luettelo
 2. Säestystehtävä (valmistettu tehtävä)
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5

 

Puhallinorkesterinjohto taso B

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) syventää orkesterinjohdossa tarvittavia tietoja ja taitoja
b) opintojakson sisältö kuten puhallinorkesterinjohto C:ssä; lisäksi
- johtamisharjoituksia
- yliopiston puhallinorkesterin stemmaharjoitusten johamista
- ohjelmiston suunnittelua
- tutustumista pääasiassa myöhäisromanttiseen ja impressionistiseen orkesteri- ja puhallinorkesterikirjallisuuteen
Suoritukset
Ohjelmasuoritus
- romanttisen teoksen harjoittaminen ja johtaminen
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
Puhallinorkesterinjohto C

 

Puhallinorkesterinjohto taso A

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) hallitsee puhallinorkesterikirjallisuuden vaativimpien teosten edellyttämän johtamistekniikan
b) tuntee puhallinmusiikin eri tyylien erityispiirteet ja tulkintatavat
c) oppii tuntemaan laajasti puhallinorkesteriohjelmistoa
d) saa valmiudet itsenäiseen, taiteellisesti korkeatasoiseen työskentelyyn puhallinorkesterin
kapellimestarina
e) saa valmiudet jatko-opintoihin
f) opintojakson sisältö kuten puhallinorkesterinjohto B:ssä; lisäksi
- big-band -toiminnan seuraamista
- kapellimestarin hallinnolliset tehtävät
Suoritukset
Ohjelmasuoritus:
Konsertin harjoittaminen ja johtaminen; ohjelman tulee sisältää
- laajamuotoinen puhallinorkesteriteos, ks luettelo
- moderni puhallinorkesteriteos
- konsertto tai muu vaativa säestystehtävä
Arviointi
Lautakunta-arviointi 0-5
Edeltävät suoritukset
Kaikki tutkintoon vaadittavat pakolliset ja valinnaiset opintojaksot.