Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Orkesterisoittimet

PÄÄAINE JA OPINNÄYTTEET

3ok- Orkesterisoitin (musiikin kandidaatti) (26 + 26 + 22 op, yht. 74 op, 1976 t)
3om- Orkesterisoitin (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12 op, yht. 68 op, 1816 t)
3eok- Orkesterisoitin (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) (3–24 op, 81–641 t)
3eom- Orkesterisoitin (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 94–748 t)
o3ok Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
o3om Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)
o3om1 Opinnäyte, klassinen instrumentti, kamarimusiikkipainotteinen (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

ORKESTERIKOULUTUS

3oa14k Orkesterisoitto, kandidaatin tutkinto (yht. vähintään 18 op.,481 t, 1,5–6 op/lukuvuosi, läsnäolovuosien ajan, dekaanin määräämällä tavalla)
3oa14m Orkesterisoitto, maisterin tutkinto (yht. vähintään 8 op, 214 t, (1,5– 8 op, läsnäolovuosien ajan, dekaanin määräämällä tavalla)
3op3 Puupuhaltimien orkesterikirjallisuus (3 op, 80 t)
3op1c+b+a Vaskisoittimien orkesterikirjallisuus (6 op, 160 t) (C- ja B-periodit à 1,5 op, A-periodi 1,5+1,5 op)
3ov93 Jousien äänenjohtaja - /stemmakoulutus (1–5 op, 27–134 t)
3v32 Koesoittovalmennus (2 op, 54 t)
3ov92 Konserttimestarikoulutus (1–5 op, 27–134 t)
3v40 Orkesterisektion kokoaminen (1,5-3 op, 40-80 t)
3oa4 Prima vista ja orkesterikirjallisus (2 op, 54 t)
3ov7 Puhallinorkesteri (3 op, 80 t)
3op4 Sektiosoitto (1-3 op, 27-80t)
3v51 Tutkinto-orkesteri / -kuoro (0,5–2 op, 13–54 t)
3v39 Valinnainen orkesteri (1,5–10 op, 40–267 t)
2a1 Yhteissoitto (3op, 8)
3op10 Puupuhaltajan  sivusoitin 1 (5 op, 134 t)
3op11 Puupuhaltajan  sivusoitin 1 (7 op, 187 t)
3op12 Puupuhaltajan  sivusoitin 2 (5 op, 134 t)
3op13 Puupuhaltajan  sivusoitin 2 (7 op, 187 t)
3op19 Puupuhaltajan  sivusoitin 3 (5 op, 134 t)
3op20 Puupuhaltajan  sivusoitin 3 (7 op, 187 t)
3op16 Vaskipuhaltajan  sivusoitin 1 (5 op, 134 t)
3op17 Vaskipuhaltajan  sivusoitin 2 (5 op, 134 t)
3op21 Vaskipuhaltajan  sivusoitin 3 (5 op, 134 t)

PEDAGOGIIKKA

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3oa18- Orkesterisoitinten pedagogiikka 1 /puhallinsoittimet (10 op, 267 t)
3oa16- Orkesterisoitinten pedagogiikka 2 /puhallinsoittimet (10 op, 267 tuntia)
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3oa18- Orkesterisoitinten pedagogiikka 1 / lyömäsoittimet ja harppu (10 op, 267 t)
3oa16- Orkesterisoitinten pedagogiikka 2 /lyömäsoittimet ja harppu (10 op, 267 t)
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)
3oa18-  Orkesterisoitinten pedagogiikka 1/ jousisoittimet (10 op, 267 tuntia)
3oa16- Orkesterisoitinten pedagogiikka 2/ jousisoittimet (10 op, 267 tuntia)
3ov5 Puhallinpedagoginen orkesterinjohto (3 op, 80 t)

MUUT OPINNOT

3op7 Oboen/fagotin röörin valmistaminen 1 (3 op, 80 t)
3op8 Oboen/fagotin röörin valmistaminen  2 (2 op, 53 t)
3op9 Oboen/fagotin röörin valmistaminen 3 (1 op, 27 t)
3c11 Periodisoitin 1 / sivuinstrumentti (5 op, 134 t)
3c12 Periodisoitin 2 / sivuinstrumentti (5 op, 134 t)
3ov15 Improvisoinnin intensiivikurssi jousisoittajille (1 op, 27 t)

 

PÄÄAINE JA OPINNÄYTTEET

3ok- Orkesterisoitin (musiikin kandidaatti) (26 + 26 + 22 op, yht. 74 op, 1976 t)

3ok-1    Huilu
3ok-2    Oboe
3ok-3    Klarinetti
3ok-4    Fagotti
3ok-5    Saksofoni
3ok-6    Käyrätorvi
3ok-7    Trumpetti
3ok-8    Pasuuna
3ok-16  Baritoni
3ok-9    Tuuba
3ok-10  Lyömäsoittimet
3ok-11  Harppu
3ok-12  Viulu
3ok-13  Alttoviulu
3ok-14  Sello
3ok-15  Kontrabasso
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan taso B:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa keskeisimmät tyylit ja niiden edellyttämät tulkintatavat
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain. Viulisteilla esiintyminen tarvittaessa joka lukuvuosi yliopiston määräämälle lautakunnalle.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään  kolmen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään  47t

 

3om- Orkesterisoitin (musiikin maisteri) (28 + 28 + 12 op, yht. 68 op, 1816 t)

3om-1     Huilu
3om-2     Oboe
3om-3     Klarinetti
3om-4     Fagotti
3om-5     Saksofoni
3om-6     Käyrätorvi
3om-7     Trumpetti
3om-8     Pasuuna
3om-16   Baritoni
3om-9     Tuuba
3om-10   Lyömäsoittimet
3om-11   Harppu
3om-12   Viulu
3om-13   Alttoviulu
3om-14   Sello
3om-15   Kontrabasso
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan taso A:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa keskeisimmät tyylit ja niiden edellyttämät tulkintatavat
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Opintoihin kuuluu esiintyminen lukukausittain. Viulisteilla esiintyminen tarvittaessa joka lukuvuosi yliopiston määräämälle lautakunnalle.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään kahden ja puolen lukuvuoden ajan enintään 60 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään 53 t

 

3eok- Orkesterisoitin (musiikin kandidaatti, vaihto-opiskelija) (3–24 op, 81–641 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa kandidaatin tutkintoon kuuluvan taso B:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa keskeisimmät tyylit ja niiden edellyttämät tulkintatavat
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
Opintoihin kuuluu arvioitu esiintyminen lukukausittain.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 2 t / vk
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä enintään 0.5 –19 t

 

3eom- Orkesterisoitin (musiikin maisteri, vaihto-opiskelija) (3,5–28 op, 94–748 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- saa valmiudet taiteelliseen työskentelyyn
- saa tarvittavat valmiudet suorittaa maisterin tutkintoon kuuluvan taso A:n
- hallitsee ohjelmiston edellyttämän soittotekniikan
- hallitsee instrumenttinsa keskeisimmät tyylit ja niiden edellyttämät tulkintatavat
- sopii opettajansa kanssa opiskelunsa vuosittaisista tavoitteista
- saa tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin
Opintoihin kuuluu arvioitu esiintyminen lukukausittain.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 2 t / vk
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Säestystä  enintään 0.5 –30 t

 

o3ok Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
Taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla B mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset
Kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelualaan liittyvän esseen (4 A4-sivua) kirjoittaminen kokeessa yleisenä tenttipäivänä. Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i
Kypsyysnäytteen arvioi sekä pääinstrumentin opettaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja että äidinkielen tarkistaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

o3om Opinnäyte, klassinen instrumentti (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
- taiteellinen ohjelmasuoritus tasolla A mukaan lukien siihen liittyvät ohjelmisto- ja muut suoritukset.
- kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot.
Arviointi
Taiteellisen ohjelmasuorituksen arvostelee dekaanin määräämä lautakunta asteikolla 0–5 tai a/i.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

o3om1 Opinnäyte, klassinen instrumentti, kamarimusiikkipainotteinen (musiikin maisteri) (20 op, 534t)

Sisältö
Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäytteeseen sisältyvät suoritukset:
orkesterisoittimet: taiteellisen ohjelmasuoritus A:n vaihtoehtona on suorittaa kamarimusiikkipainotteinen taiteellinen ohjelmasuoritus seuraavin vaatimuksin:
Kaksi konserttia, joista toinen on vapaamuotoinen, omaan instrumenttiin painottuva ja toinen kamarimusiikkikonsertti. Molempien konserttien ohjelma ja opiskeltu ohjelmisto tulee hyväksyttää kamarimusiikin professorilla. Suoritusten väli enintään 6 kk.
kirjallinen kypsyysnäyte:
Opiskelija laatii opinnäytteeseensä liittyvän taiteellisen ohjelmasuorituksen (konsertin) käsiohjelmatekstin (väh. 1 A4-sivu). Käsiohjelmateksti sisältää soitettavien teosten taustatietoa. Teksti voi sisältää myös suppean katsauksen kulttuurihistoriaan. Käsiohjelman tekstiosa tulee jättää arvosteltavaksi ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Jos ohjelmasuoritus tehdään kahdessa osassa, tulee molempien osasuoritusten käsiohjelmatekstit jättää arvosteltaviksi ensimmäiseen ohjelmasuoritukseen ilmoittautumisen yhteydessä).
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Edeltävät suoritukset
Muut opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kuuluvat opinnot. Kamarimusiikkipainotteisessa opinnäytteessä lisäksi 3 x Kamarimusiikki 1 (= 3pokha1) ja 1 x Kamarimusiikki 2 (= 3pokha4)
Arviointi
Kamarimusiikkipainotteisessa ohjelmasuorituksessa kumpikin konsertti arvostellaan asteikolla 0–5  ja lopullinen arvosana määräytyy konserttien arvosanojen keskiarvon perusteella.
Kypsyysnäytteen arvioi pääinstrumentin opettaja, ohjelmasuorituksen arvioivan lautakunnan puheenjohtaja tai muu ainejohtajan määräämä opettaja a/i.
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

ORKESTERIKOULUTUS

3oa14k Orkesterisoitto, kandidaatin tutkinto (yht. vähintään 18 op.,481 t, 1,5–6 op/lukuvuosi, läsnäolovuosien ajan, dekaanin määräämällä tavalla)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee monipuolisesti orkesterin toimintaa
- tuntee orkesterimusiikin päätyylikaudet
- omaa valmiudet ammattimaiseen orkesterityöhön
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia ja esiintymisiä dekaanin määräämällä tavalla
Suoritukset
Säännöllinen läsnäolo harjoituksissa ja esiintymisissä

 

3oa14m Orkesterisoitto, maisterin tutkinto (yht. vähintään 8 op, 214 t, (1,5– 8 op, läsnäolovuosien ajan, dekaanin määräämällä tavalla)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee monipuolisesti orkesterin toimintaa
- tuntee orkesterimusiikin päätyylikaudet
- omaa valmiudet ammattimaiseen orkesterityöhön
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia ja esiintymisiä dekaanin määräämällä tavalla
Suoritukset
Säännöllinen läsnäolo harjoituksissa ja esiintymisissä

 

3op3 Puupuhaltimien orkesterikirjallisuus (3 op, 80 t)

Tavoitteena on perehtyä puu-puhaltimien kannalta keskeiseen orkesterikirjallisuuteen ja eri tyylikausiin sekä erityisesti puupuhallinten intonaatio-ongelmiin.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Taso C
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Huomattavan laaja työskentely ammattiorkesterissa voi korvata osan opintojaksosta kyseisen instrumentin opettajien päätöksellä.
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia 27 t
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin.

 

3op1c+b+a Vaskisoittimien orkesterikirjallisuus (6 op, 160 t) (C- ja B-periodit à 1,5 op, A-periodi 1,5+1,5 op)

Tavoitteet
Kurssin tarkoitus on perehdyttää opiskelija orkesterikirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja niiden erityisongelmiin vaskisoitinryhmien
kannalta. Kurssilla harjoitellaan merkittäviä ja vaikeita orkesterikirjallisuuden kohtia.
Kurssi antaa valmiuksia teosten tuntemisessa, teknisten ongelmien voittamisessa, intonoinnissa, balansoinnissa ja eri aikakausien
tyylien hallitsemisessa, tarkoituksena luoda yhtenäistä vaskipuhallinkulttuuria.
Kurssi pyrkii selkiyttämään kuvaa vaskien käytöstä ja orkesterin soinnin muuttumisesta noin kahden vuosisadan ajalta.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Pääinstrumentti taso C
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Opiskelija voi tapauskohtaisesti saada osittain tai kokonaan hyväksiluettua periodit C, B ja A.
Huomattavan laaja työskentely ammattiorkesterissa voi korvata osan opintojaksosta kyseisen instrumentin opettajien päätöksellä.
Opetus- ja työmuodot
Kurssi jakaantuu neljään periodiin, joita merkitään kirjaimilla C, B ja A. A-periodi jakaantuu kahteen osaan siten, että ensimmäisellä kerralla opiskelija soittaa vähemmän vaativat tehtävät ja toisella kerralla vaativammat tehtävät.
Kirjain viittaa samalla suurpiirteisesti siihen kurssitutkintoasteeseen, jolla opiskelijan tulisi olla periodiin osallistuessaan.
B-periodiin osallistuminen edellyttää tehtyä C-periodia ja A-periodin suorittaminen vaativien tehtävien osalta edellyttää hyväksyttyä B-periodin suoritusta.
(Kertaaminen on aina mahdollista, ellei suorastaan suositeltavaa, vaihtuvien ohjelmien ja stemmojen vuoksi). Periodeja järjestetään kerran vuodessa, heti kevätluku-kauden alussa.
Periodi käsittää n. 30 tuntia, joista puolet on luentotunteja harjoitusten yhteydessä. Kerrallaan opiskellaan 2–3 tuntia. Vaikeimpien stemmojen harjoitteleminen etukäteen on suotavaa, etenkin B- ja A-periodeissa.
Luentoja ja harjoituksia 128 tuntia
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin

 

3ov93 Jousien äänenjohtaja - /stemmakoulutus (1–5 op, 27–134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee toimimaan konserttimestarina/äänenjohtajana orkesterissa
- hallitsee yhteissoittoon vaikuttavat perusasiat
- omaa valmiudet puuttua yhteissoittoproblematiikkaan
- suoriutuu eri tyylilajien soolotehtävistä
Tavoitteena on antaa jousien äänenjohtajan ja stemmasoittajan tehtävistä, helpottaa työelämään siirtymistä sekä oppia koulutuksen kautta toteuttamaan omaa johtamistyötä ja vastuunottoa ryhmästä. Koulutuksessa keskitytään keskeiseen orkesteriohjelmistoon.
Opiskelijat valitaan opintojaksoon koesoiton kautta. Opintojakso voidaan lukea valinnaisiin opintoihin.
Sisältö:
Johdantojaksoon ja koesoittoon osallistuminen (1 op)
Osallistuminen äänenjohtajatehtäviin ammattiorkesterissa (2op/periodi)
Opintojakson suositeltu ajoitus
5,5-vuotinen koulutus: 2. opiskeluvuodesta lähtien
2,5-vuotinen koulutus: 1.opiskeluvuodesta lähtien
Arviointi a / i
Saattaa jakaantua kahdelle lukuvuodelle.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja ja perehtymistä soitto- ja jousitustehtäviin
Toimiminen Sibelius-Akatemian orkesterin äänenjohtajana
Kontaktiopetus 25 t.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

3v32 Koesoittovalmennus (2 op, 54 t)

Koesoittovalmennusta voidaan järjestää seuraavissa soittimissa:
huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, corno, trumpetti, pasuuna, baritonitorvi & tuuba, lyömäsoittimet, harppu, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee ammattiorkestereiden koesoittokäytännöt
- on omaksunut koesoitossa yleisesti käytettävää orkesterimateriaali
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Pienryhmäopetusta, omaehtoista työskentelyä, psyykkistä valmennusta sekä koesoittotilanne
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja koesoittoon

 

3ov92 Konserttimestarikoulutus (1–5 op, 27–134 t)

Sektiosoittoa voidaan järjestää seuraavissa soittimissa:
corno, trumpetti, pasuuna, kaikki vaskipuhaltimet yhdessä, kaikki puupuhaltimet yhdessä, kaikki puhaltimet yhdessä
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee toimimaan konserttimestarina/äänenjohtajana orkesterissa
- hallitsee yhteissoittoon vaikuttavat perusasiat
- omaa valmiudet puuttua yhteissoittoproblematiikkaan
- suoriutuu eri tyylilajien soolotehtävistä
Tavoitteena on antaa tietoa konserttimestarin tehtävistä, helpottaa työelämään siirtymistä sekä oppia koulutuksen kautta toteuttamaan omaa johtamistyötä ja vastuunottoa ryhmästä. Opiskelijat valitaan opintojaksoon koesoiton kautta.
Opintojakso voidaan lukea valinnaisiin opintoihin.
Järjestetään n. joka kolmas vuosi
Sisältö:
Johdantojaksoon ja koesoittoon osallistuminen (1op)
Toimiminen konserttimestarina tai toisena konserttimestarina orkesteriperiodilla (1op/periodi)
Opintojakson suositeltu ajoitus
5,5 -vuotinen koulutus:2. opiskeluvuodesta lähtien
2,5-vuotinen koulutus: 1. opiskeluvuodesta lähtien
Arviointi a / i
Opetusmuodot ryhmäopetusta 25 t
Työmuodot
Suoritukset

 

3v40 Orkesterisektion kokoaminen (1,5-3 op, 40-80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
a) oppii toimimaan oman soitinryhmänsä yhteyshenkilönä
Suositeltu suoritusvuosi K1-M3
Arviointi a-i

 

3oa4 Prima vista ja orkesterikirjallisus (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Oppilas
a) kehittää nuottikuvan hahmottamiskykyään
b) perehtyy keskeiseen orkesterikirjallisuuteen ja orkesterimusiikin eri tyylikausien teknisiin ongelmiin
c) kehittää käytännön orkesterityössä tarvittavia valmiuksiaan
Suositeltu suoritusvuosi  K1-M3
Arviointi a-i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia 32 t
Suoritukset
a) osallistuminen harjoituksiin
b) voi lukea valinnaisiin opintoihin
c) opintojaksin voi suorittaa useaan kertaan

 

3ov7 Puhallinorkesteri (3 op, 80 t)

Sibelius-Akatemian puhallinorkesterissa soittaminen vastaa vuosittain 3 op:ttä. Opintojakson voi lukea valinnaisiin opintoihin.
Suoritukset
Säännöllinen läsnäolo harjoituksissa ja esiintymisissä
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Työmuodot
Suoritukset

 

3op4 Sektiosoitto (1-3 op, 27-80t)

Sektiosoittoa voidaan järjestää seuraavissa soittimissa:
corno, trumpetti, pasuuna, kaikki vaskipuhaltimet yhdessä, kaikki puupuhaltimet yhdessä, kaikki puhaltimet yhdessä

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee orkesterikirjallisuuden keskeiset teokset oman instrumenttinsa näkökulmasta.
- tuntee tyylillisesti erilaisten teosten soittokäytännön.
- tuntee oman äänen funktion harmonioiden soitossa.
- kykenee arvioimaan balanssia soittotilanteessa.
Arviointi
a/i
Opetusmuodot
sektiosoittoa tarkoituksenmukaisessa (teoskohtainen) ryhmässä 28 t
Työmuodot
omatoimista harjoittelua ja musiikin kuuntelua
Suoritukset ja arviointitavat
Osaamistavoitteet
kurssitutkinto B ja A sisältävät sektiosoittoa, joka arvioidaan tutkinnon yhteydessä.

 

3v51 Tutkinto-orkesteri / -kuoro (0,5–2 op, 13–54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija on tutustunut yhden tai useamman säestykselliseen orkesterikappaleeseen
Arviointi a/i
Suoritukset
Säännöllinen läsnäolo harjoituksissa ja esityksessä

 

3v39 Valinnainen orkesteri (1,5–10 op, 40–267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija on perehtynyt
- orkesterisoittoon
- orkesterimusiikin eri tyylikausiin
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Harjoituksia ja esiintymisiä ainejohtajan hyväksymällä tavalla
Suoritukset
Säännöllinen läsnäolo harjoituksissa ja esiintymisissä

 

2a1 Yhteissoitto (3op, 8)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tutustuu työskentelyyn orkesterissa  ja oppii sopeutumaan yhteissoittotapahtumaan
Arviointi a/i

 

3op10 Puupuhaltajan sivusoitin 1 (5 op, 134 t)

Pikkolo
Es-klarinetti
Bassoklarinetti
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kyseisen instrumentin soiton perustekniikkaa
- tunnistaa ne soittotekniset asiat, jotka erottavat sivusoittimen soiton oman pääinstrumentin soittamisesta
- tutustuu tämän soittimen keskeisiin orkesteritehtäviin ja koesoitossa yleisimmin soitettaviin teoksiin
- saa valmiudet Puupuhaltajan sivusoitin 2 –opintoihin
Arviointi a/i
Suositeltu suoritusvuosi K2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

3op11 Puupuhaltajan sivusoitin 1 (7 op, 187 t)

Englannintorvi & oboe d'amore
Kontrafagotti
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kyseisen instrumentin soiton perustekniikkaa
- tunnistaa ne soittotekniset asiat, jotka erottavat ko. sivusoittimen soiton oman pääinstrumentin soittamisesta
- tutustuu tämän soittimen keskeisiin orkesteritehtäviin ja koesoitossa yleisimmin soitettaviin teoksiin
- oppii valmistamaan röörejä
- saa valmiudet Puupuhaltajan sivusoitin 2 –opintoihin
Arviointi a/i
Suositeltu suoritusvuosi K2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Röörin valmistuksen opetusta 8 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

3op12 Puupuhaltajan sivusoitin 2 (5 op, 134 t)

Pikkolo
Es-klarinetti
Bassoklarinetti
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii instrumentin soiton perustekniikkaa siten, että saa valmiudet soittaa ko. soitinta orkesterissa ja kamariyhtyeessä
- harjoittaa yleisimmin koesoitoissa soitettavia orkesteritehtäviä
- tutustuu soolo- ja kamarimusiikkiohjelmistoon
Arviointi a/i
Suositeltu suoritusvuosi K3
Edeltävät suoritukset
Puupuhaltajan sivusoitin 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmasuoritus kesto n. 20'.  Suorituksessa soitetaan keskeistä koesoitto-ohjelmistoa, lisäksi voidaan soittaa soolo- ja kamarimusiikkiteoksia. Piccolon kohdalla tämä suoritus korvaa piccolonsoiton Huilunsoitto B:n tasosuorituksen käytännön valmiuden kokeessa.
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

3op13 Puupuhaltajan sivusoitin 2 (7 op, 187 t)

Englannintorvi & oboe d'amore
Kontrafagotti
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii ko. soittimen soiton perustekniikkaa siten, että saa valmiudet soittaa orkesterissa ja kamariyhtyeessä
- harjoittaa yleisimmin koesoitoissa soitettavia orkesteritehtäviä
- tutustuu soolo- ja kamarimusiikkiohjelmistoon
- harjaantuu röörien valmistuksessa
Arviointi a/i
Suositeltu suoritusvuosi K3
Edeltävät suoritukset
Puupuhaltajan sivusoitin 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Röörin valmistamisen opetusta 8 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmasuoritus kesto n. 20'.  Suorituksessa soitetaan keskeistä koesoitto-ohjelmistoa, lisäksi voidaan soittaa soolo- ja kamarimusiikkiteoksia. Kontrafagotin kohdalla tämä suoritus korvaa kontrafagotinsoiton Fagotinsoitto B:n tasosuorituksen käytännön valmiuden kokeessa.
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

3op19 Puupuhaltajan sivusoitin 3 (5 op, 134 t)

Pikkolo
Es-klarinetti
Bassoklarinetti
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii instrumentin soiton perustekniikkaa siten, että saa valmiudet soittaa ko. soitinta ammattimaisesti orkesterissa ja kamariyhtyeessä
- harjoittaa yleisimmin koesoitoissa soitettavia orkesteritehtäviä siten, että saa tarvittavat valmiudet osallistua koesoittoon ammattiorkesterissa
- harjoittaa soolo- ja kamarimusiikkiohjelmistoa
- profiloituu ko. soittimen erityisosaajana, pääinstrumenttinsa ohella
Arviointi a/i
Suositeltu suoritusvuosi M1
Edeltävät suoritukset
Puupuhaltajan sivusoitin 2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmasuoritus kesto n. 30'.  Suorituksessa soitetaan keskeistä koesoitto-ohjelmistoa, lisäksi voidaan soittaa soolo- ja kamarimusiikkiteoksia.
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

3op20 Puupuhaltajan sivusoitin 3 (7 op, 187 t)

Englannintorvi & oboe d'amore
Kontrafagotti
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii ko. soittimen soiton perustekniikkaa siten, että saa valmiudet soittaa ammattimaisesti orkesterissa ja kamariyhtyeessä
- harjoittaa yleisimmin koesoitoissa soitettavia orkesteritehtäviä siten, että saa tarvittavat valmiudet osallistua koesoittoon ammattiorkesterissa
- harjoittaa soolo- ja kamarimusiikkiohjelmistoa
- harjaantuu röörien valmistuksessa
- profiloituu ko. soittimen erityisosaajana, pääinstrumenttinsa ohella
Arviointi a/i
Suositeltu suoritusvuosi M1
Edeltävät suoritukset
Puupuhaltajan sivusoitin 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Röörin valmistamisen opetusta 8 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmasuoritus kesto n. 30'.  Suorituksessa soitetaan keskeistä koesoitto-ohjelmistoa, lisäksi voidaan soittaa soolo- ja kamarimusiikkiteoksia.
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

3op16 Vaskipuhaltajan sivusoitin 1 (5 op, 134 t)

(suluissa opiskelijan pääinstrumentti)
Bassopasuuna (pasuuna, tuuba)
Baritonitorvi (pasuuna, tuuba)
Pasuuna (bassopasuuna, baritonitorvi)
myös muut yhdistelmät ovat mahdollisia
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kyseisen instrumentin soiton perustekniikkaa
- tunnistaa ne soittotekniset asiat, jotka erottavat sivusoittimen soiton oman pääinstrumentin soittamisesta
- tutustuu tämän soittimen keskeisiin orkesteritehtäviin ja koesoitossa yleisimmin soitettaviin kappaleisiin
- saa valmiudet Vaskipuhaltajan sivusoitin 2 –opintoihin
Arviointi a/i
Suositeltu suoritusvuosi K2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

3op17 Vaskipuhaltajan sivusoitin 2 (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii instrumentin soiton perustekniikkaa siten, että saa valmiudet soittaa ko. soitinta orkesterissa ja kamariyhtyeessä
- harjoittaa yleisimmin koesoitoissa soitettavia orkesteritehtäviä
- tutustuu soolo- ja kamarimusiikkiohjelmistoon
Suositeltu suoritusvuosi K3
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Vaskipuhaltajan sivusoitin 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmasuoritus kesto n. 20'.  Keskeistä koesoitto-ohjelmistoa, lisäksi voidaan soittaa soolo- ja kamarimusiikkiteoksia
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

3op21 Vaskipuhaltajan sivusoitin 3 (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii instrumentin soiton perustekniikkaa siten, että saa valmiudet soittaa ko. soitinta ammattimaisesti orkesterissa ja kamariyhtyeessä
- harjoittaa yleisimmin koesoitoissa soitettavia orkesteritehtäviä siten, että saa tarvittavat valmiudet osallistua koesoittoon ammattiorkesterissa
- harjoittaa soolo- ja kamarimusiikkiohjelmistoa
- profiloituu ko. soittimen erityisosaajana, oman pääinstrumenttinsa ohella
Arviointi a/i
Suositeltu suoritusvuosi M1
Edeltävät suoritukset
Vaskipuhaltajan sivusoitin 2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 20 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Ohjelmasuoritus kesto n. 30'.  Keskeistä koesoitto-ohjelmistoa, lisäksi voidaan soittaa soolo- ja kamarimusiikkiteoksia
Opettaja arvioi kollegan avustuksella.

 

PEDAGOGIIKKA

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

3oa18- Orkesterisoitinten pedagogiikka 1 /puhallinsoittimet (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa opettaa oman instrumenttinsa soittoa alkeisopetuksessa sekä harrastetavoitteisessa ja ammattiin valmistavassa koulutuksessa
- tuntee keskeiset oman instrumenttinsa peruskurssitason opetusmateriaalit
- hallitsee oman instrumenttinsa perustekniikan opettamisen sekä sen eri menetelmät
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti oppilaan kanssa
- osaa ohjata alkeisoppilaan taiteellisesta ilmaisua
- kykenee opetuksen suunnitteluun
- osaa arvioida oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
- osaa suunnitella, valmentaa ja arvioida oman instrumenttinsa perustason suorituksia sekä perustella arviointia
- kykenee ohjaamaan yhtyesoittoa ja tuntee myös muiden puu- ja/tai vaskipuhaltimien alkeistason soitinteknisiä kysymyksiä
- osaa perustella opetuksessaan tekemiään ratkaisuja
- mieltää itsensä opettajaksi
- saa valmiudet/kykenee orkesterisoitinten pedagogiikka 2 -opintoihin
Arviointi
Ohjaavan opettajan ja opetusnäytteen arvioint (a / i).
Edeltävät suoritukset
Pääainetaso C tai vastaava tai musiikkikasvatuksen oppiaineen taso pääinstrumentti
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Korkeakoulussa suoritettu pedagogiikka 1 korvaa kokonaan suorituskohdan III, puolet suorituskohdasta II, sekä soveltuvin osan kohdan V. Tällöin korkeakoulun arvosana muunnettuna asteikolle a / i muodostaa harjoitustuntien arvosanan.
Opetus- ja työmuodot
- luentoja, demonstraatioita ja ohjattua ryhmätöitä enintään 60 t
(tähän sisältyy puhaltajien pedagogiikka 1 luentosarja)
- opetuksen ja arvioinnin seuraamista 15 t
- opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
- väh. 12 luentoja yleispedagogiikan luentosarjasta
Suoritukset
I Osallistuminen luentoihin (a / i), läsnäolopäiväkirja
II Observointikortti opetuksen ja arvioinnin seuraamisesta
III Harjoitustuntien pitäminen, ohjaavan opettajan arviointi (a / i)
IV Osallistuminen ryhmätyöhön (a / i)
V Oppimispäiväkirjan pitäminen (a / i)
VI Opetusnäyte, jossa arvioidaan opiskelijan opetustaitoa, kykyä opetuksen suunnitteluun, opetusmenetelmien ja -materiaalien hallintaa, palautteen antoa sekä vuorovaikutustaitoja (a / i).

 

3oa16- Orkesterisoitinten pedagogiikka 2 /puhallinsoittimet (10 op, 267 tuntia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää pedagogiikkaa laaja-alaisesti ja tuntee soitonopetuksen erityisluonteen psyykkiseltä ja fyysiseltä kannalta
- tuntee soitonopetuksen erilaiset menetelmät
- on syventänyt taitojaan oman instrumenttinsa opettamisessa
- tuntee oppilaan motoristen taitojen kehittymisen yleiset peruslinjat
- osaa arvioida opetusta ja tasosuorituksia ja perustella arviointia
- on perehtynyt oppimispsykologiaan ja ikäkausikysymyksiin
- on perehtynyt kehonhallintatekniikoihin sekä soitonopetuksen ergonomiaan
- on tutustunut psyykkiseen valmennukseen sekä motivaatiota ja itsetuntoa koskeviin kysymyksiin
- on perehtynyt musiikki-opiston opettajan työhön sekä opettajan vaikutusmahdollisuuksiin musiikkioppilaitoshallinnossa
- on tutustunut ryhmäopetukseen
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten ja ikäisten oppilaiden kanssa
- osaa kehittyä opettajana
- saa valmiudet/kykenee Orkesterisoitinten pedagogiikka 3 -opintoihin.
Arviointi
Ohjaavan opettajan ja opetusnäytteen arviointi (a/i).
Edeltävät suoritukset
Pedagogiikka 1
Valmisteilla oleva pääinstrumentin taso B
Korvaavina hyväksi luettavat suoritukset
Korkeakoulussa suoritettu pedagogiikka 2 korvaa kokonaan suorituskohdan III, puolet suorituskohdasta II, sekä soveltuvin osan kohdan V. Tällöin korkeakoulun arvosana muunnettuna asteikolle a / i muodostaa harjoitustuntien arvosanan.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ohjattua ryhmätöitä enintään 65 t
(tähän sisältyy 12 luentoa yleispedagogiikan luentosarjasta)
Opetuksen ja arvioinnin seuraamista 15 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t  ohjattua
Kamarimusiikin ohjausta, josta ohjattua 3 t
Suoritukset
I Osallistuminen luentoihin (a / i), läsnäolopäiväkirja
II Observointikortti opetuksen ja arvioinnin seuraamisesta
III Harjoitustuntien pitäminen, ohjaavan opettajan arviointi (0–5)
IV Osallistuminen ryhmätyöhön (a / i)
V Oppimispäiväkirjan pitäminen (a / i)
VI Opetusnäyte, jossa arvioidaan opiskelijan opetustaitoa, kykyä opetuksen suunnitteluun, opetusmenetelmien ja -materiaalien hallintaa, palautteen antoa sekä vuorovaikutustaitoja (0–5).

 

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

3oa18- Orkesterisoitinten pedagogiikka 1 / lyömäsoittimet ja harppu (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija
-hallitsee soittimensa perustekniikat ja niiden opettamisen alkeis- ja peruskurssitasolla
- osaa ja tuntee soittimensa ergonomiset erityispiirteet
- tuntee alkeis-ja peruskurssitason ohjelmistoa ja saa valmiudet opetusmateriaalin valikointiin ja sen soveltuvuuden arvioimiseen
- kykenee valmentamaan peruskurssitason tasosuorituksia ja arvioimaan niitä rakentavasti ja perustellusti
- kykenee tukemaan oppilaan luovan ilmaisun kehittymistä alkeis- ja peruskurssitason opetuksessa
- kykenee joustavaan vuorovaikutukseen oppilaan kanssa ja osaa ohjata oppilaan harjoittelua
- kykenee opetuksen suunnitteluun oppilaslähtöisesti
- kykenee itsenäiseen opetustyöhön
- kykenee ohjaamaan alkeistason yhtyesoittoa
- kykenee monipuoliseen soittimensa esittelyyn eri kohderyhmille.
- tuntee soittimensa rakenteen ja huoltotoimenpiteet
- saa valmiudet Orkesterisoitinten pedagogiikka 2 -opintoihin
Arviointi
Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i . Vähintään 2 kollegaa arvioi opetusnäytteen a/i . Opetusnäytteen yksi lautakunnan jäsen voi olla toisen instrumentin edustaja tai muu pedagogi, jolla kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
Pääainetaso C tai vastaava tai musiikkikasvatuksen oppiaineen taso pääinstrumentti.
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Korkeakoulussa suoritetut instrumenttipedagogiikan opinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ohjattua ryhmätyötä enintään 60 t
Opiskelijan pedagogisen portfolion  kerääminen
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t  ohjattua
Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen (15 t)
Luentoja 2 t (orkesterisoitinten rakenne ja huolto)
Suoritukset
I Osallistuminen luentoihin (a/i), läsnäolopäiväkirja
II Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
III Harjoitustuntien pitäminen
IV Portfolio (a/i)
V Opetusnäyte

 

3oa16- Orkesterisoitinten pedagogiikka 2 /lyömäsoittimet ja harppu (10 op, 267 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- jatkaa jo oppimiensa taitojen kehittämistä pidemmällä olevien oppilaiden parissa
- hallitsee opetusmenetelmät edistyneempien oppilaiden kanssa
- osaa opettaa sekä harrastetavoitteisia että ammattikoulutukseen suuntautuvia oppilaita
- osaa arvioida oppilaan edistymistä
- tuntee instrumenttinsa ohjelmistoa musiikkioppilaitoksen I-kurssia  myöten
- kykenee suunnittelemaan ja  valmentamaan aina I-kurssitasoon asti  tasosuorituksia sekä arvioimaan niitä rakentavasti ja perustellusti
- tuntee yhteissoittomateriaalia ja kykenee ohjaamaan eri tasoisia ryhmiä
- kykenee tukemaan oppilaan ilmaisukykyä, luovuutta ja esiintymisvalmiuksien kehittymistä
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten, -ikäisten sekä eri taustoista tulevien oppilaiden kanssa.
- on perehtynyt ikäkausikysymyksiin
- ymmärtää ja tunnistaa oppimisprosessin psykologisia tekijöitä
- saa valmiudet pedagogiikka 3:n opintoihin
Arviointi
Ohjaavan opettaja arvioi harjoitustunnit a /i.  Vähintään 2 kollegaa arvioi opetusnäytteen a/i. Opetusnäytteen yksi lautakunnan jäsen voi olla toisen instrumentin edustaja tai muu pedagogi, jolla kasvatustieteen tuomaa näkökulmaa opetustilanteen arviointiin.
Edeltävät suoritukset
Pedagogiikka 1 sekä valmisteilla oleva taso B
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Korkekoulussa suoritetut instrumenttipedagogiikan opinnot voivat korvata opintojakson soveltuvin osin.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ohjattua ryhmätyötä enintään 65 t
Opetuksen ja arvioinnin seuraamista 15 t
Opiskelijan pedagogisen portfolion kerääminen
Opetusharjoittelua 30 t josta 15 t ohjattuja.
Suoritukset
I Osallistuminen luentoihin (a/i), läsnäolopäiväkirja
II Opetuksen ja arvioinnin seuraamisesta
III Harjoitustuntien pitäminen
IV Portfolio (a/i)
V Opetusnäyte

 

2ip11 Johdatus pedagogiikkaan (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee opetuksen peruskysymyksiä, osa-alueita ja työmuotoja

- osaa jäsentää opetustilannetta

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen opetuksessa

Suositeltu suoritusvuosi 1. kevätlukukausi

Arviointi a / i

Opetusmuodot
- luentoja enintään 10t 

Työmuodot

- osallistuminen opetukseen

- opetuksen observointia enintään 10 t

- opiskelijan omakohtaista työtä 7 t

Suoritukset ja arviointitavat

- osallistuminen opetukseen tai luentokohtaisten korvaavien tehtävien tekeminen

- opetuksen observointi ja sen raportointi

 

3oa18-  Orkesterisoitinten pedagogiikka 1/ jousisoittimet (10 op, 267 tuntia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa opettaa instrumentin soittoa
- hallitsee instrumentin soittotekniikan opettamisen eri menetelmät
- osaa asettaa opetuksen tavoitteet sekä ymmärtää niiden vaikutuksen oppisisältöjen ja opetusmenetelmien valintaan
- tuntee alkeis- ja peruskurssitason opetusmenetelmät ja ohjelmiston
- osaa ohjata oppilaan taiteellista ilmaisua
- osaa kommunikoida ja toimia joustavasti alkeisopetuksen oppilaan kanssa
suunnitella opetusta
- osaa arvioida omaa opetustaan sekä oppilaan edistymistä ja antaa palautetta
- osaa perustella opetuksessaan tekemiään ratkaisuja
- on perehtynyt ryhmäopetukseen sekä yhteissoiton ohjaukseen 
- mieltää itsensä opettajaksi
- tuntee soittimensa rakenteen, hoidon ja huollon
- tuntee soiton ergonomiaa
- kykenee/ on saanut valmiudet pedagogiikka 2:n opintoihin
Arviointi
Luennoiva opettaja arvioi kertauskuulustelun  a/i. Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Ohjaava opettaja ja kollega arvioivat opetusnäytteen a/i. 
Edeltävät suoritukset
2ip11 Johdatus pedagogiikkaan
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulussa suoritettu pedagogiikka I korvaa suorituskohdat I – V. 
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja ohjattua ryhmätyötä enintään 60t
Opetuksen ja arvioinnin seuraamista 15 t
Opetusharjoittelua 30 t, josta 15 t ohjattua
Ohjattuja ryhmätunteja 5 t
Suoritukset
I Osallistuminen luentoihin (a / i), läsnäolopäiväkirja
II Observointikortti opetuksen ja arvioinnin seuraamisesta
III Harjoitustuntien pitäminen, ohjaavan opettajan arviointi (a / i)
IV Osallistuminen ryhmätyöhön (a / i)
V Oppimispäiväkirjan pitäminen (a / i)
VI Opetusnäyte, jossa arvioidaan opiskelijan opetustaitoa, kykyä opetuksen suunnitteluun, opetusmenetelmien ja -materiaalien hallintaa, palautteen antoa sekä vuorovaikutustaitoja (a / i).

 

3oa16- Orkesterisoitinten pedagogiikka 2/ jousisoittimet (10 op, 267 tuntia)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- on syventänyt taitojaan oman instrumenttinsa opettamisessa
- ymmärtää pedagogiikkaa laaja-alaisesti ja tuntee soitonopetuksen erityisluonteen psyykkiseltä ja fyysiseltä kannalta tuntee oppilaan taitojen kehittymisen yleiset peruslinjat instrumentin soitossa
- tuntee soitonopetuksen erilaiset menetelmät
- tuntee jousisoittimille sävelletyn musiikin eri tyylien didaktiset erityispiirteet ja käyttökelpoisuuden
- osaa suunnitella ja arvioida opetusta ja tasosuorituksia ja perustella arviointia
- tuntee opetuksen tavoitteet eri  tarkoituksiin tähtäävässä instrumenttinsa opetuksessa
- osaa ohjata yhteissoittoa
- osaa edistää oppilaan tulkinnallista näkemystä, taiteellisuutta ja luovuutta
- kykenee luontevaan vuorovaikutukseen eri tasoisten ja ikäisten oppilaiden kanssa
- tuntee instrumenttinsa pedagogiikan historiaa
- osaa kehittää itseään opettajana
- kykenee pedagogiikka 3:n opintoihin.
Arviointi
Luennoiva opettaja arvioi kertauskuulustelun a/i. Ohjaava opettaja arvioi harjoitustunnit a/i. Ohjaava opettaja ja kollega arvioivat opetusnäytteen a/i.
Edeltävät suoritukset
Pedagogiikka 1 sekä valmisteilla oleva taso B.
Korvaavina hyväksiluettavat opinnot
Korkeakoulussa suoritettu pedagogiikka II korvaa suorituskohdat II – V. Tällöin korkeakoulun arvosana muunnettuna asteikolle 0 – 5 muodostaa harjoitustuntien arvosanan.
Opetus- ja työmuodot
Luentoja, demonstraatioita ja  ohjattua ryhmätyötä enintään 65t
Opetuksen ja arvioinnin seuraamista 15 t
Opetusharjoittelua (yksi harjoitusoppilas) 30 t, josta 15 t ohjattua
Ohjatut ryhmätunnit 5 t
6 luentoa yleispedagogiikan luentosarjasta
Suoritukset
I Luento-, kirjallisuus- tai metodinen kuulustelu II Osallistuminen ryhmätyöhön
III Opetuksen ja arvioinnin seuraaminen
IV Harjoitustuntien pitäminen
V Oppimispäiväkirjan pitäminen
VI  Opetusnäyte, jossa arvioidaan opiskelijan opetustaitoa, kykyä opetuksen suunnitteluun, opetusmenetelmien ja -materiaalien hallintaa, palautteen antoa sekä vuorovaikutustaitoja .

 

ov5 Puhallinpedagoginen orkesterinjohto (3 op, 80 t)

Tavoitteena on saada valmiudet musiikkioppilaitoksissa toimivien pienryhmien tai orkestereiden harjoittamiseen ja johtamiseen.
Opintojaksossa perehdytään orkesterinjohdon teoriaan lyöntiharjoituksineen, tutustutaan alkeiskurssitasoiseen yhtyeohjelmistoon sekä harjoitellaan johtamista pedagogiikkaoppilaista kootun yhtyeen kanssa.
Arviointi
Opettaja arvioi yhtyeen harjoittamisen 0–5. Opettaja ja kollega arvioivat harjoittamis- ja johtamisnäytteet 0–5.
Näistä lasketaan keskiarvo 1:1.
Edeltävät suoritukset
Orkesterisoitinten pedagogiikka 2
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta 8 t
 Ohjattua yhtyeen harjoittamista ja johtamista 32 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen

 

MUUT OPINNOT

3op7 Oboen/fagotin röörin valmistaminen 1 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
-tuntee röörin valmistuksen periaatteet eri työvaiheineen raaka-aineesta valmiiseen suuttimeen
-tutustuu tarvittavien erityistyökalujen (sisältäen eri työvaiheiden höylät) käyttöön ja ylläpitoon
-hallitsee röörien viimeistelyn myös puolivalmiina hankittujen tuotteiden osalta
- saa tarvittavat valmiudet itsenäiseen röörien valmistukseen
Arviointi
a/i
Suositeltu suoritusvuosi  K1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 10 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Opettaja arvioi.

 

3op8 Oboen/fagotin röörin valmistaminen  2 (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
-tuntee röörin valmistuksen periaatteet eri työvaiheineen raaka-aineesta valmiiseen suuttimeen
-tutustuu tarvittavien erityistyökalujen (sisältäen eri työvaiheiden höylät) käyttöön ja ylläpitoon
-hallitsee röörien viimeistelyn myös puolivalmiina hankittujen tuotteiden osalta
- saa tarvittavat valmiudet itsenäiseen röörien valmistukseen
Arviointi
a/i
Suositeltu suoritusvuosi  K2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista enintään 8 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Opettaja arvioi.

 

3op9 Oboen/fagotin röörin valmistaminen 3 (1 op, 27 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
-tuntee röörin valmistuksen periaatteet eri työvaiheineen raaka-aineesta valmiiseen suuttimeen
-tutustuu tarvittavien erityistyökalujen (sisältäen eri työvaiheiden höylät) käyttöön ja ylläpitoon
-hallitsee röörien viimeistelyn myös puolivalmiina hankittujen tuotteiden osalta
- saa tarvittavat valmiudet itsenäiseen röörien valmistukseen
Arviointi
a/i
Suositeltu suoritusvuosi  K3
Opetusmuodot
Henkilökohtaista enintään 6 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Opettaja arvioi.

 

3c11 Periodisoitin 1 / sivuinstrumentti (5 op, 134 t)

Opetusta annetaan seuraavissa periodisoittimissa:
Traverso, nokkahuilu, barokkioboe, klassinen klarinetti, barokkifagotti, luonnontorvi, barokkitrumpetti, barokkipasuuna, barokkiviulu, barokkialttoviulu, viola d´amore, barokkisello, viola da gamba ja violone.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tutustuu oman pääinstrumenttinsa historialliseen edeltäjään
- perehtyy tyylikysymyksiin ja ilmaisukeinoihin
- tutustuu kuviointiin ja ornamentointiin
- saa valmiuksia soittaa periodisoitinyhtyeessä / -orkesterissa
- saa valmiudet lisäopintoihin
Arviointi
a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 14 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Opettajan arviointi

 

3c12 Periodisoitin 2 / sivuinstrumentti (5 op, 134 t)

Opetusta annetaan seuraavissa periodisoittimissa:
Traverso, nokkahuilu, barokkioboe, klassinen klarinetti, barokkifagotti, luonnontorvi, barokkitrumpetti, barokkipasuuna, barokkiviulu, barokkialttoviulu, viola d´amore, barokkisello, viola da gamba ja violone.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää periodisoittimen osaamista
- tutustuu laajemmin eri tyyleihin ja ilmaisukeinoihin
- syventää soittimen teknistä hallintaa
- saa lisävalmiuksia soittaa periodisoitinyhtyeessä / -orkesterissa
Arviointi
a / i
Edeltävät suoritukset
3c11 Periodisoitin 1 / sivuinstrumentti (5 op., 134 t)
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 14 t
Työmuodot
Oma harjoittelu
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen.
Ohjelmasuoritus: 3 teosta, opettajan arviointi yhden kollegan kanssa.

 

3ov15 Improvisoinnin intensiivikurssi jousisoittajille (1 op, 27 t)

Kurssi antaa valmiuksia improvisointia sisältävään musiikilliseen ilmaisuun ja perehdyttää siihen kuinka improvisointia hyödynnetään osana harjoittelua ja opetustyötä. Kurssilla paneudutaan yhtye- ja sooloimprovisoinnin rakentamiseen ja toteuttamiseen. Kurssisisältö kehittää opiskelijan musiikillista aloitteellisuutta, itseilmaisua, säestys- ja sävellysvalmiuksia sekä ryhmä- ja projektityötaitoja. Kurssilla tutustutaan improvisointia jousisoittimilla sisältäviin musiikkityyleihin, niissä käytettyihin soittotekniikoihin sekä jousisoittimen sähköiseen äänenmuokkaukseen. Kurssi ei edellytä aikaisempaa improvisointikokemusta ja se soveltuu sisällytettäväksi osaksi projektia. Se on suunnattu viulun, alttoviulun, sellon, kontrabasson sekä periodijousisoitinten opiskelijoille.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa improvisoida osana yhtyettä ja pienryhmää
- kykenee solistiseen improvisointiin
- tuntee erilaisia improvisointia hyödyntäviä harjoittelu-, työskentely- ja opetustapoja
Suositeltu suoritusvuosi K2-M1.
Arviointi a/i
Opetus- ja työmuodot
Ryhmäopetusta enintään 20 t sisältäen improvisointia osana yhtyettä ja pienryhmää
Opiskelijan omaa työtä sisältäen soitinharjoittelua, lukutehtäviä sekä improvisaatio- ja sävellysharjoituksia
Kurssin päätteeksi esitetään tai taltioidaan opiskelijoiden valmistamia improvisointia painottavia teoksia
Suoritukset
Osallistuminen ryhmäopetukseen
Harjoitustehtävien suorittaminen
itsearviointi