Tutkintovaatimukset / Sibelius-Akatemia: Musiikkikasvatus

PÄÄAINE, MUSIIKIN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT PERUSOPETUKSEN KELPOISUUTEEN

4p3 Musiikkiliikunta 1 (3 op, 80 t)
4a34 Kitaransoitto (4 op, 106 t)
tp47 Musiikin tietotekniikka (4 op, 106t)
4a88 Rytmisektiosoittimien perusopinnot (7 op, 187 t)
4a38 Vapaa säestys 1 (4 op, 106 t)
4p22 Afroamerikkalainen musiikki (7 op, 187 t)
Vapaa säestys 2
4a69o Vapaa säestys 2 / piano (4 op lukuvuosi, 216 t)
4a73 Suomen kansanmusiikki (5 op, 134 t)
4a97 Maailman musiikkikulttuurit (4 op, 107 t)
4p11 Kuoronjohto (4 op, 106 t)
4a96 Orkesterin ja yhtyeen johtaminen (5 op, 134t)
Musiikin historian opinnot

PÄÄAINE, MUSIIKIN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT LUKION KELPOISUUTEEN

4p17 Sovitus (4 op, 106 t)
4s5 Tutkielmaseminaari (8 op, 214 t)
o4m1 Opinnäyte, musiikkikasvatus (musiikin maisteri) (40 op, 534 t)
4s10 Pro gradu (tutkielma) (40 op, 534 t)
Kypsyysnäyte

KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT MUUT PÄÄAINEOPINNOT

4p28 Tutkimusmenetelmät (4 op, 106t)
o4k2 Opinnäyte, musiikkikasvatus (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)
4p29 Teemaseminaari (8 op, 214t)
4p30 Reflektointi (2 op, 53 t)
ksk- Kypsyysnäyte (0 op)

KANDIDAATIN TAI MAISTERIN TUTKINTOIHIN SOVELTUVIA PÄÄAINE- TAI OPETTAJAN PEDAGOGISIA OPINTOJA

4v36 Afroamerikkalaisen musiikin pedagogiikka (6 op, 161 t)
4v9 Bändipedagogiikka (6 op, 162 t)
4a17 Improvisointi (4 op, 106 t)
4v37 Kansanmusiikin pedagogiikka (6 op, 162 t)
4v32 Lastenmusiikkikurssi (5 op, 133 t)
4s3-20 Laulaja ja säestäjä näyttämöllä – erikoistumisopinnot (10 op, 267 t
4p31 Myöhäisiän musiikkikasvatus (3 op, 80 t)
4p18 Orkesterin ja yhtyeen johtaminen, jatkokurssi (5 op, 134 t)
4a55 Yhtyelaulu (1–5 op, 27–133 t)
4a52 Yhteismusisointi (1–5 op, 27–133 t)
v39 Äänenkäyttö ja -huolto (3 op, 80t)
4v10 Äänenkäytön jatkokurssi (2 op, 54t)

INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT

4id- Musiikkikasvatuksen instrumentti-/lauluopinnot (6 op lukuvuosittain, enintään 30 op, 133–642 t)
4ic- Musiikkikasvatuksen instrumentti-/lauluopinnot (8 op lukuvuosittain, enintään 40 op, 214–856 t)
4iba- Musiikkikasvatuksen instrumentti-/lauluopinnot (10 op lukuvuosittain, enintään 50 op, 267–1335 t)
8p23 Laulun perusopinnot (6 op, 162 t)
4id-55 Vapaa säestys, instrumentti (6–12 op, 160–320t)
4s-5169 Rytmisektiosoittimet, instrumentti (6–24 op, 160–640t)

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu  (2 op, 54 t)
4p20 Afroamerikkalaisen musiikin rytmiikan perusteet (2 op, 54 t)
4p21 Afroamerikkalaisen musiikin harmonian perusteet (2 op, 54 t)

MUSIIKKIKASVATUKSEN MUUT OPINNOT

4v35 Johdatus digimuusikkouteen (säveltäminen, tuottaminen ja teknologia musiikkikasvatuksessa) (3 op, 80 t)
4p27a Johdatus musiikkikasvatuksen filosofiaan (1–5 op, 27–134 t)
4s3-9 Musiikkiterapia syventymiskohteena (10 op, 267 t)
4s3-9a Musiikkiterapia syventymiskohteena, syventävät opinnot (5op)
4s3-9b Musiikkiterapia syventymiskohteena, kokemuksellinen osuus (5op)
4p27c Osallistuminen luentosarjaan, tutkimussymposiumiin tai seminaariin (1–5 op, 27–134 t)
4v34 Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 2 (10 op, 267 t)
4v38 Täydentävät musiikkikasvatuksen opinnot (1–5 op, 27–134 t)
4p23 Vuorovaikutustaidot (3 op, 80t)

 

PÄÄAINE, MUSIIKIN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT PERUSOPETUKSEN KELPOISUUTEEN

Koulujen perusopetuksen kelpoisuuteen vaadittaviin opetettavan aineen opintoihin kuuluvat seuraavat opintojaksot. Kandidaatin tutkintoon näitä opintoja kuuluu vähintään 40 op. Opintojaksot voivat kokonaisuudessaan sisältyä kandidaatin tutkintoon.

 

4p3 Musiikkiliikunta 1 (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee musiikkiliikunnan eri muodot ja tärkeimmät menetelmät (Dalcroze, Orff)
- tuntee musiikkiliikunnassa käytettävää materiaalia
- osaa soveltaa musiikkiliikuntaa musiikinopetuksessa ja osaa määritellä opetuksen tavoitteet
- hahmottaa musiikkiliikunnan pedagogisia mahdollisuuksia.
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 60 t max 15 opiskelijan ryhmissä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja pedagogisten tehtävien suorittaminen
Suositeltu suoritusvuosi 1.

 

4a34 Kitaransoitto (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kitaransoiton perustekniikan: (mm. soittoasento, oikean käden näppäilytekniikat, vasemman käden perustekniikka)
- tuntee melodian ja sointujen soiton perusteet (sointumerkeistä soittaminen ja sointusäestyksen kuvioiminen, capotaston käyttö, yhteissoitto ja kitarayhtyeet)
- saa valmiudet käyttää kitaraa pedagogisena apuvälineenä ja ohjata alkeisryhmiä
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan. Osallistumiseen vaaditaan tasokoe.
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 30 t
Työmuodot
Opetustuokion valmistelu
Opetusmateriaalin valmistaminen
Ohjelmiston valmistaminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opetustuokion pitäminen ja ohjaus sekä materiaalin esittely
Harjoitettu säestystehtävä 20 kappaleen ohjelmistosta opettajan valinnan mukaan
Opiskelija voi tenttiä kurssin soittonäytteellä ja pitäen opetustuokionsa.

 

tp47 Musiikin tietotekniikka (4 op, 106t)

Opetuksesta vastaa musiikkiteknologian aineryhmä, katso osaston yhteiset opinnot.

 

4a88 Rytmisektiosoittimien perusopinnot (7 op, 187 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee kouluissa käytettävien komppisoittimien (sähköbasso ja -kitara, perkussiot, rummut) soittamisen perustekniikat
- osaa oleelliset afroamerikkalaisen musiikin säestysrytmit
- saa valmiudet soittaa komppisoittimia rytmisektiossa sekä tuntee niiden perusfunktion osana kokonaisuutta
- tuntee komppisoittimien keskeiset kunnostus- ja huoltotoimenpiteet
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi a / i
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Opiskelija, joka opiskelee jostain rytmisektiosoittimesta tasosuoritus C:tä tai ylempää, voi suorittaa ko. soittimen osuuden opintojaksosta tenttimällä. Tentistä on erikseen sovittava kyseisen soitinopettajan kanssa. Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan.
Opetusmuodot
1) instrumenttiopetusta 38 t enintään 4 opiskelijan ryhmissä
2) yhtyeopetusta 30 t enintään 6 opiskelijan ryhmissä
3) soitinhuolto 1 t / soitin
Työmuodot
Omatoiminen harjoittelu
Suoritukset
a) osallistuminen opetukseen
b) kertauskuulustelu opintojakson aikana käydystä materiaalista
c) soittonäyte jokaisella instrumentilla
d) välitentti syyskaudella

 

4a38 Vapaa säestys 1 (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee erilaisia säestystapoja
- kykenee säestämään ja laulamaan yhtä aikaa
- kykenee soittamaan rytmisen säestyskuvion melodian alle
- kykenee soinnuttamaan melodioita luontevasti
- tutustuu sointupohjaiseen improvisointiin
- osaa soveltaa osaamistaan monipuolisen ohjelmiston säestämiseen
- saa riittävät valmiudet toimia yhteissoittotilanteissa
Suositeltu suoritusvuosi 1.
Arviointi a / i
Korvaavat suoritukset
Opettajan harkinnan mukaan Vapaa säestys 1 -jakso ammattikorkeakoulussa tai yliopistoissa suoritettuna.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan. Osallistumiseen vaaditaan tasokoe.
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 8 opiskelijan ryhmissä enintään 30 t yhden lukuvuoden ajan
Työmuodot
Ohjelmiston valmistaminen
Vertaisopetusta
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Lopputentti, oma opettaja arvioi, voimaan 1.1.2013

 

4p22 Afroamerikkalainen musiikki (7 op, 187 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kehittää taitojaan yhtyesoittimissa (kosketinsoittimet, kitara, basso, rummut, perkussiot, laulu) ja yhtyesoitossa
- kehittää valmiuksiaan yhtyesoittimien pedagogiseen soveltamiseen
- tutustuu soittamalla afroamerikkalaisen musiikin eri tyyleihin ja niiden sovituksiin / pedagogisiin sovelluksiin
- tuntee studiotyöskentelyn alkeet
Suositeltu suoritusvuosi 2.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
4a34 Kitaransoitto
4a88 Rytmisektiosoittimien perusopinnot
4a38 Vapaa säestys 1
tp47 Musiikin tietotekniikka
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan, jos edeltävät opinnot on suoritettu.
Opetusmuodot
1 bändisoittoa 6–8 opiskelijan ryhmissä 58 t
2 lauluryhmät 8 t
3 laiteoppi 5 t
4 transkriptioinfo 2 t
5 studiotekniikan perusteet 10t
6 saliäänen perusteet 5 t
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen
Transkriptiotehtävä tai oma sävellys /sovitus
Esiintyminen bändissä
Opettaja arvioi suoritukset.

 

4a69 Vapaa säestys 2 / piano

4a91 Vapaa säestys 2 / kitara

4a92 Vapaa säestys 2 / harmonikka

4a98 Vapaa säestys 2 / kantele

(4 op lukuvuosi, 216 t)
Kitaran ja harmonikan vaatimuksissa sovelletaan musiikkikasvatuksen pääaineen opintojaksoa 4a69.  Ko. opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joiden pääinstrumenttina on kitara tai harmonikka tai niille, jotka omaavat riittävät valmiudet
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee monipuolisesti vapaan säestyksen ja instrumenttinsa erilaisia tekniikoita ja taitoja
- pystyy säestämään nuoteista, sointumerkeistä ja korvakuulolta sekä laulamaan samanaikaisesti
- tuntee laajasti eri musiikin tyylipiirteitä ja pystyy säestämään tyylinmukaisesti instrumentillaan
- pystyy ottamaan huomioon soittaessaan tyylilajien vaikutukset tempoon ja sen käsittelyyn, harmoniaan ja melodian fraseeraukseen
- pystyy hyödyntämään improvisointia osana ilmaisuaan
- pystyy transponoimaan säestyksiä
- osaa hyödyntää transkription menetelmiä ja sovittamisen työkaluja (mm. soinnuttaminen, orkesterin/bändin soitinten ilmentäminen, tekstuurin muokkaaminen omalle soittimelleen)
- kykenee selviytymään käytännön työssä monipuolisista säestys- ja esitystilanteista
Suositeltu suoritusvuosi 2.–3.
Arviointi a+/a/i
Edeltävät suoritukset
4a38 Vapaa säestys 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 14 t lukuvuodessa
Ryhmäopetusta 10 t
Työmuodot
Annettujen tehtävien tekeminen
Transkriptiotehtävien laatiminen
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
- annettujen tehtävien suorittaminen
- transkriptiotehtävä (melodia, sointumerkit ja soolo-osuus)
Tentti:
a) annetun melodian soinnuttaminen ja säestäminen
b) melodian laulaminen ja säestäminen tyylinmukaisesti sointumerkeistä
c) säestystehtävä laajoin soinnuin (II-V-I duurissa (kaksi asemaa) ja mollissa (yksi asema)
d) näytteitä10 kappaleen valmistellusta ohjelmistosta
e) vapaavalintainen valmistettu
yhteissoitto- tai soolokappale, jossa opiskelija osoittaa erityisesti vapaan säestyksen osaamistaan.
Valm.aika a-c-kohtiin yht. 30 min. Kohta e) esitetään vuosittain järjestettävässä matineassa. Tämän kappaleen tulee olla joko oma sävellys, sovitus tai transkriptio.
Lautakunta-arviointi

 

4a69o Vapaa säestys 2 / piano (4 op lukuvuosi, 216 t)

HUOM! ko. opintojakso on tarkoitettu vain niille, jotka suorittavat musiikin opetettavan aineen 60 op kokonaisuutta.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee monipuolisesti vapaan säestyksen ja instrumenttinsa erilaisia tekniikoita ja taitoja
- pystyy säestämään nuoteista, sointumerkeistä ja korvakuulolta sekä laulamaan samanaikaisesti
- pystyy ottamaan huomioon soittaessaan tyylilajien vaikutukset tempoon ja sen käsittelyyn, harmoniaan ja melodian fraseeraukseen
- pystyy hyödyntämään improvisointia osana ilmaisuaan
- pystyy transponoimaan säestyksiä
- kykenee selviytymään käytännön työssä monipuolisista säestys- ja esitystilanteista
Suositeltu suoritusvuosi 2
Arviointi a+/a/i
Edeltävät suoritukset
4a38 Vapaa säestys 1
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 14 t lukuvuodessa
Ryhmäopetusta 6 t
Työmuodot
Annettujen tehtävien tekeminen
Transkriptiotehtävien laatiminen
Suoritukset
- osallistuminen opetukseen
- annettujen tehtävien suorittaminen
- transkriptiotehtävä (melodia, sointumerkit ja soolo-osuus)
Tentti:
a) annetun melodian soinnuttaminen ja säestäminen
b) melodian laulaminen ja säestäminen tyylinmukaisesti sointumerkeistä
c) näytteitä10 kappaleen valmistellusta ohjelmistosta
d) vapaavalintainen valmistettu
yhteissoitto- tai soolokappale, jossa opiskelija osoittaa erityisesti vapaan säestyksen osaamistaan.
Valm.aika a–b-kohtiin yht. 15 min. Kohta d) esitetään vuosittain järjestettävässä matineassa. Tämän kappaleen tulee olla joko oma sävellys, sovitus tai transkriptio.
Lautakunta-arviointi: 0–5

 

4a73 Suomen kansanmusiikki (5 op, 134 t)

Opintojaksossa perehdytään suomalaisen kansanmusiikin historiaan, soittimiin, tansseihin ja etnisten vähemmistöjen musiikkiin.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee suomensukuisen kansanmusiikin ja sen historian keskeiset piirteet, keskeisimmät soittimet ja tanssit;
- tuntee keskeiset piirteet Suomen etnisten vähemmistöjen musiikista;
- kykenee soittamaan suomalaisia perinnesoittimia ja käyttämään niitä ja kansanlaulua opetustyössä.
Suositeltu suoritusvuosi 2.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot ja musiikin kuuntelu enintään 16 t
Yhtyesoitto 4–7 opiskelijan ryhmässä enintään 44 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kuuntelutentti
Oma kalevalainen laulu ja sovitus yhtyeelle
Ryhmäkohtainen soittonäyte
Esitelmä 2 opiskelijan ryhmässä
Opettaja arvioi kollegan avustuksella

 

4a97 Maailman musiikkikulttuurit (4 op, 107 t)

Opintojaksossa tutustutaan maailman erilaisiin musiikkikulttuureihin ja monikulttuurisen musiikkikasvatuksen perusteisiin
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- oppii hahmottamaan musiikkia kulttuurin osana
- kykenee kokoamaan opetusmateriaalia eri maailmanmusiikin lajeista
Suositeltu suoritusvuosi 3.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Luennot 16 t
Maailmanmusiikkikurssit (2 x 12 t)
Työmuodot
Konserttikäynti
Tarvittavaan kirjallisuuteen perehtyminen
Kuuntelumateriaaliin tutustuminen
Esitelmän valmistaminen ryhmässä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Kuuntelutentti
Esitelmä 2–3 opiskelijan ryhmässä, vertaisarviointi

 

4p11 Kuoronjohto (4 op, 106 t)

Opintojakson aikana opiskelija omaksuu kuoronjohdon perustaidot.
Opintojakson rungon muodostavat 8–12 nuoriso- ja harrastajakuorolle soveltuvaa teosta, jotka ryhmän opiskelijoista muodostuvalle kuorolle harjoitetaan. Tässä ryhmässä opiskelija harjoittaa ja johtaa kuoroa, sekä toimii observoivana laulajana.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee harjoittamaan kuoroa pianoa tai muuta soitinta käyttäen sekä ilman soitinta
- kykenee johtamaan kuoroa lyöntikaavoja käyttäen
- tuntee musiikin lajien tyylikysymyksiä
- tuntee kuorotyön psykologiaa
- osaa ottaa huomioon kuorolaulajan näkökulman
- tuntee myös erityyppisiä kuoronotaatioita
- tietää lauletun kielen vaikutuksesta musiikissa.
Suositeltu suoritusvuosi K3. M2
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
Säveltapailu C tai vastaavat opinnot
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Ammattikorkeakoulussa suoritettu Kuoronjohto 2 opettajan harkinnan mukaan.
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan. Osallistumiseen vaaditaan tasokoe.
Opetusmuodot
Kuorolaulua ja johtamisharjoituksia n. 25 opiskelijan ryhmissä 30 t
Palaute- ym. ohjaustapaamisia 12–13 opiskelijan ryhmissä 30 t
Pienryhmäopetusta 3 hengen ryhmissä 6 t/ryhmä/lukuvuosi
Työmuodot
Ohjelmiston valmistaminen
Kuoropartituurin soiton harjoittelu
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
sekä
Lopputentti:
I uuden laulun harjoittaminen, tutustumisaikaa 7 vrk
II 2 ohjelmistoon kuuluvan laulun johtaminen
III kuoropartituurin soittoa, tutustumisaikaa 7 vrk
IV ääniraudan käyttö
Lautakunta-arviointi

 

4a96 Orkesterin ja yhtyeen johtaminen (5 op, 134t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee orkesterinjohtamisen ja erityisesti lyöntitekniikan perusteet
- kykenee harjoittamaan oppilasorkesteria, sekä organisoimaan ja toteuttamaan orkesteritoimintaa kouluissa, musiikkiopistoissa ja muissa oppilaitoksissa
- kykenee tulkitsemaan soittajana orkesterinjohtajan elekieltä
- tutustuu ohjelmistoon sekä harjoitusprosessien ja palautekeskustelujen myötä myös kykenee arvioimaan eri teosten vaativuutta ja soveltuvuutta eri-ikäisille soittajille
- tutustuu eri musiikkityylien johtamisen erityispiirteisiin
Suositeltu suoritusvuosi K3. M2
Arviointi
I) Johtaminen 0–5 sekä lautakunnan sanallinen palaute
II) Soittotehtävät: a/i
Edeltävät opinnot
mt2 Musiikinteoria 2 tai vastaava suoritus
Opetusmuodot
Johdetaan osallistujista koostuvaa orkesteria: kukin osallistuja vuorollaan johtaa ja harjoittaa orkesteria (26 t.).
Soitetaan harjoitusorkesterissa orkesterisoitinta tai pianoa.
Kahdessa palauteryhmässä (max. 12 opiskelijaa / ryhmä, 26 t) tarkastellaan johtamistallenteita, tutustutaan johdettavien teosten partituureihin ja tehdään valmistavia harjoitteita seuraavaa johtamisvuoroa varten.
Johdanto-osuuteen (12 t.) sisältyy lyöntitekniikkaa ja ryhmädynamiikkaa käsitteleviä luentoja.
Yksinkertaisista johtamisharjoitteista edetään pienemmille kokoonpanoille sävellettyihin tai sovitettuihin teoksiin ja edelleen kurssin tavoitteita palvelevaan sinfoniaorkesteriohjelmistoon.
Kurssilla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden opintojaksolla 4p17 Sovitus tuottamaa materiaalia.
Työmuodot
Partituurien opiskelu: kurssin koko ohjelmistoon perehtyminen sekä lopuksi syventyminen itse valittuun tenttiohjelmaan.
Tarvittaessa orkesteristemmojen harjoittelu.
Mahdollisuuksien mukaan omien johtamistallenteiden itsenäinen tarkastelu.
Suoritukset ja arviointitavat
Tentissä opiskelija johtaa sinfoniaorkesteria.
Tentti on kolmipäiväinen: 1 kenraaliharjoitus, 2 johtamistentti, 3 palaute ja klaavitehtävien soittaminen
a) säännöllinen osallistuminen harjoitusorkesterin toimintaan, sen johtaminen, harjoitettavien teosten opettelu sekä palauteryhmiin osallistuminen - opettaja arvioi
b) lopputentti:
I) harjoitettujen teosten johtaminen – lautakunta arvioi 1–5/5, sanallinen palaute
II) harjoitetut klaavinlukutehtävät ja partituurinsoitto - opettaja arvioi i/a

 

Musiikin historian opinnot

Musiikin historian opintoihin vaaditaan vähintään 6 op opinnot. Vähintään 3 op länsimaisen taidemusiikin historian opintoja ja vähintään 3 op muun musiikin tyylisuunnan historian opintoja.

 

PÄÄAINE, MUSIIKIN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT LUKION KELPOISUUTEEN

Lukion kelpoisuuteen vaadittavat opetettavan aineen opinnot edellisten opintojen lisäksi. Nämä opintojaksot sisältyvät maisterin tutkintoon.

 

4p17 Sovitus (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa kirjoittaa sovituksia erilaisille laulu- ja soitinyhtyeille.
Arviointi a / i
Suositeltu suoritusvuosi M1 tai 2
Edeltävät suoritukset
Musiikinteoria 2 tai vastaava suoritus
Korvaavina hyväksiluettavat suoritukset
Aiemmin tehtyjä sävellyksiä/ sovituksia voidaan liittää portfolioon opettajan harkinnan mukaan.
Opetusmuodot
Luentoja enintään 20 tuntia.
Henkilökohtaista opetusta (tehtävien tarkistusta ja henkilökohtaista ohjausta) 3 tuntia.
Työmuodot
Arvosteltaviksi jätettävien harjoitustöiden (portfolio) tekeminen.
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen harjoituksineen.
Harjoitustyöt (portfolio)
Korvaavat suoritukset
Aiemmin tehtyjä sävellyksiä/sovituksia voidaan liittää portfolioon opettajan harkinnan mukaan.

 

4s5 Tutkielmaseminaari (8 op, 214 t)

Opintojakso sisältää tutustumista musiikkikasvatuksen tutkimukseen, tutkielman laadintaan liittyvien avainkohtien käsittelyä, perehtymistä tutkimusmenetelmiin, seminaarikeskusteluja, tieteellistä kirjoittamista sekä suunnitelmien ja tutkimusraporttien käsittelyä.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee laajasti oman tieteenalansa tutkimuskirjallisuutta ja osaa hyödyntää sitä omassa tutkimuksessaan
- on harjaantunut kriittiseen ajatteluun
- kykenee itsenäiseen tieteelliseen kirjoittamiseen
- kykenee osallistumaan musiikkikasvatuksen tutkimusaluetta koskevaan keskusteluun tiedeyhteisössä
Suositeltu suoritusvuosi M1–2
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Teemaseminaari ja tutkimusmenetelmät

Opintojakso jakautuu kahteen lukuvuoden mittaiseen osioon:

4s5a Seminaari I (5 op, 134 t)

Opintojakso sisältää perehtymistä musiikkikasvatuksen tutkimukseen, tutkimusmetodologiaan, keskeiseen lähdekirjallisuuteen, tiedonhankintaan ja tieteelliseen kirjoittamiseen.  Opintojakson aikana työstetään valmiiksi oma maisterin tutkielman tutkimussuunnitelma ja aletaan kirjoittaa omaa tutkielmaa ohjaajan avustuksella. Seminaarissa keskustellaan muiden opiskelijoiden ja ohjaajan kanssa tutkielmiin liittyvistä kysymyksistä.
Opetusmuodot
Kontaktiopetusta enintään 60 t
Työmuodot
Tutkielmatekstin osan tuottaminen, esittely ja opponointi
Tutkimussuunnitelman kirjoittaminen
Suoritukset
Orientoiva viikonloppu
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn
Tutkimussuunnitelman esittely
Tutkielmatekstin osan esittely ja opponointi
HUOM! Seminaariryhmän maksimikoko on 15 opiskelijaa.

4s5b Seminaari II (3 op, 80 t)

Opintojakso sisältää maisterin tutkielman tekemisen avainkohtien ja ongelmien käsittelyä, oman tutkielman esittelyjä, seminaarikeskusteluja muiden opiskelijoiden ja ohjaajan kanssa sekä valmiin tutkielman esittelyn ja opponoinnin.
Opetusmuodot
Kontaktiopetusta enintään 40t
Työmuodot
Tutkielman laatiminen, esittely ja opponointi
Suoritukset
Aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn
Oman tutkielman eri työvaiheiden esittely seminaarissa
Opponoinnit
Valmiin tutkielman esittely

 

o4m1 Opinnäyte, musiikkikasvatus (musiikin maisteri) (40 op, 534 t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäyte muodostuu kahden opintojakson suorituksista
xx Pro gradu
kss- Kypsyysnäyte
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa opinnäytteen suoritusmerkinnän.

 

4s10 Pro gradu (tutkielma) (40 op, 534 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija saavuttaa tutkijalta edellytettäviä taitoja sekä valmiudet hankkia ja soveltaa kriittisesti musiikkikasvattajan työssä ja musiikkipedagogisessa tutkimuksessa tarvittavaa tietoa. Opiskelija kykenee osallistumaan omalla työllään musiikkikasvatuksen tiedeyhteisön keskusteluun ja harjaantuu tieteellisyyden vaatimukset täyttävään kirjalliseen ilmaisuun. Opinnot antavat valmiudet jatko-opintoihin.
Suoritukset
Opiskelija muokkaa ja täydentää tutkielmaseminaarissa esittämänsä raportin valmiiksi tutkielmaksi. Tutkielma jätetään tarkastusta varten musiikkikasvatuksen aineryhmälle viitenä (5) kangasselkäisenä kappaleena. Tutkielmasta laaditaan lisäksi erillinen tiivistelmä, jonka tulee sisältää tutkimusongelmaa, aineistoa, tutkimusmenetelmiä ja tärkeimpiä tutkimustuloksia koskevat tiedot. Tiivistelmä lisätään kuhunkin kappaleeseen välittömästi nimiölehden jälkeen. Tiivistelmästä jätetään lisäksi yksi (1) erillinen kappale aineryhmälle sekä sähköinen versio Sibelius-Akatemian kirjastoa varten.
Arviointi
Ainejohtaja määrää tutkielmalle pää- ja sivutarkastajan sekä tarvittaessa kolmannen tarkastajan. Tarkastajat antavat tutkielmasta yhteisen lausunnon ja arvosana-ehdotuksensa 2 kk:n kuluessa tarkastajien määräämisestä. Ainejohtaja arvostelee tutkielman asteikolla 0–5 tarkastajien lausunnon perusteella. Kypsyysnäytteen pitää olla suoritettuna ennen tutkielman arvosanan määräämistä
Edeltävät suoritukset
4s5 Tutkielmaseminaarit I ja II
Monistetta "Tutkielmaa koskevat ohjeet" sekä tiivistelmälomakkeita saa aineryhmältä.
Opetusmuodot
Henkilökohtaista ohjausta seminaari I yhteydessä 5 t ja seminaari II yhteydessä 3 t.

 

ksk-

kss-

(0 op)
Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan. Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitoa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä.
Arviointi a / i
Kypsyysnäytteen tarkastaja hyväksyy tai hylkää kypsyysnäytteen.
Jos kypsyysnäyte sisältää kielitaidon tarkastuksen, sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.

 

KANDIDAATIN TUTKINTOON KUULUVAT MUUT PÄÄAINEOPINNOT

4p28 Tutkimusmenetelmät (4 op, 106t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja sekä erilaisia tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiä.
Suositeltu suoritusvuosi 3
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Luennot 30 t
Pienryhmätyöskentelyä 30 t
Työmuodot
Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Pienryhmätehtävät
Korvaavat suoritukset
Kirjatentti. Kirjallisuudesta sovitaan vastuuopettajan kanssa

 

o4k2 Opinnäyte, musiikkikasvatus (musiikin kandidaatti) (10 op, 267t)

Opiskelija osoittaa opinnäytteellään pääaineen hallintaa ja saavuttaneensa pääaineen osaamistavoitteet.
Opinnäyte muodostuu kahden opintojakson suorituksista
4p29 Teemaseminaari; ja
4p30 Reflektointi
Arviointi
Opinnäytteen kokonaisarviointi asteikolla a / i. Ainejohtaja antaa suoritusmerkinnän.

 

4p29 Teemaseminaari (8 op, 214t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee tieteellisen tutkimuksen tekemisen perusteet
- kykenee oman tutkimusalueen kriittiseen tarkasteluun suullisesti ja kirjallisesti
- tuntee musiikkikasvatuksen tutkimusta ja kirjallisuutta
- omaa valmiudet kirjallisen tieteellisen raportin laadintaan
- osaa etsiä tietoa
Arviointi 0–5 musiikkikasvatuksen aineryhmässä laadittujen arviointikriteerien pohjalta. Arviointikriteerit käydään läpi opintojakson alussa.
Edeltävät suoritukset
Tutkimusmenetelmät tulee suorittaa ennen teemaseminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa.
Ohjeita
Tutkielma jätetään tarkastusta varten ohjaajalle kahtena (2) kappaleena. Tutkielmasta laaditaan lisäksi erillinen tiivistelmä kirjaston tiivistelmäpohjaan.
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 52 t
Henkilökohtaista ohjausta 2 t
Työmuodot
Referaatin kirjoittaminen ja esittely
Tieteellisen tutkielman laatiminen, esittely ja opponointi
Suoritukset
Aktiivinen osallistuminen seminaariin
Osallistuminen henkilökohtaiseen ohjaukseen (2 t)
Referaatin esittely
Tieteellisen tutkielman esittely ja opponointi seminaarissa.
HUOM! Seminaariryhmän maksimikoko on 15 opiskelijaa.

 

4p30 Reflektointi (2 op, 53 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa reflektoida aineopinnoissaan hankkimiensa valmiuksien sekä pedagogisten ja tutkimusopintojen välistä suhdetta
- osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja opetustyössä sekä artikuloimaan pedagogista ajatteluaan                               
Suositeltu suoritusvuosi 3.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ryhmäohjaus 12 t
Työmuodot
Portfolion laatiminen
Suoritukset
Opiskelija kokoaa portfolion, joka sisältää kandidaattivaiheen pedagogisten opintojen ja opetusharjoittelujen portfoliot, teemaseminaarityön sekä esseen, jossa opiskelija reflektoi pedagogisen ajattelunsa kehittymistä kandidaattivaiheen opintojen aikana.

 

ksk- Kypsyysnäyte (0 op)

Kypsyysnäyte on kirjallinen koe, jossa opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä tutkintoasetuksen (794/2004) 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon.
Arviointi a / i
Sekä kypsyysnäytteen että äidinkielen tarkastaja joko hyväksyvät tai hylkäävät kypsyysnäytteen.

 

KANDIDAATIN TAI MAISTERIN TUTKINTOIHIN SOVELTUVIA PÄÄAINE- TAI OPETTAJAN PEDAGOGISIA OPINTOJA

4v36 Afroamerikkalaisen musiikin pedagogiikka (6 op, 161 t)

Opintojakso soveltuu opettajan pedagogisten opintojen pedagogiseksi syventymiskohteeksi.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää taitojaan bändisoittimissa ja poplaulussa sekä rock- ja jazzpohjaisessa improvisoinnissa
- syventää taitojaan bändisoiton ohjaamisessa
- syventää taitojaan afroamerikkalaisen musiikin käytöstä musiikkikasvatuksen välineenä kouluopetuksessa ja vapaan sivistyön alueella
- syventää taitojaan transkriptioiden ja sovitusten tekemisessä
- tuntee bändisoitossa tarvittavien laitteiden käytön opetustyössä ja hyvän soundin hakemisen perusteet
Suositeltu suoritusvuosi 4.–5.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
4p22 Afroamerikkalainen musiikki
4p8 Musiikin tietotekniikan perusteet
Vähintään kaksi lukuvuotta pop/jazz pää- tai sivuinstrumentin opintoja; sekä seuraavat opintojaksot tai vastaavat opettajan hyväksymät opinnot:
4p20 Afroamerikkalaisen musiikin rytmiikan perusteet
4p21 Afroamerikkalaisen musiikin harmonian perusteet
Opetusmuodot
Yhtyesoittoa ja ryhmäopetusta enintään 90 t
Opetusharjoittelun ohjaus 4 t
Työmuodot
Transkriptio- ja/tai sovitustehtäviä
Opetusharjoittelu (3 op)
- Pedagogiikkabändin harjoitusten valmistelu ja ohjaaminen enintään 24 t, osa tunneista ohjatusti
- Pienimuotoisen musiikillisen kokonaisuuden (esim. demoäänitys tai esiintyminen) ohjaaminen
- Pedagogiikkabändien opetuksen seuraaminen 6 t
Reflektiopäiväkirjan laatiminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Opetusharjoittelu
Reflektiopäiväkirjan esittely
Transkriptio- ja/tai sovitustehtävien opettaminen
Vertaisarviointi opettajan johdolla

 

4v9 Bändipedagogiikka (6 op, 162 t)

Opintojakso soveltuu opettajan pedagogisten opintojen pedagogiseksi syventymiskohteeksi.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää taitojaan bändisoittimissa ja poplaulussa
- kehittää valmiuksiaan bändisoittotaitojen opettamisessa eri ikäisille ja tasoisille oppilaille
- tuntee bändisoitossa tarvittavien laitteiden käytön opetustyössä ja hyvän soundin hakemisen perusteet
- kykenee valmistamaan pedagogisesti soveltuvia sovituksia ja transkriptioita
Suositeltu suoritusvuosi 3. tai 4.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Yhtyesoittoa ja ryhmäopetusta enintään 48 t
Työmuodot
Opetusharjoittelu (3op):
- Aloittelevista soittajista koottujen pedagogiikkabändien opetusta enintään 24 t, osa tunneista ohjatusti
- Itse tehtyjenpedagogiikkabändin tasoa vastaavien transkriptioiden/-
sovitusten opettaminen pedagogiikkabändille
Harjoittelubändien opetuksen seuraaminen 6 t
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Reflektiopäiväkirjan esittely
Itse tehtyjen, pedagogiikkabändin tasoa vastaavien transkriptioiden/-sovitusten opettaminen pedagogiikkabändille
Vertaisarviointi opettajan johdolla

 

4a17 Improvisointi (4 op, 106 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee improvisoinnin osuuden ilmaisutaidon kehittämisessä, yhtyetyöskentelyssä, musiikin opettamisessa ja oppimisessa sekä ihmisen persoonallisuuden kehittymisessä
- kykenee soveltamaan improvisointia opetusmenetelmänä luokka-, ryhmä- ja yksittäisopetuksessa
- kykenee musisoimaan ilman nuottikuvaa käyttämällä hyväkseen improvisointiin tarvittavia teoreettisia ja käytännön tietoja ja taitoja, esim. bluesin soveltamista improvisaatioon
Suositeltu suoritusvuosi 3.–4.
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
4p22 Afroamerikkalainen musiikki
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta enintään 60 t 5–10 opiskelijan ryhmissä
Työmuodot
Harjoitustehtävien valmistelu
Esiintymisen tai muun lopputyön valmistelu ryhmän yhteistyönä
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Harjoitustehtävien suorittaminen
Esiintyminen tai muu lopputyö ryhmän yhteistyönä

 

4v37 Kansanmusiikin pedagogiikka (6 op, 162 t)

Opintojakso soveltuu opettajan pedagogisten opintojen pedagogiseksi syventymiskohteeksi.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa käyttää kansanmusiikkia opetustyössä
- osaa ohjata kansanmusiikkiryhmää
- osaa esittää kansanmusiikkia tyylinmukaisesti
- tuntee ja osaa hyödyntää kansanmusiikin ja sen pedagogiikan tutkimusta
Arviointi: a–i
Suoritusvuosi: 4.–5.
Edeltävät suoritukset:
4a73 Suomen kansanmusiikki
4a97 Maailman musiikkikulttuurit
Opetusmuodot
Opetusta ryhmässä enintään 48t
Työmuodot
Opetusharjoittelu (3op)
opetusharjoittelua enintään 24t, josta osa ohjatusti
opetuksen seuraamista
transkriptioiden tekeminen
Suoritukset:
Osallistuminen opetukseen
Reflektiopäiväkirjan koostaminen ja esittely
Itse tehtyjen transkriptioiden/-sovitusten opettaminen ryhmälle

 

4v32 Lastenmusiikkikurssi (5 op, 133 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee lastenmusiikkia eri aikakausilta ja eri kulttuureista
- tuntee lasten kanssa musisoinnin pedagogisia erityispiirteitä
- osaa soveltaa sävellys- ja sovitustaitojaan lastenmusiikin tekemiseen
- osaa suunnitella esityksiä lapsille
- kykenee esittämään lastenmusiikkia osana yhtyettä.
Suositeltu suoritusvuosi 2.–5.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ohjattuja harjoituksia 60 t vähintään 4 opiskelijan ryhmissä
Työmuodot
Kirjallisten tehtävien tekeminen
Lastenkonsertin suunnittelu
Suoritukset
Osallistuminen ohjattuihin harjoituksiin
Kirjallisten tehtävien arviointi
Lastenmusiikin esittäminen
Lastenkonsertin toteuttaminen

 

4s3-20 Laulaja ja säestäjä näyttämöllä – erikoistumisopinnot (10 op, 267 t)

a) laulajille
b) säestäjille
Opintojaksolla perehdytään laulujen työstämiseen näyttämölle tutustumalla näyttelijäntyöhön ja improvisaatioon, syventymällä laulujen tekstilähtöiseen ilmaisuun ja oman kehon ja tunteiden tiedostamiseen ilmaisun työvälineinä sekä paneutumalla laulajan ja säestäjän yhteistyöhön näyttämötilanteessa. Erityisesti kiinnitetään huomiota monipuoliseen äänenkäyttöön ja ilmaisuun sekä laulujen sisällön ymmärtämiseen ja tulkintaan. Osa opetuksesta kohdistetaan erikseen säestäjille. Opintojaksolla annetaan välineitä esityskokonaisuuden tai lauluillan itsenäiseen valmistamiseen niin laulajan kuin säestäjänkin näkökulmasta.
Oppimistavoitteet
Opiskelija
- uskaltaa heittäytyä kokonaisvaltaiseen tilanteessa läsnäoloon sekä kuulonvaraiseen musisointiin laulajan/säestäjän roolissa.
- pystyy muokkaamaan ilmaisuaan laulun tekstin merkityksen vaatimalla tavalla
- pystyy hyödyntämään improvisointia osana ilmaisuaan
- hallitsee näyttelijäntyön perusteita ja osaa soveltaa niitä
- pystyy muokkaamaan säestystä tilanteen tarpeen vaatimalla tavalla ymmärtämällä säestyksen merkitykset ja yhteydet tekstiin/laulajan ilmaisuun (säestäjät)
Suositeltu suoritusvuosi K5. M2
Arviointi a / i
Edeltävät suoritukset
Laulussa tai pianossa taso C (tai vastaava taso)
4a69 Vapaa säestys 2
4p3 Musiikkiliikunta
v39 Äänenkäyttö ja -huolto           
Avoimen yliopiston opiskelijoille erikseen sovittava tasokoe.
Opetus- ja työmuodot
Opetus tapahtuu ryhmässä viikoittaisina kertoina sekä periodiopetuksena.
Opintojakson alussa muodostetut työparit harjoittelevat säännöllisesti yhdessä koko opintojakson ajan.
Opintojakson päättää intensiiviviikko ja esitykset (väh. 2 kpl).
Osittain pienryhmäopetusta erikseen laulajille ja säestäjille
Opetusta yhteensä enintään 120 t.
Suoritukset
Läsnäolo sekä viikottaisilla opetuskerroilla että periodeilla
Itsenäinen harjoittelu
Opetuksen lopuksi järjestettävä esitys
Esityksen tiedottamisesta, markkinoinnista ja käsiohjelmasta vastaaminen

 

4p31 Myöhäisiän musiikkikasvatus (3 op, 80 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija

− tuntee andragogiikan (aikuispedagogiikan) ja gerogogiikan (vanhuspedagogiikan) perusteet

− tuntee aikuisten ja vanhusten kanssa musisoinnin pedagogisia erityispiirteitä

− tunnistaa eri toimintamuotojen mahdollisuuksia ja rajoituksia aikuisten ja vanhusten parissa

− osaa suunnitella mielekästä musiikkikasvatustoimintaa aikuisille ja vanhuksille
Suositeltu suoritusvuosi 4.–5.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
− Luennot 32 t (syyslukukausi 2014)
− Opintokäynti, demonstraatio, omakohtainen työskentely 46 h (kevätlukukausi 2015)
Työmuodot
− Osallistuminen opetukseen
− Kirjalliset harjoitustyöt

− Opintokäynnille osallistuminen
− Opetustuokion järjestäminen
Suoritukset
− Osallistuminen opetukseen
− Kirjallisten tehtävien arviointi

Kirjallisuus
Aikuiskasvatus 2013/2. (Elinikäisen oppimisen teemanumero)
Suoranta, J., Kauppila, J. & Rekola, H. (toim). 2012. Aikuiskasvatuksen risteysasemalla. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto, Aducate.
Varho, J. & Lehtovirta, M. 2010. Taidetta ikä kaikki. Selvitys ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. Helsingin kulttuurikeskus.

 

4p18 Orkesterin ja yhtyeen johtaminen, jatkokurssi (5 op, 134 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee johtamaan ja harjoittamaan kohtalaisen haastavia kamari- ja sinfoniaorkesteriteoksia, jotka osin soveltuvat myös oppilas- ja harrastajaorkestereille. Ohjelmistoon voidaan sisällyttää opiskelijoiden omia sovituksia tai muita heidän ehdottamiaan teoksia.
- kehittää ja syventää aiemmin hankkimaansa orkesterinjohtamisen ja harjoittamisen perusosaamista sekä laajentaa ohjelmiston ja eri tyylilajien tuntemustaan.
- kykenee tulkitsemaan soittajana orkesterinjohtajan elekieltä.
Suositeltu suoritusvuosi 4.–5.
Arviointi 0–5
Edeltävät opinnot
4a96 Orkesterin- ja yhtyeenjohtaminen tai vastaava suoritus. Osallistujia voidaan hyväksyä myös tasokokeen tai vastaavalle opettajalle toimitetun selvityksen perusteella.
Opetusmuodot
Johdetaan osallistujista koostuvaa orkesteria: kukin osallistuja vuorollaan johtaa ja harjoittaa orkesteria (26 t.).
Soitetaan harjoitusorkesterissa orkesterisoitinta tai pianoa.
Palauteryhmässä (max. 10 opiskelijaa, 26 t) tarkastellaan johtamistallenteita, tutustutaan johdettavien teosten partituureihin ja tehdään valmistavia harjoitteita seuraavaa johtamisvuoroa varten.
Ohjelmisto rakentuu kurssin tavoitteisiin soveltuvista kamari- ja sinfoniaorkesterille sävelletyistä teoksista, joiden myötä kehitetään ja syvennetään kurssilla 4a96 tai vastaavalla hankittuja taitoja.
Kurssilla toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden opintojaksolla 4p17 Sovitus tuottamaa materiaalia sekä voidaan ottaa huomioon opiskelijoiden omia ohjelmistotoivomuksia.
Työmuodot
Partituurien opiskelu: kurssin koko ohjelmistoon perehtyminen sekä lopuksi syventyminen itse valittuun tenttiohjelmaan.
Tarvittaessa orkesteristemmojen harjoittelu.
Mahdollisuuksien mukaan omien johtamistallenteiden itsenäinen tarkastelu.
Suoritukset
Tentissä opiskelija johtaa sinfoniaorkesteria.
Tentti on kolmipäiväinen: 1 kenraaliharjoitus, 2 johtamistentti, 3 palaute
a) säännöllinen osallistuminen harjoitusorkesterin toimintaan, sen johtaminen, harjoitettavien teosten opettelu sekä palauteryhmiin osallistuminen – opettaja arvioi
b) lopputentti: harjoitettujen teosten johtaminen – lautakunta arvioi 1–5/5, sanallinen palaute

 

4a55 Yhtyelaulu (1–5 op, 27–133 t)

Opiskelija perehtyy yhtyelauluun harjoittamalla ja esittämällä eri kokoonpanoille soveltuvaa materiaalia
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- osaa kontrolloida laulamistaan suhteessa yhtyeen muihin jäseniin
- oppii käyttökelpoista yhtye- lauluohjelmistoa.
Suositeltu suoritusvuosi 4.
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ohjattuja harjoituksia enintään 30 t ainejohtajan päätöksellä vähintään 4 opiskelijan ryhmissä
Työmuodot
Itsenäinen harjoittelu
Suoritukset
Osallistuminen harjoituksiin
Esiintyminen matineassa

 

4a52 Yhteismusisointi (1–5 op, 27–133 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- perehtyy yhteismusisointiin harjoittamalla ja esittämällä vähintään 2 teosta lukuvuoden aikana (taidemusiikin, kansanmusiikin, etnomusiikin ja afromusiikin yhtyeet)
- saa valmiuksia materiaalin hyödyntämiseen opetuskäytössä
Suositeltu suoritusvuosi K4-5. M1–2
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Ohjattuja harjoituksia enintään 30 t ainejohtajan päätöksellä vähintään 3 opiskelijan ryhmissä
Työmuodot
Itsenäinen harjoittelu
Suoritukset

Osallistuminen harjoituksiin
Esiintyminen

 

v39 Äänenkäyttö ja -huolto (3 op, 80t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tuntee perustiedot terveestä äänenkäytöstä, ääneen vaikuttavista tekijöistä ja äänifysiologiasta
- osaa tiedostaa virheelliset toimintatavat omassa äänessään ja harjoituttaa tervettä toimintatapaa.
- osaa tiedostaa myös äänenkäytön ongelmia ja ennaltaehkäisemään niitä.
Suositeltu suoritusvuosi   2. vuosi
Arviointi a /i
Opetusmuodot
Luennot 10 t (kertauskuulustelu suullisesti harjoitusryhmissä)
Pienryhmäharjoituksia 20 t  
Henkilökohtainen opetus 2 t (opiskelijan äänenkäytön alku- ja lopputarkastukset)
Opiskelijan ääniharjoitukset ja teoreettinen paneutuminen äänenkäyttöön luentomateriaalin pohjalta.
Suoritukset
Osallistuminen luentoihin, harjoituksiin, kertauskuulusteluun ja äänenkäytön tarkistuksiin

 

4v10 Äänenkäytön jatkokurssi (2 op, 54t)

Opintojakso sisältää ohjausta valinnaisesti joko äänenkäytössä ja/ tai -muodostuksessa ja perehtymistä äänentuoton problematiikkaan kirjallisuuden ja tutkimusten avulla.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- syventää tietoja äänifysiologiasta
- vahvistaa ja syventää äänenkäytön ja/ tai -muodostuksen taitoja
- osaa arvioida virheellisiä toimintatapoja omassa ja muiden äänessä.
Arviointi a /i
Edeltävät suoritukset
v39 Äänenkäyttö ja -huolto
Opetusmuodot
Pienryhmäopetusta (2–4 opiskelijaa) 18 t
Ryhmien yhteiset sessiot 10 t
Henkilökohtaiset äänenkäytön ja -muodostuksen tarkistukset kurssin
alussa ja lopussa 2 t
Kirjallisuutta
Työmuodot
Esseen tai esitelmän laatiminen
Suoritukset
Henkilökohtaiset äänenkäytön ja -muodostuksen tarkistukset kurssin
alussa ja lopussa
Osallistuminen opetukseen
Essee tai esitelmä annetun kirjallisuuden pohjalta

 

INSTRUMENTTI- JA LAULUOPINNOT

Musiikkikasvatuksen oppiaineessa instrumenttiopinnot koostuvat eri instrumenttien ja laulun opinnoista sekä niihin liittyvistä tasosuorituksista. Instrumenttien opinto-oikeuksien perustana on alaa hallitsevan opettajan saatavuus.
Opinnot voidaan sijoittaa sekä pääaineeseen että valinnaisiin opintoihin.
Tasosuorituksista:
Tasosuorituksista täytyy vähintään yhden olla ns. klassisen ja vähintään yhden johonkin toiseen musiikkityyliin kuuluva. Tasosuoritukseksi käy myös vapaa säestys tai rytmisektiosoittimet tasosuoritus D
Vuonna 2004 ja aiemmin opintonsa aloittaneet sopivat tasosuoritusten musiikkityylisuunnista henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan.
Opiskelijan tulee tehdä tasosuoritus D tai vastaava taso vähintään pianossa ja laulussa.
Poikkeuksena edelliseen on, jos opiskelija opiskelee vain klassista ja jonkin toisen tyylisuunnan pianoa ja laulua, tulee toisessa instrumentissa tai laulussa tehdä vähintään tasosuoritus C ja toisessa vähintään tasosuoritus D.
Tasosuoritusten sisällöistä päättää opetuksen järjestävä aineryhmä.
Jos jokin em. vaatimusten mukainen tasosuoritus sisältyy toiseen korkeakoulututkintoon, vastaavaa tasosuoritusta ei tarvitse tehdä musiikin maisterin tutkintoon. Tasosuoritusta tai sen sisältämää työmäärää ei voi kuitenkaan hyväksilukea.
Opiskelija voi hyväksilukea instrumentti- tai lauluopetukseen liittyvää työskentelyä AHOT-menettelyn kautta.
Instrumentti- ja lauluopetuksen ohjeista on tarkemmin Intron musiikkikasvatuksen aineryhmän dokumenttikirjastossa.

 

4id- Musiikkikasvatuksen instrumentti-/lauluopinnot (6 op lukuvuosittain, enintään 30 op, 133–642 t)

Tähtää tasosuoritukseen D tai vastaavaan
Osaamistavoitteet
Lukuvuosittaiset oppimistavoitteet sovitaan opettajan kanssa
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti enintään viiden lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2013–2014 26 t.
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Työmuodot
Omaa harjoittelua

 

4ic- Musiikkikasvatuksen instrumentti-/lauluopinnot (8 op lukuvuosittain, enintään 40 op, 214–856 t)

Tähtää tasosuoritukseen C tai vastaavaan
Osaamistavoitteet
Lukuvuosittaiset oppimistavoitteet sovitaan opettajan kanssa
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti enintään viiden lukuvuoden ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2013–2014 26 t.
Säestystä suoritusvuotena enintään 8 t
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Työmuodot
Omaa harjoittelua

 

4iba- Musiikkikasvatuksen instrumentti-/lauluopinnot (10 op lukuvuosittain, enintään 50 op, 267–1335 t)

Tähtää tasosuoritukseen B tai A tai vastaavaan
Osaamistavoitteet
Lukuvuosittaiset oppimistavoitteet sovitaan opettajan kanssa
Arviointi a / i
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti enintään viiden lukuvuoden
ajan enintään 30 t lukuvuodessa, lukuvuonna 2013–2014 26 t.
Säestystä suoritusvuotena enintään 10 t
Pop/jazzinstrumentin säestystä harkinnan mukaan.
A-tason säestyksestä sovitaan erikseen.
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Työmuodot
Omaa harjoittelua

 

8p23 Laulun perusopinnot (6 op, 162 t)

(Pääaine musiikkikasvatus)
Opintojakso on tarkoitettu lauluäänenkäytön perusopinnoiksi kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille, jotka aloittavat lauluopinnot D-tasolla.
Ohjelmisto valitaan opettajan harkinnan mukaan monipuolisesti eri tyylilajeista.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
oppii hahmottamaan oman kehonsa lauluinstrumenttina
oppii tervettä ja luontevaa äänenkäyttöä laulussa
Suositeltu suoritusvuosi K1
Arviointi a / i
Opetusmuodot
- ryhmäopetusta ja henkilökohtaista opetusta
Työmuodot
- omakohtaista harjoittelua
Suoritukset ja arviointitavat
- luokkaesiintyminen, jonka opettajakollega arvioi
- suullinen palaute a/i

 

4id-55 Vapaa säestys, instrumentti (6–12 op, 160–320t)

Tavoitteena on antaa monipuoliset vapaan säestyksen ja pianonsoiton valmiudet siten että opiskelija pystyy hyödyntämään taitojaan täysipainoisesti erilaisissa säestys- ja esitystilanteissa.
Opintojaksossa on myös mahdollisuus syventyä opiskelijan valitsemaan vapaan säestyksen osa-alueeseen. Näkökulmana voi olla myös omien sovitusten tai sävellysten tekeminen.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- pystyy ottamaan huomioon soittaessaan tyylilajien vaikutukset tempoon ja sen käsittelyyn, harmoniaan ja melodian fraseeraukseen
- pystyy hyödyntämään improvisointia osana ilmaisuaan
- pystyy transponoimaan säestyksiä
- osaa hyödyntää transkription menetelmiä ja sovittamisen työkaluja (mm. soinnuttaminen, orkesterin/bändin soitinten ilmentäminen, tekstuurin muokkaaminen omalle soittimelleen)
- pystyy hyödyntämään vapaan säestyksen ja pianonsoiton erilaisia tekniikoita ja taitoja
- pystyy itsenäisesti ilmaisemaan itseään sekä soveltamaan ja kehittämään osaamistaan.
- kykenee työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa, joissa pianolla on keskeinen rooli esim. laulajan/instrumentin säestys,   pienyhtyeet jne.
- saavuttaa valmiudet itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn
Ohjelmisto valitaan monipuolisesti eri musiikkien tyylilajeista.
Suositeltu suoritusvuosi 4–5
Arviointi a/i
Edeltävä suoritukset: 4a69 Vapaa säestys 2
Opetusmuodot
Henkilökohtaista opetusta enintään 30 t lukuvuodessa
Pienryhmäopetusta harkinnan mukaan
Suoritus
Osallistuminen opetukseen
Tentti (tekniset osiot):
a) annetun melodian soinnuttaminen ja säestäminen
b) Prima vista –tehtävä (melodia ja sen tyylinmukainen säestys; esim. latin/med. swing)
c) Viikkoa ennen annettava melodia, jonka opiskelija itsenäisesti soinnuttaa ja sovittaa
d) Imitointitehtävä tallenteelta
Kohdat a) ja b) 30 min. valmistelu-ajalla.
Päätöskonsertti: valmistetaan tyylillisesti monipuolinen ohjelmisto, kesto 20–30 min.
Ohjelmistossa tulee olla myös suorittajan itsensä laulamia melodioita, säestys- ja/tai yhteissoittotehtäviä ja soolokappaleita
Lautakunta-arviointi

 

4s-5169 Rytmisektiosoittimet, instrumentti (6–24 op, 160–640t)

Opintojaksossa tutustutaan rytmisektiosoittimille keskeisiin tyyliseikkoihin afroamerikkalaisessa musiikissa sekä harjoitellaan eri instrumenttien (kitara, basso, rummut, perkussiot) soittotekniikoita yhtyekokoonpanossa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee demonstroimaan tärkeimmät afroamerikkalaisen musiikin tyylisuunnat sekä ymmärtää rytmisektiosoitinten funktion yhtyesoitossa
- hallitsee rytmisektiosoittimien keskeisiä soittotekniikoita
- kykenee käyttämään osaamistaan luovasti opetustilanteissa
Suositeltu suoritusvuosi
Aikaisintaan 2. lukuvuotena
Arviointi 0–5
Edeltävät suoritukset:
4a88 Rytmisektiosoittimien perusopinnot
4a34 Kitaransoitto
Opetusmuodot
Ohjattua instrumentti- ja bändityöskentelyä 3–6 hengen ryhmissä enintään 48 t lukuvuodessa
Henkilökohtaista opetusta enintään 6 t / oppilas
Itsenäistä bändityöskentelyä 30 t / vuosi
Työmuodot
Monipuolisen ohjelmiston harjoitteleminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävien suorittaminen
Esiintyminen jokavuotisessa matineassa
Yhtye valmistaa vähintään 5 erityylisen sävellyksen ohjelmiston, jonka esittää tutkinnossa vaihtuvin instrumentein. Jokainen opiskelija soittaa kaikkia instrumentteja.
Prima vista
Lautakunta-arviointi
Tasosuoritusten kuvaukset ovat omina kokonaisuuksinaan.

 

PÄÄAINETTA TUKEVAT SIVUAINEOPINNOT

y38 Opintojen suunnittelu  (2 op, 54 t)

Katso erillinen kokonaisuus pääainetta tukevat sivuaineopinnot
Pääainetta tukeviin sivuaineopintoihin kuuluu musiikinteoriaa ja säveltapailua seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

mt1 Musiikinteoria 1; sekä
mt2 Musiikinteoria 2

sc Säveltapailu c; sekä
sb Säveltapailu b

Jazzimprovisoinnin- ja teorian perusteet; sekä
Jazzharmonia 1

Jazzsäveltapailu 1; sekä
Jazzsäveltapailu 2

Kansanmusiikinteoria 1

Edellisten lisäksi pääainetta tukeviin musiikinteorian sivuaineopintoihin soveltuvat:

 

4p20 Afroamerikkalaisen musiikin rytmiikan perusteet (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hahmottaa afroamerikkalaisen musiikin rytmisiä ilmiöitä (esim. synkopointi, polyrytmiikka, poikkeavat tahtilajit)
- kykenee tekemään rytmitranskriptioita
- osaa demonstroida erilaisia fraseeraustyylejä laulamalla
Suositeltu suoritusvuosi 1. tai 2.
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan. Osallistumiseen vaaditaan tasokoe.
Opetusmuodot
Luennot 30 t
Työmuodot
Kotitehtäviä
Suoritukset
Osallistuminen luennoille
Loppumatinea
Opettaja arvioi suoritukset

 

4p21 Afroamerikkalaisen musiikin harmonian perusteet (2 op, 54 t)

Osaamistavoitteet
Opiskelija
- tunnistaa funktionaalisen harmonian perusilmiöt
- kykenee analysoimaan sointuasteita
- osaa käyttää reaalisointumerkkejä ja yleisimpiä reharmonisaatiomenetelmiä
- osaa kirjoittaa sointusatsia äänenkuljetuksen perusteita noudattaen
- tuntee modaalisen ja ei-funktionaalisen harmonian perusteet
Suositeltu suoritusvuosi 1. tai 2.
Arviointi a / i
Opintojakso soveltuu avoimen yliopiston tarjontaan. Osallistumiseen vaaditaan tasokoe.
Opetusmuodot
Luennot enintään 30 t
Työmuodot
Kotitehtäviä
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen luennoille
Kotitehtävien tarkastuttaminen
Opettaja arvioi suoritukset
Kirjallisuus Tabell M. 2004. Jazzmusiikin harmonia. Yliopistopaino.

 

MUSIIKKIKASVATUKSEN MUUT OPINNOT

4v35 Johdatus digimuusikkouteen (säveltäminen, tuottaminen ja teknologia musiikkikasvatuksessa) (3 op, 80 t)

Opintojaksossa tutustutaan yksilölliseen ja yhteisölliseen musiikin tekemiseen yleisimpiä digitaaliteknologian välineitä ja tyotapoja hyödyntäen. Samalla tutustutaan digitaalimuusikkoutta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen ja pohditaan teknologioiden mahdollistaman musiikintekemisen sovellettavuutta luokkahuoneopetuksessa.
Osaamistavoitteet
Opiskelija saa valmiudet säveltää ja tuottaa omaa musiikkia yksin ja yhdessä muiden kanssa tietokonetta hyödyntäen sekä pystyy soveltamaan tietojaan musiikinopetuksen eri asteilla.
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
4a34 Kitaransoitto
4a88 Rytmisektiosoittimien perusopinnot
4a38 Vapaa säestys 1
tp47 Musiikin tietotekniikka
Opetusmuodot
Luentoja 12 h
Ohjattua ryhmätyöskentelyä 18 h
Työmuodot
Tehtävien valmistelu
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen sekä annettujen tehtävien suorittaminen.
Vertais- ja itsearviointi

 

4p27a Johdatus musiikkikasvatuksen filosofiaan (1–5 op, 27–134 t)

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikkikasvatusfilosofiseen kirjallisuuteen ja ymmärtää keskeisimpiä musiikkikasvatusfilosofisia argumentteja.
Kirjallisuus ja suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa.
Arviointi a/i
Työmuodot
Vastuuopettajan kanssa sovitun kirjallisuuden lukeminen.
Suoritukset
Suoritustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa.

 

4s3-9 Musiikkiterapia syventymiskohteena (10 op, 267 t)

Opiskelija syventää tietoaan musiikkiterapian eri menetelmistä ja sovellusalueista ja perehtyy musiikin terapeuttiseen hyödyntämiseen käytännön työskentelyn keinoin. Edeltävänä suorituksena 4V8 Johdatus musiikkiterapiaan

 

4s3-9a Musiikkiterapia syventymiskohteena, syventävät opinnot (5op)

Opintojakso soveltuu opettajan pedagogisten opintojen pedagogiseksi syventymiskohteeksi.
Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- nimetä ja kuvata musiikkiterapian perusmenetelmät ja selittää niiden pääasiallisia sovellustapoja eri kohderyhmissä
- tunnistaa eri tekniikoiden ja menetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia terapeuttisessa työskentelyssä
- ottaa käytäntöön perusmenetelmien lähestymistapoja
- luetella musiikkiterapian erityismenetelmiä ja sovelluksia
Arviointi 0–5
Opetusmuodot
Luennot, tapauskertomukset ja demonstraatiot enintään 36 t
Työmuodot
Osallistuminen opetukseen
omakohtainen työskentely 130 t: oppimistehtävä
Kirjallisuus:
- Heidi Ahonen-Eerikäinen: Improvisaatio-mallit musiikkiterapiassa, Musiikkiterapia 2/1996
- Jaakko Erkkilä: Improvisaatiopainotteisen musiikkipsykoterapiakoulutuksenkokemuspohjaisia sisältöjä, Musiikkiterapia 2/2007
- Ritva Honka: Musiikkiterapian mahdollisuuksia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa, Musiikkiterapia 1/2009
- Kaikkonen, M. & Uusitalo, K. (2005). Soita mitä näet. Kuvionuotit opetuksessa ja terapiassa.
- Jordan-Kilkki, Kokko & Rissanen (1999): Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä ja oppimisvaikeudet. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.): Musiikkiterapian monet kasvot: 25-48.
- Kimmo Lehtonen: Rap-artisti J.J. Kelan tapaus, Musiikkiterapia 2/1999
- Heikki Raine: Kehitysvammaisten orkesterin harjoittamismetodi. Teoksessa J. Erkkilä & K. Lehtonen (toim.), Musiikkiterapian monet kasvot. (1999), ss. 131–142
- Punkanen, M. (2004): Matalataajuinen äänivärähtelyhoito - teoreettisia näkökulmia, kliinisiä sovellutuksia ja tutkimustuloksia, Musiikkiterapia 19(1), 69–88.
- Mikko Romppanen: "Satumaa on ihmisen sielussa", Musiikkiterapia 2/2001
- Juha Ruponen: Avainta etsimässä - kliinisiä kokemuksia nuorten musiikkiterapiasta, Musiikkiterapia 1/2009
- Juha Salo: Missä sinä olet ollut? Terapeuttista musiikkikasvatusta Ruskeasuon koulussa, Musiikkiterapia 1/2000
- Jukka Tervo: Musiikin ja sanojen suhteesta musiikkiterapiassa, Musiikkiterapia 2/2007
Suoritukset ja arviointitavat
Osallistuminen opetukseen, oppimistehtävä

 

4s3-9b Musiikkiterapia syventymiskohteena, kokemuksellinen osuus (5op)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
- kokeilla musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia
- jäsentää kokemuksellista tietoa teoreettisen tiedon avulla
- soveltaa omaksumiaan oppeja käytännön työskentelyyn esim. hoidon, kuntoutuksen ja kasvatuksen alueilla
- pohtia ja läpikäydä omia kokemuksellisessa osuudessaan soveltamiaan musiikkiterapeuttisia työtapoja erilaisissa opetus- ja ryhmätilanteissa työnohjauksellisesti
- havainnoida yksilön/ryhmän musiikillisessa toiminnassa tapahtuvia muutoksia
Arviointi 0–5
Opetusmuodot
Kokemuksellinen työskentely (esim. pienimuotoinen kliininen harjoittelu, oman musiikkisuhteen tarkastelu tai koulutusryhmän jäsenten musiikillinen pienryhmätoiminta) enintään 6 h
Työnohjauksellinen työskentely enintään 16 h
Työmuodot
havainnointipäiväkirjat ja tallenteet kokemuksellisesta osuudesta
luento- ja pienryhmäopetus
kirjallisuus: opiskelija valitsee kirjallisuuden kokemuksellisen työskentelyn aihepiirin ja tarpeen
Suoritukset ja arviointitavat
Käytännön harjoittelun toteuttaminen, opetukseen ja työnohjaukselliseen työskentelyyn osallistuminen, havainnointipäiväkirjat

 

4p27c Osallistuminen luentosarjaan, tutkimussymposiumiin tai seminaariin (1–5 op, 27–134 t)

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikkikasvatuksen tieteelliseen keskusteluun ja syventyy johonkin musiikkikasvatuksen tutkimuksen erityiskysymykseen luentojen, symposiumesitelmien tai seminaarien kautta.
Opiskelija osallistuu hopsissa sovittavaan luentosarjaan tai seminaariin. Suoritustavasta sovitaan luentosarjan tai seminaarin pitäjän kanssa.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Vaihtoehdon mukaisesti osallistuminen luennolle tai seminaariin
Työmuodot
Vaihtoehdon mukaisesti opiskelijan omaa työtä
Suoritus
Vaihtoehdon mukaisesti
Kirjatentti kirjallisuusluettelon mukaisesti; tai
osallistuminen luentosarjaan tai seminaariin ja niihin liittyvä essee

 

4v34 Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 2 (10 op, 267t)

Opintojakso soveltuu opettajan pedagogisten opintojen pedagogiseksi syventymiskohteeksi.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- hallitsee laajasti vapaan säestyksen pedagogisia työmuotoja ja työkaluja sekä pystyy toimimaan monenlaisissa tehtävissä vapaan säestyksen opetuksen kentällä (perustasot, MOT/D-taso, C-taso ym.)
- syventää Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 1 -opintojaksossa oppimiansa taitoja eri ikäisten ja -tasoisten oppilaiden parissa
- osaa liittää vapaan säestyksen opetuksensa musiikillis-historialliseen kontekstiin
- saa valmiudet joustavaan opetusmateriaalin suunnitteluun ja tuottamiseen oppilaiden tarpeiden mukaan
- kykenee suunnittelemaan oppilaslähtöistä opetusta erityyppisiin opetustilanteisiin ja -ympäristöihin (esim. ryhmäopetus)
- kykenee arvioimaan oppilaan edistymistä yhteistyössä oppilaan kanssa
- kykenee reflektoimaan ja kehittämään omaa opetustaan
Suositeltava suoritusvuosi 5. vuosi
Arviointi a/i
Edeltävät suoritukset
Pianon vapaan säestyksen pedagogiikka 1 (3pa28)
Pianonsoiton taso C tai pääinstrumenttitason suoritus pianosta
Vapaa säestys 3 (4a13) tai Pääinstrumentin jazz- ja improvisointiopinnot (3v14) suorituksella
Jazzimprovisoinnin ja -teorian perusteet (6p14) 6 op
TAI Afroamerikkalaisen rytmiikan perusteet (4p20) JA Afroamerikkalaisen harmonian perusteet (4p21)
Opetusmuodot
Opetus tapahtuu pienryhmässä (max. 6 henk)
Luentoja 60t
Opetusharjoittelu 40t
Vertaisopetuksen seuranta ja palaute pienryhmätyöskentelynä 40t
Työmuodot
Harjoitustuntien pitäminen, seuraaminen ja reflektointi
Kenttäharjoittelu ryhmätyöprojektina
Yhteistyönä tehtävät reflektoiva luentopäiväkirja sekä portfolio
Opetuksen seuraaminen
Harjoitustehtävien laatiminen
Tasosuoritusten seuraaminen
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen
Vertaisarviointia opettajan johdolla

 

4v38 Täydentävät musiikkikasvatuksen opinnot (1–5 op, 27–134 t)

Osaamistavoitteet
Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy opetettavaan alaan. Osaamistavoitteet ilmoitetaan erikseen kurssiin osallistuville.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ilmoitetaan erikseen kurssin aloituksen yhteydessä.
Työmuodot
Ilmoitetaan erikseen kurssin aloituksen yhteydessä.
Suoritukset
Kurssin opettaja antaa suoritusmerkinnän.

 

4p23 Vuorovaikutustaidot (3 op, 80t)

Kurssin lähtökohtana on näkemys siitä, että opettaja vie opetustilanteeseen koko persoonansa, henkilöhistoriansa ja arvomaailmansa.
Opetusmenetelmänä käytetään Keith Johnstonen teatteri-improvisaatiomenetelmiä ja sen sovelluksia. Kurssin lopussa järjestetään pienimuotoinen, yleisölle avoin demo tai esitys.  Opetuksessa käsitellään seuraavat aihepiirit: iloinen mokaaminen, hyväksyminen vuorovaikutustilanteessa, statusilmaisu vuorovaikutustilanteessa, impulssin tunnistaminen ja siihen reagoiminen.
Osaamistavoitteet
Opiskelija
- kykenee hallitsemaan omia vuorovaikutustaitojaan esim. opetus- ja ensembletyöskentelytilanteessa
- kykenee tunnistamaan ja ratkaisemaan vuorovaikutustilanteessa ilmeneviä ongelmia ja lukkotilanteita
- osaa käyttää välineitä erilaisten vuorovaikutustilanteiden kohtaamiseen ja opettajaidentiteetin vahvistamiseen.
Arviointi a/i
Opetusmuodot
Ryhmäopetusta 80 h
Suoritukset
Osallistuminen opetukseen.